Rimantas Simaitis "Ict Teisineje Praktikoje"

1,406 views

Published on

Published in: Technology, Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rimantas Simaitis "Ict Teisineje Praktikoje"

 1. 1. Informacini ų ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas Lietuvos teisinėje praktikoje: dabartis ir galimybės Dr. Rimantas Simaitis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, Advokatas , RAIDLA, LEJINS & NORCOUS Gi nčų sprendimo grupės vadovas , LITEKO vystymo darbo grupės narys 20 10 m. kovo 5 d., Vilnius
 2. 2. Nuo XX a. aštuntojo - devintojo dešimtmečių ICT itin sparčiai skverbiasi į teisinę praktiką...
 3. 3. ICT teisinėje praktikoje <ul><li>Informacinių technologijų ir elektroninių ryšių taikymas teismuose, prokuratūrose, notariate, advokatūroje, antstolių veikloje, teisėkūroje, registrų veikloje, kitoje teisinėje veikloje </li></ul><ul><li>Funkciniai lygiai: </li></ul>
 4. 4. ICT diegimo teisinėje praktikoje tikslai <ul><li>Modernizavimas, siekiant didesnio efektyvumo ir kokybės </li></ul><ul><li>Operatyvumas </li></ul><ul><li>Kaštų mažinimas </li></ul><ul><li>Viešųjų ir privačių teisinių paslaugų prieinamumas </li></ul><ul><li>Supaprastinimas </li></ul><ul><li>Viešumas, skaidrumas ir atvirumas </li></ul><ul><li>Pasitikėjimo didinimas </li></ul>
 5. 5. I C T privalumai <ul><li>Išnyksta fiziniai atstumai </li></ul><ul><li>Greitesnis bei paprastesnis duomenų perdavimas, apdorojimas ir saugojimas </li></ul><ul><li>Įgalina sinchroninį ir asinchnroninį 24 valandų per parą bendravimą, gali išnykti laiko skirtumai </li></ul><ul><li>Palengvina teisingumo prieinamumą ir administravimą </li></ul><ul><li>Įgalina procesų automatizavimą </li></ul><ul><li>Spartesnė ir visapusiškesnė informacijos paieška ir apdorojimas </li></ul><ul><li>E. pagalba ir parama teisės praktikams (teisėjams, advokatams, prokurorams, notarams, antstoliams, kitiems teisinių procesų dalyviams) </li></ul>
 6. 6. Teismų informacinių sistemų evoliucija
 7. 7. E. teisingumo priemonės <ul><li>Bylų registravimo ir valdymo sistemos </li></ul><ul><li>Teismo ir teismų administravimo procesų automatizavimas (e.paskirstymas, e.šablonai, e.statistika, e.terminai, e.teismo įsakymai, e.užimtumas, e.krūviai, e.darbastaliai, e.mokėjimai, teismų posėdžių garso- ir/arba video- įrašai ir pan.) </li></ul><ul><li>Elektroninių ryšių naudojimas apsikeičiant bendro pobūdžio ir procesine informacija tarp proceso dalyvių, taip pat tarp teismų/teisėjų, tele- ir video- konferencijos </li></ul><ul><li>Paieškos įranga aprūpintos teisinės informacijos (teismų praktikos, teisės aktų, specialiosios literatūros ir kt.) duomenų bazės </li></ul><ul><li>Kitos </li></ul>
 8. 8. Pagrindinės kliūtys <ul><li>Intensyvus teismų ir kit ų viešųjų teisinių funkcijų veiklos reguliavimas ir formalizmas </li></ul><ul><li>Konservatyvus mąstymas </li></ul><ul><li>Technologiniai apribojimai </li></ul><ul><li>Patirties ir ekspertų trūkumas </li></ul><ul><li>Žemas kompiuterinis raštingumas </li></ul><ul><li>Žemas valstybės informacinių sistemų ir duomenų bazių sąveikos lygis (interoperabilumas ) </li></ul><ul><li>Finansavimo problemos </li></ul><ul><li>Sparti technologijų kaita </li></ul>
 9. 9. ICT plėtrai reikšmingi faktoriai <ul><li>Normatyvinis – administracinis </li></ul><ul><li>Technologinis (įrangos ir taikomųjų programų) </li></ul><ul><li>Kaštų </li></ul><ul><li>Žmogiškasis </li></ul>
 10. 10. E. valdžios lygiai Lietuvos teismų padėtis
 11. 11. Lietuvos teismai - “antrojoje bangoje”: LITEKO
 12. 12. LITEKO tinklo infrastruktūra Centrinė duomenų bazė Vietinės duomenų bazės Vietinės duomenų bazės Ugniasienė Į internetą Saugūs koduoti kanalai Saugūs koduoti kanalai Teisėjų ir teismų tarnautojų PK Teisėjų ir teismų tarnautojų PK
 13. 13. LITEKO funkcinė infrastruktūra
 14. 14. Papildomų LITEKO funkcijų vystymo planai <ul><li>Teismo posėdžių garso įrašai (pagal Teismų įstatymo pakeitimą - iki 2010-07-01 d. pirmasis etapas), vėlesnio tobulinimo galimybės - specialių taikomųjų programų palaikymas, integravimas į LITEKO </li></ul><ul><li>Videokonferencijos </li></ul><ul><li>Skaitmeninis centralizuotas teismo pranešimų ir šaukimų spausdinimas ir išsiuntimas </li></ul><ul><li>Skaitmeninė (IP) teismų telefonija </li></ul><ul><li>E. teismų (NTA) portalo www.teismai.lt tolesnis vystymas </li></ul>
 15. 15. Seimui pateiktuose svarstyti Teismų ir Antstolių įstatymų pakeitimų projektuose numatoma: <ul><li>Į statymo lygiu įtvirtinti e.bylas ir jų tvarkymo principus </li></ul><ul><li>Užtikrinamas/garantuojamas dokumentų skaitmeninimas per 3 dienas nuo gavimo </li></ul><ul><li>Įtvirtinti proceso dalyvių teisę susipažinti su e.bylomis </li></ul><ul><li>Nustatyti proceso dalyvių teisę pateikti teismams ir antstoliams dokumentus elektronine forma, įtvirtinamas gana liberalus požiūris į autentifikavimą </li></ul><ul><li>Įteisinti procesinių dokumentų įteikimą, vykdomą teismų/antstolių, šalims elektroninių ryšių priemonėmis </li></ul><ul><li>Užtikrinamas/garantuojamas e.parašo naudojimas teismuose bei antstolių kontorose ir lygiavertė jo galia “paprastam” parašui </li></ul>
 16. 16. Seimui pateiktame CPK pakeitimų projekte numatoma: <ul><li>Įteisinti elektroninę procesinių dokumentų formą ir gana liberalų autentifikavimą </li></ul><ul><li>Įteisinti procesinių dokumentų padavimą teismui ir įteikimą šalims elektroninių ryšių priemonėmis (e.mainus) </li></ul><ul><li>Įteisinti viešą skelbimą internete </li></ul><ul><li>Atsisakyti teismo posėdžių protokolų rašymo privalomumo, kai posėdžių eiga fiksuojama naudojant specialias informacines ir elektroninių ryšių technologijas </li></ul><ul><li>Elektroninių duomenų įrodomosios galios lygiavertiškumas </li></ul><ul><li>Telekonferencijos ir videokonferencijos kaip teismo posėdžių, vietos apžiūros ir įrodymų distancinio rinkimo formos </li></ul><ul><li>E. vykdomasis raštas </li></ul>
 17. 17. 2008 m. rugsėjo-spalio advokatų kontoros Raidla Lejins & Norcous tyrimas: kiek Lietuvos teismo proceso dalyviams būtų priimtini procesinių dokumentų e.mainai? Nuomonės apie galimybę teismams ir antstoliams pereiti prie didelės dalies procesinių dokumentų įteikimo elektroniniu būdu gerokai skiriasi , bet daugiau kaip 2/3 respondentų tam pritar ia visiškai arba iš dalies. Tuo tarpu net 70 procentų respondentų patys naudotųsi galimybe siųsti dokumentus teismui (antstoliui) elektroniniu būdu. Absoliuti dauguma respondentų pritaria galimybei viešą paskelbimą perkelti iš spaudos į specialų tinklalapį internete.
 18. 18. Nuomonės apie galimybę teismams (antstoliams) pereiti prie didelės dalies procesinių dokumentų įteikimo elektroniniu būdu
 19. 19. Ar naudotumėtės galimybe įteikinėti procesinius dokumentus teismui (antstoliui) elektroniniu būdu?
 20. 20. Galimybės viešą paskelbimą perkelti iš spaudos į specialų tinklalapį internete vertinimai
 21. 21. Išvados <ul><li>Šiandienos e.teisingumas – tai žmogiškasis teisingumas , kuris gali b ū ti vykdomas efektyviau, greičiau, pigiau ir kokybiškiau taikant pažangias informacinių technologij ų ir elektroninių ryšių inovacijas </li></ul>
 22. 22. Ačiū už dėmesį ! [email_address]

×