Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Губеладзе Ірина Гурамівна(20)

Advertisement

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Губеладзе Ірина Гурамівна

 1. Губеладзе Ірина к.психол.н., докторант голова Ради молодих вчених НАПН України член Ради молодих вчених при МОН Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
 2.  створення ефективної системи внутрішнього забезпечення реалізації міждисциплінарних наукових досліджень  консолідація експертного потенціалу України та розгортання проектно- аналітичної роботи за міждисциплінарними напрямами, актуальними для суспільства і держави
 3.  Вивчено досвід Варшавського та Ягелонського університетів (Польша),  Арктичного університету в Тромсо (Норвегія),  Гамбургського університету (Німеччина)  Джорджтаунського університету (США) з організації міждисциплінарних наукових досліджень на прикладі Peace Studies and Security Policy КРОК1
 4.  Проаналізовано чинне українське законодавство та академічна практика щодо реалізації міждисциплінарних наукових досліджень  Проаналізовано деякі європейські рекомендації і практики щодо формування докторських програм з урахуванням міждисциплінарного підходу в межах роботи робочої групи Doctoral Training в Eurodoc КРОК 2
 5.  Проведено семінар «Інтердисциплінарність в наукових дослідженнях: досвід України та Польщі» в рамках XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2019» (15 листопада 2019 р.) КРОК 3
 6.  Створено робочу групу з представників Ради молодих вчених НАПН України із залученням молодих вчених з інших підвідомчих установ, аспірантів та науковців, які виконують міждисциплінарні дослідження для обговорення і виокремлення проблемних зон щодо їх реалізації, впровадження та поширення результатів  Проведено 1 засідання. У зв’язку з карантинними обмеженнями наступне засідання попередньо заплановане на вересень-жовтень 2020 року. КРОК 4
 7. На основі напрацьованих результатів сформулювано рекомендації для  Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти щодо критеріїв оцінки міждисциплінарних наукових досліджень  Комітету науки і освіти ВР та Міністерству освіти і науки України щодо створення і підтримки інноваційних структур для відповіді на виклики міждисциплінарних програм КРОК 5
 8.  Затвердження тем дослідження  Вимоги до публікацій  Оцінювання і акредитація закладів освіти і наукових закладів, зокрема їхніх підрозділів фінансування  Вимоги до робіт, які подаються на здобуття державних премій і стипендій
 9.  Внесено пропозиції щодо удосконалення Положення про пост докторантуру з урахуванням міждисциплінарного підходу  Внесено пропозиції щодо удосконалення процесу оцінювання номінантів на здобуття премії і стипендії Верховної Ради України для молодих вчених
 10.  Участь у обговоренні проекту Концепції та плану заходів щодо реалізації державної політики щодо досягнення цілі 1.5. «Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір» Програми діяльності КМУ, яке відбулося 20 лютого в Міністерстві освіти і науки України, де зокрема піднімалося питання про можливості організації і реалізації міждисциплінарних досліджень (фото додається)
 11.  Проведення низки семінарів та тренінг- програм для аспірантів та науковців НАПН України (і усіх бажаючих) щодо проведення міждисциплінарних досліджень КРОК 6
 12.  Проведено семінар «Інтердисциплінарність в наукових дослідженнях: досвід України та Польщі» в рамках XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2019»  Радою молодих вчених НАПН України у співорганізації з Радами молодих вчених інших підвідомчих установ заплановано: XIX Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукова-Молодь-2020» (у жовтні 2020), де темою круглого столу буде саме питання міждисциплінарності.  проведення Круглого столу “Наукова молодь в умовах інтеграції України в міжнародний освітній та дослідницький простір: сучасний стан, проблеми, перспективи”, на якому буду виступати з темою щодо можливостей реалізації міждисциплінарних проектів (перенесено з травня на листопад з огляду на карантин)  Заплановані навчальна тренінги для молодих вчених НАПН перенесені з огляду на карантин
 13.  Співучасть у реалізації проекту Москаленко Олександри - проведена гостьова лекція на тему «Почуття власності та ефект володіння: що і як насправді визначає нашу економічну поведінку» в межах міждисциплінарного курсу «Поведінкова економіка» в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» магістрантам 5 курсу, спеціалізації «Економічна аналітика», спеціальності «Економіка»  Співорганізатор Круглого столу на базі НАУ (відповідальна Сліпухіна Ірина) та виступ на тему «Міждисциплінарність у науці: проблема чи перспектива» – з огляду на карантин захід перенесено
 14. Дякую за увагу! iryna.hubeladze@ispp.org.ua
Advertisement