Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Кравченкова Галина Миколаївна(20)

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Кравченкова Галина Миколаївна

 1. РОЗВИТОК ГНУЧКИХ НАВИЧОК В УМОВАХ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ” У КАРАЗІНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ) доц. Кравченкова Галина
 2. "Гнучкі [м'які] навички" — це так звані soft skills, яких професіонали потребують для роботи у команді, лідерства, співпраці. Дослідження LinkedIn виявило п’ять найважливіших м'яких навичок, які роботодавці вимагають сьогодні: творчість, переговори, співпраця, адаптованість та управління часом.
 3. Опитування студентів виявило найбільш актуальну потребу у певному soft skill - переговори
 4. Ідея проекту: Міжфакультетський навчальний курс “Технології ефективних переговорів” для студентів усіх факультетів Каразінського університету.
 5. https://bit.ly/38yQLzy
 6. Підтримка: Центр зв’язків з громадськістю Центр практичної підготовки та працевлаштування Студрада Студпрофком Студентське наукове товариство
 7. Мета засвоєння гнучких навичок через вивчення принципів ділової комунікації, ведення переговорів, складних розмов
 8. Очікуваний результат (input) Розробка навчального курсу та впровадження як міжфакультетської вибіркової дисципліни для студентів І рівня навчання 2-3 курсу. Показник: наявна робоча програма курсу + внесення до переліку вибіркових дисциплін.
 9. Очікуваний результат (input) Пробний тренінг для навчального курсу на базі Karazin Student Hall для міжфакультетських команд. Показник: створена програма та реалізовано тренінг з набуття навичок а) діалогу (George Mason University methodology) б) створення переговорного сценарію.
 10. ТРЕНІНГ
 11. Статистика учасників тренінгу “Від діалогу до soft skills”
 12. Очікуваний результат (input) Оцінка отриманих гнучких навичок за шкалою Лайкерта На перспективу - адоптація наявного тесту навичок для українських ЗВО Soft SkilLs Test
 13. Очікуваний результат (output) знання про поняття та стратегії переговорів; способи та техніки ведення переговорів; правила аргументації; особливості маніпулятивних ролей у переговорах; прийоми переговорної риторики; побудову сценарію переговорів, оцінка результатів переговорів. Показник: тестова залікова робота + реферат 1 книги про переговори.
 14. Очікуваний результат (outcome) - зв’язки між студентами різних спеціальностей та обмін знаннями / навичками з різних галузей знань. Показник: створення спільних проектів між студентами різних факультетів.
 15. Очікуваний результат (impact) Поява нового обов’язкового міжфакультетського інтердисциплінарного бакалаврського семінару /тренінгу з Soft Skills для студентів 3 курса Каразінського університету.
 16. Очікуваний результат (перспективний) публікація навчального посібнику та розробленої онавчального курсу для поширення досвіду за межі Каразінського університету
 17. Стейкхолдери — роботодавці, адміністрація Каразінського університету, Центр практичних навичок та працевлаштування Каразінського університету. Бенефіціари – студенти Каразінського університету та роботодавці.
 18. Ресурси: - Інтелектуальний. - Адміністративний. - Організаційний. - Матеріальний.
 19. Ризики – пасивність студентів, незацікавленість у надбанні Soft Skills навпаки, студенти долучилися у вихідні і просили таку практику повторювати
 20. Дякую за увагу kravchenkova@karazin.ua РОЗВИТОК ГНУЧКИХ НАВИЧОК В УМОВАХ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ” У КАРАЗІНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ) доц. Кравченкова Галина
Advertisement