Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'atles dels invertebrats

27,945 views

Published on

Els alumnes de primer d'ESO, dins l'assignatura de Biologia i Geologia de l'IES Sa Serra i amb la nostra professora Catalina Barceló, hem fet una petita investigació sobre els animals invertebrats i amb tot el que hem descobert hem elaborat un llibre. Esperam que el gauidu

Published in: Education
 • Be the first to comment

L'atles dels invertebrats

 1. 1. IES sa Serra Cuers 2015/16
 2. 2. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Aquest llibre és un recull d’uns quants invertebrats estudiats pels alumnes de 1r d’ESO de l’IES sa Serra, juntament amb la seva professora Catalina Barceló Mas. És un treball col·laboratiu, on els alumnes dels diferents grups de primer d’ESO han investigat conjuntament els animals invertebrats. Col·laboradors i col·laboradores d’aquest llibre Professora: Catalina Barceló Mas 1r ESO A 1r ESO B 1r ESO C NURIA MAYO ABAD SEREN HUNT ALBERT BONET RAMÓN JARI DUARTE ROMAN NORBERT CIONTOS LAIA PAVÓN MORELLA JORDI LÓPEZ DOMÍNGUEZ GIULIANA ROSU SARAY LOPEZ HEREDIA AGUSTINA ALMADA BEVANS ISABEL FERNANDEZ GOMEZ MARIA TUR CARDONA CLARA BONED HURLEY SOFIA ROIG LARA MARCOS LOPEZ MOLINA LETICIA GARRIDO CABELLO THALIA HOLGUIN MEJIA THEO TORRES HUGHES JANA RAMON MULERO ELSA SÁNCHEZ PAREJO MAR FLORIT MARI CARLA SOUSA TUR ALAN SKOWRONEK CHENOA REYES LEON CLAUDIA CARDONA TORRES ZOE KLEINEBROCKHOFF MARTA REY CARDONA GUSTAVO GOMES PEREIRA
 3. 3. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D INVERTEBRATS Principal característica dels invertebrats No tenen columna vertebral Característiques generals del cos dels invertebrats  Pot tenir esquelet extern o intern.  El cos està cobert per pell que pot segregar esquelets, espines, closques...  Ofereix gran varietat de formes que s'agrupen en tres formes bàsiques: o Simetria bilateral o Simetria radial o Cos asimètric Generalitats de les funcions vitals dels invertebrats  Alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.  Sistema respiratori: la respiració pot ser cutània, branquial, pulmonar o traqueal.  Sistema circulatori: pot ser obert o tancat.  Reproducció: sexual la majoria, amb sexes separats, alguns són hermafrodites. Solen ser ovípars o Vivípars. Classificació dels invertebrats  Porífers: Asimètrics i amb el cos foradat, generalment en forma de sac.  Cnidaris: Boca envoltada de tentacles i simetria radial.  Anèl·lids: Cos allargat i tou, segmentat en nombrosos fragments en forma d’anell.  Mol·luscs: Cos protegit per una closca que pot estar dividida en dues valves.  Equinoderms: Tenen esquelet intern, cos dur i pot tenir espines.  Artròpodes: Cos dividit en segments, cobert per un exosquelet.
 4. 4. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D PORÍFERS El seu hàbitat Són animals aquàtics, fonamentalment marins, tot i que hi ha algunes espècies d’aigua dolça. El seu cos Es componen de dues capes de cèl·lules, entre les quals hi ha una substància gelatinosa o mesènquima que conté cèl·lules lliures, amebòcits. Presenten el cos ple de porus a traves dels quals circula l’aigua. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Szi_- _Hippospongia_equina_1.jpg Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: no presenten sistema digestiu. S’alimenten de partícules orgàniques en suspensió, presents en l’aigua que filtren.  Sistema respiratori: no presenten sistema respiratori. L’oxigen present a l’aigua que filtren, entra directament a les cèl·lules del cos per difusió.  Sistema circulatori: no presenten sistema circulatori.  Reproducció: Poden reproduir-se de forma sexual i de forma asexual. Reproducció asexual: Mitjançant germinació o fragmentació. Reproducció sexual: A través de gàmetes. La seva classificació  Hexactinèl·lides: tenen espícules de sílice.  Calcàries: tenen espícules calcàries.  Demosponges: és la classe que te mes especies. Es troben a la mar, però també hi ha algunes espècies d’aigua dolça. Presenten espícules silícies o bé fibres còrnies d’espongina.
 5. 5. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Esponja de cavall Hippospongia Communis Regne Animal Fílum Porífers Classe Demosponja Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Pròpia de l’oceà Atlàntic i en el mar Mediterrani. Es troba a gran profunditat, a fons rocosos i cavitats. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Szi_-_Hippospongia_equina_1.jpg El seu cos / Morfologia Són animals irregulars, sense simetria. El seu cos està travessat per porus que es comuniquen entre sí per canals i cambres que arriben a una cavitat central, anomenada atri. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: No en tenen. S'alimenten per filtració de partícules orgàniques.  Sistema respiratori: No en tenen. L'oxigen entra directament a les cèl·lules per difusió.  Sistema circulatori: No en tenen.  Reproducció: pot ser asexual, mitjançant germinació o fragmentació; o sexual, a través de gàmetes.
 6. 6. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D CNIDARIS El seu hàbitat Son éssers aquàtics que viuen al mar. El seu cos Acostumen a tenir forma de sac amb una cavitat interna que comunica a l’exterior a traves d’una sola obertura, la boca. Aquesta obertura esta envoltada per tentacles que agafen l’aliment. Tenen simetria radial. Presenten dues formes de vida, les meduses i els pòlips. https://ca.wikipedia.org/wiki/Cnidari Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: un sol forat per a la boca i anus i un petit sac gastrovascular per afer la digestió. Són, bàsicament, carnívors.  Sistema respiratori: respiren per difusió simple.  Sistema circulatori: no presenten un sistema circulatori diferenciat. Utilitzen l’aigua com a líquid circulatori.  Reproducció: les meduses es reprodueixen sexualment mitjançant gàmetes. Els pòlips: es reprodueixen per bipartició, asexualment. La seva classificació  Hidrozous: Constituït per pòlips i meduses amb vel.  Escifozous: predomina la forma de medusa sense vel.  Antozous: són les anemones i els coralls, només presenten la forma de pòlip.  Cubozous: són només meduses amb ombrel·la quadrangular.
 7. 7. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Anèmona Anemonia viridis Regne Animal Fílum Cnidaris Classe Anthozoa Ordre Actina El seu hàbitat / Distribució geogràfica Roques del fons marí o escull de corall. https://pixabay.com/en/sea-anemone-anemone- water-sea-4907/ El seu cos / Morfologia El seu cos es cilíndric. El seu extrem basal es un disc que funciona com a peu. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: un sol forat per a la boca i anus i un petit sac gastrovascular per a fer la digestió.  Sistema respiratori: respiren per difusió.  Sistema circulatori: utilitzen l'aigua com a líquid circulatori
 8. 8. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Gorgònia vermella Paramuricea clavata Regne Animalia. Fílum Cnidaria. Classe Anthozoa. Ordre Alcyonacea. El seu hàbitat / Distribució geogràfica El seu hàbitat són els esculls de corall. La distribució és a gran part de les aigües càlides del mediterrani. El seu cos / Morfologia Aquestes es solen confondre amb plantes, però són animals. Són pòlips que viuen en una estructura amb forma de ventall. Aquesta és així estratègicament per poder agafar el menjar. Són de color vermell, però, lluny de voler cridar l'atenció, volen amagar-se, ja que el roig és el color que s'amaga al fons marí. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Aquesta creix de forma perpendicular a la corrent marina, amb la finalitat d'alimentar-se d'organismes planctònics que estan al mar, els quals capturen els pòlips.  Sistema respiratori: No en tenen.  Sistema circulatori: No en tenen.  La seva reproducció pot ser asexual, donant lloc al creixement de la colònia, o sexual, alliberant els gàmetes, que una vegada fecundats, neden fins a un substrat adequat i formen una altra colònia.
 9. 9. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Medusa Pelagia noctiluca Regne Animalia Fílum Cnidaria Classe Scyphozoa Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica N’hi ha mes de 200 espècies, majoritàriament marines, tot i així, també n’hi ha d’aigua dolça. Prefereixen aigües càlides. El seu cos / Morfologia Són petites però algunes poden arribar a ser tres vegades més gran que un cotxe. Tenen un tacte gelatinós. Generalment el seu cos es compon per un cap amb forma de campana i uns tentacles adherits a la part inferior. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: El aparell digestiu té un sol orifici que actua com una boca i anus al mateix temps, i una cavitat gastrovascular en forma de sac on se realitza la digestió i que s'utilitza també com sistema de distribució dels nutrients i de l'oxigen, i com a sistema excretor.  Sistema respiratori: Les meduses capten l'oxigen pel seu cos segons van nadant.  Sistema circulatori: l’aparell circulatori de les meduses es l’encarregat de distribuir l’oxigen i els aliments per tot el cos, i de recollir el diòxid de carboni i els productes d’excreció procedents de les cèl·lules.  La seva reproducció és asexual, les meduses alliberen gàmetes a l’aigua, on es dóna la fecundació .
 10. 10. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D ANÈL·LIDS El seu hàbitat Són animals de vida lliure. Depenent de l’espècie poden ser aquàtiques o terrestres, però en ambients humits, i d’altres són paràsits externs. El seu cos El cos generalment és més o menys allargat i tou. Esta dividit en segments o anells, separats per envans interiors. No tenen apèndixs articulats. https://c2.staticflickr.com/8/7071/6935317800_3dfdb99d2c_b.jpg Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: tenen un sistema digestiu tubular complet, que comença a la boca i acaba a l’anus, situat a l’extrem oposat, tot travessant el cos complet de l’animal.  Sistema respiratori: la respiració acostuma a ser cutània, respiren a través de la pell, però alguns organismes aquàtics respiren mitjançant brànquies.  Sistema circulatori: tenen un sistema circulatori tancat, constituït per dos grans vasos, un dorsal i l’altre ventral, per on circula la sang  Reproducció: la reproducció és sexual amb fecundació creuada i externa, tot i que algunes espècies poden presentar reproducció asexual. La seva classificació  Hirudinis: són paràsits externs d’animals terrestres o aquàtics. No presenten quetes.  Poliquets: són fonamentalment marins. Presenten moltes quetes.  Oligoquets: són, majoritàriament, terrestres o d’aigua dolça. Les quetes són petites i escasses.
 11. 11. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Cuc de foc Hermodice caranculata Regne Animal Fílum Anèl·lids Classe Poliquets Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Es mouen activament, excaven en el fang, a la sorra o s’amaguen davall de les roques. Es distribueixen en l’Atlàntic, el mar Roig, Golf de Mèxic, Carib, Mediterrani... https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKass7zAKKd5MHCZoSC_0RH- RW2cIce6MKOtiJSFKx_Iw4CQue El seu cos / Morfologia El seu cos pot arribar als 15 cm, és allargat, blan i aplanat. Esta dividit en segments(metàmeres)quasi iguals.Els únics segments que són diferents es troben als extrems i corresponen al cap i a la cua. Es caracteritzen per portar un parell de parapodis a cada segment. Dels parapodis surten unes quetes El seu color varia del vermell al verd o al cafè. Als costats del seu cos te uns blens blancs plens de verí. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu. S'alimenta del plàncton de la mar.  Sistema respiratori. Tenen una respiració cutània, presenten la respiració mitjançant la pell, han de tenir la pell humida per poder respirar.  Sistema circulatori. Tenen uns segments recorreguts per vasos sanguinis on poden transportar substàncies.  Reproducció. La reproducció es sexual, fecunden a les femelles i formen ous que quan es desenvolupen formen larves.
 12. 12. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Cuc de terra Lumbricina terristris Regne Animal Fílum Anèl·lids Classe Oligoquets Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viu en terrenys pantanosos i humits, baix terra. Va ser originat a Europa i es va introduir en els altres continents. No hi ha cucs de terra a la mar. https://www.google.es/search?q=gusano+de+tierra&lr=&hl=ca&tbs=sur:f&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiiq9zPl_fMAhVHOhQKHdIxBTkQ_AUIBygB&biw=1024&bih=483#imgdii=5cpNe1fbnbNj2M%3A%3B5cpNe1fbnbNj2M%3A%3BA6wBCeW7KhnMBM%3A&imgrc=5cpNe1fbnbNj2M%3A El seu cos / Morfologia Té el cos allargat, marró i groguenc per la part del davant i més pàl·lid a la part de darrere. El seu cos està format per molts d’anells. No té ulls, ni nas, i nota la llum a través de la pell. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: L’aparell digestiu del cuc de terra es un tub continu que va des de la boca fins a l’anus.  Sistema respiratori: El cuc de terra respira per la pell, han de tenir la pell humida i neta per poder respirar millor. Tenen respiració cutània.  Sistema circulatori: L’aparell circulatori del cuc de terra està format per dos vasos sanguinis, un és dorsal i l’altre ventral.  Reproducció: El cuc de terra és hermafrodita. És ovípar, sol tenir uns 15 ous de tirada. La seva incubació dura unes 2 o 3 setmanes.
 13. 13. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Nereis Nereis Aibuhitensis Regne Animalia Fílum Annelida Classe Polychaeta Ordre Phyllodocida El seu hàbitat / Distribució geogràfica Es troben als sediments. Provenen de zones salades i salobres de Xina, Corea i Filipines. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Nereis_pelagica.jpg El seu cos / Morfologia Té quatre ulls, unes poderoses mandíbules en forma de pinces, un tronc allargat, semicilíndric i anellat. Mesura entre 8 i 20 cm de longitud, i pot ser de diversos colors. Pertanyen al grup d’organismes eucariotes, heteròtrofs, pluricel·lulars i tissulars. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Està format per la boca, la faringe, el cec esofàgic, esòfag, intestí i gots intestinals.  Sistema respiratori: Respira per intercanvi gasós mitjançant les brànquies.  Sistema circulatori: Tancat amb arcs aòrtics, uns no tenen cor i altres si. Hi ha dos gots, el dorsal i el ventral, que estan comunicats per la part posterior i davantera del invertebrat.  Reproducció: presenta reproducció sexual.
 14. 14. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Sangonera Hirudo Medicinalis Regne Animal Fílum Anèl·lids Classe Hirudinis Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica N'hi ha d'aigua dolça (rius, llacs, aiguamolls).N'hi ha de terrestres (Europa, Xina, Japó, Amèrica) principalment a zones tropicals. També n'hi ha de marines. http://animaldiversity.org El seu cos / Morfologia Un adult pot arribar a medir vint centímetres. Solen ser de color verd, marró, marró verdós, amb un to més fosc a la part dorsal i una zona més clara al ventre. Consten de dos succionadors a cada part, anomenats succionador anterior i succcionador posterior. Tenen tres fileres de dents amb aproximadament cent dents cadascuna. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu. Presenten nutrició heteròtrofa, s'alimenten de la sang d'altres éssers vius i de petits organismes.  Sistema respiratori. Presenten respiració cutània.  Sistema circulatori. Presenten circulació tancada, amb dos grans vasos, un dorsal i l'altre ventral, que recorren longitudinalment el cos de l'organisme.  Reproducció. Sexual, posen ous a l'aigua o zones humides
 15. 15. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D MOL·LUSCS El seu hàbitat Viuen a la mar alguns a les roques i altres a mars poc profunds, en la zona temperada. Alguns són d’aigua dolça i d’altres terrestres. El seu cos Tenen el cos tou i poden estar protegits per una conquilla o poden mancar d’ella. Presenten simetria bilateral. El seu cos consta de cap, peu i massa visceral. http://www.google.es/search?q=mol%C2%B7luscs&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwjoloyT7prNAhVoCcAKHR0HBJAQpwUIFA&dpr=1&biw=1024&bih=514#imgrc=j- DL8X_pNRIP6M%3A Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: : La boca pot presentar peces mandibulars segons el tipus de alimentació. Trobem un esòfag, un estómac voluminós, un intestí i un fetge molt voluminós.  Sistema respiratori: La respiració dels mol·luscs es de tipus branquial, en alguns grups funciona com a òrgan respiratori la cavitat paleal, que està molt vascularitzada i s’anomena pulmó  Sistema circulatori: és de tipus obert, excepte en el cefalòpodes que es tancat. Hi destaca un cor que actua com òrgan de bombeig acompanyat de vasos i llacunes on s’efectua l’intercanvi de substàncies.  Reproducció: alguns tenen sexes separats i altres són hermafrodites. La fecundació pot ser externa o interna. La majoria dels mol·luscs són ovípars. La seva classificació  Gasteròpodes: closca d’una sola peça que pot reproduir-se o faltar.  Bivalves: closca dividida en dues valves, dreta i esquerra.  Cefalòpodes: closca generalment interna o absent.  Escafòpodes: closca tubular en forma d’ullal d’elefant.  Poliplacòfors: closca dividida en vuit plaques imbricades.
 16. 16. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Calamar Loligo vulgaris Regne Animalia Fílum Mollusca Classe Cephalopoda Ordre Decapodiformes El seu hàbitat / Distribució geogràfica Els calamars habiten en hàbitats molt diversos depenent de l’espècie. Alguns viuen en aigües tropicals, i altres en temperatures més baixes, però normalment prefereixen aigua salada. http://ocio.laopinioncoruna.es/img_contenido/noticias/2012/09/121550/2012_09_28_IMG_2012_09_28_123A183A41_calamares.jpg El seu cos / Morfologia Presenta simetria bilateral. El seu cos és tou. Presenta un cap molt desenvolupar, una part del peu és una corona de tentacles. No tenen closca externa, la tenen interna i es coneix amb el nom de ploma. Les seves funcions vitals  El sistema digestiu esta format per dures mandíbules en forma de ‘’pic de lloro’’, un esòfag envoltat de músculs que condueixen l’aliment cap al buche, desprès a l’estómac y d’allà als cecs intestinals per ser processat.  El sistema respiratori està format per dos tubs branquials.  El sistema circulatori està format per un cor sistèmic i dos cors branquials.
 17. 17. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Pegellida Patella Vulgata Regne Animal Fílum Mol·luscs Classe Gasteròpodes Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica És un animal marí que viu a les roques i només es troba en Europa occidental. http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=patella+vulgata&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_lJSSnonNAhXqLMAKHTK6CI8QjRwIBw&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3Dpatella%2Bvulgata%26source%3Dimages%26cd%3D %26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwi_lJSSnonNAhXqLMAKHTK6CI8QjRwIBw%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FPatella_vulg ata%26psig%3DAFQjCNGh0lTu2HwBzfcod5oKztaKHnynBg%26ust%3D1464953171282819&psig=AFQjCNGh0lTu2HwBzfcod5oKztaK HnynBg&ust=1464953171282819 El seu cos / Morfologia Té una forma arrodonida. Per dalt té una closca que la cobreix dels impactes de les ones i d'altres éssers vius. Baix de la closca està l'ésser viu que és arrodonit. Per la part d'on està l'ésser viu, s'aferra a les roques. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: menja per una boca petita i menja plàncton.  Sistema respiratori: respira per brànquies.  Sistema circulatori: és de tipus tancat.  Reproducció: presenten reproducció sexual i són ovípars.
 18. 18. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Pop Octopus vulgaris Regne Animal Fílum Mol·luscs Classe Cefalòpodes Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Aigua salada, a la mar oberta. El seu cos / Morfologia Té 8 cames amb ventosa( tentacles), té un sifó, l’ull i la massa visceral. Té un cervell gran , un sistema circulatori , sistema digestiu i un sistema respiratori. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: són depredadors. Atrapen a les seves preses amb els tentacles i els devoren amb les mandíbules.  Sistema respiratori: Respiren per brànquies.  Sistema circulatori. Presenten circulació tancada. Presenten un cor acompanyat de vasos i llacunes.
 19. 19. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Sípia Sepia officinalis Regne Animal Fílum Mol·luscs Classe Cefalòpodes Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viuen a la zona tropical i temperada. En mars poc profunds entre herbes aquàtiques i algues. http://www.google.es/search?q=sepia&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwj8_rXGy_nMAhVGVhQKHedcABoQpwUIEw&dpr=1&biw=1024&bih=514#imgrc=eT5O2jvvO7E2uM%3A El seu cos / Morfologia Mesuren de entre 20cm i 40cm. Tenen una closca interna, ulls grans en forma de "W", 8 braços i 2 tentacles. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Trobem un bulb bucal amb dues mandíbules punxegudes en forma de bec de lloro, un esòfag, un voluminós estómac, un intestí (que a la seva part terminal rep el conducte de la tinta) i un fetge molt voluminós dividit en dos lòbuls situats a ambdós costats de l’esòfag. Són depredadors.  Sistema respiratori: La respiració de la sípia és de tipus branquial.  Sistema circulatori: La sang oxigenada procedent de les brànquies és impulsada pel cor, que la fa circular per uns vasos ramificats, des dels quals s’aboca directament als diversos òrgans i banya teixits. La circulació és tancada.  Reproducció: és de tipus sexual.
 20. 20. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D EQUINODERMS El seu hàbitat Són tots marins. Viuen desplaçant-se per les roques, la sorra... El seu cos El tret mes característic és la seva simetria radiada, segons la qual tenen el cos organitzat radialment amb cinc radis i cinc interradis. www.viquipedia.org Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: S’alimenten de bacteris, plàncton i restes orgàniques.  Sistema respiratori: Respiren per l’aparell ambulacral, que pot fer les funcions d’aparell circulatori i respiratori, ja que transporta oxigen i substàncies nutritives.  Sistema circulatori: Manquen de cor, els vasos sanguinis es troben als peus ambulacrals, i fan l’excreció per la boca.  Reproducció: Asexual o Sexual. La sexual es produeixen una gran quantitat d’ous, d’on surten larves que després es transformaran en altres equinoderms. La asexual es produeix per regeneració. La seva classificació  Crinoïdeus: Tenen forma de calze, amb deu braços. Ex: lliri de mar.  Asteroïdeus:Tenen cinc brac0s, de molts colors, amb forma estrellada, quasi triangular. Ex: estrella de mar.  Equinoïdeus: Tenen forma globosa, amb pues per tot el cos. Ex: eriçons de mar.  Ofiuroïdeus: Són animals amb cinc braços llargs i prims, de forma estrellada. Ex: ofiures.  Holoturoïdeus: Són animals amb el cos allargat i tou. Ex: cogombre de mar.
 21. 21. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Cogombre De Mar Holothuria tubulosa Regne Animal Fílum Echinodermata Classe Holothuroidea Ordre Eucariota El seu hàbitat / Distribució geogràfica En els oceans Viquipèdia.com El seu cos / Morfologia El cogombre de mar té un cos amb forma allargada, de molts de colors possibles. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: S’alimenten de plàncton i detrits, tenen òrgans.  Sistema respiratori: Respiren a través d’arbres branquials que tenen a prop de l’anus.  Sistema circulatori: El seu cos s’encarrega de tot.  Reproducció: Hermafrodita.
 22. 22. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Eriçó de mar Paracentrotus lividus Regne Animal Fílum Equinoderms Classe Equinoïdeus Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viuen a la mar, a la mediterrània. Es troba a profunditats de fins a 20 metres i de vegades en les roques o en praderies d´algues. http://www.google.es/search?q=erizo+de+mar&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwi_- KbJoonNAhWlB8AKHXRQAJ4QpwUIEw&dpr=1&biw=1024&bih=514#imgrc=9zVjtmV_XEesuM%3A El seu cos / Morfologia Té una testa verdosa, aplanada i circular amb un diàmetre de 7cm, normalment les seves espines són de color porpra. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Tenen un gran estómac digestiu, la cara aboral acaba a l´anus i la cara oral és la boca.  Sistema respiratori: No té sistema respiratori, l'intercanvi de gasos es dóna per difusió.  Sistema circulatori: L´aparell ambulacral por realitzar les funcions de l´aparell circulatori i del respiratori, ja que transporta l´oxigen i les substàncies nutritives per un sistema de circulació tancada.  Reproducció: és de tipus sexual amb fecundació externa.
 23. 23. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Lliri de mar Ptilometra Australis Regne Animal Fílum Equinoderms Classe Crinoïdeus Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Es troba en roques i dunes en badies protegides, en el estuaris i en els esculls. La seva àrea de distribució s’estén des de l’illa d’Impremta a Queensland i la desembocadura del riu Clarence a Nova Gal·les del Sud de Port Philip Bay a Victòria. https://br.pinterest.com/pin/45528646205071632 El seu cos / Morfologia Els crinoÏdeus comprenen tres seccions bàsiques: la tija, el calze, i el braços. La tija es compon d’ossets altament porosos, que estan connectats pel teixit lligamentós. La boca es troba a la part superior de la copa dorsal, mentre que l’anus es troba perifèric a aquesta. La pantalla de braços pentamèrics o la simetria radial comprenen ossets petits de la tija. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu El calze conté el sistema digestiu i els òrgans reproductius. Estan equipats de cilis, que faciliten l’alimentació.  Les pínnules s’utilitzen per al sistema ciculatori, l’alimentació i la generació de les gònades.
 24. 24. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Lliri de mar Ptilometra australis Regne Animal Fílum Equinoderms Classe Equinoïdeus Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Es troba en zones sota cent metres. Viuen sobretot en mars tropicals. www.wikipedia.com El seu cos / Morfologia El seu cos està format per un disc en forma de copa compost per 2 o 3 anells de plaques fusionades. Tenen tija, calze i els braços. La tija es compon d’ocels altament porosos, que estan connectats pel teixit lligamentós. El calze conté el sistema digestiu i els òrgans reproductius, i la boca es troba a la part superior de la copa dorsal amb cilis que faciliten l’alimentació. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: S’alimenten de plàncton i partícules en suspensió.  L’aparell circulatori és molt reduït. Per això, l’aparell ambulacral pot realitzar les funcions de l’aparell circulatori i del respiratori, ja que transporta l’oxigen i les substàncies nutritives.  Sistema respiratori : L’aparell ambulacral transporta l’oxigen.  Reproducció: És sexual. Els gàmetes s’expulsen dins l’aigua, on té lloc la fecundació i el desenvolupament de les larves. Presenten el poder de la regeneració.
 25. 25. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Ofiura Ophioderma longicauda Regne Animal Fílum Equinoderms Classe Ofiuroïdeus Ordre El seu hàbitat / Distribució geogràfica Habiten al llarg de la franja tropical de l'oceà Atlàntic, des del Golf de Mèxic fins al Mediterrani i algunes zones d'Europa del nord. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Ophiura_ophiura.jpg El seu cos / Morfologia Tenen un cos petit i aplanat format per un disc arrodonit, per cinc braços articulats molt fins i llargs que sorgeixen bruscament del disc central, es pareixen molt a les estrelles de mar. La boca està composta per cinc plaques mòbils que actuen com a mandíbules. No tenen anus. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: poden ser depredadors o detritívors. El sistema digestiu de les ofiures es caracteritza per no tenir anus, l'orifici de la boca serveix per ingerir com per expulsar substàncies.  Sistema respiratori: respiren mitjançant brànquies i pel sistema ambulacral.  Sistema circulatori: l'encarregat és el sistema ambulacral.  Reproducció: pot ser tant asexual com sexual.
 26. 26. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D ARTRÒPODES El seu hàbitat La majoria dels artròpodes s’adaptaren fa milions d’anys a l’aigua, l’aire i la terra. El seu cos Els artròpodes son invertebrats dotats d’un exosquelet, un cos segmentat (cap, tòrax i abdomen), i extremitats articulades anomenades apèndix. Tots tenen un eix de simetria (simetria bilateral). https://www.haikudeck.com/arthropoda--science-and-technology-presentation- pMZCAPbuTP#slide2 Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: el tub digestiu comença a la boca i acaba a l'anus. La boca es troba envoltada dels apèndix cefàlics, encarregats de la captura i masticació de l'aliment. Presenten moltes adaptacions segons el tipus d'alimentació.  Sistema respiratori: els artròpodes aquàtics respiren per brànquies, i els terrestres ho fan mitjançant tràquees.  Sistema circulatori: el sistema circulatori dels artròpodes es obert, és a dir, no existeix un circuit tancat de vasos per els que circula un líquid diferenciat.  Reproducció: presenten reproducció sexual amb fecundació, majoritàriament, interna. Generalment són ovípars, però n’hi ha alguns d’ovovivípars i vivípars. La seva classificació  Aràcnids: manquen d’antenes i tenen vuit potes. Ex: aranyes, escorpins i àcars.  Crustacis: presenten dos parells d’antenes i respiració branquial. Ex: gambes, llagostes, crancs, porquet de Sant Antoni, etc.  Miriàpodes: organismes terrestres amb respiració traqueal i dues antenes. Ex: centpeus i milpeus.  Insectes: presenten un parell d’antenes, mandíbules i tres parells de potes. o Tisanurs: peixet de plata o Coleòpters: escarabats o Lepidòpters: papallones o Dípters: mosquits i mosques o Himenòpters: formigues, abelles i vespes o Ortòpters: llagostes i grills o Odonats: libèl·lules i espiadimonis o Dictiòpters: paneroles i mantis o Hemípters: xinxes i sabaters o Dermàpters: tisoretes
 27. 27. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Paparra Ixodes ricinus Regne Animalia Fílum Arthropoda Classe Arachnida Ordre Ixodida El seu hàbitat / Distribució geogràfica S’ubiquen a les zones del cos de les mascotes on la seva pell és més fina. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adult_deer_tick.jpg El seu cos / Morfologia És rodó de color marró amb una closca de color negre, quatre potes a cada costat i amb un cap petit. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: S’alimenten de la sang de mamífers, aus i rèptils.  Sistema respiratori: Filotràquees o pulmons que tenen a la part ventral de l’abdomen i làmines.  Sistema circulatori: Dos cors que apareixen com un tub dorsal, situats en una cambra pericàrdica, en la meitat anterior de l’abdomen.
 28. 28. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Cranc Goneplax rhomboides Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Crustacis Ordre - El seu hàbitat / Distribució geogràfica Els crancs viuen sobre el fons dels mars, llacs i rius. El seu cos / Morfologia Els crancs tenen un closca dura que utilitzen per a protegir-se dels seus depredadors i que muden periòdicament. Tenen 10 potes, les dues de davant son fortes pinces que utilitzen per a defensar-se i capturar el aliment. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu és un tub recte, també hi ha unes glàndules digestives.  Sistema respiratori: Els crancs respiren a traves de brànquies.  Sistema circulatori: té un aparell circulatori de tipus obert.
 29. 29. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Gamba Parapenaus Longirostris Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Crustacis Ordre Decàpodes El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viu al Atlàntic i al golf de Cadis. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Gamba_blanca_01.JPG El seu cos / Morfologia La gamba és un animal marí. És de color rosa i blanc. Té dos bigotis molt llargs que els utilitzen per orientar-se pel mar. També petites cames a tota la part de baix i una petita aleta a la part final que és la cua. Solen ser allargades y doblegades com en una “U” a partir del cap. Per últim tenen una capa molt fina i transparent per tot el cos. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: La majoria de les gambes són depredadores i detritívores. Mengen tot tipus de vegetals com per exemple, les plantes (algues) o també, que no és un vegetal, els animals morts.  Sistema respiratori: Tenen petites brànquies que es situen al costat del tòrax, en total tenen 32 brànquies contant les brànquies y els annexes.  Sistema circulatori: Al igual que nosaltres, els humans, poden tenir una malaltia a la sang i és el colesterol. Tenen 5 artèries a la zona anterior i posterior. La sang passa ràpidament pels òrgans on després es dirigeix a les brànquies i cor.
 30. 30. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Porquet de Sant Antoni Armadillidium vulgare Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Crustacis Ordre Isòpodes El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viuen en ambients humits, entre les fulles caigudes, sota les pedres i a les coves. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Armadillidium_vulgare_001.jpg/800px-Armadillidium_vulgare_001.jpg El seu cos / Morfologia Els Porquets de Sant Antoni són crustacis terrestres. Al cap, hi tenen dos ulls compostos, un parell d’anteres i mandíbules. Algunes espècies de Porquet de Sant Antoni tenen la capacitat d’enrotllar-se sobre si mateix, format una bola, quan se senten amenaçades. El seu exosquelet presenta una forma d'acordió que els facilita aquest enrotllament. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: La boca s’obre en l’extern anterior, es troba envoltada d’apèndixs cefàlics encarregats de la captura i masticació de l’aliment.  Sistema respiratori: Respiren per Brànquies filamentoses.  Sistema circulatori: Tenen un sistema de circulació obert, és a dir, el líquid circulatori no sempre circula per l’interior de vasos i queda lliure en el cos.
 31. 31. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Escarabat Blaps lusitanica Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre Coleòpters El seu hàbitat / Distribució geogràfica Poden viure a tots els llocs. El seu cos / Morfologia Morfologia de l’escarabat: cap, antena, propota, coxa, fèmur, tíbia, tarsos, ungles, sociopota, metapota, abdomen. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Els escarabats tenen un tub, generalment una mica enrotllat que s’estén des de la boca fins al cul.  Sistema respiratori: Els escarabats respiren mitjançant tràquees.  Sistema circulatori: Els escarabats presenten un sistema circulatori obert, es quan la sang surt del cor i s'aboca en grans espais interorgànics. La sang bombejada pel cor, viatja a través de vasos sanguinis, la sang banya directament totes les cèl·lules i desprès retorna al cor.
 32. 32. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Insecte pal Basillus rosius Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre phasmida El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viuen sobre les plantes on es camufla perfectament quan es queden quiets. https://www.google.es/search?q=bacillus+rossius&client=ubuntu&hs=MEY&channel=cs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjflLbH0PnMAhVEWBQKHZ4cCL0Q_AUIBygB#q=bacillus+rossius&channel=cs&tbm=isch&tbs=sur:fc&imgrc=_uogZrvkmBj8cM%3A El seu cos / Morfologia Tenen el cos allargat i prim amb sis llargues potes i dues antenes. No tenen ales, la seva coloració és verdosa o marronosa. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: és basant complex i variat.  Sistema respiratori: està format per un sistema de tràquees molt ramificat.  Sistema circulatori: és de tipus obert, consta de les típiques parts: el cor dorsal allargat que s’ estén generalment pel tòrax i l’abdomen, una artèria anterior que es ramifica cap a la regió cefàlica i vasos laterals parells.  Reproducció: és de tipus sexual.
 33. 33. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Marieta de set punts Coccinella semptempunctata Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre Coleòpters El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viu pràcticament en qualsevol lloc en el qual hi haja pugons. http://Marietadesetpunts.com El seu cos / Morfologia La Marieta té el cos rodó, vermell amb puntets. La Marieta té 6 potes,no provoca dolor ni malalties. És un invertebrat. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Són depredadors de pugons i pasteretes.  Sistema respiratori: Respiren a traves de la boca. Sí té òrgans respiratoris, s'anomenen tràquees.  Sistema circulatori: Els seus pulmons.
 34. 34. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Panerola Blatta orientalis Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre Dictiòpters El seu hàbitat / Distribució geogràfica Les paneroles viuen en una ampla diversitats d’ambients, prefereixen ambients càlids dins d’edificis. http://blaberidos.blogspot.com.es/2012/04/blaberus- giganteus.html El seu cos / Morfologia Té quatre antenes dues petites i dues llargues; quatre potes, dues a la part davantera i dues al darrere; té dues ales i l'abdomen redó. Les seves funcions vitals  Sistema digestius: Son omnívores, mengen de tot  Sistema respiratori: Respira per tràquees.  Sistema circulatori: l’aparell circulatori es complex. Consta d’un cor tubular, molt petit, que impulsa la sang per l’interior dels vasos sanguinis, encara que la circulació és oberta.  Reproducció: Presenten reproducció sexual.
 35. 35. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Papallona Vanessa cardui Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre Lepidòpters El seu hàbitat / Distribució geogràfica Viuen per tot el país algunes prop de la planta de la que s'alimenten, altres viuen als boscos, als prats, a les muntanyes i a la terra baixa. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/0_Belle-dame_%28Vanessa_cardui%29_-_Echinacea_purpurea_- _Havr%C3%A9_%281%29.JPG El seu cos / Morfologia Insecte amb 4 grans ales membranoses recobertes d'escates. Presenten gran varietat de dibuixos i colors segons les espècies. La boca és xucladora i s'anomena espiritrompa. Té ulls compostos i dues antenes de formes diverses. Les 6 potes són primes i les utilitza per mantenir l'equilibri damunt lesflors. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu. La majoria d'erugues mengen bàsicament vegetals, sobretot fulles però també hi ha erugues que mengen flors, fruits i altres parts vegetals. La papallona adulta, en canvi, xucla el nèctar de les flors i contribueix a la pol·linització.  Sistema respiratori. Respiren per tràquees.  Sistema circulatori. És de tipus obert, és a dir el líquid circulatori (hemolimfa) no sempre circula per l'interior de vasos i queda lliure en llacunes o sinus on banya directament els òrgans.  Reproducció. La femella pon molts ous petitíssims. De cada ou neix una larva anomenada eruga que té mandíbules. Un cop ha crescut es fa crisàlide (es tanca dins un capoll) per transformar-se en papallona adulta. En sortir del capoll el primer que fa es estendre les ales, assecar-les i endurir-les. Després ja pot volar.
 36. 36. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D Plegamans Mantis religiosa Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre Dictiòpters El seu hàbitat / Distribució geogràfica El seu hàbitat és en zones cultivades i matolls. La seva distribució geogràfica és en tot el vell món. www.entomart.be/INS-0101.html El seu cos / Morfologia El plegamans té sis potes, dues potes són per atacar a les seves preses, té dues ales però les femelles no poden volar. També tenen dues antenes, i poden girar el seu cap. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: Té un tub digestiu amb un estómac glandular i un intestí.  Sistema respiratori: Està constituït per tràquees.  Sistema circulatori: Té un vas dorsal, un cor abdominal i una aorta.  Aparell reproductor: Es reprodueixen de forma sexual. Presenten metamorfosi incompleta. Aquest procés té només tres etapes que són: ou, nimfa i adult.
 37. 37. Biologia i Geologia L'atles dels invertebrats Curs 2015/16 Alumnes de 1r d'ESO A, B, C i D VESPA Vespula vulgaris Regne Animal Fílum Artròpodes Classe Insectes Ordre HImenòpters El seu hàbitat / Distribució geogràfica Els seus hàbitats són molt variats, però solen preferir llocs assolellats per construir els seus nius. Commons.wikipedia.org/wiki/File:Vespula_vulgaris_Stereo_ Microscope_02.jpg El seu cos / Morfologia La vespa consta de tres parts: el cap, la part de darrere on esta l'agulla i l'agulla. Té sis potes. Presenten dos parells d'ales membranoses. Les seves funcions vitals  Sistema digestiu: El tenen dividit en tres regions i s'alimenten principalment del nèctar de les flors, són fitòfags.  Sistema respiratori: té respiració traqueal.  Sistema circulatori: és obert i comprèn un sol vas dorsal.  Reproducció: Es reprodueixen de forma sexual

×