Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wonen entekst Titel – Dia met Werken in 2030Niels Kortleve (PGGM), Thomas Ploemen (Obvion)Hypothekenevent 2013, Klantbelev...
Wonen en Werken in 2030Je kunt de toekomst niet voorspellen, wel voorstellenSamen met anderen inhoud en betekenis geven aa...
Agenda•  Inleiding•  Delen en discussie onderzoeksresultaten   –  PGGM  project Waardevolle toekomst   –  Obvion:...
Obvion, waar begin je dan?                                           2030    ...
Trends
Hoe Wonen & Werken wij in 2030                 6
Aanzet tot nieuwe rollen: Golden Circle ObvionKernwaarden:                               Mi...
Samenwerken om burger te helpen in complexe wereld                           8
Behoeften leden coöperatie PGGM• Ik wil (zo lang mogelijk) gevarieerd blijven leven, onafhankelijk en zelfstandig• Ik wil...
Pensioen is middel en geen doel•  PGGM’s missie:  “We willen mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toeko...
Aanzet tot nieuwe rollen: Golden Circle PGGMKernwaarden:                                Mi...
Obvion eerste ervaringenDomeinen: Zorg, Pensioen & Energie verkennen; op zoek naar Toegevoegde Waarde, nieuwe       ...
Agenda•  Inleiding•  Delen en discussie onderzoeksresultaten  *   PGGM  Waardevolle toekomst  *   Obvion: Won...
Case 1 Senioren: langer blijven wonen Willem en Willemien zijn 67 en 69 jaar, al 20 jaar gelukkig samenwonend na een vorig...
Case 2 Starters: Integratie pensioen en wonen Mark en Wendy zijn 29 en 27 jaar. Ze wonen paar jaar samen en willen een eig...
Case 3 Renovatie en verduurzamingRianne en Annemie hebben een aantal jaargeleden een woning gekocht. Ze hebben beideeen ba...
Case 4 Mismatch woningaanbod en –vraag, een nieuwe woonvormHarrie en Nettie hebben een woning die reedsjaren te koop staat...
Voorstel Lay out en vragen bij cases                   1. Welke uitdagingen ziet 5. Wat gaat u morgen ...
Agenda•  Inleiding•  Delen en discussie onderzoeksresultaten  *   PGGM Waardevolle toekomst  *   Obvion: STIP...
En nu…..•  Wat kunnen jullie/wij met de uitkomsten van vandaag?   www.obvion.nl/wonen2030   www.pggm.nl      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Thomas Ploemen Obvion & Niels Kortleve van PGGM - Hypotheken Event 2013

793 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Thomas Ploemen Obvion & Niels Kortleve van PGGM - Hypotheken Event 2013

 1. 1. Wonen entekst Titel – Dia met Werken in 2030Niels Kortleve (PGGM), Thomas Ploemen (Obvion)Hypothekenevent 2013, Klantbelevingsworkshop 1
 2. 2. Wonen en Werken in 2030Je kunt de toekomst niet voorspellen, wel voorstellenSamen met anderen inhoud en betekenis geven aande toekomst van wonen Obvion Hypotheken: Thomas Ploemen, Senior Marketeer PGGM: Niels Kortleve, Innovatie manager 2
 3. 3. Agenda• Inleiding• Delen en discussie onderzoeksresultaten – PGGM  project Waardevolle toekomst – Obvion: Wonen 2030• Workshop verkennen nieuwe rollen en samenwerkingsvormen a.d.h.v. vier toekomstbeelden• Wat willen we meenemen? 3
 4. 4. Obvion, waar begin je dan? 2030 Verduurzaming van Toekomst van de woningvoorraad Verbeelden het wonen? 2016 Integratie van wonen, zorg, werken en leren 2013 Internationale Stagnatie van financiële crisis de woningmarkt 2011 < 2011• Future House: 80 deelnemers uit 16tal aandachtsgebieden bundelen kennis over toekomst 4
 5. 5. Trends
 6. 6. Hoe Wonen & Werken wij in 2030 6
 7. 7. Aanzet tot nieuwe rollen: Golden Circle ObvionKernwaarden: Missie:• Verantwoord Als Obvion lopen wij voorop in het• Betrokken bieden van verantwoorde oplossingen voor individuele en collectieve• Bevlogen woonbehoeften in samenwerking met klant, samenwerkende partners en samenleving.Kernkwaliteiten:• Triple win Why• Best in class• Lange termijn bewustzijn How What Ambitie • nieuwe woonoplossingen ontwikkeld • transformatie naar een wendbare en externe organisatie • het worden van een echt klantbedrijf 7
 8. 8. Samenwerken om burger te helpen in complexe wereld 8
 9. 9. Behoeften leden coöperatie PGGM• Ik wil (zo lang mogelijk) gevarieerd blijven leven, onafhankelijk en zelfstandig• Ik wil steeds keuzes kunnen maken die bij mij passen• Tegelijkertijd heb ik behoefte aan (financiële) zekerheid, guidance, bescherming en rendement• Ik wil op eenvoudige manier overzicht en inzicht hebben over hoe ik ervoor sta• De authenticiteit en nabijheid van aanbieders van financiële producten en diensten is voor mij dan erg belangrijk• Het gaat mij om meer dan geld alleen, ik heb behoefte aan meer diepergaand contact en echte aandacht• Ik maak me zorgen of er straks nog voldoende en goede zorg voor mij beschikbaar is of een passende woning of werk• Ik ben voorstander van een (zekere mate van) solidariteit en gemeenschappelijkheid• We moeten er allemaal voor zorgen dat het niet elitair wordt
 10. 10. Pensioen is middel en geen doel• PGGM’s missie: “We willen mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst” Top 5* - 2012 (2010) Arbeidsmarktdiagnostiek 1. (1) Vitaliteit werkgevers 2. (4) Financiële situatie  AOW,  Pensioen Omgekeerde hypotheek  Vermogen (Taskforce Verzilveren)  Schulden Collectief zorgsparen  Uitgaven 3. (2) Sociaal Netwerk Verduurzaming woningen 4. (3) Toegang tot zorg (bespaarzaam.nl) 5. (5) (aangepast) wonen Wehelpen.nl * Survey Nieuwe Oude Dag: leden PGGM Domotica• Niet om alles uit te voeren, maar om enerzijds betekenisvolle coalities te vormen en anderzijds onze competenties, netwerk en slagkracht dan in te zetten.
 11. 11. Aanzet tot nieuwe rollen: Golden Circle PGGMKernwaarden: Missie:• Daadkrachtig• Baanbrekend PGGM wil mensen helpen bij het• Respect voor mens en realiseren van hunomgeving waardevolle toekomst.• Open en eerlijk Gedreven door onze oorsprong verbinden we en delen we resultaat. .Kernkwaliteiten:• Vakmanschap Why• Voortdurend verbeteren• Verleiden, verbinden enverantwoorden How What Ambitie: 5 mln mensen kiezen voor PGGM, Excellente pensioenuitvoerder. Op zoek naar nieuwe verbindingen op gebied van pensioen, zorg, wonen & werken. Met een duidelijke identiteit : coöperatief, duurzaam en oog voor de samenleving 11
 12. 12. Obvion eerste ervaringenDomeinen: Zorg, Pensioen & Energie verkennen; op zoek naar Toegevoegde Waarde, nieuwe rollen Community Wonen • Ontwikkelingen CPO • Verkenning Adviseurs, Gemeente, Klanten • Aantal projecten en financieringen daadwerkelijk van start 12
 13. 13. Agenda• Inleiding• Delen en discussie onderzoeksresultaten * PGGM  Waardevolle toekomst * Obvion: Wonen 2030• Workshop verkennen nieuwe rollen en samenwerkingsvormen a.d.h.v. vier toekomstbeelden Cases: elke case behandelen we door te kijken naar 1. Welke uitdagingen ziet u? 2. Welke kritische succesfactoren zijn er voor verandering? 3. Welke rollen ziet u? Blijven de traditionele partijen aanwezig of zijn er nieuwkomers? 4. Hoe te realiseren? In samenwerking? Bediening? Organisatie? 5. Wat gaat u morgen anders doen?• Wat willen we meenemen? 14
 14. 14. Case 1 Senioren: langer blijven wonen Willem en Willemien zijn 67 en 69 jaar, al 20 jaar gelukkig samenwonend na een vorige relatie. Na een paar jaar genoten te hebben krijgt Willem last van zijn benen. Ze hebben een eigen woning die de laatste jaren flink in waarde is gedaald. De hypotheek is in de loop der jaren ook gedaald naar nu 35% van de waarde. Naast hun AOW heeft Willem een pensioen, geen vetpot maar ze kunnen er van rondkomen. Ze willen graag in dit huis blijven wonen, maar dan moeten er wel een aantal aanpassingen gedaan worden vanuit zorgperspectief. Waar mogelijk willen ze ook wat energie besparende maatregelen nu ze toch bezig zijn.
 15. 15. Case 2 Starters: Integratie pensioen en wonen Mark en Wendy zijn 29 en 27 jaar. Ze wonen paar jaar samen en willen een eigen woning kopen. Ze werken alle twee 5 dagen in loondienst, maar kunnen vanwege de nieuwe, strengere hypotheekvoorwaarden toch onvoldoende hypotheek krijgen voor hun droomhuis. En als er straks kinderen zouden komen, willen ze minder gaan werken. Ze zoeken naar mogelijkheden om hun woonlasten te verlagen en kijken ook naar hun pensioenfonds. Hoe zou het pensioenfonds kunnen bijdragen?
 16. 16. Case 3 Renovatie en verduurzamingRianne en Annemie hebben een aantal jaargeleden een woning gekocht. Ze hebben beideeen baan. De woning is wel fors in waardegedaald: ze staan “onder water”.Ze willen twee dingen: de maandkosten omlaagbrengen en tegelijkertijd hun huis verduurzamen.Ze denken aan isolatie, zonnepanelen en nieuwetechnieken om energiekosten te besparen. Maarja, wie wil hen nu financieren? De bank?Ze zien door de bomen het bos niet meer engaan op zoek naar iemand die hen advies kangeven om hun woonwens op een zo gunstigmogelijke manier te realiseren.
 17. 17. Case 4 Mismatch woningaanbod en –vraag, een nieuwe woonvormHarrie en Nettie hebben een woning die reedsjaren te koop staat. Harrie heeft geen vastdienstverband maar heeft een webshop aan huisvoor teamtenues (voetbalclubs, tennis etc.).Nettie is fotografe voor een magazine heeft eennul-uren contract. De gemeente verkoopt eenaantal fabrieks- en kantoorpanden waar ze eenandere bestemming aan willen geven. Harrie enNettie willen samen met 8 anderen zo’n pandkopen om te verbouwen zodat we kunnen wonenen werken.
 18. 18. Voorstel Lay out en vragen bij cases 1. Welke uitdagingen ziet 5. Wat gaat u morgen u? anders doen? Case 2. Welke kritische succesfactoren zijn er voor verandering4. Hoe te realiseren? Insamenwerking?Bediening? 3. Welke rollen ziet u?Organisatie? Blijven de traditionele partijen aanwezig of zijn er nieuwkomers?
 19. 19. Agenda• Inleiding• Delen en discussie onderzoeksresultaten * PGGM Waardevolle toekomst * Obvion: STIP –Wonen 2030• Workshop verkennen nieuwe rollen en samenwerkingsvormen a.d.h.v. vier toekomstbeelden• Wat willen we meenemen? 20
 20. 20. En nu…..• Wat kunnen jullie/wij met de uitkomsten van vandaag? www.obvion.nl/wonen2030 www.pggm.nl 21

×