Successfully reported this slideshow.

Кравчук Наталія Ярославівна

0

Share

1 of 25
1 of 25

More Related Content

More from International Fund of Educational Policy Research

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Кравчук Наталія Ярославівна

 1. 1. МОДЕЛІ РОЗГОРТАННЯ ТА ДИЗАЙН МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ Натал я КРАВЧУК ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТА ЛІДЕРСТВО
 2. 2. КРИТЕРІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ ОП ФОРМУЄТЬСЯ НА СТИКУ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ФОРМУЄТЬСЯ НА СТИКУ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ СФЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРМУЄ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ДВОХ АБО БІЛЬШЕ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 3. 3. КРИТЕРІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ ОП ФОРМУЄ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА КІЛЬКОМА ПРОФЕСІЙНИМИ СТАНДАРТАМИ ФОРМУЄ НАБІР ДОДАТКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
 4. 4. МОДЕЛІ РОЗГОРТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
 5. 5. МОДЕЛЬ 'LIBERAL ARTS' в льний виб р дисципл н на першому роц , виб р спец альност на другому роц та додаткова спец ал зац я з третього року МОДЕЛЬ 'SEMI OPTIONAL' обов'язков базов дисципл ни (core) фундаментальної п дготовки за спец альн стю + в льний виб р елективих дисципл н (advanced) МОДЕЛЬ 'PLPE' сп льн нтердисципл - нарн навчальн курси для ус х спец альностей на першому роц , виб р основного проф лю на другому роц , виб р додаткового проф лю з третього року
 6. 6. МОДЕЛЬ 'MAJOR- MINOR' програма поєднує два осв тн напрями: основний (major) та додатковий (minor). Додатковий - вузька проф л зац я основної спец альност (25% ОП) МОДЕЛЬ 'MOBILITY WINDOW' передбачає виокремлення одного семестру на третьому роц навчання для повн стю в льного вибору дисципл н / навчання за обм ном
 7. 7. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ предметна сфера / спец альн сть + додатковий проф ль НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ндив дуальна траєктор я навчання + м ждисципл нарний п дх д МОДЕЛІ НАВЧАННЯ нтегрований п дх д + зм шане навчання + нтерактивн методики ДИЗАЙН МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 8. 8. м ждисципл нарна осв тньо-наукова програма з м жнародних в дносин та соц альних наук INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES Master's Degree
 9. 9. ДИЗАЙН ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 м жнародн в дносини, сусп льн комун кац ї та рег ональн студ ї ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ маг стр з м жнародних в дносин / державного управл ння з м жнародного розвитку ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 2 роки / 120 ECTS КАР'ЄРА державна служба засоби масової нформац ї м жнародна пол тика та дипломатична служба м жнародн орган зац ї громадськ орган зац ї викладання та досл дницька д яльн сть
 10. 10. INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES академічна складова 65% дослідницька складова 35% core 40% дослідницька 35% advanced 25%
 11. 11. URBAN STUDIES м ждисципл нарна осв тньо-профес йна програма з урбан стики, управл ння та адм н стрування Master's Degree
 12. 12. ДИЗАЙН ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 публ чне управл ння та адм н стрування ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ маг стр з управл ння м ським простором ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 2 роки / 120 ECTS КАР'ЄРА проект-менеджер дизайнер м ського простору анал тик м ського розвитку державна служба громадськ орган зац ї IT компан ї викладання та досл дницька д яльн сть
 13. 13. URBAN STUDIES обов'язкові дисциплінипліни 45% urban lab 30% вибіркові дисципліни 25%
 14. 14. м ждисципл нарна програма з б знес адм н стрування та цифрових ндустр й BUSINESS ADMINISTRATION IN DIGITAL ECONOMY Master's Degree
 15. 15. ДИЗАЙН ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 менеджмент ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ маг стр з б знес адм н стрування / MBA ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 2 роки / 120 ECTS КАР'ЄРА проект-менеджер ф нансовий анал тик менеджер з цифрового розвитку менеджер з стратег ї розвитку бренд-менеджер менеджер з управл ння ризиками викладання та досл дницька д яльн сть
 16. 16. Business Administration in Digital Economy business administration 40% digital economy 25% менторство 20% бізнес-проекти 15%
 17. 17. BUSINESS ANALYTICS & BIG DATA м ждисципл нарна осв тньо-профес йна програма з анал тичної економ ки та статистичного анал зу даних Master's Degree
 18. 18. ДИЗАЙН ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 економ ка ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ маг стр з анал тичної економ ки ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 2 роки / 120 ECTS КАР'ЄРА проект-менеджер б знес-анал тик менеджер з цифрового розвитку б знес-консультант / коуч б знес-арх тектор маркетолог викладання та досл дницька д яльн сть
 19. 19. BUSINESS ANALYTICS & BIG DATA business analytics 35% big data 25% бізнес-тур 15% бізнес-симуляція 15% фундаментальна складова 10%
 20. 20. м ждисципл нарна осв тньо-профес йна програма з маркетингу та цифрового дизайну VISUAL COMMUNICATION IN ADVERTISEMENT Master's Degree
 21. 21. ДИЗАЙН ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 маркетинг ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ маг стр з маркетингу та цифрового дизайну ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 2 роки / 120 ECTS КАР'ЄРА арт-директор цифровий дизайнер фах вець VR / AR контент-мейкер маркетолог креативний директор викладацька д яльн сть
 22. 22. VISUAL COMMUNICATION IN ADVERTISEMENT visual communication 45% client project 25% advertisement 20% creative project 10%
 23. 23. Студенти VS Викладач
 24. 24. Переваги дизайну ОП Бар'єри щодо розгортання ОП можлив сть розширити спектр отриманих компетенц й формування ндив дуальної осв тньої траєктор ї та гнучк сть осв тньої програми зм шане навчання, гнучкий граф к навчального процесу та розкладу занять активний нтерес до навчальних дисципл н мотивац я до б льш глибокого їх вивчення проектування профес йної кар'єри снуюч жостк рамки осв тн х програм в дсутн сть розроблених механ зм в, як регулюють можливост реал зац ї нлив дуальних траєктор й у навчанн малокомплектн  групи та обмеження аудиторного фонду слабка мотивац я викладач в до реал зац ї на практиц нновац йних метод в викладання навчання
 25. 25. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! . нновац йний ун верситет та л дерство

×