Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Запорожець Тетяна Василівна(20)

Advertisement

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Запорожець Тетяна Василівна

 1. Платформа інформаційної підтримки стратегічного планування в українських університетах Тетяна Запорожець Фаза V. Група J: Стратегії розвитку університетів Інноваційний університет та лідерство Uniwersytet Jagielloński Fundacja „Instytut Artes Liberales” Uniwersyte Warszawski
 2. Протиріччя в університетській освіті ТЕОРІЯ - ПРАКТИКА 2 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗНАННЯ - ІННОВАТИКА ПОСТРАДЯНСЬКІ ШАБЛОНИ - ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - ІК-ТЕХНОЛОГІЇ ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ - MAX НА ФАХ
 3. Протиріччя в університетській освіті ТЕОРІЯ - ПРАКТИКА 3 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗНАННЯ - ІННОВАТИКА ПОСТРАДЯНСЬКІ ШАБЛОНИ - ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - ІК-ТЕХНОЛОГІЇ ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ - MAX НА ФАХ
 4. Вибір університетом орієнтирів 4 зовнішні чинники Освітянська спільнота Органи управління Обговорення, критика, але відсутні конкретні рецепти чи поради; надзвичайно велика кількість інфоресурсів, соцмереж, форумів Не завжди узгоджені вимоги МОНУ, Нацагентства, ДСЯО; відсутня систематизація документів; швидка зміна вимог і стандартів Автономний ЗВО Місія-візія-стратегія, унікальність + дотримання нормативних документів досвід приклад чіткий мінімум вимог Навіть для системи, здатної до самонавчання, потрібен стартовий пакет даних Експерименти надто дорого коштують
 5. Формування культури вищої освіти 5 Науково-педагогічні працівники Адміністративні підрозділи Традиції, мотивація, умови для самовдосконалення, залучення до освітніх інновацій Здатність генерувати ідеї, адаптувати зовнішні нормативні документи консолідувати НПП для розвитку нових проєктів КАДРИ основний ресурс для реалізації стратегії розвитку ЗВО внутрішні чинники
 6. Ідея проекту 6 Створення незалежного інформаційного ресурсу для ● систематизації нормативної бази щодо змісту вищої освіти й освітнього менеджменту; ● акумуляція позитивного досвіду українських і міжнародних законодавців і закладів освіти щодо формування стратегії розвитку університетів, а також її практичної реалізації; ● ознайомлення й обговорення викликів, які стоять перед вищої освітою в перспективі ● акумуляція нормативної інформації від органів управління освітою; ● інформування та мотивування науково-педагогічних працівників; ● майданчик для обміну досвідом Функції платформи:
 7. Етапи стратегічного планування 7 Орієнтовний зміст Аналіз реалізації попередньої стратегії Визначення місії та візії Оцінка можливостей Формування стратегічних та операційних цілей Визначення критеріїв реалізації стратегії ефективність реалізації стратегічних намірів визначається тим, наскільки далекоглядні орієнтири знаходять своє підкріплення оперативними діями важливо бачити кінцеву мету; формулювання місії та візії через обговорення в колективі сприяють його консолідації, підготовці колективу до змін; визначальна роль лідера майбутнє має бути не лише логічним продовженням тенденцій минулого, а й реалізовувати нові підходи при визначенні політики, місії, цілей (шукаємо не більше п’яти факторів) декомпозиції цілей і задач, тобто побудовою «дерева цілей», де встановлюються конкретні, визначені задачі, що лежать в основі конкретних видів робіт статистичні рейтинги і суб’єктивні критерії можуть негативно впливати як на формування візії, так і на операційні цілі віднайти ціль, яка вирізнить ЗВО серед інших і зробить його унікальним!
 8. Оцінювання ефективності //критерії, рейтинги і не тільки 8 Орієнтовний зміст Анна Гіза-Полещук, проректор Варшавського університету: Глобальні рейтинги - індустрія, якій цікавий не розвиток, а власне благополуччя Гонитва за рейтингами провокує плагіат Освіта стала сектором економіки - стейкхолдери визначають рівень знань Не можна оцінювати рейтингами талановитих викладачів
 9. Оцінювання ефективності //критерії, рейтинги і не тільки 9 Орієнтовний зміст Durham University Аспект виконання 2027 Ціль або віха Таблиці ліги Times / Sunday Топ 5 Відсоток придатних предметних областей у QS World Top 50 50% Посилання на одного співробітника викладачів Трійка кращих у Великобританії Питома вага міжнародних (не Великобританії) студентів 35% Відсоток жінок-членів факультету Верхня третина групи Рассела Питома вага будівель нерухомості в категоріях A і B ("Високий стандарт") 85% Річний дохід Понад 500 млн фунт стерл Питома вага річного доходу від благодійництва 5% Контактні випускники 185 000 Measuring our Performance - 15 Каразінський університет Показники реалізації стратегічного бачення - 30 Аспект виконання 2018 2025 Співвідношення (%) фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт 70/30 60/40 Комерціалізовані наукові розробки 0 2 Стартапи 0 10 Викладачі, які викладають європейськими мовами 32 % 77 % Договори про співпрацю із роботодавцями 170 700 Договори про співпрацю із роботодавцями 67% 92% Міжнародні наукові та освітні гранти (на рік) 15 25 Академічна мобільність викладачів, науковців та персоналу (осіб на рік) 354 500 Запровадження електронного документообігу 10 % 100 %
 10. Досвід //приклади стратегій та їх аналіз Закордонні ЗВО Durham University, 2017-2027 MIT, 2017 Uniwersytet Jagielloński, 2014-2020 University of Oslo, 2020-2030 University of Oxford, 2018-2023 Uniwersytet Warszawski, 2019 Uppsala University, 2014 ……. 10 Варшава, 29.11.2019 Вітчизняні ЗВО ДонНУ ім. В. Стуса, 2017-2025 НТУУ “КПІ ім. Сікорського”, 2012-2020 Каразінський університет, 2019-2025 КНУ ім. Т. Шевченка, 2018-2025 Львівська політехніка, 2025 Львівський університет, 2016-2020 ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012-2022 ……. + АНАЛІЗ Орієнтовний зміст
 11. На допомогу у розробці стратегії 11 Орієнтовний зміст Варшава, 29.11.2019 Події, пов’язані з розробкою стратегії (на прикладі University of Oslo) 11/02/19 Відкрита зустріч: Поєднання досліджень та освіти (аналіз історичної ідентичності UiO як наукомісткого університету, що це може стимулювати нове мислення про те, як дослідження та освіта можуть бути пов'язані по- новому) 01/03/19 Що тепер, UiO? - Студентська конференція 2019 року (залучення студентів до підготовки стратегії) 04/03/19 Стратегія UiO 2030 з глобальної точки зору (Комітет розробників пропонує студентам та співробітникам обговорити роботу UiO щодо стратегії 2030 в глобальній перспективі. Який вибір повинен зробити UiO, щоб бути впевненим у основних цінностях університету та сприяти кращому світу?) 07/03/19 Відкрита зустріч поза межами UiO (Для всіх, хто хоче зробити свій внесок у роботу групи) квітень 19 Дослідження. Освіта. Знання у використанні 08/10/19 Відкрита нарада щодо стратегії 2030 року (Як буде розвиватися університет протягом наступних десяти років? Які цілі ми повинні мати для досліджень та освіти? Після багатьох пропозицій цієї весни стратегія 2030 готова до консультацій між 1 жовтня та 1 листопада)
 12. На допомогу у розробці стратегії 12 Орієнтовний зміст Варшава, 29.11.2019 Стратегія управління персоналом для дослідників (на прикладі University of Oslo) Європейська хартія для дослідників - це сукупність загальних принципів та вимог, яка визначає ролі, обов'язки та права дослідників, а також роботодавців дослідників. Метою Хартії є гарантувати, що відносини між дослідниками та роботодавцями чи фінансуючими сприяють успішному результатам у формуванні, передачі, обміні та розповсюдженні знань та технологічному розвитку, а також розвитку кар’єри дослідників. Лекції “Інноваційного університету та лідерства” Стратегія не є загальними словами. Має бути чіткий план використання ресурсів, кроків взаємодії тощо. Починати з того, що хочемо, що маємо, які ризики. Якщо стратегія не містить конкретних кроків, то вона перетворюється в маніфест.
 13. Для роздумів над стратегією //філософія освіти майбутнього 13 Орієнтовний зміст Період формування стратегії - час роздумів, пошуків, дискусій, свіжих ідей і нетривіальних рішень Варшава, 29.11.2019 Анна Гіза-Полещук, проректор Варшавського університету Чітка кореляція між успішністю студентів і опануванням математики Університети хочуть вижити, тому мусять підлаштовуватися під вимоги ринку працю Необхідно зменшити кількість студентів, щоб підвищити якість Потрібно знати зміст середньої освіти, щоб гармонізувати програму в університеті Збігнєв Марціняк, Голова Національної ради науки та вищої освіти Досвідчені науковці, які вже не дають наукових результатів, можуть перейти на викладацьку роботу Потрібно не лише забезпечити ринок праці, а й виховати роботодавців. Сумнів щодо користі науки є дещо обґрунтованим через втрату принципів академічної етики. Інтердисциплінарність та міжгалузевість є актуальним трендом, дозволяє максимально повно використати потенціал вчених на основі об’єднання кращих для вирішення нових задач-викликів Академічний етос – головна цінність університету, у відповідності до якої професор своїм словом, своєю позицією демонструє істину. Університет є останнім плацдармом, який захищає правду. Університет є місцем, де треба вести себе чесно.
 14. Лайфхаки освітянської спільноти 14 Орієнтовний зміст Варшава, 29.11.2019
 15. Технічна реалізація проекту Сайт (з можливістю коментування для feed-back) + хмарне сховище + e-mail + стрічка оновлень à la fb 15 Варшава, 29.11.2019
 16. Питання 1. Авторські права на використану на сайті інформацію a. на чужі розробки виключно посилання b. використання текстів за погодженням з авторами та посиланнями c. аналіз і підготовка оригінального тексту - небезпека суб’єктивізму 2. Валідність і об’єктивність подання інформації a. необхідність зовнішнього незалежного рецензування b. наявність агентів для підтримки актуального стану інформації 16 Варшава, 29.11.2019
 17. Пропозиції 17
 18. Дякую 18 Варшава, 29.11.2019 долі і випадку за участь у цьому проекті / los i uzasadnienie udziału w tym projekcie професору Т. В. Фінікову проекту “Інноваційний університет і лідерство” Fundacja „Instytut Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński команді Фази V. Групи J: Стратегії розвитку університетів З надією на співпрацю ;)
Advertisement