Successfully reported this slideshow.

Гуренко Ольга Іванівна

0

Share

1 of 15
1 of 15

More Related Content

More from International Fund of Educational Policy Research

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Гуренко Ольга Іванівна

 1. 1. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Проєкт підготувала: доктор педагогічних наук, професор Гуренко Ольга (Бердянський державний педагогічний університет)
 2. 2. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Проблемне поле Необхідність реформувати систему підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Бердянському державному педагогічному університеті Виконання постанови КМУ від 21.08.2019 №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних працівників Актуальність проєкту
 3. 3. Реформувати й переформатувати систему підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Бердянському державному педагогічному університеті, зокрема виокремити в секторі підвищення кваліфікації 3 ланки: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вдосконалення викладацької майстерності науково- педагогічних працівників через створення й організацію діяльності Центру викладацької майстерності «ArsDocendi», створення школи менторства для молодих викладачів. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Концепція проєкту
 4. 4. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Підвищення кваліфікації педагогічних і науково – педагогічних- працівників Спеціально розроблені програми ПК в БДПУ Програма стажування на виробництві Програма стажування за кордоном Спеціалізовані on-line курси Сертифікатні програми Програма стажування в інших ЗВО (для НПП) Формальна освіта Неформальна освіта
 5. 5. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY • підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на засадах інтердисциплінарності Мета проєкту • модернізація діяльності відділу/офісу/ центру підвищення кваліфікації БДПУ; • розробка/вдосконалення програм підвищення кваліфікації з урахуванням інтердисциплінарності Завдання проєкту • педагогічні працівники; • науково-педагогічні працівники, зокрема молоді викладачі Цільова аудиторія • матеріальні (матеріально-технічна база БДПУ) • медіа (теле- і радіо-студії БДПУ, веб-сайт, канал Youtube БДПУ, ЗМІ) • людські (досвідчені й креативні викладачі БДПУ та професійні коучі, фасилітатори, досвідчені педагогічні працівники) Ресурси
 6. 6. Відділ /офіс /центр підвищення кваліфікації БДПУ Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вдосконалення викладацької майстерності науково- педагогічних працівників Школа менторства (для молодих викладачів) ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Методична рада БДПУ Погодження програм підвищення кваліфікації Комітети працедавців Залучення провідних фахівців (майстрів) до проведення занять
 7. 7. • Інклюзивна освіта • Педагогічна майстерність • Психологічні інструменти • Педагогічне підприємництво • Проєктна діяльність • Діти нового покоління • Stem-освіта • Медіаграмотність • Критичне мислення • Протидія булінгу • Діджиталізація освітнього процесу Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Опція: вибір дисципліни/ блоку дисциплін під час подачі електронної заяв и
 8. 8. • Сучасні форми управлінської миследіяльності в системі шкільництва • Управління стратегічними змінами в менеджменті освіти • Соціальні та професійні коди провідництва в освіті • Психологічні і педагогічні проблеми інклюзивної освіти • Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі • Формування готовності педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами • Традиції та інновації логопедичного сьогодення • Методичні студії вчителів-логопедів • Психологічний супровід освітнього процесу • Інноваційні технології психологічного супроводу • Технології та інновації в роботі фахівців із соціальної роботи Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Опція: вибір дисципліни/ блоку дисциплін під час подачі електронної заяв и
 9. 9. • Лідерські компетентності в освітньому просторі • Емоційне благополуччя – запорука успіху педагога • Мовно-літературна освіта в Новій Українській Школі: стратегія і тактика реформування • Інновації у навчанні початкової освіти в умовах Нової Української Школи • Сучасні тенденції розвитку технологічної та позашкільної освіти в Україні • Задачний підхід, як засіб підвищення якості навчання фізики • Сучасні підходи до самовдосконалення вчителів біології та основ здоров’я • Формування професійних компетентностей вчителів мистецьких дисциплін засобами арт-терапії • Сучасні підходи до організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти • Новітні підходи до інтерпретації історії Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Опція: вибір дисципліни/ блоку дисциплін під час подачі електронної заяв и
 10. 10. Вдосконалення викладацької майстерності НПП • Медіаграмостність • Критичне мислення Досвідчені викладачі, професійні коучі, фасилітатори • Академічна доброчесність • Інформаційно- комунікаційні технології в освітньому процесі • Сучасні педагогічні технології • Психологічні інструменти • Проєктна / грантова діяльність Школа менторства (для молодих викладачів) • Акторська майстерність • Нормативно- законодавча база в сфері освіти •Міждисциплінарний семінар ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY
 11. 11. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY • Погодження ідей проеєту з ректором • Внесення змін до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників БДПУ» • Розробка «Положення про офіс/центр підвищення кваліфікації БДПУ» • Обговорення положень на засіданні методичної ради БДПУ • Затвердження положень на засіданні вченої ради БДПУ • Розробка / вдосконалення програм підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників І (організаційний) листопад-грудень 2019року • Анонсування й рекламування нового формату підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників ІІ (промоційний) січень 2020 року • Безпосередня реалізація проєкту ІІІ (реалізаційний) лютий 2020 року Етапи реалізації проєкту Періодичний моніторинг програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та діяльності відділу/офісу/центру підвищення кваліфікації
 12. 12. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Етапи реалізації проєкту І (організаційний) листопад-грудень 2019 року • Ідея проєкту погоджена з ректором університету Погодження ідей проєкту з ректором • На основі постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» розроблено проєкт положення «Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету та підвищення кваліфікації на базі БДПУ науково-педагогічних та педагогічних працівників інших закладів освіти», винесено на громадське обговорення. Внесення змін до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників БДПУ» • Наразі розробляється положення «Про центр викладацької майстерності «ArsDocendi», метою діяльності якого буде підготовка тренерів-фасилітаторів, створення банку ефективних викладацьких практик, он-лайн підтримка та безпосереднє підвищення кваліфікаціїнауково-педагогічних працівників БДПУ та інших ЗВО у Бердянському державному педагогічному університеті Розробка «Положення про офіс/центр підвищення кваліфікації БДПУ»
 13. 13. • На засіданні методичної ради БДПУ (№ 5 від 26.02.2020): • представлено й обговорено концепцію проєкту «ArsDocendi&Interdisciplinarity»; • презентовано проєкт положення «Про підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету та про приймання на підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з інших закладів освіти»; • представлено концепцію діяльності центру викладацької майстерності «ArsDocendi». Обговорення положень на засіданні методичної ради БДПУ • На засіданні вченої ради затверджено положення «Про підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету та підвищення кваліфікації на базі БДПУ науково- педагогічних та педагогічних працівників інших закладів освіти» (протокол № 9 від 25.06.2020 ) Затвердження положень на засіданні вченої ради БДПУ •1. Переглянуто всі чинні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників http://bdpu.org/opp/certification-training/opp- pk-2019/ • 2. Розроблено альтернативні семінари для підвищення кваліфікації педагогічних працівників обсягом 30 годин http://bdpu.org/opp/certification- training/ppk2020/ • 3. Наразі укладається база даних досвідчених тренерів, коучів, фасилітаторів з числа викладачів БДПУ та інших ЗВО та організацій. • 4. Проводиться робота з розробки PDF та відеоматеріалів підвищення кваліфікації та розміщення їх у репозитарії БДПУ https://dspace.bdpu.org/ Розробка/ вдосконалення програм підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Етапи реалізації проєкту І (організаційний) листопад 2019-січень 2020 рр.
 14. 14. ІІ (промоційний) січень 2020 року ІІІ (реалізаційний) лютий 2020 року ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Етапи реалізації проєкту • Здійснено анонсування й рекламування нового формату підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на засіданнях ректорату, методичної ради, нарадах із заступниками деканів з навчально-методичної роботи, у межах спілкування з академічною спільнотою університету; педагогічних працівників – у межах спілкування з директорами, вчителями ЗЗСО м. Бердянськ, Бердянського, Приморського районів. Спільно з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації на 20 березня та 10 квітня був запланований семінар «Загальна середня освіта: виклики сьогодення» для керівників закладів загальної середньої освіти, одним із питань для обговорення на якому було «Зміни в законодавстві України: ЗУ «Про загальну середню освіту» та проєкт ЗУ «Про повну загальну середню освіту», «Порядок про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників»». Захід відбудеться після карантину. Анонсування й рекламування нового формату підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників • Реалізація проєкту розпочалася в лютому 2020 року. Окремі завдання (зокрема щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників) виконані повністю. Наразі певна робота проводиться в контексті підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема розробляється нормативна база щодо діяльності центру викладацької майстерності «ArsDocendi», унормовується підхід підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників БДПУ: 2 кредити (60 годин) – стажування у іншому ЗВО за профілем викладання навчальних предметів + 2 кредити (60 годин) – стажування в ЗЗСО, на виробництві, в інших організаціях (за профілем викладання навчальних предметів) + 2 кредити (60 годин) – підвищення кваліфікації в центрі викладацької майстерності «ArsDocendi». Розробляються цікаві варіативні курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у центрі викладацької майстерності «ArsDocendi», зокрема «Академічна доброчесність», «Інформаційно- комунікаційні технології в освітньому процесі», «Сучасні педагогічні технології», «Психологічні інструменти», «Проєктна / грантова діяльність» та інші. Безпосередня реалізація проєкту
 15. 15. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×