Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Кривошея Ірина Іванівна(20)

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Кривошея Ірина Іванівна

  1. Реновація МІГуС Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зацікавлення студентів студіями шляхом запровадження інтердисциплінарних курсів Автор проекту: Ірина Кривошея д. і. н., професор Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  2. Актуальність мікропроекту Мета мікропроекту: засобами курсу «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій» залучати до студіювання на МІГуСі студентів різних факультетів університету з метою формування у них м'яких компетентностей та здатності до адаптації у сучасному світі  Сучасний світ змінюється швидко, зміни постійно прискорюються. У глобалізованому світі культурні практики часто виступають основним засобом комунікації та адаптації людини.  Комунікація між людьми, народами, цивілізаціями стала невід'ємною ознакою сучасності. Її посилення сприяє зникненню як віртуальних, так і фізичних бар'єрів у спілкуванні між представниками різних цивілізацій.  Невдовзі перед людством постане проблема як і чим себе зайняти, як пристосуватися до світу, в якому технології приведуть до зникнення багатьох професій, особливо монопрофесій. Інтердисциплінарний підхід допомагає підготувати студентів до безболісної і швидкої адаптації до постійних змін, до перманентної самоосвіти.  Надзвичайно важливо підготувати учителя, який має навчити дітей в новій українській школі критичному мисленню та інтердисциплінарному підходу в самоосвіті.  Реновація МІГуС УДПУ імені Тичини допоможе студентам розширити свої можливості, як особистісні, так і професійні.
  3. «Інноваційний університет та лідерство» Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету Структура управління проектом Кафедра всесвітньої історії та методик навчання Польський освітньо- культурний центр МІГуС Деканати факультетів
  4. Міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні студії (МІГуС) в Умані стартували восени 2008 р.
  5. НАУКОВІ СЕСІЇ MІSH ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Рекрутація на студії в МІГуС, вересень 2019 р.
  6. Переваги  Реалізація інтердисциплінарного підходу, що поєднує в курсі історію, культурологію, мистецтвознавство, релігієзнавство, економічну історію, політологію, філософію, елементи психології та інші дисципліни.  Сильний емоційний відгук та швидка й активна зворотна реакція студентів.  Можливість реалізації індивідуальної траєкторії навчання.  Можливість використання різноманітних програмам навчання у Польщі завдяки навчанню в МІГуС .  Набуття «м'яких» навичок. Можливості  Проект може тривати роками.  Забезпечує розвиток співпраці між факультетами.  Накопичений ефект дозволить реновацію МІГуС .  Інтегрованість студентів у суспільство.  Формування системного мислення.  Формування культурної і релігійної терпимості, що надзвичайно актуально в світлі подій останніх місяців в різних країнах світу. Загрози  Пандемія, її поширення унеможливило зустрічі зі студентами частини факультетів. Загроза залишається актуальною на майбутнє.  Опір адміністрації частини факультетів. Вразливість  Складність навчання через додаткове навантаження.  Звужені можливості впливу на студентів і контакту з ними на лекціях он-лайн.  Складно реалізувати потенціал практичних занять в он-лайн режимі навчання.
  7. Реалізація мікропроекту  Розроблено навчальну програму курсу «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій», яка базується на інтердисциплінарних підходах до навчання (листопад-грудень 2019 р.)  У програму МІГуС до числа предметів для вибору включено дисципліну «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій»  Оновлено зміст навчальної дисципліни «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій» з посиленням практичної складової курсу. Студентам, окрім традиційних та інноваційних форм семінарів запропоновано два практичних заняття (1. Практика йоги. 2. Чай і чайна церемонія в культурі народів світу: Китай&Японія) (січень-лютий 2020 р.).
  8. Реалізація мікропроекту  Проведено зустрічі з адміністрацією усіх факультетів університету (лютий 2020 р.)  Проведено зустрічі зі студентами п'яти факультетів з метою привернути увагу як до курсу, так і до навчання на МІГуС (лютий-березень 2020 р.).
  9. Реалізація мікропроекту  У другому семестрі 2019-2020 н. р. на історичному факультеті викладався курс «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій», базований на інтердисциплінарних практиках. Через початок пандемії частина курсу викладалася он-лайн. Курс дозволяє розвинути адаптативні та комунікаційні навички студентів МІГуС.  Заплановано продовження зустрічей зі студентами інших факультетів з метою ознайомлення з можливостями навчання на МІГуС та вивченням курсу «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій» (вересень 2020 р.; лютий-березень 2021 р.).  Заплановано залучення охочих студентів усіх факультетів до вивчення курсу «Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій» в межах власних освітніх програм за рахунок компоненту предметів для вільного вибору.
Advertisement