Advertisement

More Related Content

Similar to Калитчак Роман Григорович(18)

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Калитчак Роман Григорович

 1. «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Регіональні студії як виклик для монодисциплінарності Роман Калитчак Львівський національний університет імені Івана Франка
 2. Етапи інституційної підготовки: • Консультації з колегами, потенційними роботодавцями та опитування студентів (листопад-грудень 2019 р.) • Обговорення на кафедрі міжнародних відносин і дипломатичної служби та створення групи розробників (грудень 2019 р.) • Рішення кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби (лютий 2020 р.) • Рішення Вченої Ради факультету міжнародних відносин (березень 2020 р.)
 3. Предметна область Галузь знань «Міжнародні відносини» Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Освітня програма «Міжнародні відносини»
 4.  Закон «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. №155/2019. https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586  Стандарт вищої освіти. Бакалаврат. 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Проєкт, у процесі затвердження) URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha- osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki- ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti  Subject Benchmark Statement - Area Studies. Quality Assurance Agency for UK Higher Education. December 2019 https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject-benchmark- statements/subject-benchmark-statement-politics-and-international- relations.pdf?sfvrsn=73e2cb81_5.  TUNING Subject Areas. URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html
 5. Особливості підготовки пілотної програми: Звуження географічного охоплення до Вишеградських країн; Компаративний характер програми; Пілотування у рамках бакалаврату (III-IV рік); Блок дисциплін за вибором «Вишеградські Студії».
 6. Мульти-дисциплінарна модель Вишеградських студій: • Державне управління; • Економіка; • Історія; • Культурологія; • Міжнародні відносини; • Політологія; • Соціологія; • Філологія.
 7. Структура пілотної програми «Вишеградські студії»:  1 рік (ІІІ рік бакалаврату):  Історія країн Вишеградської групи (1 семестр)  Суспільство і культура Вишеградських країн (2 семестр)  2 рік (ІV рік бакалаврату):  Внутріполітичні аспекти розвитку країн Вишеградської групи (1 семестр)  Країни Вишеградської групи у міжнародних відносинах (1 семестр)  Особливості економічного розвитку Вишеградських країн (1 семестр)  Місцеве і регіональне врядування Вишеградської країн (2 семестр)  Українсько-польські відносини: політика, економіка, історія (2 семестр)
 8. Вивчення мови країн Вишеградської групи на вибір: • Польська • Словацька • Чеська
 9. Виклики:  Структурний: Обмежена гнучкість з огляду на залежність від структури бакалаврської освітньої програми;  Дисциплінарний: складність внутрішньо- університетської взаємодії та узгодження змісту силабусів;  Фаховий: брак академічної експертизи із соціології та культурології;  Мовний: відсутність підготовки з частини мов регіону.
 10. На жаль, впровадження пілотної програми «Вишеградських студій» було відкладено через пандемію Covid-19. Планується її повноцінне пілотування на 2021- 2022 роки. У довгостроковій перспективі планується впровадження англомовної освітньої програми із Східноєвропейських Студій.
 11. Дякую за увагу! Дякую чудовому проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» за унікальний досвід!
Advertisement