Advertisement

Гуренко Ольга Іванівна

International Fund of Educational Policy Research
Feb. 5, 2021
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Similar to Гуренко Ольга Іванівна(20)

Advertisement

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Гуренко Ольга Іванівна

 1. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Проєкт підготувала: доктор педагогічних наук, професор Гуренко Ольга (Бердянський державний педагогічний університет)
 2. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Проблемне поле Необхідність реформувати систему підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Бердянському державному педагогічному університеті Виконання постанови КМУ від 21.08.2019 №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних працівників Актуальність проєкту
 3. Реформувати й переформатувати систему підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Бердянському державному педагогічному університеті, зокрема виокремити в секторі підвищення кваліфікації 3 ланки: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вдосконалення викладацької майстерності науково- педагогічних працівників через створення й організацію діяльності Центру викладацької майстерності «ArsDocendi», створення школи менторства для молодих викладачів. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Концепція проєкту
 4. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Підвищення кваліфікації педагогічних і науково – педагогічних- працівників Спеціально розроблені програми ПК в БДПУ Програма стажування на виробництві Програма стажування за кордоном Спеціалізовані on-line курси Сертифікатні програми Програма стажування в інших ЗВО (для НПП) Формальна освіта Неформальна освіта
 5. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY • підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на засадах інтердисциплінарності Мета проєкту • модернізація діяльності відділу/офісу/ центру підвищення кваліфікації БДПУ; • розробка/вдосконалення програм підвищення кваліфікації з урахуванням інтердисциплінарності Завдання проєкту • педагогічні працівники; • науково-педагогічні працівники, зокрема молоді викладачі Цільова аудиторія • матеріальні (матеріально-технічна база БДПУ) • медіа (теле- і радіо-студії БДПУ, веб-сайт, канал Youtube БДПУ, ЗМІ) • людські (досвідчені й креативні викладачі БДПУ та професійні коучі, фасилітатори, досвідчені педагогічні працівники) Ресурси
 6. Відділ /офіс /центр підвищення кваліфікації БДПУ Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вдосконалення викладацької майстерності науково- педагогічних працівників Школа менторства (для молодих викладачів) ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Методична рада БДПУ Погодження програм підвищення кваліфікації Комітети працедавців Залучення провідних фахівців (майстрів) до проведення занять
 7. • Інклюзивна освіта • Педагогічна майстерність • Психологічні інструменти • Педагогічне підприємництво • Проєктна діяльність • Діти нового покоління • Stem-освіта • Медіаграмотність • Критичне мислення • Протидія булінгу • Діджиталізація освітнього процесу Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Опція: вибір дисципліни/ блоку дисциплін під час подачі електронної заяв и
 8. • Сучасні форми управлінської миследіяльності в системі шкільництва • Управління стратегічними змінами в менеджменті освіти • Соціальні та професійні коди провідництва в освіті • Психологічні і педагогічні проблеми інклюзивної освіти • Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі • Формування готовності педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами • Традиції та інновації логопедичного сьогодення • Методичні студії вчителів-логопедів • Психологічний супровід освітнього процесу • Інноваційні технології психологічного супроводу • Технології та інновації в роботі фахівців із соціальної роботи Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Опція: вибір дисципліни/ блоку дисциплін під час подачі електронної заяв и
 9. • Лідерські компетентності в освітньому просторі • Емоційне благополуччя – запорука успіху педагога • Мовно-літературна освіта в Новій Українській Школі: стратегія і тактика реформування • Інновації у навчанні початкової освіти в умовах Нової Української Школи • Сучасні тенденції розвитку технологічної та позашкільної освіти в Україні • Задачний підхід, як засіб підвищення якості навчання фізики • Сучасні підходи до самовдосконалення вчителів біології та основ здоров’я • Формування професійних компетентностей вчителів мистецьких дисциплін засобами арт-терапії • Сучасні підходи до організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти • Новітні підходи до інтерпретації історії Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Опція: вибір дисципліни/ блоку дисциплін під час подачі електронної заяв и
 10. Вдосконалення викладацької майстерності НПП • Медіаграмостність • Критичне мислення Досвідчені викладачі, професійні коучі, фасилітатори • Академічна доброчесність • Інформаційно- комунікаційні технології в освітньому процесі • Сучасні педагогічні технології • Психологічні інструменти • Проєктна / грантова діяльність Школа менторства (для молодих викладачів) • Акторська майстерність • Нормативно- законодавча база в сфері освіти •Міждисциплінарний семінар ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY
 11. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY • Погодження ідей проеєту з ректором • Внесення змін до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників БДПУ» • Розробка «Положення про офіс/центр підвищення кваліфікації БДПУ» • Обговорення положень на засіданні методичної ради БДПУ • Затвердження положень на засіданні вченої ради БДПУ • Розробка / вдосконалення програм підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників І (організаційний) листопад-грудень 2019року • Анонсування й рекламування нового формату підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників ІІ (промоційний) січень 2020 року • Безпосередня реалізація проєкту ІІІ (реалізаційний) лютий 2020 року Етапи реалізації проєкту Періодичний моніторинг програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та діяльності відділу/офісу/центру підвищення кваліфікації
 12. ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Етапи реалізації проєкту І (організаційний) листопад-грудень 2019 року • Ідея проєкту погоджена з ректором університету Погодження ідей проєкту з ректором • На основі постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» розроблено проєкт положення «Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету та підвищення кваліфікації на базі БДПУ науково-педагогічних та педагогічних працівників інших закладів освіти», винесено на громадське обговорення. Внесення змін до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників БДПУ» • Наразі розробляється положення «Про центр викладацької майстерності «ArsDocendi», метою діяльності якого буде підготовка тренерів-фасилітаторів, створення банку ефективних викладацьких практик, он-лайн підтримка та безпосереднє підвищення кваліфікаціїнауково-педагогічних працівників БДПУ та інших ЗВО у Бердянському державному педагогічному університеті Розробка «Положення про офіс/центр підвищення кваліфікації БДПУ»
 13. • На засіданні методичної ради БДПУ (№ 5 від 26.02.2020): • представлено й обговорено концепцію проєкту «ArsDocendi&Interdisciplinarity»; • презентовано проєкт положення «Про підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету та про приймання на підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з інших закладів освіти»; • представлено концепцію діяльності центру викладацької майстерності «ArsDocendi». Обговорення положень на засіданні методичної ради БДПУ • На засіданні вченої ради затверджено положення «Про підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету та підвищення кваліфікації на базі БДПУ науково- педагогічних та педагогічних працівників інших закладів освіти» (протокол № 9 від 25.06.2020 ) Затвердження положень на засіданні вченої ради БДПУ •1. Переглянуто всі чинні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників http://bdpu.org/opp/certification-training/opp- pk-2019/ • 2. Розроблено альтернативні семінари для підвищення кваліфікації педагогічних працівників обсягом 30 годин http://bdpu.org/opp/certification- training/ppk2020/ • 3. Наразі укладається база даних досвідчених тренерів, коучів, фасилітаторів з числа викладачів БДПУ та інших ЗВО та організацій. • 4. Проводиться робота з розробки PDF та відеоматеріалів підвищення кваліфікації та розміщення їх у репозитарії БДПУ https://dspace.bdpu.org/ Розробка/ вдосконалення програм підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Етапи реалізації проєкту І (організаційний) листопад 2019-січень 2020 рр.
 14. ІІ (промоційний) січень 2020 року ІІІ (реалізаційний) лютий 2020 року ARS DOCENDI & INTERDISCIPLINARITY Етапи реалізації проєкту • Здійснено анонсування й рекламування нового формату підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на засіданнях ректорату, методичної ради, нарадах із заступниками деканів з навчально-методичної роботи, у межах спілкування з академічною спільнотою університету; педагогічних працівників – у межах спілкування з директорами, вчителями ЗЗСО м. Бердянськ, Бердянського, Приморського районів. Спільно з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації на 20 березня та 10 квітня був запланований семінар «Загальна середня освіта: виклики сьогодення» для керівників закладів загальної середньої освіти, одним із питань для обговорення на якому було «Зміни в законодавстві України: ЗУ «Про загальну середню освіту» та проєкт ЗУ «Про повну загальну середню освіту», «Порядок про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників»». Захід відбудеться після карантину. Анонсування й рекламування нового формату підвищення кваліфікацій педагогічних і науково-педагогічних працівників • Реалізація проєкту розпочалася в лютому 2020 року. Окремі завдання (зокрема щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників) виконані повністю. Наразі певна робота проводиться в контексті підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема розробляється нормативна база щодо діяльності центру викладацької майстерності «ArsDocendi», унормовується підхід підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників БДПУ: 2 кредити (60 годин) – стажування у іншому ЗВО за профілем викладання навчальних предметів + 2 кредити (60 годин) – стажування в ЗЗСО, на виробництві, в інших організаціях (за профілем викладання навчальних предметів) + 2 кредити (60 годин) – підвищення кваліфікації в центрі викладацької майстерності «ArsDocendi». Розробляються цікаві варіативні курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у центрі викладацької майстерності «ArsDocendi», зокрема «Академічна доброчесність», «Інформаційно- комунікаційні технології в освітньому процесі», «Сучасні педагогічні технології», «Психологічні інструменти», «Проєктна / грантова діяльність» та інші. Безпосередня реалізація проєкту
 15. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Advertisement