Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Меняйло Вікторія Іванівна(20)

Advertisement

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Меняйло Вікторія Іванівна

 1. ВІКТОРІЯ МЕНЯЙЛО, к.ф.м.н., доцент, докторант ЗНУ, учасниця проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (фаза V «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету») МІКРОПРОЄКТ «Формування європейської проєктної культури в академічному середовищі» (кейс Запорізького національного університету)
 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ • Формування європейської ідентичності українців, які довгий час перебували у політичній та економічній ізоляції від Заходу • Запровадження європейських стандартів та інтеграція України до ERA та EHEA як рівноправного партнера • Повноцінне використання фінансових інструментів ЄС для розвитку освіти, науки та інших галузей Міжнародний рівень • Нові вимоги до атестації та акредитації закладів вищої освіти, а також нова формула фінансування у залежності від результатів і, у тому числі від обсягу коштів, залучених на реалізацію проєктів • Перспективи створення Фонду розвитку освіти, який надаватиме гранти закладам вищої освіти на їх розвиток та вдосконалення, а також запровадження базового фінансування наукової діяльності, яке потребуватиме розподілу коштів на рівні університету Національний рівень • Новий суспільний договір між владою та суспільством, який базується на тому, що в обмін на державне фінансування вища освіта має вирішувати потреби економіки та суспільства. Університет виступає як інституційна основа та інтегратор регіональної екосистеми, який може слугувати засобом вирішення регіональних проблем/потреб Регіональний рівень • Загострення конкуренції між закладами вищої освіти (як за якість освіти, так і за ресурси) • Підвищення вимог до науково-педагогічних працівників щодо залучення додаткового фінансування, насамперед, за рахунок розробки і реалізації проєктів • Збільшення ролі космополітичних установок у підготовці молодих учених • Забезпечення підготовки фахівців інноваційного типу з розвинутими спеціальними та загальнопрофесійними компетентностями Локальний рівень
 3. МЕТА ПРОЄКТУ Формування європейської проєктної культури у Запорізькому національному університеті шляхом розвитку проєктних компетентностей молодих науковців, а також запровадження елементів проєктно-орієнтованого управління університетом
 4. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ •Запровадження курсу «Основи європейської проєктної діяльності» як обов’язкового для аспірантів першого року навчання усіх спеціальностей та вибіркового (для магістрів) •Організація і проведення конкурсу проєктів магістрів та аспірантів «Епіцентр молодіжних ініціатив», які будуть розроблені під час навчання 1. Розвиток проєктних компетентностей молодих науковців
 5. • Європейська проєктна культура як ключовий фактор інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір Модуль 1 • Теоретичні основи проєктної діяльності Модуль 2 • Програми ЄС із грантової підтримки академічної мобільності та проєктів в галузі освіти і науки Модуль 3 • Актуалізація проєктних компетентностей в процесі розробки колективного проєкту (організаційно-діяльнісна гра) Модуль 4 КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ АСПІРАНТІВ І МАГІСТРІВ
 6. Навчальна програма курсу Навчально- методичний комплекс Навчально- методичний посібник НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КУРСУ «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» наявні рецензії вітчизняних і зарубіжних фахівців
 7. КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» НА ПЛАТФОРМІ MOODLE 76 аспірантів, 34 магістрів ЗНУ пройшли навчання
 8. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ «ЕПІЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ» на конкурс представлено 21 проєкт
 9. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ «ЕПІЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ» на конкурс представлено 9 проєктів
 10. РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНКИ ВЛАСНОГО ПРОГРЕСУ СЛУХАЧІВ КУРСУ ЗА РІЗНИМИ ВИДАМИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ (а), СИСТЕМНИМИ (б), МІЖОСОБИСТІСНИМИ (в) а б в 5 – розвинулися максимально; 4 – розвинулися в цілому; 3 – розвинулися частково; 2 – розвинулися мінімально; 1 – не розвинулися зовсім Інструментальні: вміння розробляти проєктні заявки та супровідні документи, здійснювати пошук грантових програм Системні: вміння вирішувати проблеми, приймати рішення, розвиток ініціативності, самостійності, креативності, відповідальності Міжособистісні: вміння встановлювати контакти, організовувати діяльність групи, створювати умови для колективного пошуку, спільної діяльності, розвиток лідерських якостей
 11. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ •Створення Ради з проєктної діяльності •Розробка механізму надання внутрішньоуніверситетських грантів •Організація і проведення конкурсу факультетських проєктів, спрямованих на розвиток закладу вищої освіти 2. Запровадження елементів проєктно- орієнтованого управління університетом
 12. РАДА З ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДА З ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - консультативний орган, який визначає перспективні напрями проєктної діяльності в університеті, сприяє формуванню проєктних команд та просуванню їх інноваційних ідей на національному та міжнародному рівнях
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ
 14. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
 15. У фіналі конкурсу брало участь 10 проєктів, розроблених факультетськими командами викладачів, студентів, аспірантів У спецфонді ЗНУ передбачено понад 100 тис. грн на реалізацію проєктів І місце – 40 тис. грн, ІІ місце – 30 тис. грн, ІІІ місце -20 тис. грн, інші – 10 тис. грн КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
 16. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
 17. ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ ЗНУ ДНК «Дуби- нащадки казацтва» Освітньо- кар’єрний центр SEEd Лабораторія STEM-освіти Студентське туристичне бюро Асоціація випускників факультету журналістики
 18. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ • Залучення аспірантів та молодих учених інших ЗВО до проходження курсу «Основи європейської проєктної діяльності» у дистанційному режимі через систему Moodle •Проведення тренінгів з проєктної діяльності на базі інших ЗВО • Видання і розповсюдження навчально-методичного посібника «Основи формування європейської проєктної культури» •Організація і проведення науково-практичної конференції «Європейська проєктна культура в Україні: досвід та перспективи» з виданням збірника матеріалів конференції 3. Популяризація проєктної діяльності та обмін досвідом з іншими ЗВО
 19. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ» ДЛЯ ІНШИХ ЗВО Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди Харківський державний педагогічний університет імені Г. Сковороди Донецький національний медичний університет Житомирський агроекологічний університет Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Дніпровський державний університет внутрішніх справ Загальноосвітні заклади Запорізької і Донецької областей 30 викладачів та аспірантів з вищих та середніх закладів освіти України пройшли навчання
 20. ТРЕНІНГИ З НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК НА ОСВІТНІ ПРОЄКТИ В ІНШИХ ЗВО ХНПУ імені Г. Сковороди НТУ «Дніпровська політехніка
 21. Основи формування європейської проєктної культури: Навчально- методичний посібник / В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура, В. Л. Сарабєєв, Н. В. Воронова. ЗНУ, 2019. Запоріжжя: Просвіта, 2019. У посібнику розглянуто основні характеристики Європейського дослідницького простору та Європейського простору вищої освіти, а також окреслено ключові вектори реформування української системи освіти і науки у напрямку інтеграції України до європейського освітньо-наукового простору; описано етапи становлення і розвитку проєктної культури в Європі та світі; викладено теоретичні аспекти і технологію проєктної діяльності; систематизовано інформацію про міжнародні програми і конкурси, в яких можуть брати участь українські науковці; розглянуто особливості розробки і реалізації європейських проєктів; висвітлено практичний досвід Запорізького національного університету щодо формування основ проєктної культури в академічному середовищі НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ»
 22. МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
 23. МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 51 заклад 67 тез доповідей 107 учасників З усіма матеріалами щодо конференції можна ознайомитись за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1dbZz yne6guTX26QcP8BrNbk3uOrhYUSo?usp=shari ng
 24. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ТА ЗА УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»! Вікторія Меняйло, к.ф.м.н., доцент, Запорізький національний університет mvi@znu.edu.ua
Advertisement