Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Гринькевич Ольга Степанівна(20)

Advertisement

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Гринькевич Ольга Степанівна

 1. Початок реалізації 2022 року нформаційна карта мікропроекту у рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство» (фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Ініціатор Партнер Економічний факультет Юридичний факультет Відповідальний виконавець Гринькевич О.С., професорка кафедри статистики Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі» Де буде реалізовуватися ЛНУ імені Івана Франка Спеціальність 051 Економіка Назва мікропроекту
 2. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Звіт про результати реалізації мікропроекту: структура презентації  Опис мікропроекту: актуальність, цільові групи, завдання  Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту  Результати реалізації завдань мікророект
 3. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Опис мікропроекту Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 4. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) АКТУАЛЬНІСТЬ мікропроекту 1. Домінування в економіці суб’єктів малого бізнесу (90%+), які мають обмежені можливості оплати юридичних послуг, а тому потребують навиків самостійної роботи з юридичними документами 2. Попит на міжгалузевість знань і навиків з економіки і права (*підтверджують результати опитування 300 старшокласників Львівської області, **вибірковий курс «Юридичний самозахист» - один із найпопулярніших серед студентів Університету) 3. Підготовка з 2018 року бакалаврів за освітньою програмою «Економіка і правове регулювання в бізнесі» в ЛНУ ім. Івана Франка (***прийом на міждисциплінарну бакалаврську програму з економіки і права зріс з 18 до 33 за 2018-2019 роки)
 5. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цільові групи міжгалузевої магістерської програми • Випускники бакалаврської програми з економіки за спеціалізацією «Економіка і правове регулювання в бізнесі» (перший випуск – з 2022 року) • Випускники бакалаврських програм з права в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО • Випускники бакалаврських програм з економіки в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО На фото: випускники бакалаврських програм з економіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2018 рік
 6. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цілі і очікувані результати мікропроекту Загальна ціль Підвищення якості підготовки фахівців з економіки через міжгалузевий характер результатів навчання у галузі економіки і права Завдання 1. Результат 1.1. Дві робочі/міжкафедральні зустрічі з питань підготовки програми. Створення робочої групи Виконано Результат 1.2. Анкетування серед цільових груп Проекту Виконано Результат 1.3. Syllabus/Опис результатів навчання: 1) знання, 2) вміння, 3) суспільні компетентності. Проект освітньої програми Виконано Завдання 2 Погодження і промоція Програми Результат 2.1. Погодження і затвердження Програми та Правил прийому на засіданні Вченої ради Університету Заплановано на 2021 рік Результат 2.2. Рекламно-інформаційні матеріали про Програму, її промоція Виконано Завдання 3 Реалізація Програми Результат 3.1. Конкурсна пропозиція для вступної компанії Університету З 2022 року Результат 3.2. Набір студентів З 2022 року
 7. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту
 8. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати стажування: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ INTERDISCIPLINARITY AS A FACTOR OF KNOWLEDGE TRANSFER AND LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION на міжнародному семінарі В ЛНУ імені І.ФРАНКА
 9. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів ЕРАЗМУС+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL ………
 10. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL • ІДЕЯ ПРОЕКТУ SMART-PL • Організація персоналізованого навчання, ключовою перевагою якого є побудова процесу навчання як індивідуальної траєкторії • Оцінювання і побудова індивідуальних траєкторій навчання буде здійснюватися на базі використання інформаційно-діагностичної платформи SMART. В результаті її використання студент отримає не тільки оцінку, а й можливу траєкторію її поліпшення. З бази даних інформаційної системи студент буде індивідуально отримувати необхідні навчальні матеріали та додаткові завдання для розвитку необхідних компетенцій; а також посилання на профільні on-line курси, підручники, наукові публікації в електронному каталозі бібліотеки Університету. • Студенти зможуть розвиватися з власною швидкістю і демонструвати свої знання та навички, незалежно від того, чи відбувається навчання в Інтернеті, в аудиторії або під час стажування за межами університету.
 11. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ Опис пілотної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» у проекті SMART-PL 1) ОП забезпечить для кожного студента різне співвідношення юридичних і економічних компетентностей з урахуванням рівня існуючого рівня підготовки у галузі економіки і права, а також зацікавлень студента у сфері майбутньої професійної діяльності 2) ОП дасть можливість оптимально використовувати часу для теоретичної і практичної підготовки у співпраці з роботодавцями 3) передбачає використання інформаційно-діагностичної платформи SMART, яка забезпечує не тільки оцінку рівня розвитку компетентностей студента, а й можливу траєкторію її поліпшення, в тому числі, в умовах неформальної освіти
 12. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 13. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Наша міжгалузева команда (погоджено склад робочої групи «Економіка та правове регулювання в бізнесі») Юридичний факультет, кафедра основ права України Економічний факультет, кафедра статистики
 14. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: Відомості про склад робочої групи з підготовки ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (витяг з проекту ОП) Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади, місце роботи Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання Матковський Семен Олексійович Завідувач кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1969, спеціальність - математика, обчислювальна математика, кваліфікація – математик- обчислювач Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – «Методи оцінки ефективності розвитку виробничо-господарського комплексу області», професор кафедри статистики Гринькевич Ольга Степанівна Професорка кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1994, спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст- математик, диплом з відзнакою Доктор економічних наук 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і система моніторингу). Доцент кафедри менеджменту Миронюк Ауріка Кузьмівна Доцент кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1989, спеціальність – механізована обробка економічної інформації, кваліфікація – інженер-економіст Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – Економічна оцінка землі в регіоні та її використання, доцент кафедри статистики Шандра Роман Станісла-вович Доцент кафедри основ права України юридичного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛНУ імені Івана Франка, 2002, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема дисертації – «Волоське право та особливості його застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII ст.ст.)», доцент кафедри основ права України
 15. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: фрагмент анкети, використаної для вивчення цільових груп міжгалузевої освітньої програми
 16. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: інституційне/наукове забезпечення у підготовці і реалізації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» «Без міждисциплінарних досліджень немає міждисциплінарних магістерських програм» (JEL Classification K – Law and Economics) Наукові інститути Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова • http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Sci entificDirections/Pages/Default.aspx ?OrgID=0000258 Засновник – НАН України. Наукові напрями • господарське право • державне регулювання економіки • соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між центральними органами влади та регіонами • правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських структур • економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень • гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини Наукові міжгалузеві видання Включені до переліку фахових видань з економічних наук і юридичних наук. Категорія Б. Журнал «Економіка і право» http://economiclaw.kiev.ua/index.php/ economiclaw/index Засновники: Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» http://econtlaw.nlu.edu.ua/ Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 17. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Використаний досвід українських і польських університетів у підготовці міжгалузевої ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia drugiego stopnia. EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE. зміст ОП «Право в бізнесі», навчальний план Uniwersytet Warszawski, підходи до організації міждисциплінарних програм Uniwersytetu Jagiellońskiego, підходи до організації міждисциплінарних програм Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зміст магістерської ОП «Економіка і право»
 18. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: експерти /організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Органи державної влади і місцевого самоврядування Департамент економіки Львівської обласної держадміністрації Судові органи Львівський апеляційний суд, Господарський суд Львівської області (Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності) Юридичний бізнес Юридична компанія DEVOSO LAW FIRM, керуючий – Богдан Демідонт Адвокати: Квак Вадим Васильович; Квак Висиль Миколайович Громадські організації Львівське обласне об'єднання роботодавців ГО «Екологія. Право. Людина»
 19. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ щодо змісту та організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Тематика навчальних і дослідницьких робіт, курсів  Юридична дисципліна в бізнесі  Шахрайство в бізнесі та його наслідки  Податкові наслідки, зобов’язання  Поставки. Кредити. Позики  Договірні зобов’язання Бази практики  Планово-фінансові відділи правоохоронних органів  Департамент економічної політики ОДА, управління комунального господарства (місто, область)  Екологічні інспекції  Юридичні підрозділи середніх і великих підприємств (Nestle. OKKO…..) Сфери діяльності економістів у правоохоронних органах, що потребують міжгалузевих компетенцій  Договірна робота (укладання договорів з юридичними і фізичними особами)  Тендерні закупівлі (відкриті торги, переговорні процедури)  Надання відповідей на звернення юридичних і фізичних осіб  Участь у судових засіданнях в межах компетенції  Надання заперечень і пояснень контролюючим органам
 20. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Функціональні сфери діяльності випускників ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Векономічнійсфері • Оцінка й аналіз ефективності бізнесу, фінансових ризиків • Дослідження ринку, аналіз конкурентів, прогнозування • Стратегічне планування Усферіправовихвідносин • Підготовка правової документації (договорів, контрактів ) для бізнесу • Перевірка надійності партнерів • Консультування з питань господарського, трудового, податкового права Посади згідно з Класифікатором професій: професіонали в галузі економіки, економіст, економіст з договірних і претензійних робіт професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 21. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Модулі ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Модуль 1. Економіка та аналітика. Дисципліни спеціальності 051 Економіка  Макроекономічний аналіз  Мікроекономічний аналіз  Прикладна економетрія  Економіка сталого розвитку  Статистичний аналіз даних  Аналітика і комунікації в проектній діяльності  Інструменти вимірювання та оцінювання соціально- економічних процесів  Методи обстежень в економіці Модуль 2. Право в бізнесі. Дисципліни міждисциплінарної спеціалізації  Економіка корпоративного сектора та корпоративне право  Господарське право  Економіка та право інтелектуальної власності  Санація і банкрутство підприємств Модуль 3. Soft Skills. Розвиток м'яких навичок  Професійна іноземна мова.  Бізнес-переговори  Емоційний інтелект лідера  Технології розвитку критичного мислення Модуль 4. Дисципліни за вибором студента  Митна статистика і аналіз ЗЕД  Кредитні відносини та кредитні зобов'язання  Аналіз даних в регіональній економічній політиці  Організація та правові засади підприємницької діяльності  Аналіз і аудит господарської діяльності  Податкові зобов'язання  Методи аналізу і прогнозування фондових індексів  Персональні фінанси  Податковий облік в МСП  Зобов'язальне право  Конкуренція та конкурентне право  Юридична відповідальність та захист прав  Фінансова діяльність суб'єктів господарювання  Конкуренція та конкурентне право  Економіка прав власності та фірми  Правове регулювання в інвестиційній діяльності  Державні і недержавні пенсійні фонди  Аудит у публічному секторі  Електронний оборот та безпека підприємства  Креативне мислення у бізнесі
 22. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Можливі ризики, пов'язані з реалізацією мікропроекту Ризики Ймовірність Способи мінімізації ризиків Зауваження щодо назви програми середня Альтернативні назви «Економіка, юридичний консалтинг і бізнес-лідерство» Критика про надмірне збільшення спеціалізацій у межах спеціальності середня Наявність достатнього ліцензованого обсягу, перевага міждисциплінарності Конфлікт інтересів зі сторони інших випускових кафедр Розподіл бюджетного фінансування висока Перерозподіл бюджетних місць у межах існуючого між спеціалізаціями кафедри Конфлікт інтересів зі сторони юридичного факультету Університету середня Залучення до співпраці викладачів і дослідників юридичного факультету, переваги міждисциплінарності
 23. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ: промоція мікропроекту Презентація доповіді «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ЕКОНОМІКИ І ПРАВА» під час Міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» 25 червня 2020 року
 24. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Презентація міжгалузевої магістерської освітньо-професійної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» на сайті ЛНУ імені Івана Франка Cторінка економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка ПЕРЕЙТИ НА ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 25. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Advertisement