Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації

111 views

Published on

Презентація Ігоря Бураковського, Голови Правління ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД), старшого радника з економічних питань Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації

 1. 1. Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації Ігор Бураковський Голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД), старший радник з економічних питань Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), burakovsky@ier.kiev.ua Київ, 29 листопада 2017 року 1
 2. 2. Поняття «підприємець»: про що говоримо XVIII століття ірландсько-французький економіст Річарду Кантільйон: підприємець це особа, яка купує товар за визначеною ціною з метою його продажу в майбутньому в умовах невизначеності. Йозеф Шумпетер: підприємець – це, в першу чергу, інноватор, діяльність якого передбачає виведення на ринок нового товару, запровадження нових методів виробництва, відкриття нових ринків, використання нових джерел ресурсів, покращення управління виробництвом. ОЕСР: • Підприємцями є ті особи (власники бізнесу), які прагнуть створювати нову вартість через започаткування або розширення економічної активності, ідентифікуючи та використовуючи нові продукти, процеси чи ринки. • Підприємницька діяльність – це людська діяльність, спрямована на генерування нової вартості через створення або розширення економічної активності, яке передбачає ідентифікацію та використання нових продуктів, процесів чи ринків. • Підприємництво – це феномен, який асоціюється з підприємницькою діяльністю. Цит. за Defining 2
 3. 3. Що продає підприємець споживачу Джерело ідеї : McKinnon A. (2003), "Entrepreneurship and Globalisation, A Literature Review", <http://homepages.inspire.net.nz/~jamckinnon/ business/Entrepreneurship%20and%20Globalisation%20-%20A%20Literature%20Review.pdf>. 3 Підприємець Конкурентна ціна Виска якість обслуговування та/або якість продукту Виробництво: особливі товари, різноманітні товари, нові продукти Високий технологічний рівень
 4. 4. Розвиток МСП: потрібна цілісна система вимірюванняОснова цілісної національної системи оцінки розвитку підприємництва - відповідні напрацювання закордонних та вітчизняних експертів та врахування особливостей української економіки. Функції : а) забезпечення неперервності процесу збору кількісних та якісних оцінок сектору МСП та їх аналізу; б) формування адекватного уявлення в суспільстві та у зацікавлених сторін щодо якісних та кількісних тенденцій розвитку сектору МСП, місця та ролі МСП в суспільстві Така система має продукувати: а) набір кількісних та якісних даних (індикаторів), які досить повно описують стан та динаміку сектору МСП на загальнонаціональному та регіональному рівні; б) чітко визначений перелік аналітичних матеріалів на регулярній основі з тим, щоб можна було на регулярній основі відслідковувати основні тенденції розвитку сектору МСП; в) оцінку якості ділового середовища, в якому оперують МСП; г) аналітичну інформацію, на основі якої можна оперативно приймати рішення щодо різних аспектів політики сприяння розвитку МСП. 4
 5. 5. Моніторинг та розвиток підприємництва: основні взаємозв'язки Джерело: European Commission. Entrepreneurship determinants: culture and capabilities, Eurostat, 2012. Текст доступний за посиланням: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5748437/KS-31-12-758-EN.PDF 5 Моніторинг та оцінка підприємницької діяльності Академічні (фундаментальні) дослідження Політика сприяння розвитку підприємництва Розвиток підприємництва
 6. 6. Що та як міряти 1. Розвиток МСП як категорію слід розглядати в двох вимірах, а саме: а) економічна ефективність сектору МСП: мова йде про внесок сектору в розвиток національної економіки (індикатори впливу та частково підприємницької діяльності); б) розвиток МСП як економічних агентів, тобто рівень зрілості (розвитку) внутрішніх управлінських та виробничо-комерційних процесів на підприємствах сектору. 2. Чинники розвитку сектору МСП. В даному випадку мова йде про сукупність соціально-економічних процесів та явищ, які визначають зовнішнє середовище функціонування МСП. . 6 Регуляторне середовище Економічне середовище Внутрішнє (інституційне) середовище МСП Суспільне середовище Сектор МСП
 7. 7. Рекомендації 1). Створення національної системи аналізу та моніторингу розвитку сектору МСП 2). «Добудова» системи кількісних та якісних показників розвитку сектору МСП 3). Запровадження практики регулярної підготовки Урядом політико-аналітичних документів як складової елементу процесу вироблення та реалізації політики сприяння МСП 4). Створення механізму (платформи) збирання матеріалів якісних та кількісних досліджень сектору МСП, які сьогодні готуються в рамках реалізації різних проектів технічної допомоги (на принципах open data) 7
 8. 8. Рекомендації 5). Формування взаємної довіри між бізнесом та державою, бізнесом та суспільством. Одним з результатів підвищення такої взаємної довіри має стати підвищення рівня відкритості бізнесу в цілому, що в контексті теми даної роботи, означає готовність бізнесу своєчасно та якісно подавати відповідні статистичні дані, які передбачені чинним законодавством, активно брати участь в різного роду кількісних та якісних дослідженнях проблем підприємництва тощо. 6). Формування підсистеми кількісних та якісних показників розвитку МСП та механізмів їх збору на регіональному (місцевому) рівні, зважаючи на перегляд повноважень між центром та регіонами в процесі децентралізації. 8
 9. 9. Дякую за увагу! Наші контакти: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій www.ier.com.ua institute@ier.kiev.ua вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел. +38-044-278-6360 факс +38-044-278-6336 9

×