Nautillus Prezentace Unicredit Bank

1,130 views

Published on

Co je otevřená inovace. Platforma Nautillus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nautillus Prezentace Unicredit Bank

 1. 2. Nautillus <ul><li>co je inovace a otevřená inovace </li></ul><ul><li>uzavřený model podnikání </li></ul><ul><li>uzavřená inovace </li></ul><ul><li>otevřená inovace </li></ul><ul><li>příklad společnosti DHL </li></ul><ul><li>příklad nedokončené inovace, se zajímavou potenciální hodnotou </li></ul><ul><li>příklad z praxe – THREADLESS </li></ul><ul><li>otevřená inovace ve službách – bankovní sektor, charterová společnost </li></ul><ul><li>okruh činnosti </li></ul><ul><li>funkce Nautillu </li></ul><ul><li>záměr Nautillu </li></ul><ul><li>možnosti Nautillu </li></ul><ul><li>aktuální podoba Nautillu </li></ul><ul><li>systémový proces Nautillu </li></ul><ul><li>partneři podporující iniciativu platformy Nautillus </li></ul><ul><li>kontakt </li></ul>
 2. 3. Co je inovace? <ul><li>Inovace je úspěšně realizovaná nová myšlenka. </li></ul>Co je otevřená inovace? <ul><li>Otevřená inovace je inovace stávajícího přístupu k inovacím. </li></ul>Otevřená inovace je v mnoha oborech nástupcem uzavřené inovace a je jedním ze znaků otevřeného modelu podnikání.
 3. 4. Uzavřený model podnikání na vlastní výzkum navazující vlastní vývoj, na vlastní vývoj navazující vlastní výroba, na vlastní výrobu navazující vlastní marketing, na vlastní marketing navazující vlastní prodej, na vlastní prodej navazující vlastní servis a dodávky vlastního materiálu pro vlastní výrobky, Tento model byl po většinu minulého století značně efektivní a zaznamenal mnoho úspěchů. (GE, IBM, Xerox, apod.)
 4. 5. Uzavřená inovace Společnost téměř ve všech sférách své působnosti spoléhá a využívá pouze vlastní zdroje. výzkum vývoj hranice společnosti trh
 5. 6. Otevřená inovace Společnost aktivně pracuje s alternativami, které jsou vně jejích hranic. výzkum vývoj hranice společnosti trh výzkumné projekty nový trh
 6. 7. Tržní hodnota Xerox Parc spin-off společností Tržní hodnota 10 nejúspěšnějších spin-off společností značně převýšila hodnotu společnosti Xerox.
 7. 8. Nautillus – příklad společnosti DHL <ul><li>Společnost DHL hledá řešení svého problému, </li></ul><ul><li>nepromokavý papír pro přepravní zásilky, </li></ul><ul><li>důvod - finanční ztráty plynoucí z použití běžného papíru </li></ul><ul><li>DHL nechce nákladně zakládat sekci pro vlastní výzkum a vývoj a hledat sama řešení , </li></ul><ul><li>DHL oslovila celosvětově se svým požadavkem výzkumné laboratoře, </li></ul><ul><li>bylo osloveno také akademické pracoviště v České Republice, </li></ul><ul><li>subjekty pro které bylo znění poptávky (problému) a odměna za nalezené řešení zajímavé, začaly aktivně hledat postup na výrobu nepromokavého papíru, </li></ul><ul><li>po určité době dospěla výzkumná laboratoř při univerzitní fakultě k hledanému postupu na výrobu nepromokavého papíru, </li></ul><ul><li>řešení bylo představeno společnosti DHL, </li></ul><ul><li>úspěšný řešitel obdržel odměnu na základě dohodnutých podmínek zároveň došlo k transferu duševního vlastnictví z řešitele na majitele problému. </li></ul>
 8. 9. Nautillus – příklad z praxe <ul><li>ČR textilní podnik (3 tis. zaměstnanců, práce pro zahr. subjekty IKEA apod.) </li></ul><ul><li>vlastní výzkum a vývoj (VaV), ojedinělý výstup VaV: </li></ul><ul><li>nalezení řešení problému přepravy notebooku v letadle – nová konstrukce balení </li></ul><ul><li>řešení otestováno VUT v Brně – pozitivní výsledek, </li></ul><ul><li>řešení předloženo agentuře Bezpečnosti letového provozu v USA </li></ul><ul><li>krize – bez odpovídajícího vyjádření cca 3 roky projekt neřešen </li></ul><ul><li>o řešení je odhadována poptávka též mimo Evropu i USA </li></ul><ul><li>textilní podnik nedisponuje možností prosazení projektu jinde </li></ul>
 9. 10. THREADLESS.COM – otevřená inovace v praxi <ul><li>Společnost, zabývající se designem, výrobou a prodejem triček – založila svůj model podnikání na tom, že všechny její produkty jsou navrženy, hodnoceny a kupovány v rámci její komunity, která dnes čítá na 700.000 členů a umělců. </li></ul><ul><li>Zveřejnění návrhu na tričko designérem, </li></ul><ul><li>hodnocení návrhu členy komunity, </li></ul><ul><li>nejlepší design je vybrán a je uveden na trh, designér obdrží odměnu 2.500 USD + licence, </li></ul><ul><li>výroba a distribuce triček, </li></ul><ul><li>slevy pro umělce a aktivní členy komunity. </li></ul><ul><li>Výsledkem je dnes velmi úspěšná mladá společnost s příjmy 30 mil USD ročně. </li></ul><ul><li>Celkově obdržela na 140.000 návrhů, z toho 1000 bylo úspěšně uvedeno na trh. </li></ul><ul><li>Téměř 75% činností vykonává za společnost její komunita. </li></ul>
 10. 11. Bankovní sektor Sektor služeb charterové lety - Ryanair <ul><li>Zadání výzvy: </li></ul><ul><li>Administrace bankovních transakcí vyžaduje bezpečný přenos a koordinaci informací mezí centrálou a geograficky rozmístěnými pobočkami. Koordinace, přenos, sladění a audit informací představuje pro banku operující v rozvojovém světě vysoké náklady. Prostřednictvím této výzvy banka hledá nápady a cesty jak zlepšit efektivitu svých bankovních procesů v rozvojovém světě. Žádné specializované pozadí návrhu není vyžadováno s cílem, aby mohla být navržena řešení, která v sobě nesou nový náhled a invenci v dané problematice. </li></ul><ul><li>odměna v této výzvě činila 10.000 USD </li></ul><ul><li>do výzvy se přihlásilo 770 potenciálních řešitelů </li></ul><ul><li>banka získala nejlepší řešení a odměnila nejlepšího řešitele </li></ul><ul><li>Zadání výzvy: </li></ul><ul><li>Charterová společnost Ryanair vyhlásila soutěž o odměnu 1.000 EUR za nejlepší, nejbláznivější a nejvíce kreativní návrh na poplatek související s její činností. </li></ul><ul><li>Tato idea vznikla poté co společnost začala zvažovat zpoplatnění toalet na palubě svých letadel. Soutěž je otevřena pro všechny důvtipné nápady pocházející odkudkoli z celé Evropy. </li></ul>
 11. 12. Nautillus – znalostní zprostředkovatel <ul><li>pracuje s termíny: </li></ul><ul><li>1. Otevřená inovace </li></ul><ul><li>společnost/jedinec/skupina dosahuje při své činnosti různých stupňů poznání („myšlenek“) </li></ul><ul><li>při této činnosti souběžně dochází ke vzniku problémů </li></ul><ul><li>tyto „myšlenky“ a problémy doposud sloužily vnitřním potřebám, byly řešeny vlastními prostředky </li></ul><ul><li>otevřená inovace využívá pro šíření „myšlenek“ a hledání řešení problémů vnější prostředí </li></ul><ul><li>Nautillus efekt otevřených inovací pro: </li></ul><ul><li>a) distribuci myšlenek, nápadů, projektů, řešení </li></ul><ul><li>b) hledání nejlepších řešení problémů </li></ul><ul><li>rozšiřuje své možnosti prostřednictvím internetu a znalostní sítě </li></ul><ul><li>2. Znalostní síť </li></ul><ul><li>kvalitní databáze subjektů s potenciálem, nástroji, lidmi </li></ul><ul><li>aby distribuce myšlenek i hledání řešení bylo efektivní, musí být na jednom místě </li></ul><ul><li>vytvořena /koncentrována/ /rozšiřována/ /spravována / znalostní síť – jeden z úkolů Nautillu </li></ul>
 12. 13. Nautillus – funkce <ul><li>Poradenství v implementaci otevřeného modelu podnikání, projektové, finanční a dotační poradenství, poradenství v oblasti transferu znalostí, aktivní a zacílené vyhledávání partnerů na úrovni technologických, inovačních, vývojových potřeb, myšlenek, problémů </li></ul><ul><li>zprostředkování nabídky / poptávky projektů s odpovídajícím potenciálem na trhu otevřených </li></ul><ul><li>inovací </li></ul><ul><li>prostor pro rozvoj, realizaci a výměnu myšlenek / řešení problémů , know-how, potenciálu </li></ul>Nautillus – záměr <ul><li>nalezení nejlepšího řešení problému , nalezení inovativní myšlenky nebo technologie </li></ul><ul><li>nalezení zcela nových postupů </li></ul><ul><li>eliminace financování výzkumu a vývoje nevedoucí ke kýženému výsledku </li></ul><ul><li>praktické a dostupné nejlepší využití dosažených výsledků </li></ul><ul><li>realizace potenciální hodnoty myšlenky </li></ul><ul><li>získání odměny za nejlepší návrh řešení </li></ul>
 13. 14. Nautillus – aktuální podoba <ul><li>Open Innovation platforma realizovaná v ČR, uživatelé vstupují do systému prostřednictvím webového rozhraní </li></ul><ul><li>beta verze webové aplikace spuštěna </li></ul><ul><li>právní, logické i technické zázemí průběžně vytvářeno </li></ul><ul><li>nutné kontinuálně spravovat kvalitní znalostní síť </li></ul>
 14. 15. Nautillus – systémový proces pro projekt typu Problém <ul><li>identifikace problému a zaslání projektu do Nautillu </li></ul><ul><li>prezentace výzvy na trhu otevřených inovací </li></ul><ul><li>vyhledávání výzev zájemci </li></ul><ul><li>zaslání navrhovaných řešení do Nautillu </li></ul><ul><li>seznámení zadavatele s navrhovanými řešeními </li></ul><ul><li>zhodnocení a výběr nejlepšího řešení </li></ul><ul><li>finanční ohodnocení vybraného řešení a převod práv a povinností obou stran </li></ul>
 15. 16. Partneři podporující iniciativu platformy Nautillus <ul><li>Technologické centrum Hradec Králové </li></ul><ul><li>Technologické centrum Akademie Věd </li></ul><ul><li>Univerzita Pardubice </li></ul><ul><li>Univerzita Collegium Glacense – Polsko </li></ul><ul><li>Microsoft Česká republika - BIZSPARK </li></ul><ul><li>MF SERVIS s. r. o. </li></ul><ul><li>EPOS s. r. o. </li></ul><ul><li>HIT Klastr </li></ul><ul><li>Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.– předseda rady expertů ČMA </li></ul><ul><li>Robert Motzek – autor knihy Motivation in open innovation, Harvard Business School, Boston </li></ul><ul><li>apod. </li></ul>Partneři – v jednání <ul><li>MIC – Microsoft inovační centrum </li></ul><ul><li>JIC – Jihočeské inovační centrum </li></ul><ul><li>Hospodářská komora ČR </li></ul><ul><li>IBM </li></ul><ul><li>Asociace výzkumných organizací </li></ul><ul><li>VŠE, Institut pro technologie a inovace </li></ul><ul><li>University of Cordoba, Prof. Dr. Miguel Ángel Gómez-Nieto, Španělsko </li></ul><ul><li>HYPIOS – open innovation platform, Francie </li></ul><ul><li>apod. </li></ul>
 16. 17. Přístup otevřená inovace a platforma Nautillus je především pro: <ul><li>Zadavatele projektů </li></ul><ul><li>Vypisování výzvy několika zadavateli – rozložení rizika, možnost zvýšení motivace </li></ul><ul><li>Zájemce o projekty </li></ul><ul><li>Investory, Angel investory, možnost mikrofinancování projektů </li></ul><ul><li>Poradenské společnosti </li></ul><ul><li>Univerzity </li></ul><ul><li>Technologická centra </li></ul><ul><li>CSR </li></ul>Koho hledáme? Silné partnery, kteří podporují přístup otevřené inovace a svým vstupem a potenciálem obohatí a rozšíří znalostní síť Nautillus.

×