Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientació acadèmica i professional

1,402 views

Published on

Orientació acadèmica per a 3r i 4t de l'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientació acadèmica i professional

 1. 1. XERRADA ORIENTACIÓ
 2. 2. SISTEMA EDUCATIU
 3. 3. <ul><li>AMB TÍTOL ESO: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Món Laboral. </li></ul><ul><li>SENSE TÍTOL ESO: PQPI o CAPI, ESPA, PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, Món Laboral. </li></ul><ul><li>MÓN LABORAL: </li></ul><ul><li>Cursos de formació ocupacional del SOIB. </li></ul><ul><li>Escoles Taller. </li></ul><ul><li>ADRECES D’INTERÈS . </li></ul>
 4. 4. BATXILLERAT <ul><li>MODALITATS: </li></ul><ul><li>ARTS, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, HUMANITATS I CIÈNCIES </li></ul><ul><li>SOCIALS. </li></ul><ul><li>AMB TÍTOL BATXILLER: CFGS i si se supera una prova d’accés ESTUDIS UNIVERSITARIS. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT: </li></ul><ul><li>MATERIES COMUNES. </li></ul><ul><li>MATERIES DE MODALITAT.(Almenys 5 matèries específiques) </li></ul><ul><li>MATERIES OPTATIVES.(escollir 1) </li></ul>
 5. 5. Matèries Batxillerat <ul><li>Matèries comunes: </li></ul><ul><li>1r : Ciències per al món contemporani, Educació Física, Filosofia i ciutadania, Cast,cat,anglès. </li></ul><ul><li>2n:Història Espanya, Història Filosofia, Cast, Cat, anglès. </li></ul>
 6. 6. Matèries de modalitat. <ul><li>BATXILLERAT CIÈNCIA I TECNOLOGIA: </li></ul><ul><li>1RBATX: BIOLOGIA,GEOLOGIA,DIBUIX TÈCNIC I, FÍSICA I QUÍMICA,MATEMÀTIQUES,TECNOLOGI INDUSTRIAL I. </li></ul><ul><li>2NBATX: Biologia, Ciències de la terra i mediambientals, Dibuix tècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia Industrial. </li></ul>
 7. 7. BATX HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. <ul><li>1R BATX: </li></ul><ul><li>Economia, grec I, Història del món contemporani, Llatí I, Matemàtiques aplicades a les ciències socials I. </li></ul><ul><li>2N BATX: </li></ul><ul><li>Economia de l’empresa, Geografia, Grec II, Història de l’Art, Literatura Universal, Llatí II, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II. </li></ul>
 8. 8. Batxillerat ARTS: <ul><li>1R BATXILLERAT ARTS: </li></ul><ul><li>VIA ARTS PLÀSTIQUES, DISSENY I IMATGE (Escola d’Art) </li></ul><ul><li>CULTURA AUDIOVISUAL, DIBUIX ARTÍSTIC I, DIBUIX TECNIC I, VOLUM. </li></ul><ul><li>VIA ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA (Quartó de Portmany) </li></ul><ul><li>ANÀLISI MUSICAL, ANATOMIA APLICADA, CULTURAL AUDIOVISUAL, LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL. </li></ul><ul><li>2N BATXILLERAT : </li></ul><ul><li>VIA ARTS PLÀSTIQUES, DISSENY I IMATGE: </li></ul><ul><li>Dibuix artístic II, Dibuix Tècnic II, Disseny, Història de l’Art, Tecniques d’expressió graficoplàstica. </li></ul><ul><li>VIA ARTS ESCÈNIQUES: </li></ul><ul><li>Anàlisi musical II, Arts Escèniques, Història de la música i de la dansa, Literatura universal. </li></ul>
 9. 9. CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ <ul><li>Com podem accedir? Amb Títol ESO, SI NO tens Títol ESO amb prova d’accés. </li></ul><ul><li>Duració? </li></ul><ul><li>Títol que obtenim? Tècnic </li></ul><ul><li>Quins CFGM hi ha a l’illa Eivissa? </li></ul><ul><li>On podem cercar més informació? </li></ul><ul><li>Departament Orientació. </li></ul><ul><li>http://formacioprofessional.caib.es. </li></ul>
 10. 10. Prova d’accés a CFGM <ul><li>Quan cal fer-la? Quan NO tens el títol d’ESO. </li></ul><ul><li>REQUISITS: 17 ANYS o complir-los l’any natural de celebració de la prova. </li></ul><ul><li>DATES: 23 I 24 MAIG </li></ul><ul><li>CONTINGUTS: DE LA PROVA D’ACCÉS. </li></ul><ul><li>Part lingüística: Llengua Castellana, Llengua Catalana. </li></ul><ul><li>Ciències Socials. </li></ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul><ul><li>Ciències de la naturalesa o tecnologia ( a triar per l’aspirant). </li></ul>
 11. 11. CFGM a Eivissa <ul><li>Gestió Administrativa. IES XARC </li></ul><ul><li>Jardineria. IES XARC </li></ul><ul><li>Treballs forestals i de conservació del medi natural. IES XARC </li></ul><ul><li>Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. IES ALGARB </li></ul><ul><li>Comerç. IES SA BLANCA DONA. </li></ul><ul><li>Instal·lacions elèctriques i automàtiques. IES ISIDOR MACABICH </li></ul><ul><li>Instal·lacions de telecomunicacions. IES ISIDOR MACABICH </li></ul><ul><li>Cuina i gastronomia. IES ISIDOR MACABICH. </li></ul><ul><li>Serveis en restauració. IES ISIDOR MACABICH. </li></ul><ul><li>Perruqueria. IES ALGARB. </li></ul><ul><li>Sistemes microinformàtics i xarxes IES SA COLOMINA, IES STA MARIA. </li></ul><ul><li>Muntatge i mateniment d’intal·lacions de fred i calor. IES ISIDOR MACABICH. </li></ul><ul><li>Farmàcia i parafarmàcia. IES ALGARB </li></ul><ul><li>Cures auxiliars d’infermeria. IES ALGARB. </li></ul><ul><li>Atenció sociosanitària. IES ALGARB </li></ul><ul><li>Electromecànica de vehicles. IES ISIDOR MACABICH. </li></ul>
 12. 12. PQPI <ul><li>Destinataris? </li></ul><ul><li>16-21 anys, Sense títol ESO. </li></ul><ul><li>Titulació que obtenen? </li></ul><ul><li>Certificat professional. </li></ul><ul><li>Si aproves els mòduls voluntaris: títol ESO. </li></ul><ul><li>Accés a altres estudis: CFGM, Batxiller. </li></ul><ul><li>On podem cercar més informació? </li></ul><ul><li>Departament Orientació. </li></ul><ul><li>http//formacioprofessional.caib.es </li></ul>
 13. 13. PQPI EIVISSA <ul><li>Auxiliar de jardins, vivers i parcs. IES ALGARB. </li></ul><ul><li>Auxiliar d’oficina. IES XARC. </li></ul><ul><li>Auxiliar d’activitats marítimo pesqueres. IES Sant Agustí. </li></ul><ul><li>Auxiliar de gravació i tractament de dades. IES Sta. Maria. </li></ul><ul><li>Auxiliar de dependent de comerç. IES Sa Blanca Dona. </li></ul><ul><li>Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions. IES Xarc. </li></ul><ul><li>Auxiliar de Serveis de Restauració. IES Isidor Macabich, IES Balàfia. </li></ul><ul><li>Auxiliar de perruqueria. IES Quartó de Portmany. </li></ul><ul><li>Auxiliar de fusteria. ESCOLA D’ART. </li></ul><ul><li>Auxiliar Manteniment d’electromecànica de vehicles. IES ISIDOR MACABICH. </li></ul><ul><li>Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. </li></ul><ul><li>IES Sa Colomina. </li></ul>
 14. 14. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY Escola d’Art Eivissa CFGM CFGS Batxillerat arts plàstiques Disseny i imatge Ebanisteria artística Forja artística Modelisme d’indumentaria Moblament
 15. 15. SOIB . CURSOS. <ul><li>Cursos de formació del SOIB: </li></ul><ul><li>Tenir més de 16 anys. </li></ul><ul><li>Estar inscrit al SOIB. </li></ul><ul><li>Targeta de demandant d’ocupació. </li></ul><ul><li>On pots informar-te ? </li></ul><ul><li>Servei d’orientació de l’Ajuntament de Santa Eulària. </li></ul><ul><li>C/ ST Llorenç, 29, zona 2. telf: 971 33 62 60. </li></ul><ul><li>Centre d’Informació Jove de Sta Eulària des Riu. </li></ul>
 16. 16. ESCOLA TALLER <ul><li>Requisits: </li></ul><ul><li>Persones en situació d’atur, inscrites SOIB. </li></ul><ul><li>Edat entre 16 i 24 anys. </li></ul><ul><li>Inscripció flexible ( si hi ha places ). </li></ul><ul><li>DURACIÓ: 2 ANYS. 1ra fase beca: 6 e i després contracte de formació 450 e. </li></ul><ul><li>Restauració del patrimoni. ( Ajuntament Eivissa) </li></ul><ul><li>Horticultura i fruticultura ecològica.( Consell Eivissa i Formentera). </li></ul><ul><li>Manteniment i reparació d’edificis.( Ajuntament Sant Josep). </li></ul><ul><li>Restauració àrees degradades. ( Ajuntament Sta. Eulària). </li></ul>
 17. 17. ADRECES ÚTILS INTERNET. <ul><li>http://formacioprofessional.caib.es </li></ul><ul><li>http://infojove.caib.es </li></ul><ul><li>http://www.educacion.es </li></ul><ul><li>www.caib.es </li></ul>
 18. 18. ADRECES INTERÉS <ul><li>Centre d’informació jove de Sta. Eulària des Riu. </li></ul><ul><li>C/ Sant Llorrenç, 16. telf: 971319065. </li></ul><ul><li>Servei Orientació ajuntament de Sta. Eulària. </li></ul><ul><li>Creu Roja 971 39 03 03 </li></ul><ul><li>ESPURNA 971 31 27 74 </li></ul><ul><li>Centre de planificació familiar Es Viver: 971 39 22 23. </li></ul><ul><li>Infosex. 901 500 101. </li></ul>
 19. 19. ESPA (Educació secundària per adults). <ul><li>Accés: 18 anys i 16/17 amb contracte laboral. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA: 4 NIVELLS O MODULS QUATRIMESTRALS. </li></ul><ul><li>Camps de coneixement: Comunicació: català, castellà, anglès, societat, matemàtiques, natura. </li></ul><ul><li>Matrícula: mes setembre i gener o principis de febrer. </li></ul><ul><li>Horari tarda. </li></ul><ul><li>Lloc: C/ Sant Josep, 71. Sta. Eulària. 971 31 95 00 </li></ul><ul><li>ESPAD ( EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A DISTÀNCIA). IES STA MARIA D’EIVISSA. </li></ul>
 20. 20. FI 3r curs ESO <ul><li>Promocionar a 4rt d’ESO: </li></ul><ul><li>Assignatures comunes : Llengua Catalana, Castellana, Anglesa,Educació Eticocívica, Educació Física,Ciències Socials,Mates A, Mates B. </li></ul><ul><li>Escollir entre 4 itineraris: </li></ul><ul><li>○ Biologia, Física i Química . ○ Llatí, Plàstica. </li></ul><ul><li>○ Tecnologia, Física i Química. ○ Tecnologia, Plàstica. </li></ul><ul><li>Escollir una assignatura: </li></ul><ul><li>○ Biologia ○ Alemany ○ Francès ○ Plàstica ○ Llatí ○ Música ○ Informàtica. </li></ul>
 21. 21. BATXILLER <ul><li>Durada : dos cursos acadèmics. L’alumne té 4 cursos per aprovar-lo. </li></ul><ul><li>S’obté el títol de Batxillerat. Amb el títol de Batxillerat es poden cursar CFGS i si se supera una prova d’accés ESTUDIS UNIVERSITARIS. </li></ul><ul><li>MODALITATS: ARTS, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. </li></ul><ul><li>NOVETATS: </li></ul><ul><li>A) 2n batx: avaluació negativa en algunes matèries es podrà matricular d’aquestes matèries sense necessitat de cursar de nou les matèries ja superades. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT: </li></ul><ul><li>MATERIES COMUNES. </li></ul><ul><li>MATERIES DE MODALITAT.(Almenys 5 matèries específiques) </li></ul><ul><li>MATERIES OPTATIVES.(escollir 1) </li></ul>
 22. 22. CFGS <ul><li>Accés: directe amb títol de batxiller. Si no tens títol Batxiller has de fer prova d’accés. </li></ul><ul><li>Animació activitats físico-esportives. IES ALGARB. </li></ul><ul><li>Administració i finances. IES Blanca Dona, IES, IES Quartó. </li></ul><ul><li>Gestió Comercial i Marqueting. IES Blanca Dona. </li></ul><ul><li>Sistemes de telecomunicacions i informàtics. IES Isidor Macabich. </li></ul><ul><li>Agencies de viatge i esdeveniments. IES Isidor Macabich. </li></ul><ul><li>Administració de sistemes informàtics en xarxa. IES Sa Colomina. </li></ul><ul><li>Prevenció de riscos professionals. IES Isidor Macabich. </li></ul><ul><li>Dietètica. IES ALGARB. </li></ul><ul><li>Educació Infantil. IES Quartó de Portmany. </li></ul><ul><li>Escola d’ART : Modelisme d’indumentària, Moblament. Necessiten prova específica* </li></ul>
 23. 23. PAU <ul><li>ESTRUCTURA DE LA PROVA: Fase general ( obligatòria) i Fase Específica ( voluntària). </li></ul><ul><li>a) ESTRUCTURA I QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL: </li></ul><ul><li>1r Exercici: comentari de text relacionat amb la matèria de Llengua Castellana i Literatura. </li></ul><ul><li>2n Exercici: Prova de Història d’Espanya o Història de la Filosofia. </li></ul><ul><li>3r Exercici: Prova d’Anglés. </li></ul><ul><li>4rt Exercici: Prova relacionada amb una matèria de modalitat de 2n de Batxillerat. </li></ul><ul><li>5é Exercici: Prova relacionada amb la matèria de Llengua i Literatura Catalana. </li></ul><ul><li>QUALIFICACIÓ: </li></ul><ul><li>Cada exercici puntua de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. </li></ul><ul><li>Mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada una de les proves. </li></ul><ul><li>Nota mínima per aprovar és de 4 punts. </li></ul><ul><li>b) ESTRUCTURA I QUALIFICACIÓ DE LA FASE ESPECÍFICA: </li></ul><ul><li>Prova voluntària. </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat diferents de la fase general. </li></ul><ul><li>Cada exercici puntuarà de 0 a 10 punts. Aprovat quan té una nota igual o major que 5. </li></ul><ul><li>Quan he aprovat la selectivitat (PAU)? Quan la qualificació obtinguda sigui igual o major que 5 punts: </li></ul><ul><li>0’6 x NMB + 0’4 QFG </li></ul>
 24. 24. Per a què serveix la prova específica? <ul><li>Per accedir estudis amb limitació de places. </li></ul><ul><li>NOTA ADMISSIÓ: 0’6 x NMB + 0’4 x QFG + a x M1 + b x M2 </li></ul><ul><li>NMB: Nota mitjana del Batxillerat. </li></ul><ul><li>QFG: Qualificació de la fase general ( mínim 4 punts). </li></ul><ul><li>a i b : paràmetres de ponderació: 0’1 però és pot elevar fins a 0’2 . </li></ul><ul><li>M1 i M2: Les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat superades en la fase específica. </li></ul><ul><li>Quantes vegades em puc presentar a les proves de selectivitat?. </li></ul><ul><li>A) Si no he aprovat la fase general: l’alumne es pot presentar tantes vegades com sigui necessari fins a la superació d’aquesta fase. La validesa de la fase és indefinida. </li></ul><ul><li>B) fase específica: et pots presentar tantes vegades com vulguis. La qualificació obtinguda en la fase específica tindrà una validesa de dos cursos. </li></ul>
 25. 25. ESTRUCTURA DELS NOUS ESTUDIS UNIVERSITARIS <ul><li>Inici Declaració de Bolonya 19 de juny de 1999. Fou signat per 46 països Europeus. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA : TRES CICLES: GRAU – MÀSTER – DOCTORAT. </li></ul><ul><li>ESTUDIS DE GRAU : </li></ul><ul><li>1 .DURADA : 4 ANYS ( 240 CRÈDITS). Excepció : Arquitectura 300 ( 5 anys), Medicina 360 ( 6 anys), veterinària 300 ( 5 anys). </li></ul><ul><li>CRÈDITS : 1CRÈDIT= 25 – 30 hores de treball estudi. </li></ul><ul><li>UNITAT : estructura comuna als 46 països, seran compatibles, s’afovoreix la mobilitat dels estudiants. </li></ul><ul><li>CRONOLOGIA : S’ha d’aplicar obligatòriament el curs 2010 – 2011. </li></ul><ul><li>METODOLOGIA : L’aprenentatge estarà basat en l’alumne, treballs, tutories, intervencions a classe, projecte fi de curs, seminaris, feina d’equip, elaboració de temes… autonomia universitats i interacció alumne – professor. </li></ul>
 26. 26. EEEU <ul><li>Branques de coneixement </li></ul><ul><li>Arts i humanitats </li></ul><ul><li>Ciències </li></ul><ul><li>Ciències de la salut </li></ul><ul><li>Ciències socials i jurídiques </li></ul><ul><li>Enginyeria i arquitectura </li></ul>
 27. 27. Pàgines webs <ul><li>Universitat de les Illes Balears: </li></ul><ul><li>http://www.uib.es/ </li></ul><ul><li>http://www.piu.caib.es/ </li></ul><ul><li>Ministeri d’Educació : </li></ul><ul><li>http://www.educacion.es/ </li></ul><ul><li>Informació general: estudis, allotjament per a estudiants, beques… </li></ul><ul><li>http://infojove.caib.es/ </li></ul><ul><li>http://enguaita.balearweb.net/ </li></ul><ul><li>UNIVERSITATS DE CATALUNYA: </li></ul><ul><li>http :// www.gencat.cat / diue / </li></ul><ul><li>EEES (PLA BOLONYA) </li></ul><ul><li>Bolonia a secundària: http :// www.boloniaensecundaria.es / </li></ul><ul><li>MEC Què és Bolonia: http :// www.queesbolonia.es / </li></ul><ul><li>EEES UIB: http :// www.uib.es /servei/ ocihe / </li></ul>

×