Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hernæs Fintech fra et bankperspektiv IKT-Norge FinTech

3,612 views

Published on

Christoffer Hernæs,
VP of Strategy, Innovation and Analysis
SpareBank1 Gruppen

Fintech fra et bankperspektiv

IKT-Norges FinTech-forummøte med Finans Norge 2015-02-25

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Hernæs Fintech fra et bankperspektiv IKT-Norge FinTech

 1. 1. Christoffer O. Hernæs Fintech fra et bankperspektiv Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren
 2. 2. Finansbransjen er i endring og innovasjonen skjer på utsiden 24.02.20152 Globale teknologi- aktører Media Infrastruktur leverandører Fintech- startups Telekom Handel og reiseliv • Aktører som tidligere var kunder og partnere kan raskt bli digitale konkurrenter • Handels- og reiselivsaktører, som Komplett og Norwegian, samt teknologi-selskaper, som Google, Facebook og Apple tar utgangspunkt i kundedata, merkevare og kapital – og starter egne banker. • Investeringer i fintech nådde 3 milliarder USD i 2013 og er estimert å nå 8 milliarder USD innen 2018 i følge Accenture • Samtidig oppfattes ikke tradisjonelle banktjenester som relevante for den oppvoksende generasjonen, og 71% ville heller gått til tannlegen enn å høre på hva bankene har å si ifølge Millennial Disruption Index
 3. 3. En rekke trender er med å påvirke endringene 24.02.20153 Mobile applikasjoner blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har begynt å utvikle for mobil før web. Enkelte banker har begynt å levere tjenester på mobil, men generelt er det en konservativ holdning i bransjen. Big data analytics/Machine learning handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert teknologi for søk, tolkning av tekst og evolusjonære algoritmer gjør det mulig å integrere og verdiøke data og informasjon på en ny måte. Consumer internet og Gamification skaper både nye forventninger til interaksjon i forbrukermarkedet og til visualisering og bruk av applikasjoner. Visualisering og drag-and-drop tar over for tradisjonelle spørringer og tekstbasert visning. Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennial-generasjonen søker noe nytt. Forbukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester som Airbnb og Uber skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er inkludert. Digitale økosystem skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle kunder. I tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne avdekke kunders og potensielle kunders behov for banktjenester.
 4. 4. 24.02.2015 Presentasjon text4 Banken er tilgjengelig i din egen lomme 24/7
 5. 5. Kunden i sentrum 24.02.2015 Kilde: AngelList5 Big data og machine learning bidrar til automatisering av komplekse manuelle oppgaver
 6. 6. 24.02.2015 Presentasjon text6 Kundene forventer enkle brukergrensesnitt og interaksjonsdesign lar seg inspirere av spillmekanismer
 7. 7. Delingsøkonomien skaper nye økosystem hvor finansielle tjenester er inkludert i tjenesten
 8. 8. 24.02.2015 Presentasjon text8 Sosiale nettverk skaper globale markedsplasser basert på dyp brukerinnsikt
 9. 9. Kunden ønsker å løse sine behov på enklest mulig måte på sine premisser 24.02.20159 Spare Låne Betale Organisere
 10. 10. Betaling er brohodet inn i finansielle tjenester 24.02.201510 Spare Låne Betale Organisere • Betaling er navet i kunderelasjonen og 80% av kundens interaksjon med banken er her • Norge er i særstilling på betalingsområdet gjennom firepartsmodellen der BankAxept står for 90% av kortbruken • PSD 2 åpner opp infrastrukturen • Flere aktører lanserer egne mobil lommebok- og POS-løsninger
 11. 11. Bankene har et naturlig konkurransefortrinn innen finansieringsområdet 24.02.201511 Spare Låne Betale Organisere • P2P lån har høy vekst i USA og UK som alternativer til tradisjonelle banklån • Utlånsvirksomheten er det området som opplever minst konkurranse fra Fintech • Bankene har et konkurransefortrinn relativt lav finansieringskostnad gjennom banklisensen
 12. 12. Automatisering og selvbetjening preger sparing og passeringsområdet 24.02.201512 Spare Låne Betale Organisere • Retail og affluent-segmentet benytter i økende grad selvbetjente løsninger • Robotrådgivere basert på lærende algoritmer er i stand til å gi presise råd basert på kundedata • MiFID II innfører et forbud mot returprovisjoner og favoriserer selvbetjente plattformer
 13. 13. Tredjepartsapplikasjoner kobler datakilder på nye måter 24.02.201513 Spare Låne Betale Organisere • Quickbooks kobler regnskapsdata med data fra nettbank for bedriftsmarkedet • Tilgang på transaksjonsdata gir dyp innsikt i kundenes bruksmønster • Transparens og forenkling preger tjenestene
 14. 14. Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon 24.02.201514 FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale medier FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser på FinTech-selskap som leverandører FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom bankene har et konkurransefortrinn her DistribusjonProduksjon«Supply» Gradavdisrupsjon
 15. 15. 24.02.201515 Økosystemet er under press og bankene risikere å bli en «utility»
 16. 16. 24.02.2015 Presentasjon text16 Takk for oppmerksomheten. Christoffer O. Hernæs no.linkedin.com/in/hernaes @hernaes

×