Advertisement

More Related Content

Similar to Гура Вікторія Леонідівна(20)

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Гура Вікторія Леонідівна

 1. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА» Вікторія Гура, к.е.н., доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 2. ЧОМУ ВИНИКЛА ІДЕЯ ВІДКРИТИ ЗАОЧНУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНУ МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА?
 3. Виникла гостра потреба в Україні щодо підготовки фахівців з економічної безпеки підприємництва (з акцентами на РХБЯ безпеку та експортний контроль) Освітньо-професійна програма (ОПП) «Економічна безпека підприємництва» на здобуття освітнього ступеню «Магістр» заочної форми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузь знань 07 Управління та адміністрування ІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. РХБЯ безпека – це сукупність різноманітних заходів із запобігання розповсюдженню та контроль за обігом радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних товарів і технологій.
 4. МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗМОЖУТЬ ефективно вирішувати питання щодо організації та здійснення експортного контролю за товарами і технологіями подвійного використання, будуть експертами у сфері удосконалення системи по боротьбі з розповсюдженням РХБЯ загроз.
 5. Актуальність нової магістерської програми • підготовка унікальних фахівців за рахунок поєднання економічних знань з правовою наукою, а також отримання знань у сфері запобігання наслідків радіаційних, хімічних, біологічних і ядерних загроз; • акцент на вивченні англійської мови; • можливість працевлаштування випускників у консультативних, дорадчих та інших допоміжних структурах не лише у державних органах влади різних рівнів при обговоренні та реалізації проектів або експертиз різного ступеня складності, а і у приватних компаніях;
 6. Актуальність нової магістерської програми • співпраця з зацікавленими національними та міжнародними організаціями та установами в сфері запобігання наслідків радіаційних, хімічних, біологічних і ядерних загроз; • створення інформаційної бази та підтримка обміну інформацією, знаннями та найкращими міжнародними практиками щодо РХБЯ загроз; • залучення до викладання фахівців: - з різних факультетів (юридичного, хімічного, радіофізичного), - з ННЦ «Інститут біології та медицини» Університету, - закордонних експертів (представників Європейської комісії, викладачів з інших країн).
 7. Що вже зроблено? 1 2 3 4 Листопад 2019 р. розроблено опис Освітньо-професійної магістерської програми заочної форми «Економічна безпека підприємництва» (тривалість навчання 1 рік і 4 місяці, 3 семестри, 90 кредитів ЄКТС) Грудень 2019 р. Отримано лист-запит від Торгово- промислової палати України на підготовку фахівців з економічної безпеки підприємництва Лютий 2020 р. – затвердження опису ректором Університету Травень 2020 р. – у Правилах прийому Університету є набір на магістерську програму заочної форми «Економічна безпека підприємництва»
 8. Що вже зроблено? 5 6 7 8 Травень-червень 2020 р. – зареєстровано на ЗНО з англійської мови 16 абітурієнтів, які мають намір вступати на магістерську програму «Економічна безпека підприємництва» Червень 2020 р. – затверджено навчальний план. Переданий у методичний відділ економічного факультету для розробки оперативного плану З листопада 2019 р. – налагодження співпраці з іншими ЗВО України щодо імплементації спеціальних курсів з РХБЯ безпеки та експортного контролю у їх освітні програми (трансфер знань і досвіду) Жовтень 2019 р. – червень 2020 р. – постійні переговори з УНТЦ (Українським науково- технологічним центром) та закордонними викладачами щодо дисциплін та організації викладання на економічному факультеті Університету
 9. Хто і за що відповідає? § Юридичний факультет: дисципліни, пов’язані з правовим регулюванням РХБЯ товарів і технологій, § Хімічний факультет: дисципліни, пов’язані з особливостями товарів і технологій хімічного спрямування та використання, § ФРЕКС (радіофізичний факультет): дисципліни, пов’язані з особливостями товарів і технологій радіологічного, ядерного спрямування та використання, § ННЦ «Інститут біології та медицини»: дисципліни, пов’язані з особливостями товарів і технологій біологічного спрямування та використання.
 10. Викладання Плани. Хто що має викладати на заочній формі навчання у 2020-2021 н.р.? Зазначені дисципліни будуть викладати доценти з економічного факультету (які також прослухали зазначені курси та яким передали знання та досвід закордонні фахівці) Досягнення. Хто і що викладав на стаціонарній формі навчання у 2019-2020 н.р.? Дисципліни: Basic Knowledge of CBRN, Export control of dual- use goods and technologies – Жан Паскаль Зандерс (к.політ.н., незалежний експерт з питань експортного контролю товарів і технологій подвійного використання з Бельгії) Globalization challenges, Global Trade controls – Квентін Мішель (к.політ.н.,професор з Льєжського університету, Бельгія) Entrepreneurial responsible behaviour – Бретт Едвардс (к.біол.н., професор з Університету Спа, м. Бат, Велика Британія)
 11. Плани на майбутнє • Набрати на заочну форму навчання 20 студентів! • У зв'язку з актуальністю теми економічної безпеки підприємництва та експортного контролю товарів і технологій подвійного використання організувати лекції з прямою трансляцією на YouTube, щоб не лише студенти даної освітньої програми могли слухати, а і викладачі та студенти з інших ЗВО-партнерів по проекту. • Передбачається онлайн співпраця-викладання іноземних професорів. • Імплементація освітньої програми «Економічна безпека підприємництва» і в інших ЗВО України. • Співпраця з закордонними університетами по напряму експортного контролю товарів і технологій подвійного використання.
 12. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Advertisement