Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 jarl reitan sintef

265 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04 jarl reitan sintef

  1. 1. Oppfølging av kronisk syke Jarl Reitan, forskningsleder/produktdesigner, SINTEF Teknologi og samfunn, Avd Helse
  2. 2. Kroniske sykdommer er dagens store folkehelseutfordring (Folkehelserapporten 2010)
  3. 3. Prosjektidé: "Ny tjeneste med bruk av teknologi, for oppfølging av kronisk syke hjemme"
  4. 4. Prosjektidé: Oppfølging av kronisk syke Område: FoU innenfor Helse og omsorg Forutsetninger for å løse problemet:  Brukersentrert forskningsbasert utvikling  Samarbeid mellom tjenesteyter, FOU og næringsliv  Teknologien defineres som en del av tjenesten  Tverrfaglig kompetanse Hvordan kan FoU innen IKT bidra til å løse utfordringen:  Behov for nye IKT-løsninger som løser behovet  Teknologien defineres som en del av tjenesten
  5. 5. Nytteverdi Økonomisk verdi Brukerverdi € Tjenesteyter Tjenestemottaker
  6. 6. Hvilket tema i utlysningen faller idèen inn under? □ Digitale helsetjenester □ Digital samhandling □ Digital velferd √ √ √
  7. 7. Partnere • Kontaktinformasjon: Jarl Reitan, jarl.reitan@sintef.no, SINTEF • Hvilke partnere: Næringsliv, Kommuner og sykehus • Tverrfaglig forskningssamarbeid: JA! • Internasjonalt samarbeid: Behov for erfaringer fra andre FoU-aktører
  8. 8. www.sintef.no/velferdsteknologi Jarl.reitan@sintef.no

×