Successfully reported this slideshow.

Гринькевич Ольга Степанівна

0

Share

1 of 25
1 of 25

Гринькевич Ольга Степанівна

0

Share

Download to read offline

Description

Гринькевич Ольга Степанівна
доктор економічних наук, професор кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі»

Transcript

 1. 1. Початок реалізації 2022 року нформаційна карта мікропроекту у рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство» (фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Ініціатор Партнер Економічний факультет Юридичний факультет Відповідальний виконавець Гринькевич О.С., професорка кафедри статистики Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі» Де буде реалізовуватися ЛНУ імені Івана Франка Спеціальність 051 Економіка Назва мікропроекту
 2. 2. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Звіт про результати реалізації мікропроекту: структура презентації  Опис мікропроекту: актуальність, цільові групи, завдання  Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту  Результати реалізації завдань мікророект
 3. 3. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Опис мікропроекту Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 4. 4. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) АКТУАЛЬНІСТЬ мікропроекту 1. Домінування в економіці суб’єктів малого бізнесу (90%+), які мають обмежені можливості оплати юридичних послуг, а тому потребують навиків самостійної роботи з юридичними документами 2. Попит на міжгалузевість знань і навиків з економіки і права (*підтверджують результати опитування 300 старшокласників Львівської області, **вибірковий курс «Юридичний самозахист» - один із найпопулярніших серед студентів Університету) 3. Підготовка з 2018 року бакалаврів за освітньою програмою «Економіка і правове регулювання в бізнесі» в ЛНУ ім. Івана Франка (***прийом на міждисциплінарну бакалаврську програму з економіки і права зріс з 18 до 33 за 2018-2019 роки)
 5. 5. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цільові групи міжгалузевої магістерської програми • Випускники бакалаврської програми з економіки за спеціалізацією «Економіка і правове регулювання в бізнесі» (перший випуск – з 2022 року) • Випускники бакалаврських програм з права в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО • Випускники бакалаврських програм з економіки в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО На фото: випускники бакалаврських програм з економіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2018 рік
 6. 6. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цілі і очікувані результати мікропроекту Загальна ціль Підвищення якості підготовки фахівців з економіки через міжгалузевий характер результатів навчання у галузі економіки і права Завдання 1. Результат 1.1. Дві робочі/міжкафедральні зустрічі з питань підготовки програми. Створення робочої групи Виконано Результат 1.2. Анкетування серед цільових груп Проекту Виконано Результат 1.3. Syllabus/Опис результатів навчання: 1) знання, 2) вміння, 3) суспільні компетентності. Проект освітньої програми Виконано Завдання 2 Погодження і промоція Програми Результат 2.1. Погодження і затвердження Програми та Правил прийому на засіданні Вченої ради Університету Заплановано на 2021 рік Результат 2.2. Рекламно-інформаційні матеріали про Програму, її промоція Виконано Завдання 3 Реалізація Програми Результат 3.1. Конкурсна пропозиція для вступної компанії Університету З 2022 року Результат 3.2. Набір студентів З 2022 року
 7. 7. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту
 8. 8. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати стажування: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ INTERDISCIPLINARITY AS A FACTOR OF KNOWLEDGE TRANSFER AND LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION на міжнародному семінарі В ЛНУ імені І.ФРАНКА
 9. 9. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів ЕРАЗМУС+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL ………
 10. 10. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL • ІДЕЯ ПРОЕКТУ SMART-PL • Організація персоналізованого навчання, ключовою перевагою якого є побудова процесу навчання як індивідуальної траєкторії • Оцінювання і побудова індивідуальних траєкторій навчання буде здійснюватися на базі використання інформаційно-діагностичної платформи SMART. В результаті її використання студент отримає не тільки оцінку, а й можливу траєкторію її поліпшення. З бази даних інформаційної системи студент буде індивідуально отримувати необхідні навчальні матеріали та додаткові завдання для розвитку необхідних компетенцій; а також посилання на профільні on-line курси, підручники, наукові публікації в електронному каталозі бібліотеки Університету. • Студенти зможуть розвиватися з власною швидкістю і демонструвати свої знання та навички, незалежно від того, чи відбувається навчання в Інтернеті, в аудиторії або під час стажування за межами університету.
 11. 11. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ Опис пілотної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» у проекті SMART-PL 1) ОП забезпечить для кожного студента різне співвідношення юридичних і економічних компетентностей з урахуванням рівня існуючого рівня підготовки у галузі економіки і права, а також зацікавлень студента у сфері майбутньої професійної діяльності 2) ОП дасть можливість оптимально використовувати часу для теоретичної і практичної підготовки у співпраці з роботодавцями 3) передбачає використання інформаційно-діагностичної платформи SMART, яка забезпечує не тільки оцінку рівня розвитку компетентностей студента, а й можливу траєкторію її поліпшення, в тому числі, в умовах неформальної освіти
 12. 12. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 13. 13. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Наша міжгалузева команда (погоджено склад робочої групи «Економіка та правове регулювання в бізнесі») Юридичний факультет, кафедра основ права України Економічний факультет, кафедра статистики
 14. 14. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: Відомості про склад робочої групи з підготовки ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (витяг з проекту ОП) Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади, місце роботи Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання Матковський Семен Олексійович Завідувач кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1969, спеціальність - математика, обчислювальна математика, кваліфікація – математик- обчислювач Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – «Методи оцінки ефективності розвитку виробничо-господарського комплексу області», професор кафедри статистики Гринькевич Ольга Степанівна Професорка кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1994, спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст- математик, диплом з відзнакою Доктор економічних наук 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і система моніторингу). Доцент кафедри менеджменту Миронюк Ауріка Кузьмівна Доцент кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1989, спеціальність – механізована обробка економічної інформації, кваліфікація – інженер-економіст Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – Економічна оцінка землі в регіоні та її використання, доцент кафедри статистики Шандра Роман Станісла-вович Доцент кафедри основ права України юридичного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛНУ імені Івана Франка, 2002, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема дисертації – «Волоське право та особливості його застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII ст.ст.)», доцент кафедри основ права України
 15. 15. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: фрагмент анкети, використаної для вивчення цільових груп міжгалузевої освітньої програми
 16. 16. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: інституційне/наукове забезпечення у підготовці і реалізації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» «Без міждисциплінарних досліджень немає міждисциплінарних магістерських програм» (JEL Classification K – Law and Economics) Наукові інститути Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова • http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Sci entificDirections/Pages/Default.aspx ?OrgID=0000258 Засновник – НАН України. Наукові напрями • господарське право • державне регулювання економіки • соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між центральними органами влади та регіонами • правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських структур • економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень • гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини Наукові міжгалузеві видання Включені до переліку фахових видань з економічних наук і юридичних наук. Категорія Б. Журнал «Економіка і право» http://economiclaw.kiev.ua/index.php/ economiclaw/index Засновники: Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» http://econtlaw.nlu.edu.ua/ Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 17. 17. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Використаний досвід українських і польських університетів у підготовці міжгалузевої ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia drugiego stopnia. EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE. зміст ОП «Право в бізнесі», навчальний план Uniwersytet Warszawski, підходи до організації міждисциплінарних програм Uniwersytetu Jagiellońskiego, підходи до організації міждисциплінарних програм Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зміст магістерської ОП «Економіка і право»
 18. 18. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: експерти /організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Органи державної влади і місцевого самоврядування Департамент економіки Львівської обласної держадміністрації Судові органи Львівський апеляційний суд, Господарський суд Львівської області (Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності) Юридичний бізнес Юридична компанія DEVOSO LAW FIRM, керуючий – Богдан Демідонт Адвокати: Квак Вадим Васильович; Квак Висиль Миколайович Громадські організації Львівське обласне об'єднання роботодавців ГО «Екологія. Право. Людина»
 19. 19. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ щодо змісту та організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Тематика навчальних і дослідницьких робіт, курсів  Юридична дисципліна в бізнесі  Шахрайство в бізнесі та його наслідки  Податкові наслідки, зобов’язання  Поставки. Кредити. Позики  Договірні зобов’язання Бази практики  Планово-фінансові відділи правоохоронних органів  Департамент економічної політики ОДА, управління комунального господарства (місто, область)  Екологічні інспекції  Юридичні підрозділи середніх і великих підприємств (Nestle. OKKO…..) Сфери діяльності економістів у правоохоронних органах, що потребують міжгалузевих компетенцій  Договірна робота (укладання договорів з юридичними і фізичними особами)  Тендерні закупівлі (відкриті торги, переговорні процедури)  Надання відповідей на звернення юридичних і фізичних осіб  Участь у судових засіданнях в межах компетенції  Надання заперечень і пояснень контролюючим органам
 20. 20. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Функціональні сфери діяльності випускників ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Векономічнійсфері • Оцінка й аналіз ефективності бізнесу, фінансових ризиків • Дослідження ринку, аналіз конкурентів, прогнозування • Стратегічне планування Усферіправовихвідносин • Підготовка правової документації (договорів, контрактів ) для бізнесу • Перевірка надійності партнерів • Консультування з питань господарського, трудового, податкового права Посади згідно з Класифікатором професій: професіонали в галузі економіки, економіст, економіст з договірних і претензійних робіт професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 21. 21. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Модулі ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Модуль 1. Економіка та аналітика. Дисципліни спеціальності 051 Економіка  Макроекономічний аналіз  Мікроекономічний аналіз  Прикладна економетрія  Економіка сталого розвитку  Статистичний аналіз даних  Аналітика і комунікації в проектній діяльності  Інструменти вимірювання та оцінювання соціально- економічних процесів  Методи обстежень в економіці Модуль 2. Право в бізнесі. Дисципліни міждисциплінарної спеціалізації  Економіка корпоративного сектора та корпоративне право  Господарське право  Економіка та право інтелектуальної власності  Санація і банкрутство підприємств Модуль 3. Soft Skills. Розвиток м'яких навичок  Професійна іноземна мова.  Бізнес-переговори  Емоційний інтелект лідера  Технології розвитку критичного мислення Модуль 4. Дисципліни за вибором студента  Митна статистика і аналіз ЗЕД  Кредитні відносини та кредитні зобов'язання  Аналіз даних в регіональній економічній політиці  Організація та правові засади підприємницької діяльності  Аналіз і аудит господарської діяльності  Податкові зобов'язання  Методи аналізу і прогнозування фондових індексів  Персональні фінанси  Податковий облік в МСП  Зобов'язальне право  Конкуренція та конкурентне право  Юридична відповідальність та захист прав  Фінансова діяльність суб'єктів господарювання  Конкуренція та конкурентне право  Економіка прав власності та фірми  Правове регулювання в інвестиційній діяльності  Державні і недержавні пенсійні фонди  Аудит у публічному секторі  Електронний оборот та безпека підприємства  Креативне мислення у бізнесі
 22. 22. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Можливі ризики, пов'язані з реалізацією мікропроекту Ризики Ймовірність Способи мінімізації ризиків Зауваження щодо назви програми середня Альтернативні назви «Економіка, юридичний консалтинг і бізнес-лідерство» Критика про надмірне збільшення спеціалізацій у межах спеціальності середня Наявність достатнього ліцензованого обсягу, перевага міждисциплінарності Конфлікт інтересів зі сторони інших випускових кафедр Розподіл бюджетного фінансування висока Перерозподіл бюджетних місць у межах існуючого між спеціалізаціями кафедри Конфлікт інтересів зі сторони юридичного факультету Університету середня Залучення до співпраці викладачів і дослідників юридичного факультету, переваги міждисциплінарності
 23. 23. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ: промоція мікропроекту Презентація доповіді «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ЕКОНОМІКИ І ПРАВА» під час Міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» 25 червня 2020 року
 24. 24. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Презентація міжгалузевої магістерської освітньо-професійної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» на сайті ЛНУ імені Івана Франка Cторінка економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка ПЕРЕЙТИ НА ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 25. 25. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Description

Гринькевич Ольга Степанівна
доктор економічних наук, професор кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі»

Transcript

 1. 1. Початок реалізації 2022 року нформаційна карта мікропроекту у рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство» (фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Ініціатор Партнер Економічний факультет Юридичний факультет Відповідальний виконавець Гринькевич О.С., професорка кафедри статистики Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі» Де буде реалізовуватися ЛНУ імені Івана Франка Спеціальність 051 Економіка Назва мікропроекту
 2. 2. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Звіт про результати реалізації мікропроекту: структура презентації  Опис мікропроекту: актуальність, цільові групи, завдання  Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту  Результати реалізації завдань мікророект
 3. 3. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Опис мікропроекту Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 4. 4. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) АКТУАЛЬНІСТЬ мікропроекту 1. Домінування в економіці суб’єктів малого бізнесу (90%+), які мають обмежені можливості оплати юридичних послуг, а тому потребують навиків самостійної роботи з юридичними документами 2. Попит на міжгалузевість знань і навиків з економіки і права (*підтверджують результати опитування 300 старшокласників Львівської області, **вибірковий курс «Юридичний самозахист» - один із найпопулярніших серед студентів Університету) 3. Підготовка з 2018 року бакалаврів за освітньою програмою «Економіка і правове регулювання в бізнесі» в ЛНУ ім. Івана Франка (***прийом на міждисциплінарну бакалаврську програму з економіки і права зріс з 18 до 33 за 2018-2019 роки)
 5. 5. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цільові групи міжгалузевої магістерської програми • Випускники бакалаврської програми з економіки за спеціалізацією «Економіка і правове регулювання в бізнесі» (перший випуск – з 2022 року) • Випускники бакалаврських програм з права в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО • Випускники бакалаврських програм з економіки в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО На фото: випускники бакалаврських програм з економіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2018 рік
 6. 6. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цілі і очікувані результати мікропроекту Загальна ціль Підвищення якості підготовки фахівців з економіки через міжгалузевий характер результатів навчання у галузі економіки і права Завдання 1. Результат 1.1. Дві робочі/міжкафедральні зустрічі з питань підготовки програми. Створення робочої групи Виконано Результат 1.2. Анкетування серед цільових груп Проекту Виконано Результат 1.3. Syllabus/Опис результатів навчання: 1) знання, 2) вміння, 3) суспільні компетентності. Проект освітньої програми Виконано Завдання 2 Погодження і промоція Програми Результат 2.1. Погодження і затвердження Програми та Правил прийому на засіданні Вченої ради Університету Заплановано на 2021 рік Результат 2.2. Рекламно-інформаційні матеріали про Програму, її промоція Виконано Завдання 3 Реалізація Програми Результат 3.1. Конкурсна пропозиція для вступної компанії Університету З 2022 року Результат 3.2. Набір студентів З 2022 року
 7. 7. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту
 8. 8. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати стажування: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ INTERDISCIPLINARITY AS A FACTOR OF KNOWLEDGE TRANSFER AND LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION на міжнародному семінарі В ЛНУ імені І.ФРАНКА
 9. 9. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів ЕРАЗМУС+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL ………
 10. 10. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL • ІДЕЯ ПРОЕКТУ SMART-PL • Організація персоналізованого навчання, ключовою перевагою якого є побудова процесу навчання як індивідуальної траєкторії • Оцінювання і побудова індивідуальних траєкторій навчання буде здійснюватися на базі використання інформаційно-діагностичної платформи SMART. В результаті її використання студент отримає не тільки оцінку, а й можливу траєкторію її поліпшення. З бази даних інформаційної системи студент буде індивідуально отримувати необхідні навчальні матеріали та додаткові завдання для розвитку необхідних компетенцій; а також посилання на профільні on-line курси, підручники, наукові публікації в електронному каталозі бібліотеки Університету. • Студенти зможуть розвиватися з власною швидкістю і демонструвати свої знання та навички, незалежно від того, чи відбувається навчання в Інтернеті, в аудиторії або під час стажування за межами університету.
 11. 11. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ Опис пілотної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» у проекті SMART-PL 1) ОП забезпечить для кожного студента різне співвідношення юридичних і економічних компетентностей з урахуванням рівня існуючого рівня підготовки у галузі економіки і права, а також зацікавлень студента у сфері майбутньої професійної діяльності 2) ОП дасть можливість оптимально використовувати часу для теоретичної і практичної підготовки у співпраці з роботодавцями 3) передбачає використання інформаційно-діагностичної платформи SMART, яка забезпечує не тільки оцінку рівня розвитку компетентностей студента, а й можливу траєкторію її поліпшення, в тому числі, в умовах неформальної освіти
 12. 12. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 13. 13. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Наша міжгалузева команда (погоджено склад робочої групи «Економіка та правове регулювання в бізнесі») Юридичний факультет, кафедра основ права України Економічний факультет, кафедра статистики
 14. 14. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: Відомості про склад робочої групи з підготовки ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (витяг з проекту ОП) Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади, місце роботи Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання Матковський Семен Олексійович Завідувач кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1969, спеціальність - математика, обчислювальна математика, кваліфікація – математик- обчислювач Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – «Методи оцінки ефективності розвитку виробничо-господарського комплексу області», професор кафедри статистики Гринькевич Ольга Степанівна Професорка кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1994, спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст- математик, диплом з відзнакою Доктор економічних наук 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і система моніторингу). Доцент кафедри менеджменту Миронюк Ауріка Кузьмівна Доцент кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1989, спеціальність – механізована обробка економічної інформації, кваліфікація – інженер-економіст Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – Економічна оцінка землі в регіоні та її використання, доцент кафедри статистики Шандра Роман Станісла-вович Доцент кафедри основ права України юридичного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛНУ імені Івана Франка, 2002, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема дисертації – «Волоське право та особливості його застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII ст.ст.)», доцент кафедри основ права України
 15. 15. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: фрагмент анкети, використаної для вивчення цільових груп міжгалузевої освітньої програми
 16. 16. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: інституційне/наукове забезпечення у підготовці і реалізації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» «Без міждисциплінарних досліджень немає міждисциплінарних магістерських програм» (JEL Classification K – Law and Economics) Наукові інститути Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова • http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Sci entificDirections/Pages/Default.aspx ?OrgID=0000258 Засновник – НАН України. Наукові напрями • господарське право • державне регулювання економіки • соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між центральними органами влади та регіонами • правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських структур • економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень • гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини Наукові міжгалузеві видання Включені до переліку фахових видань з економічних наук і юридичних наук. Категорія Б. Журнал «Економіка і право» http://economiclaw.kiev.ua/index.php/ economiclaw/index Засновники: Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» http://econtlaw.nlu.edu.ua/ Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 17. 17. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Використаний досвід українських і польських університетів у підготовці міжгалузевої ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia drugiego stopnia. EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE. зміст ОП «Право в бізнесі», навчальний план Uniwersytet Warszawski, підходи до організації міждисциплінарних програм Uniwersytetu Jagiellońskiego, підходи до організації міждисциплінарних програм Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зміст магістерської ОП «Економіка і право»
 18. 18. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: експерти /організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Органи державної влади і місцевого самоврядування Департамент економіки Львівської обласної держадміністрації Судові органи Львівський апеляційний суд, Господарський суд Львівської області (Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності) Юридичний бізнес Юридична компанія DEVOSO LAW FIRM, керуючий – Богдан Демідонт Адвокати: Квак Вадим Васильович; Квак Висиль Миколайович Громадські організації Львівське обласне об'єднання роботодавців ГО «Екологія. Право. Людина»
 19. 19. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ щодо змісту та організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Тематика навчальних і дослідницьких робіт, курсів  Юридична дисципліна в бізнесі  Шахрайство в бізнесі та його наслідки  Податкові наслідки, зобов’язання  Поставки. Кредити. Позики  Договірні зобов’язання Бази практики  Планово-фінансові відділи правоохоронних органів  Департамент економічної політики ОДА, управління комунального господарства (місто, область)  Екологічні інспекції  Юридичні підрозділи середніх і великих підприємств (Nestle. OKKO…..) Сфери діяльності економістів у правоохоронних органах, що потребують міжгалузевих компетенцій  Договірна робота (укладання договорів з юридичними і фізичними особами)  Тендерні закупівлі (відкриті торги, переговорні процедури)  Надання відповідей на звернення юридичних і фізичних осіб  Участь у судових засіданнях в межах компетенції  Надання заперечень і пояснень контролюючим органам
 20. 20. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Функціональні сфери діяльності випускників ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Векономічнійсфері • Оцінка й аналіз ефективності бізнесу, фінансових ризиків • Дослідження ринку, аналіз конкурентів, прогнозування • Стратегічне планування Усферіправовихвідносин • Підготовка правової документації (договорів, контрактів ) для бізнесу • Перевірка надійності партнерів • Консультування з питань господарського, трудового, податкового права Посади згідно з Класифікатором професій: професіонали в галузі економіки, економіст, економіст з договірних і претензійних робіт професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 21. 21. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Модулі ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Модуль 1. Економіка та аналітика. Дисципліни спеціальності 051 Економіка  Макроекономічний аналіз  Мікроекономічний аналіз  Прикладна економетрія  Економіка сталого розвитку  Статистичний аналіз даних  Аналітика і комунікації в проектній діяльності  Інструменти вимірювання та оцінювання соціально- економічних процесів  Методи обстежень в економіці Модуль 2. Право в бізнесі. Дисципліни міждисциплінарної спеціалізації  Економіка корпоративного сектора та корпоративне право  Господарське право  Економіка та право інтелектуальної власності  Санація і банкрутство підприємств Модуль 3. Soft Skills. Розвиток м'яких навичок  Професійна іноземна мова.  Бізнес-переговори  Емоційний інтелект лідера  Технології розвитку критичного мислення Модуль 4. Дисципліни за вибором студента  Митна статистика і аналіз ЗЕД  Кредитні відносини та кредитні зобов'язання  Аналіз даних в регіональній економічній політиці  Організація та правові засади підприємницької діяльності  Аналіз і аудит господарської діяльності  Податкові зобов'язання  Методи аналізу і прогнозування фондових індексів  Персональні фінанси  Податковий облік в МСП  Зобов'язальне право  Конкуренція та конкурентне право  Юридична відповідальність та захист прав  Фінансова діяльність суб'єктів господарювання  Конкуренція та конкурентне право  Економіка прав власності та фірми  Правове регулювання в інвестиційній діяльності  Державні і недержавні пенсійні фонди  Аудит у публічному секторі  Електронний оборот та безпека підприємства  Креативне мислення у бізнесі
 22. 22. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Можливі ризики, пов'язані з реалізацією мікропроекту Ризики Ймовірність Способи мінімізації ризиків Зауваження щодо назви програми середня Альтернативні назви «Економіка, юридичний консалтинг і бізнес-лідерство» Критика про надмірне збільшення спеціалізацій у межах спеціальності середня Наявність достатнього ліцензованого обсягу, перевага міждисциплінарності Конфлікт інтересів зі сторони інших випускових кафедр Розподіл бюджетного фінансування висока Перерозподіл бюджетних місць у межах існуючого між спеціалізаціями кафедри Конфлікт інтересів зі сторони юридичного факультету Університету середня Залучення до співпраці викладачів і дослідників юридичного факультету, переваги міждисциплінарності
 23. 23. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ: промоція мікропроекту Презентація доповіді «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ЕКОНОМІКИ І ПРАВА» під час Міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» 25 червня 2020 року
 24. 24. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Презентація міжгалузевої магістерської освітньо-професійної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» на сайті ЛНУ імені Івана Франка Cторінка економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка ПЕРЕЙТИ НА ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 25. 25. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

More Related Content

More from International Fund of Educational Policy Research

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×