Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El batxillerat loe

1,425 views

Published on

Xerrada d'orientació dirigida als pares i mares de l'alumnat de batxillerat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El batxillerat loe

 1. 1. XERRADA ORIENTACIÓ
 2. 2. EL BATXILLERAT LOE <ul><li>Durada : dos cursos acadèmics. L’alumne té 4 cursos per aprovar-lo. </li></ul><ul><li>S’obté el títol de Batxillerat. Amb el títol de Batxillerat es poden cursar CFGS i si se supera una prova d’accés ESTUDIS UNIVERSITARIS. </li></ul><ul><li>MODALITATS: ARTS, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. </li></ul><ul><li>NOVETATS: </li></ul><ul><li>a) 1r batx: avaluació negativa en tres o quatre matèries l’alumne pot matricular-se únicament en aquestes matèries. </li></ul><ul><li>b) 2n batx: avaluació negativa en algunes matèries es podrà matricular d’aquestes matèries sense necessitat de cursar de nou les matèries ja superades. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT: </li></ul><ul><li>MATERIES COMUNES. </li></ul><ul><li>MATERIES DE MODALITAT.(Almenys 5 matèries específiques) </li></ul><ul><li>MATERIES OPTATIVES.(escollir 1) </li></ul>
 3. 3. CFGS <ul><li>Accés: directe amb títol de batxiller. Si no tens títol Batxiller has de fer prova d’accés. </li></ul><ul><li>Administració i finances. IES Blanca Dona, IES Quartó. </li></ul><ul><li>Gestió Comercial i Marqueting. IES Blanca Dona. </li></ul><ul><li>Sistemes de telecomunicacions i informàtics. IES Isidor Macabich. </li></ul><ul><li>Agències de viatge i esdeveniments. IES Isidor Macabich. </li></ul><ul><li>Administració de sistemes informàtics en xarxa. IES Sa Colomina. </li></ul><ul><li>Dietètica. IES ALGARB. </li></ul><ul><li>Educació Infantil. IES Quartó de Portmany. </li></ul><ul><li>Escola d’ART : Modelisme d’indumentària, Moblament. Necessiten prova específica* </li></ul>
 4. 4. PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT(PAU) <ul><li>ESTRUCTURA DE LA PROVA: Fase general ( obligatòria) i Fase Específica ( voluntària). </li></ul><ul><li>a) ESTRUCTURA I QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL: </li></ul><ul><li>1r Exercici: comentari de text relacionat amb la matèria de Llengua Castellana i Literatura. </li></ul><ul><li>2n Exercici: Prova de Història d’Espanya o Història de la Filosofia. </li></ul><ul><li>3r Exercici: Prova d’Anglès. </li></ul><ul><li>4rt Exercici: Prova relacionada amb una matèria de modalitat de 2n de Batxillerat. </li></ul><ul><li>5é Exercici: Prova relacionada amb la matèria de Llengua i Literatura Catalana. </li></ul><ul><li>QUALIFICACIÓ: </li></ul><ul><li>Cada exercici puntua de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. </li></ul><ul><li>Mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada una de les proves. </li></ul><ul><li>Nota mínima per aprovar és de 4 punts. </li></ul><ul><li>b) ESTRUCTURA I QUALIFICACIÓ DE LA FASE ESPECÍFICA: </li></ul><ul><li>Prova voluntària. </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat diferents de la fase general. </li></ul><ul><li>Cada exercici puntuarà de 0 a 10 punts. Aprovat quan té una nota igual o major que 5. </li></ul><ul><li>Quan he aprovat la selectivitat (PAU)? Quan la qualificació obtinguda sigui igual o major que 5 punts: </li></ul><ul><li>NOTA D’ACCÉS: 0’6 x NMB + 0’4 QFG </li></ul>
 5. 5. PER A QUÈ SERVEIX LA FASE ESPECÍFICA? <ul><li>Per accedir estudis amb limitació de places. </li></ul><ul><li>NOTA ADMISSIÓ: 0’6 x NMB + 0’4 x QFG + a x M1 + b x M2 </li></ul><ul><li>NMB: Nota mitjana del Batxillerat. </li></ul><ul><li>QFG: Qualificació de la fase general ( mínim 4 punts). </li></ul><ul><li>a i b : paràmetres de ponderació: 0’1 però és pot elevar fins a 0’2 . </li></ul><ul><li>M1 i M2: Les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat superades en la fase específica. </li></ul><ul><li>Quantes vegades em puc presentar a les proves de selectivitat?. </li></ul><ul><li>A) Si no he aprovat la fase general: l’alumne es pot presentar tantes vegades com sigui necessari fins a la superació d’aquesta fase. La validesa de la fase és indefinida. </li></ul><ul><li>B) fase específica: et pots presentar tantes vegades com vulguis. La qualificació obtinguda en la fase específica tendrà una validesa de dos cursos. </li></ul>
 6. 6. ESTRUCTURA DELS NOUS ESTUDIS UNIVERSITARIS (EEES) <ul><li>Inici Declaració de Bolonya 19 de juny de 1999. Fou signat per 46 països Europeus. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA : TRES CICLES: GRAU – MÀSTER – DOCTORAT. </li></ul><ul><li>ESTUDIS DE GRAU : </li></ul><ul><li>1 .DURADA : 4 ANYS ( 240 CRÈDITS). Excepció : Arquitectura 300 ( 5 anys), Medicina 360 ( 6 anys), veterinaria 300 ( 5 anys). </li></ul><ul><li>CRÈDITS : 1CRÈDIT= 25 – 30 hores de treball estudi. </li></ul><ul><li>UNITAT : estructura comuna als 46 països, seran compatibles, s’afovoreix la mobilitat dels estudiants. </li></ul><ul><li>CRONOLOGIA : S’ha d’aplicar obligatòriament el curs 2010 – 2011. </li></ul><ul><li>METODOLOGIA : L’aprenentatge estarà basat en l’alumne, treballs, tutories, intervencions a classe, projecte fi de curs, seminaris, feina d’equip, elaboració de temes… autonomia universitats i interacció alumne – professor. </li></ul>
 7. 7. ESTUDIS DE GRAU. MATÈRIES BÀSIQUES PER ÀREA DE CONEIXEMENT <ul><li>ARTS I HUMANITATS </li></ul><ul><li>Antropologia </li></ul><ul><li>Art </li></ul><ul><li>Ètica </li></ul><ul><li>Expressió Artística </li></ul><ul><li>Filosofia </li></ul><ul><li>Geografia </li></ul><ul><li>Història </li></ul><ul><li>Idiom modern </li></ul><ul><li>Llengua </li></ul><ul><li>Llengua Clàssica </li></ul><ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Literatura </li></ul><ul><li>Sociologia </li></ul><ul><li>CIÈNCIES </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Geologia </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>CIÈNCIES DE LA SALUT </li></ul><ul><li>Anatomia animal </li></ul><ul><li>Anatomia humana </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Bioquímica </li></ul><ul><li>Estadística </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Fisiologia </li></ul><ul><li>Psicologia </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Modalitats del batxillerat </li></ul><ul><li>Arts </li></ul><ul><li>Ciències i tecnologia </li></ul><ul><li>Humanitats i ciències socials </li></ul><ul><li>Branques de coneixement </li></ul><ul><li>Arts i humanitats </li></ul><ul><li>Ciències </li></ul><ul><li>Ciències de la salut </li></ul><ul><li>Ciències socials i jurídiques </li></ul><ul><li>Enginyeria i arquitectura </li></ul>
 9. 9. Estudis de grau. Matèries bàsiques per àrea de coneixement <ul><li>Ciències Socials i Jurídiques: </li></ul><ul><li>Antropologia </li></ul><ul><li>Ciències Polítiques </li></ul><ul><li>Comunicació </li></ul><ul><li>Dret </li></ul><ul><li>Economia </li></ul><ul><li>Educació </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Estadística </li></ul><ul><li>Geografia </li></ul><ul><li>Història </li></ul><ul><li>Psicologia </li></ul><ul><li>Sociologia </li></ul><ul><li>ENGINYERIA I ARQUITECTURA </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Expressió Gràfica </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul><ul><li>Matemàticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 10. 10. PÀGINES WEBS <ul><li>Universitat de les Illes Balears: </li></ul><ul><li>http://www.uib.es </li></ul><ul><li>http://piu.caib.es </li></ul><ul><li>Conselleria Educació i Cultura : http://educacio.caib.es </li></ul><ul><li>Formació Professional : http:// formacioprofessional.caib.es </li></ul><ul><li>Ministeri d’Educació : </li></ul><ul><li>http://www.educacion.es/ </li></ul><ul><li>Informació general: estudis, allotjament per a estudiants, beques… </li></ul><ul><li>http://infojove.caib.es/ </li></ul><ul><li>http://enguaita.balearweb.net/ </li></ul><ul><li>UNIVERSITATS DE CATALUNYA: </li></ul><ul><li>http://www.gencat.cat / </li></ul>
 11. 11. ALTRES ESTUDIS <ul><li>Escola Superior d’Art Dramàtic : http//www.esadib.com </li></ul><ul><li>Escola Superior de Disseny : </li></ul><ul><li>http://www.escoladisseny.com . </li></ul><ul><li>Ensenyaments Esportius: </li></ul><ul><li>IES Algarb: futbol i basquet </li></ul><ul><li>Centre de Tecnificació Esportiva: </li></ul><ul><li>http://www.iescteib.org </li></ul>

×