SlideShare a Scribd company logo

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59

У випуску подано підбірку торговельних новин за вересень 2020 року

1 of 8
Download to read offline
Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 серпня—10 вересня 2020 року
Випуск № 59,
вересень 2020
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності…………………………………………………………….. 4
Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів.................................................. 4
Уряд ухвалив пакет документів, необхідних для надання дозволу на застосування
спеціального транзитного спрощення.............................................................................................. 5
Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти та вугілля................................. 5
Проєкти нормативно-правових актів…….……………………..…………….………………………………...…. 7
Мінфін розробив порядок використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу. 7
Новини…………………………………………………………………………...………………………………….……...…………. 7
Уряд призначив нового тимчасово виконуючого обов’язки голови Держмитслужби................. 7
В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю........................................................................ 7
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уряд затвердив положення про митні
декларації окремих типів та форму
транзитного супровідного документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із
застосуванням митних декларацій окремих типів»
У контексті виконання Закону України “Про режим
спільного транзиту та запровадження національної
електронної транзитної системи” і Митного кодексу
Кабінет Міністрів України затвердив положення про
митні декларації окремих типів та форму
транзитного супровідного документа.
Затверджене положення, крім іншого, визначає
вимоги до оформлення і використання митних
декларацій окремих типів, на підставі яких товари,
що переміщуються під митним контролем між
двома митними органами України або в межах зони
діяльності одного митного органу, декларуються у
режим спільного транзиту, а також порядок
внесення змін до таких митних декларацій, їх
відкликання та визнання недійсними.
У документі надається визначення митній
декларації окремого типу, надається форма заяви
суб’єкта про намір
помістити товар у
режим спільного
транзиту. Така заява
може подаватися
шляхом в
електронному
повідомленні, що є
основною процедурою
декларування, або на
паперовому носії, що є
резервною
процедурою
декларування. При
цьому, не допускається
застосування
одночасно основної та
резервної процедури декларування.
Декларування із застосуванням резервної
процедури декларування можливе за умови
підтвердження уповноваженим підрозділом
Держмитслужби тимчасової відмови електронної
транзитної системи або електронної системи
управління гарантіями, або єдиної автоматизованої
інформаційної системи та після узгодження
застосування резервної процедури декларування
митним органом, до якого подається митна
декларація окремого типу за резервною
процедурою декларування.
Документ є необхідним але технічним і врегульовує
особливості заповнення митних декларацій
окремих типів в рамках функціонування режиму
спільного транзиту. Недоліки або помилки
запропонованої системи мають бути виявлені у
процесі її практичного використання.
Джерело: https://bit.ly/33mbUeu
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уряд ухвалив пакет документів, що
врегульовують процедуру надання
дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2020 року № 705 «Деякі питання надання дозволу
на застосування спеціального транзитного
спрощення»
Уряд затвердив низку документів, необхідних для
практичної імплементації режиму спільного
транзиту та надання спеціального транзитного
спрощення, зокрема:
 порядок проведення митними органами оцінки
(повторної оцінки) відповідності підприємства
умовам для надання дозволу на застосування
спеціального транзитного спрощення;
 форму заяви про надання дозволу на
застосування спеціального транзитного спрощення;
 форму анкети самооцінки підприємства щодо
відповідності умовам для надання дозволу на
застосування спеціального транзитного спрощення;
 форму звіту про результати оцінки (повторної
оцінки) дотримання підприємством умов для
надання дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення;
 форму висновку про відповідність
(невідповідність) підприємства умовам для надання
дозволу на застосування спеціального транзитного
спрощення;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення «самостійне накладання
пломб спеціального типу»;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення «авторизований
вантажовідправник»;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення «авторизований
вантажоодержувач».
Порядок визначає процедури оцінки, для надання
підприємствам дозволу, на застосування
спеціального транзитного спрощення. Також
затверджена форма низки документів, які є
важливою складовою функціонування режиму
спільного транзиту. Це технічні речі, які мають бути
врегульовані. Водночас, якість функціонування
відповідних процедур впливає на якість самого
сервісу. Тому споживачам митних послуг дуже
важливо комунікувати з митницею для вчасного
усунення тих чи інших недоліків.
Джерело: https://bit.ly/2Fl5L9S
Уряд запровадив спеціальне мито на
російські важкі дистиляти та вугілля
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2020 року № 719 «Про запровадження
спеціального мита на окремі товари походженням
з Російської Федерації, що ввозяться на митну
територію України»
6
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
З метою вжиття заходів, необхідних для захисту
суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних
обставин у міжнародних відносинах, Кабінет
Міністрів України запровадив спеціальне мито на
товари походженням з Російської Федерації,
незалежно від інших видів мита у відсотках до митної
вартості товарів. Спеціальне мито застосовано до
імпорту наступних товарів за такими ставками:
1) важкі дистиляти (газойлі) за кодами згідно з
УКТЗЕД 2710 19 43 00 – 2710 19 48 00, що ввозяться
на митну територію України трубопровідним
транспортом - 4%;
2) газ скраплений за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12
11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00,
2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та
вуглеводні за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10 —
3%;
3) всі типи вугілля за товарною позицією 2701 згідно
з УКТЗЕД - 65%. Крім антрацитового вугілля за кодом
згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети
ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого
вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701
12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в
металургійній та коксохімічній промисловості, а
також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з
виходом летких речовин у перерахунку на суху
безмінеральну основу до35 % включно за кодами
згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19
00 00 для використання у виробництві електричної та
теплової енергії. У разі нецільового використання
зазначених товарів спеціальне мито підлягає
донарахуванню відповідно до законодавства. У разі
неможливості достовірно встановити країну
походження товарів, щодо яких застосовується
спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари
випускаються у вільний обіг на митній території
України за умови сплати спеціального мита за
визначеними цим пунктом ставками.
Джерело: https://bit.ly/3igmREA
Ad

Recommended

Експорт до країн Євросоюзу: Базові аспекти митного регулювання
Експорт до країн Євросоюзу: Базові аспекти митного регулюванняЕкспорт до країн Євросоюзу: Базові аспекти митного регулювання
Експорт до країн Євросоюзу: Базові аспекти митного регулюванняAlexander Ivanov
 
Експорт до країн Євросоюзу: базові аспекти митного регулювання
Експорт до країн Євросоюзу: базові аспекти митного регулюванняЕкспорт до країн Євросоюзу: базові аспекти митного регулювання
Експорт до країн Євросоюзу: базові аспекти митного регулюванняAlexander Ivanov
 
Податкова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесу
Податкова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесуПодаткова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесу
Податкова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесуAnnaGolets
 

More Related Content

What's hot

Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...
Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...
Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...Бахмутська міська рада
 
Чого вимагає бізнес від влади у царині пдв
Чого вимагає бізнес від влади у царині пдвЧого вимагає бізнес від влади у царині пдв
Чого вимагає бізнес від влади у царині пдвUAReforms
 
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМDmitry Marchenko
 
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)Iaroslav GREGIRCHAK
 
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019Better Regulation Delivery Office
 
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1USAID LEV
 
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...USAID LEV
 
Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...
Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...
Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...tsnua
 
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса АнтощукCудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса АнтощукUBA-komitet
 
Трансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворенняТрансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворенняDarbal
 
Presentation round table 19.09.2019 rev1
Presentation round table 19.09.2019 rev1Presentation round table 19.09.2019 rev1
Presentation round table 19.09.2019 rev1Oleg Tsilvik
 

What's hot (20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
 
Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...
Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...
Очікувані зміни у законодавстві з питань застосування реєстраторів розрахунко...
 
Чого вимагає бізнес від влади у царині пдв
Чого вимагає бізнес від влади у царині пдвЧого вимагає бізнес від влади у царині пдв
Чого вимагає бізнес від влади у царині пдв
 
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
 
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)
 
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
 
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
 
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
 
Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
 
Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...
Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...
Презентація Міністерства фінансів щодо результатів діяльності за сім місяців ...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
 
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6
 
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса АнтощукCудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
 
Трансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворенняТрансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворення
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
 
Presentation round table 19.09.2019 rev1
Presentation round table 19.09.2019 rev1Presentation round table 19.09.2019 rev1
Presentation round table 19.09.2019 rev1
 

Similar to Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59

2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok DeklaruvanniaPavel Red'ko
 
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса АнтощукЗміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса АнтощукUBA-komitet
 

Similar to Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59 (20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
 
Monitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdfMonitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdf
 
Monitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdfMonitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdf
 
Monitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 
Monitoring_82.pdf
Monitoring_82.pdfMonitoring_82.pdf
Monitoring_82.pdf
 
Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
 
Monitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
 
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)
 
Спрощення процедур торгівлі, як проблема української політики
Спрощення процедур торгівлі, як проблема української політикиСпрощення процедур торгівлі, як проблема української політики
Спрощення процедур торгівлі, як проблема української політики
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
 
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
 
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса АнтощукЗміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
Зміни до податкового законодавства з 01.01.2017 року - Лариса Антощук
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdfMEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
 
MEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdfMEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdfBB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
 
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
 
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdfОнлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59

  • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: 1 серпня—10 вересня 2020 року Випуск № 59, вересень 2020
  • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
  • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності…………………………………………………………….. 4 Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів.................................................. 4 Уряд ухвалив пакет документів, необхідних для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.............................................................................................. 5 Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти та вугілля................................. 5 Проєкти нормативно-правових актів…….……………………..…………….………………………………...…. 7 Мінфін розробив порядок використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу. 7 Новини…………………………………………………………………………...………………………………….……...…………. 7 Уряд призначив нового тимчасово виконуючого обов’язки голови Держмитслужби................. 7 В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю........................................................................ 7
  • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів та форму транзитного супровідного документа Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів» У контексті виконання Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” і Митного кодексу Кабінет Міністрів України затвердив положення про митні декларації окремих типів та форму транзитного супровідного документа. Затверджене положення, крім іншого, визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів, на підставі яких товари, що переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу, декларуються у режим спільного транзиту, а також порядок внесення змін до таких митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними. У документі надається визначення митній декларації окремого типу, надається форма заяви суб’єкта про намір помістити товар у режим спільного транзиту. Така заява може подаватися шляхом в електронному повідомленні, що є основною процедурою декларування, або на паперовому носії, що є резервною процедурою декларування. При цьому, не допускається застосування одночасно основної та резервної процедури декларування. Декларування із застосуванням резервної процедури декларування можливе за умови підтвердження уповноваженим підрозділом Держмитслужби тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи та після узгодження застосування резервної процедури декларування митним органом, до якого подається митна декларація окремого типу за резервною процедурою декларування. Документ є необхідним але технічним і врегульовує особливості заповнення митних декларацій окремих типів в рамках функціонування режиму спільного транзиту. Недоліки або помилки запропонованої системи мають бути виявлені у процесі її практичного використання. Джерело: https://bit.ly/33mbUeu
  • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уряд ухвалив пакет документів, що врегульовують процедуру надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 705 «Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення» Уряд затвердив низку документів, необхідних для практичної імплементації режиму спільного транзиту та надання спеціального транзитного спрощення, зокрема:  порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму заяви про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму анкети самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу»;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «авторизований вантажовідправник»;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «авторизований вантажоодержувач». Порядок визначає процедури оцінки, для надання підприємствам дозволу, на застосування спеціального транзитного спрощення. Також затверджена форма низки документів, які є важливою складовою функціонування режиму спільного транзиту. Це технічні речі, які мають бути врегульовані. Водночас, якість функціонування відповідних процедур впливає на якість самого сервісу. Тому споживачам митних послуг дуже важливо комунікувати з митницею для вчасного усунення тих чи інших недоліків. Джерело: https://bit.ly/2Fl5L9S Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти та вугілля Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2020 року № 719 «Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України»
  • 6. 6 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ З метою вжиття заходів, необхідних для захисту суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних обставин у міжнародних відносинах, Кабінет Міністрів України запровадив спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів. Спеціальне мито застосовано до імпорту наступних товарів за такими ставками: 1) важкі дистиляти (газойлі) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 – 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом - 4%; 2) газ скраплений за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводні за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10 — 3%; 3) всі типи вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД - 65%. Крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до35 % включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної та теплової енергії. У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає донарахуванню відповідно до законодавства. У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками. Джерело: https://bit.ly/3igmREA
  • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ / НОВИНИ Мінфін розробив порядок використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання окремих технічних засобів митного контролю (комплексних скануючих систем стаціонарного типу) в автомобі- льних пунктах пропуску через державний кордон України» Дата оприлюднення: 4 серпня 2020 року. Ініціатор: Міністерство фінансів України. Міністерство фінансів України оприлюднило проект наказу «Про затвердження Порядку використання окремих технічних засобів митного контролю (комплексних скануючих систем стаціонарного типу) в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України». Проект наказу розроблено з метою встановлення єдиного підходу до використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу в автомобіль- них пунктах пропуску через державний кордон України. Це сприятиме удосконаленню шляхів виявлення, протидії контрабанді та порушенням митних правил, скороченню часу на проведення митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон України. Також це має сприяти кращій організації митного контролю та зменшенню корупційних ризиків. Джерело: https://bit.ly/2FDRGUZ Уряд призначив нового т.в.о. Голови Держмитслужби Уряд своїм розпорядженням від 19 серпня 2020 року № 1013 призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловсько- го, який раніше був заступником голови відомства. До цього часу він обіймав посаду директора департаменту Міністерства фінансів, а ще раніше працював першим заступником генерального директора ДП ОК «Укрвуглереструктуризація». Іншим розпорядженням Уряд увільнив від виконан- ня цих обов’язків Ігоря Муратова. Джерело: https://bit.ly/3kmsYb7 В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю В Україну 10 та 12 серпня 2020 року прибули три контейнерні потяги з Китаю. З початку старту проєкту контейнерних поїздів з Китаю в Україну прибуло вже шість контейнерів. Відстань цього маршруту з КНР до України складає близько 9 тис. км. яку потяг долає за 15 діб через територію чотирьох країн. У контейнерах містяться медикаменти, автозапчастини, взуття, одяг, побутова техніка, міндобрива та збірні вантажі. Товари будуть доставлені вантажоодержувачам у місто Київ та інші регіони України. Перші контейнерні поїзди з Китаю викликали знач- ний попит в учасників ринку транспортних послуг. Наявністю такого сервісу зацікавилася значна кіль- кість імпортерів та експортерів. Наразі відпрацьову- ється зворотний маршрут курсування контейнерних поїздів з урахуванням існуючих вимог контролюючих країн, через територію яких здійснюватимуться перевезення. Джерело: https://bit.ly/3hyIvma
  • 8. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.