Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Офіційна статистика МСП в Україні:аналіз та пропозиції щодо вдосконалення

176 views

Published on

Презентація Олександри Бетлій на круглому столі «Статистика МСП та економічна політика». 29.11.2017. Київ. НБУ.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Офіційна статистика МСП в Україні:аналіз та пропозиції щодо вдосконалення

 1. 1. Офіційна статистика МСП в Україні: аналіз та пропозиції щодо вдосконалення Автори: Віталій Кравчук, старший науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ, kravchuk@ier.kiev.ua Євген Ангел, молодший науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ, anhel@ier.kiev.ua Олександра Бетлій, провідний науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ, betliy@ier.kiev.ua Київ, 29 листопада 2017
 2. 2. Ключове питання 2 Як знайти баланс?
 3. 3. Зміст презентації • Державна політика • Статистика Держстату щодо МСП • Дані НБУ щодо МСП • Дані ЦОВВ щодо МСП • Роль МЕРТ 3
 4. 4. Державна політика Розвиток та розширення сектору МСП - однин із пріоритетів державної економічної політики. Основні документи, що формують державну політику у сфері статистики МСП: • Стратегія розвитку статистики до 2017 року - містить положення щодо вдосконалення статистики МСП – проведення статистичних спостережень за демографією підприємств – необхідність змін щодо розрахунків показників статистики підприємств з урахуванням ФОП • Стратегія розвитку МСП до 2020 року – Держстат: збирати та оприлюднювати більше інформації про ФОП, розширити показники демографії підприємств та участі МСП у зовнішній торгівлі, публікувати інформацію щодо кількості підприємств - платників податків, надходжень податків від підприємств на ССО – НБУ: виконати свої плани щодо опублікування статистики обсягів та ціни кредитування МСП 4
 5. 5. 1. Статистика Держстату щодо МСП 5 Статистика підприємств Дані ДФС Статистичні форми Фінансова звітність
 6. 6. 1. Статистика Держстату щодо МСП Обсяг даних, які Держстат отримує від суб’єктів МСП, залежить від розміру підприємства та його юридичного (правового) статусу: • Середні підприємства подають повні форми структурного обстеження підприємств та фінансової звітності. • Деякі малі підприємства заповнюють повну форму №1-підприємництво Держстату, якщо входять до найбільших підприємств за своїм видом діяльності в межах області. • Решта малих підприємств подає скорочену форму структурного обстеження підприємств лише тоді, коли вони входять до вибірки Держстату. Малі підприємства заповнюють спрощену форму фінансової звітності. • ФОП не подають звітність до Держстату. Держстат отримує від ДФС знеособлені дані про загальні доходи та кількість працівників ФОП. Найімовірніше, правильний баланс між навантаженням на МСП та збиранням якісних даних. 6
 7. 7. 1. Статистика Держстату щодо МСП Оприлюднення даних щодо МСП: • Статистику МСП Держстат та регіональні органи статистики оприлюднюють один раз на рік. • Поширює дані вибіркового спостереження малих підприємств на загальну сукупність малих підприємств та розраховує додану вартість за витратами виробництва та випуск продукції. • Обраховані для юридичних осіб показники випуску та доданої вартості Держстат екстраполює на ФОП. Також розраховуються показники витрат на персонал ФОП. 7
 8. 8. 1. Статистика Держстату щодо МСП 8 Обсяг реалізованої продукції Кількість підприємств Рентабельність Агреговані дані статей балансу Фінансові результати Капітальні інвестиції Кількість зайнятих Випуск та додана вартість Витрати на оплату праці/персонал
 9. 9. 1. Статистика Держстату щодо МСП Прогалини в даних Держстату щодо МСП: • Відсутність інформації про складові доходів та витрат підприємств – Неможливо проаналізувати причину розбіжностей між показниками випуску та доданої вартості за витратами виробництва для всіх підприємств та аналогічними показниками національних рахунків за галузями економіки. • Обмежені дані щодо ФОП • Недостатня деталізація даних (зокрема, по КВЕД та зовнішній торгівлі) • Відсутність щорічної інформації щодо інноваційної діяльності підприємств у відповідності до їхнього розміру 9
 10. 10. 1. Статистика Держстату щодо МСП Пропозиції: • Аналіз розбіжностей між даними національних рахунків із показниками випуску та доданої вартості, розрахованих як частина статистики підприємств. • Оновлення Угоди про обмін даними з ДФС для отримання додаткових даних про діяльність ФОП, зокрема щодо сплати ЄСВ. • Аналіз витрат та переваг проведення вибіркового статистичного обстеження ФОП. • Розширення видів статистики, що публікується із розподілом на розміри підприємств: – оприлюднення даних про експорт та імпорт МСП. 10
 11. 11. 1. Статистика Держстату щодо МСП Пропозиції: • Розширення опублікованих даних про демографію підприємств: – оприлюднення показників, передбачених чинними нормативними документами; – дані про підприємства, що швидко зростають. • Агрегування та оприлюднення даних статистичних спостережень щодо ділової активності підприємств із розподілом за розміром опитаних підприємств – більш оперативна інформація щодо МСП. • Більша деталізація статистики підприємств за видами економічної діяльності. • Оприлюднення статистики підприємств не лише за національним визначенням розміру підприємства, а й за розподілом для міжнародних порівнянь (за кількістю працівників). 11
 12. 12. 2. Дані НБУ Дані щодо МСП: • У листопаді 2017 року НБУ почав оприлюднювати дані щодо кредитування МСП – Однак поки що дані в розрізі видів діяльності МСП не оприлюднено – Відсутні дані по новим кредитам МСП • НБУ вже оприлюднює дані про ділові очікування малих та середніх підприємств (на основі квартального опитування) • НБУ публікує результати квартального опитування банків щодо умов кредитування МСП НБУ вже оприлюднює достатньо даних щодо МСП. Варто агрегувати та оприлюднювати дані щодо кредитування МСП із деталізацією не меншою за вже оприлюднені дані про кредитування підприємств 12
 13. 13. 3. Дані ЦОВВ щодо МСП Різні ЦОВВ збирають відокремлену інформацію щодо МСП, але не оприлюднюють агреговану інформацію. Приклади агрегованої інформації: – інформація про державну підтримку МСП у сфері сільського господарства; – дані щодо частки МСП у вантажних перевезеннях залізницею та в портах; – дані щодо кількості МСП, що ліквідуються та ввійшли в процедуру банкрутства; – інформація про послуги державних центрів зайнятості, надані МСП; – інформація про об’єкти інтелектуальної власності, зареєстровані МСП; – результати участі МСП у державних закупівлях. Варто забезпечити оприлюднення даних ДФС щодо сплачених податків у розрізі МСП 13
 14. 14. 4. Роль МЕРТ • МЕРТ відповідає за формування та реалізацію політики у сфері розвитку підприємництва в КМУ • МЕРТ не оприлюднює додаткові дані про розвиток підприємництва МЕРТ • Аналіз наявності адміністративних даних, що можуть бути корисними для аналізу МСП. • Збирання та агрегування даних щодо підтримки МСП на місцевому рівні. • Використання розробленого в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» інструменту «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» для оцінки ефективності та дієвості державної політики у сфері МСП 14
 15. 15. Інформація про опитування ABCA ABCA Annual Business Climate Assessment. В перекладі українською мовою – Щорічна оцінка ділового клімату. Здійснюється Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Це інструмент: (1) моніторингу та оцінки ділового клімату (2) виявлення бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу (3) формування переліку пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів (реформ) для покращення середовища ведення бізнесу в Україні. Продукти: (1) щорічний аналітичний звіт (2) база даних, яка може використовуватися для різних аналітичних потреб (3) індекс ділового клімату та інші показники моніторингу ситуації в секторі МСП. Методи збору інформації: (1) Опитування керівників або власників малих та середніх підприємств (2) фокус-групи з представниками бізнесу (3) глибинні інтерв'ю з представниками центральних та місцевих органів влади та місцевого cамоврядування 15
 16. 16. Дякую за увагу! Наші контакти: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій www.ier.com.ua institute@ier.kiev.ua вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел. +38-044-278-6360 факс +38-044-278-6336 16

×