Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategisch Research Agenda 2.0

Dit is de eerste versie van SRA 2.0.
De inhoud is samengesteld op basis van de input van de Raad van Advies van 6 oktober 2010.
SRA staat voor Strategische Research Agenda.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategisch Research Agenda 2.0

 1. 1. recorded/ordered by Arnold Smeulders & Geleyn Meijer SRA 2.0
 2. 2. LEESWIJZER <ul><li>Dit is de eerste versie van SRA 2.0 </li></ul><ul><li>De inhoud is samengesteld op basis van de input van de Raad van Advies van 6 oktober 2010. </li></ul><ul><li>De rationale van de SRA is weerspieged in de opmaak: </li></ul><ul><ul><li>2 accolades representeren de inleiding en conclusies/aanbevelingen. Moeten later als management samenvatting te lezen zijn. Slides 3 en 4 geven bouwstenen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Blok 1 (licht blauw) is de IST situatie en bestaat uit 4 kwadranten rond het centrale thema “me”. Er is bewust gekozen voor ‘me/my’ om de gebruiker/mens centraal te stellen. Niet het systeem of de mogelijkheden, maar de beleving door het individu. Slides 5-9 geven invulling van onderwerpen per kwadrant. Focus is op die onderwerpen die ‘bij IIP/Create horen’ en een raakvlak technologie/creativiteit hebben. Ze staan in de roze wolk. Slide 10 geeft de vraagstukken en onderwerpen die we in de SRA1.0 hadden en die ook nu nog actualiteit hebben. Ze zijn nu geplot op de kwadranten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Blok 2 (roze pijl) zijn de change agents die nu op onze maatschappij en samenleving werken. Gegroepeerd naar 3 ‘realiteiten’ en een process verandering. Dit zijn de game changers die inwerken op de 4 kwadranten van blok 1. Slides 11-14 </li></ul></ul><ul><ul><li>Blok 3 (groen) geeft de strategische research onderwerpen voor de komende jaren. Ze zijn het gevolg van de inwerking van de game-changers op de 4 kwadranten. </li></ul></ul><ul><ul><li>De laatste accolade zet in op de conclusies </li></ul></ul><ul><li>Planning: </li></ul><ul><ul><li>Deze versie van de SRA wordt in de periode tot eind janauri ter consultatie in het veld gebracht. </li></ul></ul><ul><ul><li>In feb-mrt vindt 2 de RvA bijeenkomst plaats om Blok 3 vast te stellen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eindconsultatie en productie in Q2 2011 </li></ul></ul>
 3. 3. Creative, creating Lifestyle, Workstyle, Livestyle, Wearstyle IIP-create when technology is involved ICT, fabric, design, architecture, media Untangible sector but a tangible presence Fragmented yet optimistic Footloose from industry anymore?
 4. 4. Can learn education Autonomous creation Heritage created New creation Grow elder Grow younger Harmonize Polarization Inclusive Divide Public Private Econometrical Own value of art & culture Financial crises Years of bounty Make it for me What has been given Local & tradition International & trendy Future shift Historic centre Connected Private Technology-driven User-driven The failure of system design Science Humanities The age of happiness Sustained planet Privacy ID
 5. 5. my me work & non-work wearing home social
 6. 6. work & non-work, living my life, tense & relaxed, in the wide world my me workstyle lifestyle living style co-design zzp connected shopping sharing
 7. 7. my me social media, people with me, comfortable, its a small world connected social aware workstyle lifestyle shopping sharing
 8. 8. my me home & architecture, property of me, private, in my world living style life style security energy aware well being sports style fashion tech social aware
 9. 9. my me fashion & all-wear, image of me, personal, on me, here well being sports style party tech fashion tech connected social aware
 10. 10. Property rights Communal privacy Safety & Protection Identity protection Privacy Consumer information Intrusion Property sharing Public exposure Security & Comfort Location information Spotting Secrecy Personalized information
 11. 11. Augmented reality The user creator Internet of things Mobile television
 12. 12. Sustainable reality Energy aware Water aware Resources aware Augmented reality The user creator Internet of things Mobile television
 13. 13. Social reality Influencing behavior Open data & source Living labs Sustainable reality Energy aware Water aware Resources aware Augmented reality The user creator Internet of things Mobile television
 14. 14. App-store platforms Design thinking Experience labs The designer icon Sustainable reality Energy aware Water aware Resources aware Augmented reality The user creator Internet of things Mobile television Social reality Influencing behavior Open data & source Living labs
 15. 15. Virtual everything Digital biotope Design everything Bio-art & bio-design Co-create Open hardware Digital everything Customer digitals Identity security Open innovation Sustained everything Self-sustained Volkstuintje 2.0 Trust everything Trust by design New IPR Creative commons
 16. 16. The creative climate The creative business Influence on value chain Influence on knowledge chain Business models Creation models Business community Creation communities Old education revisited New education Design noticeable unnoticeable Technology invisible but not gone

×