SlideShare a Scribd company logo

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультаційІнститут економічних досліджень та політичних консультацій

Нормативно-правові акти, що набрали чинності: - Верховна Рада України ратифікувала Регіональну конвенцію Пан-Євро-Мед - Уряд поновив можливість фінансування з бюджету участі України у закордонних виставках - З 1 лютого 2018 року запроваджено обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна” на митниці - НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34

1 of 10
Download to read offline
Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 листопада—7 грудня 2017
ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ
Проект фінансується
Європейським Союзом
Випуск № 34,
Грудень 2017
2
Шановні читачі!
Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між
представниками громадянського суспільства і
органами державної влади (Діалог зі Сприяння
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних
зв'язків та методів надання інформації на адресу:
tfd@ier.kiev.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………………………………………………..……. 4
Верховна Рада України ратифікувала Регіональну конвенцію Пан-Євро-Мед………………………. 4
Уряд поновив можливість фінансування з бюджету участі України у закордонних виставках 4
З 1 лютого 2018 року запроваджено обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна”
на митниці………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 5
НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів.................................................................. 5
Проекти нормативно-правових актів……................................................................................... 6
Уряд схвалив проект Закону України “Про Митний тариф України” ........................................ 6
Депутати пропонують змінити систему санкцій у сфері ЗЕД..................................................... 6
Новини…………………………………………………..................................................................................... 8
Європейська Комісія опублікувала процедуру адміністрування додаткових тарифних квот
на українські зернові………………………………………………………………………………………………….……………… 8
Розпочато процес узгодження форми ветеринарного сертифікату на експорт
м’яса яловичини у Саудівську Аравію…………... ......................................................................... 8
Мінагрополітики, Держпродспоживслужба та громадськість підписали меморандум
про співпрацю………………………………………………. ........................................................................... 9
Україна вперше взяла участь у заходах з питань експортних кредитів ОЕСР ........................... 9
4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Верховна Рада ратифікувала Регіональну
конвенцію Пан-Євро-Мед
Закон України № 2187 від 8 листопада 2017 року
“Про приєднання України до Регіональної конвенції
про пан-євро-середземноморські преференційні
правила походження”.
Парламент України прийняв Закон “Про приєднання
України до Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила
походження”.
Як вже згадувалося у двох попередніх випусках
нашого Моніторингу Конвенція Пан-Євро-Мед - це
інструмент, розроблений ЄC для співпраці зі своїми
торговельними партнерами, а також останніх між
собою. Участь України у Конвенції сприятиме
створенню умов для спрощення торгівлі і збільшенню
українського експорту, що також дозволить
розширити присутність вітчизняних товарів на ринках
третіх країн, з якими укладені угоди про вільну
торгівлю, а саме ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Молдова,
Македонія.
Україна набуде статусу повноправного учасника
Конвенції у перший день другого місяця, що слідує за
датою подання документу про приєднання.
Більше про приєднання України до Конвенції у
брошурі за посиланнями: http://bit.ly/2hT6D6Z та
http://bit.ly/2CYLoJb
Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2187-19
Уряд поновив можливість фінансування
з бюджету участі України у закордонних
виставково-ярмаркових заходах
Постанова Кабінету Міністрів України № 933
від 6 грудня 2017 року “Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2007 р. № 1065 і від 11 жовтня 2016 р. № 710”
Відповідною постановою Уряд забезпечив
можливість надання державної підтримки
національним експозиціям України на міжнародних
виставково-ярмаркових заходах за кордоном у сфері
розвитку експорту. Зокрема, підготовка і
представлення національних експозицій буде
частково забезпечуватись з державного бюджету.
При цьому, конкретний перелік закордонних
міжнародних виставково-ярмаркових заходів у сфері
розвитку експорту визначатиме Кабінет Міністрів
України.
У цілому цей крок є позитивним і має сприяти
підвищенню пізнаваності українських виробників у
світі. Слід зазначити, що певний період часу участь
України у подібних заходах вже фінансувалася з
коштів державного бюджету але у певний момент
таке фінансування було припинене.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
cardnpd?docid=250488912
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
З 1 лютого 2018 року запроваджено
обов'язковість застосування принципу
“єдиного вікна” на митниці
Постанова Кабінету Міністрів України № 878 від 22
листопада 2017 року “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
2016 р. № 364
Вдосконалюючи порядок інформаційного обміну між
органами доходів і зборів, іншими державними
органами та підприємствами за принципом "єдиного
вікна" Уряд запровадив обов'язковість застосування
принципу “єдиного вікна” на митниці з 1 лютого 2018
року. Застосування принципу “єдиного вікна”
поширено на операції з переміщення товарів у всіх
митних режимах, у тому числі на переміщення
товарів за періодичними митними деклараціями та
попередніми деклараціями, які містять
повний обсяг даних (типу ЕА); також
зменшено кількість необхідних сканованих
документів шляхом надання контролюючим
органам необхідних відомостей, які наявні в
попередній декларації; визначення
контролюючими органами в електронному
повідомленні підприємству вичерпного
переліку оригіналів документів, які мають
бути пред'явлені/передані під час
проведення огляду.
Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/878-2017-%D0%BF
НБУ спростив умови розрахунків
за імпорт товарів
Постанова Правління НБУ № 118 від
21 листопада 2017 року "Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України"
Регулятор скасував вимогу, яка
зобов'язувала банки здійснювати
попередню оплату за імпорт товарів,
загальна вартість яких перевищувала
5 млн дол. США. Відтепер, здійснювати
авансові розрахунки в таких випадках можна
буде і без використання акредитивів. Нацыональний
банк пояснив скасування цієї вимоги її неактуальністю
та неефективністю для стабілізації валютного ринку.
Спрощена процедура здійснення авансових платежів
за зовнішньоекономічними контрактами сприятиме
подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі і в той
же час не повинна створювати додатковий тиск на
валютний ринок.
НБУ поступово лібералізує обмеження, які були
запроваджені з метою стабілізації валютного ринку.
Джерело: https://bank.gov.ua/document/download?
docId=59273757
6
ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Урядом схвалено проект Закону України
“Про Митний тариф України”
Проект Закону України реєстр. № 7307 від
17 листопада 2017 року “Про митний тарифі
України”
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо
внесення змін до Митного тарифу України,
напередодні підтриманий Урядом. Законопроектом
запроваджується нова класифікація товарів з метою
гармонізації українського законодавства з нормами
міжнародного права і спрощення міжнародної
торгівлі для України. В основу митного тарифу
покладено нову версію Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД),
яка створена на основі Гармонізованої системи опису
та кодування товарів (ГС) 2017 року і Комбінованої
номенклатури Європейського Союзу.
Гармонізована система опису та кодування товарів
(ГС) - це товарна номенклатура, що використовується
у 207 країнах світу, щоб забезпечити одноманітну
класифікацію товарів для встановлення митних
тарифів, здійснення заходів нетарифного
регулювання та збирання статистичних даних.
Наразі Зараз митний тариф в Україні бере за основу ГС
у версії 2012 року, тоді як більшість країн світу
використовує свіжішу версію 2017 року. Згаданий
законопроект усуває цю проблему, адже бере за
основу саме ГС 2017 року, у якій запроваджуються
коди для нових видів товарів і скасовуються коди для
тих, що вже вийшли з ужитку. Запровадження ГС 2017
року від України очікує також Всесвітня митна
організація.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=62919
Депутати пропонують змінити систему
санкцій у сфері ЗЕД
Проект Закону України реєстр. № 7365 від 06.12.2017
року “На захист українських експортерів!” (про
внесення змін до Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність»)
Ініціатор: народні депутати України
Законопроект передбачає внесення змін у систему
санкцій за порушення законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Ця система була
сформована ще на початку 90-х років і має суттєві
недоліки, які негативно впливають на експортерів
продукції.
Проектом, зокрема, пропонується розмежувати сфери
та механізми відповідальності суб'єктів ЗЕД за
порушення митного та валютного законодавства та
за дії, що містять загрози національній безпеці. Також
пропонується скасувати індивідуальний режим
ліцензування як один з видів спеціальних санкцій та
змінити підстави для накладання штрафів та
тимчасової зупинки здійснення ЗЕД.

Recommended

More Related Content

What's hot

Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Vitalii Riznyk
 
170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft lawViktor Plakhuta
 
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформДорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформUAReforms
 
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Michael Vidyakin
 
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Андрій Пізнюк
 
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020Better Regulation Delivery Office
 
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020Better Regulation Delivery Office
 
Путівник експортера. Випуск №3
Путівник експортера. Випуск №3Путівник експортера. Випуск №3
Путівник експортера. Випуск №3USAID LEV
 
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівPravotv
 
демещик
демещикдемещик
демещикCenter
 
Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?
Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?
Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?Нина Лысенко
 
Робоча зустріч 30.01.2019
Робоча зустріч 30.01.2019Робоча зустріч 30.01.2019
Робоча зустріч 30.01.2019Agiya Zagrebelska
 
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Volodymyr Groysman
 
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...Nata Sokhar
 

What's hot (20)

Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №55 (травень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №55 (травень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №55 (травень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №55 (травень 2020)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
 
170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law
 
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформДорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
 
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
Banking day in Ukrainian Parliament 17-03-2016
 
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
 
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
 
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
 
Is da 07_2014
Is da 07_2014Is da 07_2014
Is da 07_2014
 
Путівник експортера. Випуск №3
Путівник експортера. Випуск №3Путівник експортера. Випуск №3
Путівник експортера. Випуск №3
 
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
 
демещик
демещикдемещик
демещик
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 65
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 65Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 65
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 65
 
Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?
Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?
Чи готові українські трейдери до роботи в нових конкурентних умовах?
 
Робоча зустріч 30.01.2019
Робоча зустріч 30.01.2019Робоча зустріч 30.01.2019
Робоча зустріч 30.01.2019
 
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
 
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
 

Similar to Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34

Similar to Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34 (20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
 
Monitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdfMonitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdf
 
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №30
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №30Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №30
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №30
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
 
Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
 
Monitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdfMonitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdf
 
Monitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdf
 
Monitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
 
Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...
Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...
Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
 
Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
 
Monitoring_83.pdf
Monitoring_83.pdfMonitoring_83.pdf
Monitoring_83.pdf
 
Путівник експортера. Випуск №3
Путівник експортера. Випуск №3Путівник експортера. Випуск №3
Путівник експортера. Випуск №3
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdfMEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
 
MEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdfMEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdfBB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
 
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
 
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdfОнлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
 
MEMU Dec 2023 En.pdf
MEMU Dec 2023 En.pdfMEMU Dec 2023 En.pdf
MEMU Dec 2023 En.pdf
 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34

  • 1. Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: 1 листопада—7 грудня 2017 ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ Проект фінансується Європейським Союзом Випуск № 34, Грудень 2017
  • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між представниками громадянського суспільства і органами державної влади (Діалог зі Сприяння Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно процедур спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: tfd@ier.kiev.ua
  • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………………………………………………..……. 4 Верховна Рада України ратифікувала Регіональну конвенцію Пан-Євро-Мед………………………. 4 Уряд поновив можливість фінансування з бюджету участі України у закордонних виставках 4 З 1 лютого 2018 року запроваджено обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна” на митниці………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 5 НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів.................................................................. 5 Проекти нормативно-правових актів……................................................................................... 6 Уряд схвалив проект Закону України “Про Митний тариф України” ........................................ 6 Депутати пропонують змінити систему санкцій у сфері ЗЕД..................................................... 6 Новини…………………………………………………..................................................................................... 8 Європейська Комісія опублікувала процедуру адміністрування додаткових тарифних квот на українські зернові………………………………………………………………………………………………….……………… 8 Розпочато процес узгодження форми ветеринарного сертифікату на експорт м’яса яловичини у Саудівську Аравію…………... ......................................................................... 8 Мінагрополітики, Держпродспоживслужба та громадськість підписали меморандум про співпрацю………………………………………………. ........................................................................... 9 Україна вперше взяла участь у заходах з питань експортних кредитів ОЕСР ........................... 9
  • 4. 4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Верховна Рада ратифікувала Регіональну конвенцію Пан-Євро-Мед Закон України № 2187 від 8 листопада 2017 року “Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження”. Парламент України прийняв Закон “Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро- середземноморські преференційні правила походження”. Як вже згадувалося у двох попередніх випусках нашого Моніторингу Конвенція Пан-Євро-Мед - це інструмент, розроблений ЄC для співпраці зі своїми торговельними партнерами, а також останніх між собою. Участь України у Конвенції сприятиме створенню умов для спрощення торгівлі і збільшенню українського експорту, що також дозволить розширити присутність вітчизняних товарів на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, а саме ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Молдова, Македонія. Україна набуде статусу повноправного учасника Конвенції у перший день другого місяця, що слідує за датою подання документу про приєднання. Більше про приєднання України до Конвенції у брошурі за посиланнями: http://bit.ly/2hT6D6Z та http://bit.ly/2CYLoJb Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2187-19 Уряд поновив можливість фінансування з бюджету участі України у закордонних виставково-ярмаркових заходах Постанова Кабінету Міністрів України № 933 від 6 грудня 2017 року “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” Відповідною постановою Уряд забезпечив можливість надання державної підтримки національним експозиціям України на міжнародних виставково-ярмаркових заходах за кордоном у сфері розвитку експорту. Зокрема, підготовка і представлення національних експозицій буде частково забезпечуватись з державного бюджету. При цьому, конкретний перелік закордонних міжнародних виставково-ярмаркових заходів у сфері розвитку експорту визначатиме Кабінет Міністрів України. У цілому цей крок є позитивним і має сприяти підвищенню пізнаваності українських виробників у світі. Слід зазначити, що певний період часу участь України у подібних заходах вже фінансувалася з коштів державного бюджету але у певний момент таке фінансування було припинене. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=250488912
  • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ З 1 лютого 2018 року запроваджено обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна” на митниці Постанова Кабінету Міністрів України № 878 від 22 листопада 2017 року “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364 Вдосконалюючи порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" Уряд запровадив обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна” на митниці з 1 лютого 2018 року. Застосування принципу “єдиного вікна” поширено на операції з переміщення товарів у всіх митних режимах, у тому числі на переміщення товарів за періодичними митними деклараціями та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних (типу ЕА); також зменшено кількість необхідних сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей, які наявні в попередній декларації; визначення контролюючими органами в електронному повідомленні підприємству вичерпного переліку оригіналів документів, які мають бути пред'явлені/передані під час проведення огляду. Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/878-2017-%D0%BF НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів Постанова Правління НБУ № 118 від 21 листопада 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Регулятор скасував вимогу, яка зобов'язувала банки здійснювати попередню оплату за імпорт товарів, загальна вартість яких перевищувала 5 млн дол. США. Відтепер, здійснювати авансові розрахунки в таких випадках можна буде і без використання акредитивів. Нацыональний банк пояснив скасування цієї вимоги її неактуальністю та неефективністю для стабілізації валютного ринку. Спрощена процедура здійснення авансових платежів за зовнішньоекономічними контрактами сприятиме подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі і в той же час не повинна створювати додатковий тиск на валютний ринок. НБУ поступово лібералізує обмеження, які були запроваджені з метою стабілізації валютного ринку. Джерело: https://bank.gov.ua/document/download? docId=59273757
  • 6. 6 ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Урядом схвалено проект Закону України “Про Митний тариф України” Проект Закону України реєстр. № 7307 від 17 листопада 2017 року “Про митний тарифі України” Ініціатор: Кабінет Міністрів України У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо внесення змін до Митного тарифу України, напередодні підтриманий Урядом. Законопроектом запроваджується нова класифікація товарів з метою гармонізації українського законодавства з нормами міжнародного права і спрощення міжнародної торгівлі для України. В основу митного тарифу покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка створена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. Гармонізована система опису та кодування товарів (ГС) - це товарна номенклатура, що використовується у 207 країнах світу, щоб забезпечити одноманітну класифікацію товарів для встановлення митних тарифів, здійснення заходів нетарифного регулювання та збирання статистичних даних. Наразі Зараз митний тариф в Україні бере за основу ГС у версії 2012 року, тоді як більшість країн світу використовує свіжішу версію 2017 року. Згаданий законопроект усуває цю проблему, адже бере за основу саме ГС 2017 року, у якій запроваджуються коди для нових видів товарів і скасовуються коди для тих, що вже вийшли з ужитку. Запровадження ГС 2017 року від України очікує також Всесвітня митна організація. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62919 Депутати пропонують змінити систему санкцій у сфері ЗЕД Проект Закону України реєстр. № 7365 від 06.12.2017 року “На захист українських експортерів!” (про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність») Ініціатор: народні депутати України Законопроект передбачає внесення змін у систему санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ця система була сформована ще на початку 90-х років і має суттєві недоліки, які негативно впливають на експортерів продукції. Проектом, зокрема, пропонується розмежувати сфери та механізми відповідальності суб'єктів ЗЕД за порушення митного та валютного законодавства та за дії, що містять загрози національній безпеці. Також пропонується скасувати індивідуальний режим ліцензування як один з видів спеціальних санкцій та змінити підстави для накладання штрафів та тимчасової зупинки здійснення ЗЕД.
  • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Зокрема, проектом акту пропонується: встановити два види спеціальних санкцій у сфері ЗЕД, а саме: накладення штрафів (у випадках здійснення зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій або з порушенням ліцензійних вимог) та тимчасове зупинення ЗЕД (виключно у випадках провадження суб’єктами ЗЕД, іноземними суб’єктами господарювання дій, які містять загрози національній безпеці, інтересам національної економічної безпеки); визначити новий порядок застосування спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД, зокрема, передбачити, що критерії віднесення дій суб’єктів ЗЕД, іноземних суб’єктів господарської діяльності до таких, що містять загрози національній безпеці, інтересам національної економічної безпеки, та методика їх застосування для виявлення і встановлення загроз затверджуються державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, а також встановити функціональні вимоги до розроблення таких критеріїв. усунути дублювання відповідальності за одні й ті самі правопорушення у сфері ЗЕД (зокрема, за порушення митного та валютного законодавства). Незважаючи на необхідність реформування інституту санкцій за порушення законодавства у сфері ЗЕД, а також окремі позитивні і необхідні новели цього законопроекту, у цілому він є непродуманим, викликає колізії норм права, а також не усуває окремі “проблемні” норми діючого законодавства. Зокрема, запровадження санкцій до суб’єктів ЗЕД стосується не тільки експортерів, що прямо протирічить назві законопроекту і не відображає змісту цього інституту. Також проектом не усувається відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту національної економічної безпеки. Таким чином, Служба безпеки України продовжує перебувати у переліку органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Це дозволить втручатися у господарську діяльність не тільки в контексті захисту національної економічної безпеки, а й у інших випадках, що є наслідком значної дискреції у застосуванні запропонованих норм права. Також незрозуміле використання у проекті поняття “міжнародні передачі товарів», визначення якого відсутнє для цілей цього законопроекту, але, водночас, використовується у Законі України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, який не стосується питання зазначених санкцій. Можливо, було б доцільним прописати застосування спеціальних санкцій за діяльність, що загрожує національній безпеці, в окремому законі. Крім того, зазначається, що спеціальна санкція у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності застосовується в межах виду (видів) зовнішньоекономічних операцій, товарних позицій (згідно з УКТ ЗЕД) експортно- імпортних операцій, щодо яких встановлено і документально підтверджено факт порушення законодавства. Разом з цим незрозуміло як бути з порушеннями, які прямо не пов’язані з конкретними товарними позиціями. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=63087
  • 8. 8 НОВИНИ Європейська Комісія опублікувала процедуру адміністрування додаткових тарифних квот на українські зернові Європейська Комісія опублікувала імплементаційний регламент №2017/2200, який визначає процедуру адміністрування додаткових тарифних квот на зернові, походженням з України (https://goo.gl/ g7ko3f ). Як вже повідомлялося, українські експортери зернових отримали можливість збільшити обсяги експорту збіжжя до ЄС без сплати ввізних мит завдяки фактичному збільшенню відповідних квот Європейським Союзом. Додаткові квоти будуть доступні з 1 січня 2018 року та діятимуть впродовж трьох років. Зазначений імплементаційний Регламент ЄС встановлює процедуру отримання та видачі ліцензій на імпорт певних зернових культур до країн-членів ЄС, встановлюючи процедурні та технічні аспекти впорядкування цих процесів. Зокрема, документ встановлює строки, форму та саму процедуру подачі відповідних заявок та отримання ліцензій. Джерело: http://bit.ly/2AjHOJm Тарифні квоти ЄС для окремої агропродукції, походженням з України в рамках ПВЗВТ, а також додаткові тарифні пропозиції (ДТП): Розпочато процес узгодження форми ветеринарного сертифікату на експорт м’яса яловичини у Саудівську Аравію Представники компетентного органу з контролю харчових продуктів і лікарських препаратів Саудівської Аравії у найближчий час відвідають Україну з метою відкриття ринку королівства для української яловичини. У ході візиту представники компетентного органу проведуть оцінку системи державного контролю виробництва яловичини і проінспектують підприємства, які мають намір експортувати яловичину в Саудівську Аравію. Наразі, триває процес узгодження форми ветеринарного сертифікату на експорт м'яса яловичини та інших м'ясних продуктів з неї з України в Саудівську Аравію. Джерело: http://bit.ly/2AN24nf Тарифна квота 2018 р., в рамках, тонн 2019 р., тонн 2020 р., тонн ПВЗВТ ДТП ПВЗВТ ДТП ПВЗВТ ДТП Пшениця м'яка, пшеничне борошно та гранули 970 000 65 000 980 000 65 000 990 000 65 000 Кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули 500 000 625 000 550 000 625 000 600 000 625 000 Ячмінь, ячмінне борошно та гранули 290 000 325 000 310 000 325 000 330 000 325 000
  • 9. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9 НОВИНИ Мінагрополітики, Держпродспоживслужба та громадськість підписали меморандум про співпрацю 1 грудня 2017 року Мінагрополітики, Держпродспоживслужба та громадські організації підписали Меморандуму про співпрацю з пріоритетних напрямків розвитку торговельних відносин України у галузі сільського господарства, харчової промисловості та сільськогосподарських технологій. Від Мінагрополітики Меморандум підписала заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, від Держпродспоживслужби – Голова Служби Володимир Лапа. Від громадських об’єднань агропромислового комплексу участь у підписанні документа взяли: Асоціація виробників молока, Асоціація «Свинарі України», Асоціація «Союз птахівників України», Асоціація тваринників України, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Всеукраїнська асоціація експортерів м'ясної та молочної продукції «Укрм'ясомолекспорт», Всеукраїнська громадська організація «Фумігаційна асоціація», Громадська організація «Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти», Громадська організація «Всеукраїнське Братство Бджолярів України», Громадська спілка «Вівчарство та козівництво України», Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Спілка пасічників України», Громадська спілка «Рада з питань експорту продовольства», Насіннєва асоціація України, Національна асоціація молочників України «Укрмолпром», Об’єднання «Спілка молочних підприємств України», Українська асоціація виробників картоплі. Водночас, документ залишається відкритим для підписання іншими зацікавленими представниками громадських організацій. Метою Меморандуму, є розбудова торговельної політики України, сприяння міжнародній торгівлі та покращення експортного потенціалу України, диверсифікація ринків збуту вітчизняної продукції, формування спільної позиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку торговельних відносин України у галузі сільського господарства і харчової промисловості. Співробітництво передбачає збір та обмін інформацією відносно нормативно- правового регулювання доступу до ринків іноземних держав, що становлять інтерес для суб’єктів господарювання, спільне проведення конференцій, семінарів, та тренінгів . Джерело: http://bit.ly/2B9EzHo Україна вперше взяла участь у заходах з питань експортних кредитів ОЕСР З 13 по 16 листопада 2017 року делегація Мінекономрозвитку взяла участь у заходах з питань експортних кредитів Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Парижі. Україна була вперше запрошена у якості учасника на засідання Робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій і засідання учасників Домовленості з офіційно підтриманих експортних кредитів. Домовленість з офіційно підтриманих експортних кредитів є юридичним інструментом робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій ОЕСР. Можливість приєднання до неї розглядається виключно після участі зацікавленої країни у засіданні робочих груп як запрошеного учасника. Джерело: hhttp://bit.ly/2BzkxXj
  • 10. Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлено в рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433. Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема. Завдання Проекту:  Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу умови;  Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі;  Зменшення торгових витрат в Україні. Основні результати проекту:  Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли навчання);  Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1200 фірм в рамках одного етапу;  Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань, участю в роботі громадських рад);  Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за субіндексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності). Термін виконання: Квітень 2014 р. – грудень 2018 р. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01030 КИЇВ ТЕЛ. (+38044) 278-6342 ФАКС (+38044) 278-6336 Застереження Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі” за фінансо- вої підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали са- мих ґрунтовних зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші про- блеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. В разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.