Olav Dehli 14.01.2010 Dette kan bli virkelighet – bioenergi fra Fiborgtangen  Trøndelagsmøtet 2010 – ”Klima som utfordrin...
Et paradigmeskifte? <ul><li>Finne erstatningsprodukter for fossil energi som er nøytrale i forhold til klimaeffekter. </l...
Fossil olje må erstattes <ul><li>Alternativene vil bli dyrere. </li></ul><ul><li>Unngå unødig utskifting av infrastrukture...
Alternativer til olje, gass og kull <ul><li>Drivstoff: </li></ul><ul><ul><li>Kjøretøy (erstattes av: elkraft, hydrogen, et...
Hva er syntetiske hydrokarboner? Wikipedia
Hva består skog (biomasse) av? C - Karbon H - Hydrogen N – Nitrogen S – Svovel Cl - Klor O - Oksygen Aske (mineraler) Fukt...
Totalt 4,2 mill m 3 : Gran 2,4 mill m 3 Furu 0,7 mill m 3 Lauvtrær 1,1 mill m 3 Årlig tilvekst og avvirkning i vår regi...
Anvendelse i Skogns norske forsyningsområde Avvirket 25% Ikke avvirket 75% 6% 12% 7% Tilvekst 100% Eksport, brensel, etc....
Råstoff-kai Tømmerlager 1 Biomasseterminal Tømmerlager 2 Jernbane Adkomst E6 E6 Fylkesvei
Bioenergiprosjekter <ul><li>Bio-kjel </li></ul><ul><li>Dampturbin </li></ul><ul><li>Generator </li></ul>Terminal Biomasse ...
Mer om biokraftprosjektet – prosjekt D <ul><li>Mulighetsstudie pågår, forstudie forventes i løpet av 2010 </li></ul><ul><l...
Mer om biooljeprosjektet – prosjekt E <ul><li>Ett scenario: </li></ul><ul><li>Anlegg for gassifisering og konvertering av ...
Hovedbudskap <ul><li>Innblandingskrav. </li></ul><ul><ul><li>Lovverk og forskrifter med hensyn på miljøkrav, avgifter og p...
Takk for oppmerksomheten
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 Olav Dehli Trondelagsmotet 140110

865 views

Published on

Olav Dehli. daglig leder i Fiborgtangen Vekst. Presentasjon: Dette kan bli virkelighet - bioenergi fra Fiborgtangen.

Workshop Industrien som lokomotiv for fornybar energi. Trondelagsmøte 14. januar 2010

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 Olav Dehli Trondelagsmotet 140110

 1. 1. Olav Dehli 14.01.2010 Dette kan bli virkelighet – bioenergi fra Fiborgtangen Trøndelagsmøtet 2010 – ”Klima som utfordring og mulighet”
 2. 2. Et paradigmeskifte? <ul><li>Finne erstatningsprodukter for fossil energi som er nøytrale i forhold til klimaeffekter. </li></ul><ul><li>Selv om fossil olje og gass på kort sikt ikke vil kunne erstattes i sin helhet av biomassebaserte oljer, vil det for enkelte områder og sektorer snart komme en storstilt overgang til bruk av andre energibærere. </li></ul><ul><li>Treforedlingsindustrien videreforedler store mengder skog og har betydelige industriprosessanlegg. Det ligger derfor til rette for at denne industrien kan produsere syntetiske hydrokarboner basert på trevirke med betydelige konkurransefordeler knyttet til synergi med eksisterende virksomhet . </li></ul><ul><li>Norske Skogs anlegg på Fiborgtangen har gunstig lokalisering og industrielle prosesser som gir anlegget, også ved en internasjonal sammenligning, gode forutsetninger for å kunne bli en konkurransedyktig industriell satsning på biomassebasert hydrokarbonproduksjon. </li></ul>
 3. 3. Fossil olje må erstattes <ul><li>Alternativene vil bli dyrere. </li></ul><ul><li>Unngå unødig utskifting av infrastrukturen </li></ul><ul><li>Peak-oil er passert; en driver i tillegg til klima. </li></ul><ul><li>Mekanismer for overgang: </li></ul><ul><ul><li>Avgiftsordninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Innblandingskrav </li></ul></ul>
 4. 4. Alternativer til olje, gass og kull <ul><li>Drivstoff: </li></ul><ul><ul><li>Kjøretøy (erstattes av: elkraft, hydrogen, etanol, metan +++) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bane (erstattes av: elkraft) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skip (erstattes av: hydrogen, etanol, bioolje +++) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fly: (7 % av verdens oljeforbruk, ingen annen realistisk erstatningsmulighet enn bioolje) </li></ul></ul><ul><li>Plast og kjemikalier </li></ul><ul><li>Stasjonære formål (elkraft og varme) : </li></ul><ul><ul><li>kan dekkes gjennom vind, vann, sol, CO2-fangst, kjernekraft mm </li></ul></ul>
 5. 5. Hva er syntetiske hydrokarboner? Wikipedia
 6. 6. Hva består skog (biomasse) av? C - Karbon H - Hydrogen N – Nitrogen S – Svovel Cl - Klor O - Oksygen Aske (mineraler) Fukt Tørr askefri basis Rå bio-masse Vår viktigste kilde til fornybart karbon og hydrogen
 7. 7. Totalt 4,2 mill m 3 : Gran 2,4 mill m 3 Furu 0,7 mill m 3 Lauvtrær 1,1 mill m 3 Årlig tilvekst og avvirkning i vår region Trøndelag Gran 1,48 mill m 3 Furu 0,28 mill m 3 Lauvtrær 0,30 mill m 3 Vestlandet Gran 0,50 mill m 3 Furu 0,36 mill m 3 Lauvtrær 0,46 mill m 3 Nordland Gran 0,38 mill m 3 Furu 0,06 mill m 3 Lauvtrær 0,35 mill m 3 Kilde: www.skogsnorge.no <ul><li>Skogn har et velutviklet logistikksystem for mottak fra disse og andre områder med: </li></ul><ul><li>Bil </li></ul><ul><li>Jernbane </li></ul><ul><li>Båt </li></ul>Kystskogbruket Jämtland Årlig avvirkning ca 7,00 mill m 3
 8. 8. Anvendelse i Skogns norske forsyningsområde Avvirket 25% Ikke avvirket 75% 6% 12% 7% Tilvekst 100% Eksport, brensel, etc. Papir og cellulose Trelast og trevare Kort sikt: Binder CO 2 Lang sikt: Råtner og avgir klimagasser Potensiell bioenergi 3 mill m 3 Kilde: SSB - 2008 4,2 mill m 3 Ikke alt er økonomisk utnyttbart!
 9. 9. Råstoff-kai Tømmerlager 1 Biomasseterminal Tømmerlager 2 Jernbane Adkomst E6 E6 Fylkesvei
 10. 10. Bioenergiprosjekter <ul><li>Bio-kjel </li></ul><ul><li>Dampturbin </li></ul><ul><li>Generator </li></ul>Terminal Biomasse <ul><li>Varme </li></ul><ul><li>Elkraft </li></ul>Bioolje - Prosjekt E Biokraft - Prosjekt D Prosjekt B Prosjekt C Prosjekt A Pellets-fabrikk <ul><li>Brensel (pellets) </li></ul>Syngas konvertering <ul><li>Drivstoff </li></ul><ul><li>Varme/elkraft </li></ul><ul><li>Kjemiske produkter </li></ul>Gassi-fisering <ul><li>Brenning </li></ul><ul><li>Gassturbin </li></ul><ul><li>Dampturbin </li></ul><ul><li>Generatorer </li></ul><ul><li>Varme </li></ul><ul><li>Elkraft </li></ul>
 11. 11. Mer om biokraftprosjektet – prosjekt D <ul><li>Mulighetsstudie pågår, forstudie forventes i løpet av 2010 </li></ul><ul><li>Storskala pilotanlegg for gassifisering av biomasse, investering 400 MNOK </li></ul><ul><li>100.000 tonn biomasse årlig </li></ul><ul><li>Destruksjon av avfall </li></ul><ul><li>Etablering av forsknings- og utviklingsaktivitet innen biomassegassifisering. </li></ul><ul><li>Produksjon av: </li></ul><ul><ul><li>Elkraft </li></ul></ul><ul><ul><li>Varme for videreutvikling av industri på Fiborgtangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Keramiske produkter </li></ul></ul>(*) When required, a side stream of the GT exhaust can provide the thermal energy for the drying system. Alternatively, an external co-generation unit can provide the necessary heat. Power Exhaust Gas Slag Syngas Raw SynGas Steam Combined Cycle Steam Heat Recovery Steam Generator Steam Turbine Gasifier Syngas Cooling Syngas Cleaning & Conditioning Gas Turbine (Parasitic Load) IPGCC CONCEPT DIAGRAM Conditioned Syngas (*) Wet Biomass Drying System Dry Biomass Coke & Lime Oxygen / Nitrogen Plasma Torches
 12. 12. Mer om biooljeprosjektet – prosjekt E <ul><li>Ett scenario: </li></ul><ul><li>Anlegg for gassifisering og konvertering av biomasse til syntetisk olje, investering 3.000 - 5.000 MNOK </li></ul><ul><li>Forbruk av 1.000.000 tonn biomasse årlig tilsvarende ca 2.500.000 fm3 </li></ul><ul><li>Destruksjon av avfall </li></ul><ul><li>Betydelig sysselsetnings- og verdiskapningseffekt: </li></ul><ul><ul><li>200 ansatte på Skogn, totalt ca 1000 inkludert logistikk og råvareforsyning </li></ul></ul><ul><ul><li>Årlig omsetning ca 4.000 MNOK </li></ul></ul><ul><li>Etablering av forsknings- og utviklingsaktivitet innen produksjon av syntetiske hydrokarboner. </li></ul><ul><li>Produksjon av: </li></ul><ul><ul><li>250.000 tonn Bioolje – biodrivstoff </li></ul></ul><ul><ul><li>750.000 GWH varme for videreutvikling av industri på Fiborgtangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Keramiske produkter </li></ul></ul>
 13. 13. Hovedbudskap <ul><li>Innblandingskrav. </li></ul><ul><ul><li>Lovverk og forskrifter med hensyn på miljøkrav, avgifter og påbudt innblandingsandel vil være avgjørende. Alternativene til fossil olje vil alltid være dyrere. </li></ul></ul><ul><li>Risiko, finansiering og samarbeid med myndighetene. </li></ul><ul><ul><li>Det må finnes alternativer til fossil olje før det kan vedtas tiltak som stimulerer til økt forbruk av biomassebaserte energiprodukter. Denne gjensidige avhengigheten tilsier at næringsaktører må gå i samarbeid med politiske myndigheter. Situasjonen tilsier videre at også myndighetene må være forberedt på å ta risiko ved å gå inn med kapital eller gi garantier. </li></ul></ul><ul><li>Utnyttelse av biomasseressursene i vår region. </li></ul><ul><ul><li>Verden vil i framtida være helt avhengig av biomassen som kilde til syntetiske hydrokarboner. Det er et samfunnsansvar å forvalte og utnytte tilveksten i skogene på en bærekraftig og effektiv måte </li></ul></ul>
 14. 14. Takk for oppmerksomheten

×