Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
UAA-TIC
UAA-TIC
Loading in …3
×
1 of 1

GI2011 poster cz_ioer_gedrange_roehnert_neubert

0

Share

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

GI2011 poster cz_ioer_gedrange_roehnert_neubert

  1. 1. Sémantická harmonizace geografických dat ATKIS (DE) a ZABAGED (CZ) C. Gedrange, S. Röhnert, M. Neubert Důvod a cíl Výsledky K přeshraničnímu plánování a řízení jsou potřebná homogenní data na obou stranách Dvojjazyčné katalogy objektů hranice. Základní geografická data, jež vedou příslušné zeměměřické úřady, jsou dobrým podkladem, vztahují se však jen na území příslušného státu a vykazují početné rozdíly sémanticky korektní překlad všech pojmů a definic týkající se: v ATKIS a ZABAGED zpracování dvojjazyčných katalogů metadat poskytnutí dat v databázi se všemi kombinacemi typů datových modelů CZ objektů - hodnot atributů v obou jazycích schematu klasifikace jazyka/terminologie DE sémantického významu referenčních systémů ATKIS ® ZABAGED ® geometrie (hranice) Výchozí situace: základní geografická data před harmonizací Sémantická harmonizace je předpokladem pro poskytnutí přeshraničně interoperabilních a jednotně interpretovatelných dat. Geometrická homogenizace integrace jednotné geometrie hranice výňatek z databáze dvojjazyčného katalogu typů objektů ATKIS jednotný referenční souřadnicový systém geometrické propojení přeshraničních objektů Sémantická harmonizace dvojjazyčné katalogy objektů Funkce a kategorie přiřazení funkce přiřazení srovnávací tabulky pro sémantickou přiřazení na úrovni kombinací typů objektů - porovnavatelnost datových modelů hodnot atributů pro oba směry transformace 1100 kombinací pro ATKIS Metodika 310 kombinací pro ZABAGED kategorie k posouzení kvality přiřazení integrace sladěním interoperabilní datové modely Kategorie Úroveň Popis ATKIS integrace datových A jednoznačné Objekt modelu A lze jednoznačně přiřadit objektu modelu les A=Z Z a opačně. modelů B částečné: Objekt modelu A obsahuje objekt modelu Z a případně atribut: označení vegetace (VEG) Z je část ze A další objekty nebo obsahy. Z je podmnožinou A. funkce přiřazení Části objektů se prolínají, ale každý objekt obsahuje další jehličnatý les smíšený les listnatý les C průnik dvou kategorie množin objekty nebo obsahy. původní datové zpracování přiřazení D částečné: Objekt modelu Z obsahuje objekt modelu A a případně B D D D modely transformačních A je část ze Z další objekty nebo obsahy. A je podmnožinou Z. pravidel E podmnožina, Objekty jsou vedeny, ale nejsou blíže specifikovány, nadřazené jsou sémanticky nadřazené. ZABAGED ZABAGED F odvozené Objekty nejsou specifikovaně vedeny, ale lze je odvodit lesní půda s lesní půda se homogenita, z okolních nebo obsažených objektů. kosodřevinou stromy porovnání heterogenita konceptů G žádné Přiřazení není možné. příklad opakovaného přiřazení sémantická analýza kategorie přiřazení ke stanovení kvality přiřazení sémantické (A=ATKIS, Z=ZABAGED) koncepty z ATKISu do ZABAGEDu ze ZABAGEDu do ATKISu překlad 60 dvojjazyčné katalogy 50 objektů 40 postup pří sémantické harmonizaci Výsledky přiřazení 30 20 10 0 směr transformace z ATKISu do ZABAGEDu: Datové modely 30% lze přiřadit A B C D E podíly kategorií přiřazení pro oba směry transformace F směr transformace ze ZABAGEDu do ATKISu: z ATKISu do ZABAGEDu ze ZABAGEDu do ATKISu Homogenizace dat probíhá na základě úředních základních geografických dat: 70% lze přiřadit 90 ATKIS® digitální topografický vektorový model území v modelu 3A jednoznačné přiřazení: 20% 80 70 ZABAGED ® model 2010 (Základní báze geografických dat) opakované přiřazení: 20-35% 60 50 40 30 20 10 ATKIS ZABAGED ATKIS ZABAGED 0 1 2 3 4 5 základní schéma pevné body podíly přiřazených kombinací jednoznačného přiřazeni Kooperace kategorie objektů kategorie objektů budovy a opakovaného přiřazení pro oba směry transformace sídla sídla skutečné užívání doprava skupina typů objektů výroba elektřiny skutečné užívání vegetace vodstvo doprava Realizace projektu probíhá v úzké spolupráci zeměměřických úřadů obou zemí: typ objektů typ objektů sídla vegetace Státní podnik pro Základní geografické informace a zaměřování Sasko (GeoSN) doprava stavby vegetace Zeměměřický úřad, Česká republika (ZÚ) druh atributů druh atributů vodstvo vodstvo terénní reliéf terénní reliéf hodnota atributů hodnota atributů katalogy územní jednotky Zahrnutí výsledků projektu do úředních základních geografických dat, do webových geoportálů specifických v obou zemích, jakož i jejich využití v rámci jiných jednotky územní veřejno-právně geograficky administrativně tématické členění kategorií přeshraničních projektů, např. CROSS-DATA, přispěje ve smyslu směrnice INSPIRE struktura katalogů ATKIS a ZABAGED objektů k lepší dostupnosti a interoperabilitě geografických dat významných pro oblast životního prostředí. Sémantické rozdíly existují hlavně v použití rozdílných schémat jazyků stupňů přesnosti pojmů klasifikací popisů Leibniz-Institut Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Müller für ökologische Raumentwicklung e. V. Obsah a tvorba posteru: Claudia Gedrange, Weberplatz 1 Sylvia Röhnert, Marco Neubert, Katrin Kettner www.geodat.ioer.info www.ioer.de 01217 Dresden listopad 2010

×