Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Мельник Олена Сергіївна

Мельник Олена Сергіївна

Download to read offline

кандидат технічних наук, доцент, керівник навчально-методичного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Стратегія інтернаціоналізації Сумського національного аграрного університету

кандидат технічних наук, доцент, керівник навчально-методичного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Стратегія інтернаціоналізації Сумського національного аграрного університету

More Related Content

More from International Fund of Educational Policy Research

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Мельник Олена Сергіївна

 1. 1. Стратегія інтернаціоналізації Сумського національного аграрного університету К.т.н., доц. Олена МЕЛЬНИК
 2. 2. Стимули розвитку інтернаціоналізації: Інтернаціоналізація вищої освіти це процес систематичної інтеграції міжнародного компонента в освітньо-виховну, науково- дослідницьку та громадську діяльність вищих навчальних закладів. академічні економічні соціально-культурні політичні
 3. 3. Ключові завдання покладені в основу розроблення стратегії інтернаціоналізації СНАУ та реалізації стратегічного менеджменту визначення стратегічного бачення, роз'яснення цілей, візії і місії Університету аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища окреслення стратегічних альтернатив і вибір оптимального варіанту між ними реалізація поставлених цілей оцінювання результатів
 4. 4. Інтернаціоналізація СНАУ системність у розбудові міжнародного співробітництва як складової механізму забезпечення розвитку Університету та досягнення відповідних стратегічних цілей відкритість і прозорість у взаємодії із закордонними партнерами сталість у підтримці міжнародних комунікацій і обмінів як ключового елементу інтернаціоналізації Базові принципи
 5. 5. Розроблено базові документи інтернаціоналізації • СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В СУМСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СНАУ НА 2021 – 2025 рр. https://prezi.com/p/edit/2tnb8qx690r_/
 6. 6. Ключові цілі інтернаціоналізації 🚩Ціль 1. Становлення міжнародної репутації Університету, як одного з провідних освітніх та наукових осередків Європи Індикатори прогресу: 1. Участь Університету у найбільш авторитетних освітніх асоціаціях; 2. Входження в міжнародну рейтингову базу QS World University Rankings та ін; 3. Міжнародна акредитація освітніх програм; 4. Кількість закордонних філій/представництв; 5. Кількість провідних науковців Університету, що викладають та проводять спільні наукові дослідження в закордонних Університетах- партнерах; 6. Кількість наукових робіт вчених університету, що індексуються БД Scopus та БД Web of Science, в т.ч. у співпраці з іноземними партнерами.
 7. 7. Ключові цілі інтернаціоналізації 🚩Ціль 2. Просування бренду української аграрної освіти, закріплення стійкої позитивної репутації Університету серед іноземних вступників та здобувачів вищої освіти Індикатори прогресу: 1. Кількості іноземних здобувачів вищої освіти в Університеті; 2. Розширення спектру надання освітніх послуг іноземним громадянам; 3. Кількість освітніх програм, що викладаються іноземними мовами; 4. Відсоток викладачів від загальної кількості академічного персоналу, що володіють англомовною та/або німецькомовною компетентністю на рівні не нижче В2; 5. Кількість країн з яких здійснюється прийом громадян на навчання в університеті; 6. Кількість країн, які визнають дипломи про вищу освіту Сумського національного аграрного університету.
 8. 8. Ключові цілі інтернаціоналізації 🚩Ціль 15. Розширення доступу до якісної міжнародної освіти та науково-практичної діяльності вітчизняних здобувачів вищої освіти Індикатори прогресу: 1. Відсоток студентів, що володіють мовною компетентністю (англійська, німецька, французька, польська) на рівні не нижче В1; 2. Кількість іноземних наукових установ та бізнес-структур з якими здійснюється співпраця, щодо надання баз практик для здобувачів вищої освіти Університету; 3. Кількість студентів, які успішно пройшли практику/фахове стажування закордоном; 4. Кількість реалізованих академічних мобільностей здобувачів вищої освіти; 5. Кількість провідних іноземних науковців, що викладають та проводять спільні наукові дослідження в Університеті; 6. Кількість навчальних програм розроблених спільно з іноземними партнерами; 7. Кількість угод з іноземними партнерами про програми подвійного дипломування; 8. Кількість студентів, що отримали подвійні дипломи.
 9. 9. Ключові цілі інтернаціоналізації 🚩Ціль 16. Розширення кола міжнародних партнерів та результативна імплементації міжнародних угод про співробітництво з передовими міжнародними освітніми та науковими закладами і бізнес структурами Індикатори прогресу: 1. Кількості укладених угод за якими фактично реалізуються заходи співпраці; 2. Кількості успішних заявок на міжнародні грантові програми та конкурси; 3. Кількість реалізованих академічних мобільностей академічного персоналу; 4. Частка фінансування наукової та освітньої діяльності за рахунок міжнародних фондів від загального бюджету.
 10. 10. В результаті реалізації стратегії очікується: Активізація участі університету у міжнародних програмах академічної мобільності; збільшення кількості двосторонніх або багатосторонніх обмінів та стажування для викладачів, молодих вчених та студентів за кордоном; залучення іноземних вчених та експертів до заходів, що проводяться в університеті Посилення міжнародного / міжкультурного змісту навчальних програм, створення спільних навчальних програм, акредитованих міжнародними агентствами, залучення більшої кількості іноземних студентів тощо Покращення структури управління міжнародною діяльністю в університеті Підвищення міжнародного статусу університету, впровадження міжнародних стандартів якості освіти, забезпечення міжнародного визнання наукових досягнень, просування університету на міжнародному рівні СНАУ
 11. 11. Дякую за увагу!

×