Ik weet wat ik geloof

451 views

Published on

quiz

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ik weet wat ik geloof

 1. 1. • 33• 66• 73• 49
 2. 2. • In het Latijn• In het Grieks en het Latijn• In het Hebreeuws, Grieks en Aramees• In het Hebreeuws en Aramees
 3. 3. • Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium• Mattheus, Markus, Lucas, Johannes en Handelingen van de apostelen• Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester• Prediker, Psalmen, Spreuken, Ester en Hooglied
 4. 4. • Abram -> Abraham• Luz -> Betel• Absalom -> Salomon• Ben-Oni -> Benjamin
 5. 5. • Pinksteren – Witte Donderdag - Goede Vrijdag – Pasen• Vasten- Kerstmis – Advent – Onze Lieve Heer Hemelvaart• Kerstmis – Pasen – Pinksteren – Vasten• Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Pasen – Pinksteren
 6. 6. • Maria lichtmis (02 februari)• Maria – Tenhuwelijkvraging (19 januari)• Maria Onbevlekt Ontvangen (18 december)• Maria – Tenhemelopneming (15 augustus)
 7. 7. • Gij zult immer de waarheid spreken• Gij zult geen overspel plegen• Gij zult geen andere goden hebben• Gij zult uw buurmans huis niet begeren
 8. 8. • Parabel van de oogster• Parabel van de zaaier• Parabel van de gevonden zoon• Parabel van de visser
 9. 9. • Een vlek in de vorm van christus op de huid• Bloedende wonden op de plaatsen waar Jezus verwondingen had bij zijn kruisiging• Littekens op de plaatsen waar Jezus verwondingen had bij zijn kruisiging• Een wonde in de vorm van een kruis op het voorhoofd
 10. 10. • Ze hopen Maria te zien verschijnen• Om het Mariabeeld te zien• Om drie keer rond de grot te wandelen, dit zou geluk brengen• Te drinken van het bronwater dat heilzame krachten zou hebben.
 11. 11. 1.C) 732.C) In het Hebreeuws, Grieks en Aramees3.C) Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester4.C) Absalom -> Salomon5.D) Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Pasen – Pinksteren6.B) Maria – Tenhuwelijkvraging (19 januari)7.A) Gij zult immer de waarheid spreken8.B) Parabel van de zaaier9.B) Bloedende wonden op de plaatsen waar Jezus verwondingen had bij zijn kruisiging10.D) Te drinken van het bronwater dat heilzame krachten zou hebben.
 12. 12. 1
 13. 13. 2
 14. 14. 3
 15. 15. 4
 16. 16. 5
 17. 17. 6
 18. 18. 7
 19. 19. 8
 20. 20. 9
 21. 21. 10
 22. 22. 1. 1 Samuel 17 - David vs. Goliath2. Exodus 20 - 10 geboden3. Exodus 32 - Aanbidding van het gouden kalf4. Genesis 11, 1-9 - toren van Babel5. Genesis 20 - Abraham offert Isaak6. Johannes 2,13-22 – Tempelreiniging7. Johannes 11, 1-44 - Opwekking van Lazarus8. Marcus 1, 1-15 - Jezus doopsel9. Matteüs 4, 1-11 - Jezus op de proef gesteld door de duivel10.Rechters 16, 19 - Samson verliest zijn krachten
 23. 23. A Wat hebben Grimbergen, Westvleteren, Westmalle, Postel, Vlierbeek,… met elkaar gemeen?B Hoe noemt men een kerkrechtelijk afgebakend gebied dat onder bestuur van een bisschop staat.
 24. 24. C Vul aan: Een vergadering van Rooms-Katholieke bisschoppen onder leiding van de Paus noemt men een Vaticaans ….D Geef een ander woord voor ‘de Vader, de zoon en de heilige geest’.
 25. 25. E Johannes, Lucas, Marcus en Mattheüs hebben elk een deeltje uit de Bijbel op hun naam staan. Hoe noemen wij deze vier in de Bijbel? Deze heilige liet al zijn bezittingenF achter om te leven als kluizenaar en stichtte een kloosterorde. Hij raakte bij velen vooral bekend om zijn grote dierenliefde. Welke heilige zoeken we?
 26. 26. G We hebben het hier niet over degene uit Aladin maar één van wind, vuur, Pinksteren… Welk woord zoeken we?H Hoe noemen we de dagelijkse kledij van monniken en zusters?
 27. 27. I Een religieus kunstwerk geschilderd op houten panelen, met delen in bladgoud en geschilderd volgens strikte regels noemt men een…? Hij was de eerste mens die JezusJ aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Hij wordt daarom vaak de voorloper van Christus genoemd. Over wie gaat het hier?
 28. 28. K Deze persoon zorgt dagelijks voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de liturgische eredienst. Hoe noemen we deze persoon?L Johannes gaf deze naam aan Jezus Christus. Het is ook een zeer bekend schilderij van de gebroeders Van Eyck waar jammer genoeg een deel van ontbreekt.
 29. 29. M We zoeken het moeilijke woord om te zeggen dat je gelooft in één God en niet in meerdere. Het tegenovergestelde van polytheïsme.N In welke stad in Noord-Israël is Jezus Christus opgegroeid?
 30. 30. O Het gebed dat Jezus ons heeft geleerd Een persoon die deP boodschappen van God doorgeeft zoals bijvoorbeeld Jesaja deed.
 31. 31. Q Hoe noemt men een langdurige speurtocht zoals de zoektocht naar de Heilige Graal die Christus gebruikte bij het Laatste Avondmaal Luther en Calvijn waren belangrijke figuren in deze tijd van religieuzeR verandering. Het kwam ook tot een breuk tussen de Rooms-katholieke kerk en andere stromingen. Hoe noemt men deze periode in de geschiedenis?
 32. 32. S Wat zijn zowel het huwelijk, het doopsel, vormsel als de eucharistie? We kunnen zeven van deze voorbeelden opnoemenT Hoe noemt men de rijk versierde ‘kluis’ op het hoogaltaar waar men het Heilig Sacrament, de gezegende hosties, in bewaart?
 33. 33. U Een andere naam voor Jezus Christus waarmee men wil zeggen dat Hij door God werd uitgekozen.V Hoe noemt men de voorbereidingstijd voor Pasen waarin veel mensen vaak soberder gaan leven?
 34. 34. W Hoe noemt men het gebed dat je richt aan Maria? Het heel moeilijke woord voorX vasten dat je soms in kruiswoordraadsels tegenkomt
 35. 35. Y Deze spirituele oefeningen kan je doen om rustig te worden voor je gaat mediteren. De bekendste oefening is de zonnegroet.Z Aan het einde van de eucharistieviering geeft de priester dit aan de mensen, net voor de zending.
 36. 36. • Abdij • Nazareth• Bisdom • Onze Vader• Concilie • Profeet• Drie eenheid • Queeste• Evangelisten • Reformatie• Franciscus Van Assisi • Sacrament• Geest • Tabernakel• Habijt • Uitverkorene• Icoon • Vasten• Johannes De Doper • Weesgegroet• Koster • Xerofagie• Lam Gods • Yoga-oefeningen• Monotheïsme • Zegen
 37. 37. GELOVEN ONZE VADER VRIJHEID ENKARAKTER GELOOF TALENTEN/ ZWAKHEDEN VORMSEL RONDE 6
 38. 38. • Is geloven voor jou iets wat je niet kan leren?• Kan je geloven zonder naar de eucharistie te gaan?• Geloof je in de Geest? Is geloven in de Geest makkelijker dan geloven in God of in Christus?
 39. 39. • Is God voor jou een Vader? Voel jij je een kind van God?• Wat betekent bidden voor jou? Is het iets dat je vaak doet, soms, nooit,…? Waarom?• Staan jullie stil bij de betekenis van het Onze Vader als je bidt?
 40. 40. • Hoe kijk je terug op je Vormsel? Was het je eigen keuze? Zou je er opnieuw voor kiezen?• Heeft het Vormsel iets verandert in jouw leven?• Welke zaken zijn je bijgebleven uit de catechese?
 41. 41. • Waar ben je echt fier op?• Waar erger je jezelf het meest aan i.v.m. jezelf?• Als je iets hebt gedaan waarvoor je jezelf heel erg schaamt, aan wie vertel je het dan toch?
 42. 42. • Kan jij in ontmoetingen met mensen iets vertellen van je godsbeeld? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? Wat maakt of dit lukt of niet?• Heb je het gevoel dat je zelf/autonoom je (geloofs)keuzes kan maken?• Kan je in deze maatschappij nog vrij zijn?
 43. 43. • Ben je gemakkelijk beïnvloedbaar door anderen?• Ben je sterk onderhevig aan groepsdruk en pas je jezelf snel aan aan de groepsnormen? Of durf je gemakkelijk je eigen mening geven?• Heb je sterke principes?• Wat vind je van mensen die verslaafd zijn (sigaretten, eten, drugs, drank, …)
 44. 44. 1
 45. 45. 2
 46. 46. 3
 47. 47. 4
 48. 48. 5
 49. 49. 6
 50. 50. 7
 51. 51. 8
 52. 52. 9
 53. 53. 10
 54. 54. 11
 55. 55. 12
 56. 56. 13
 57. 57. 1) Drie koningen2) Adam en Eva (genesis)3) Bisschop4) Broeders5) de tollenaar6) Deken7) Diaken8) Heilige stoel9) Misdienaar10) Mosterdzaadje11) Pinksteren12) Plagen van Egypte13) Romeinse curie
 58. 58. De 7 sacramenten
 59. 59. De 12 apostelen
 60. 60. De kathedralen van België
 61. 61. Boeken van het Oude Testament
 62. 62. 1. Oyalele2. Slaap kindje slaap3. Alles begon met God4. Bouwen aan een wereld5. We are one big happy family6. De Heer is waarlijk opgestaan7. Zolang er mensen zijn op aarde8. In the Lord (in de heer)9. Vlaamse Leeuw10. Geef mij je hand als ik de weg niet vind
 63. 63. 1. Missaal 1. J O O D S2. Pateen 2. R A T Z I N G E R3. Hostieschaal 3. A B R A H A M4. Kelk 4. W O N D E R5. Corporale 5. P I N K S T E R E N6. Altaardwaal 6. L O O F H U T T E N F E E S T7. Bursa8. Kelkdoekjes9. Ampullen10. Lectionarium11. Ambo/lezenaar12. Tabernakel13. Ciborie
 64. 64. • = Islam• = symbool van vrede• = symbool van man en vrouw• = Jodendom• =symbool van wicca• = confucianisme• = christendom

×