Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İşletmelerde Eği̇ti̇m Yöneti̇m Si̇stemi̇ Kurma Eği̇ti̇mi̇

48,148 views

Published on

İşletmelerde Eği̇ti̇m Yöneti̇m Si̇stemi̇ Kurma Eği̇ti̇mi̇

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

İşletmelerde Eği̇ti̇m Yöneti̇m Si̇stemi̇ Kurma Eği̇ti̇mi̇

 1. 1. İK ÜSSÜİK ÜSSÜ Yaşam Boyu Eğitim En Değerli Yatırımdır.
 2. 2. İŞLETMELERDE EĞİTİMİŞLETMELERDE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİYÖNETİM SİSTEMİ KURMAKKURMAK Erkan ÇİFTE Eğitimen
 3. 3. KONU BAŞLIKLARI  Kurum İçerisinde Eğitim Kültürü Oluşturmak  Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yıllık Eğitim Planı  Eğitim Organizasyonu  Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesi Değerlendirilmesi ve Raporlanması  Eğitim Sonuçlarının Raporlanması KONU BAŞLIKLARI  Kurum İçerisinde Eğitim Kültürü Oluşturmak  Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yıllık Eğitim Planı  Eğitim Organizasyonu  Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesi Değerlendirilmesi ve Raporlanması  Eğitim Sonuçlarının Raporlanması KapsamKapsam 3
 4. 4. Bireyin doğumundan itibaren -Ailesinden -Okul yaşamından -İş hayatından almış olduğu, bilgi – beceri –davranış değişikliği yaratan her türlü faaliyete denir. İş anlamı: İşlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen faaliyetlere eğitim denir. Bireyin doğumundan itibaren -Ailesinden -Okul yaşamından -İş hayatından almış olduğu, bilgi – beceri –davranış değişikliği yaratan her türlü faaliyete denir. İş anlamı: İşlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen faaliyetlere eğitim denir. EğitimEğitim 4
 5. 5. EĞİTİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK Sevgi - Sorumluluk - Samimiyet EĞİTİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK Sevgi - Sorumluluk - Samimiyet 3S3S 5
 6. 6. Bu günün ötesinde bir kavram olup doğrudan iş ile odaklanamayan, uzun süreli kişisel ve örgütsel gelişimi sağlayan faaliyetler bütünüdür. Dış çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla kişisel ve mesleki özelliklere dönük yapılan faaliyetlerdir. Bu günün ötesinde bir kavram olup doğrudan iş ile odaklanamayan, uzun süreli kişisel ve örgütsel gelişimi sağlayan faaliyetler bütünüdür. Dış çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla kişisel ve mesleki özelliklere dönük yapılan faaliyetlerdir. GeliştirmeGeliştirme 6
 7. 7. Eğitim ve GeliştirmeEğitim ve Geliştirme EĞİTİM GELİŞTİRME Odak Noktası Mevcut İş Mevcut ve Gelecekteki İşler Hedef Bireysel İş Gücü İş Grubu veya tüm işletme Zaman Çerçevesi Hemen Uzun dönem Amaç Mevcut bilgi beceri açığını kapatmak Gelecek iş taleplerine hazırlanmak 7
 8. 8. EĞİTİM ve GELİŞTİRMENİN AMACI: Bilgi beceri ve davranışlarda değişimi sağlamaktır Davranış değişikliği aşamaları; - Donmuş alışkanlığı çözmek - Yerine yeni bir davranış koymak - Yeni davranışı dondurmak EĞİTİM ve GELİŞTİRMENİN AMACI: Bilgi beceri ve davranışlarda değişimi sağlamaktır Davranış değişikliği aşamaları; - Donmuş alışkanlığı çözmek - Yerine yeni bir davranış koymak - Yeni davranışı dondurmak Eğitim ve GeliştirmeEğitim ve Geliştirme 8
 9. 9. EĞİTİM ve GELİŞTİRME YARARLARI: Motivasyonu Sağlar Yükselme İmkanı Yapılan işin kalitesi artar İş kazaları azalır Uzmanlaşmayı getirir Rekabet avantajı arttırır Örgüt içi çatışmaları azaltır EĞİTİM ve GELİŞTİRME YARARLARI: Motivasyonu Sağlar Yükselme İmkanı Yapılan işin kalitesi artar İş kazaları azalır Uzmanlaşmayı getirir Rekabet avantajı arttırır Örgüt içi çatışmaları azaltır Eğitim ve GeliştirmeEğitim ve Geliştirme 9
 10. 10. MACRO EĞİTİM PLANI - MİCRO EĞİTİM PLANI Eğitim ihtiyacının belirlenmesi Eğitim programının hazırlanması Eğitim bütçesinin hazırlanması MACRO EĞİTİM PLANI - MİCRO EĞİTİM PLANI Eğitim ihtiyacının belirlenmesi Eğitim programının hazırlanması Eğitim bütçesinin hazırlanması Eğitim ve GeliştirmeEğitim ve Geliştirme 10
 11. 11. EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN! Tüm bu alıştırmaların ve uygulamalı örnekleri yaşamak için sizleri İK Üssü Eğitimlerine bekliyoruz. Bilgi almak için; İnsan Kaynakları Üssü Eğitimleri 0 216 550 17 82 0 541 550 17 82 bilgi@iKussu.com EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN! Tüm bu alıştırmaların ve uygulamalı örnekleri yaşamak için sizleri İK Üssü Eğitimlerine bekliyoruz. Bilgi almak için; İnsan Kaynakları Üssü Eğitimleri 0 216 550 17 82 0 541 550 17 82 bilgi@iKussu.com Eğitim ve GeliştirmeEğitim ve Geliştirme 11

×