Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Регіональний профіль МСП Львівської області (2016/2017 роки)

434 views

Published on

Профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Регіональний профіль МСП Львівської області (2016/2017 роки)

 1. 1. Регіональний профіль МСП Львівської області (2016/2017 роки) Сектор МСП1 регіону в 2016 році: • Суб'єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Львівської області відіграють значну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. У 2016 році на суб’єкти МСП Львівщини припадало 77,1% обсягу реалізованої продукції всіх суб’єктів господарювання регіону. • Суб’єкти МСП регіону виконують важливу соціальну функцію. У 2016 році в секторі було зайнято 396 тис. працівників, що становило 91,6% усіх занятих на суб’єктах господарювання області. • У 2016 році 27,4% малих підприємств регіону працювали у сфері торгівлі, тоді як на промисловість та сільське господарство припадало відповідно 13,7% та 7,5%. Ринок майже половини суб’єктів МСП Львівщини обмежений власним регіоном. • На розвиток МСП Львівщини в 2016 році більшою мірою впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Основними перешкодами в розвитку МСП є брак попиту, нестабільна політична ситуація, високі податки та недостатня кількість кваліфікованих працівників. Методологічна примітка: При підготовці Профілю використовуються оприлюднені на момент його написання статистичні дані. Враховуючи затримку в оприлюдненні статистичних даних щодо розвитку МСП на 6-10 місяців з моменту закінчення звітного періоду, у цьому випуску Профілю використано статистичні дані станом на жовтень 2017 року. У Профілі використано також дані опитування підприємств та підприємців «Щорічна оцінка ділового клімату», проведеного в грудні 2016 – січні 2017 років. 1 Сектор МСП – це суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн. євро, а чисельність працівників не перевищує 250 осіб. Регіональний профіль МСП — це інструмент моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Моніторинг відбувається на основі індикаторів, аналіз зміни яких дозволяє робити висновки про розвиток МСП у регіоні, визначати напрямки регіональної політики, а в кінцевому підсумку – сприяти зростанню добробуту регіону. Випуск №2, жовтень 2017 1
 2. 2. 1. Роль МСП у розвитку економіки регіону У 2015 році валовий регіональний продукт (ВРП) Львівської області в розрахунку на одну особу становив 37,3 тис. грн. (у середньому по країні 46,4 тис. грн.). За цим показником Львівщина посіла одинадцяте місце серед усіх регіонів України. Водночас, у 2015 році ВРП області зменшився на 4,8%, що було дещо кращим показником, ніж падіння ВВП по країні в цілому (-9,8%). За попередніми даними Держстату України, у 2016 році продовжувалося зменшення ВРП Львівщини (-0,7% в області проти зростання ВВП України на 2,3%). При цьому, у відповідному періоді падіння ВРП спостерігалося лише в семи регіонах України. У 2016 році реальний (скоригований на індекс інфляції, який у 2016 році становив 13,9%) обсяг реалізованої продукції суб’єктів господарювання регіону зменшився на 0,4%. Відтак, Львівщина є одним із шести регіонів, де спостерігалося зменшення обсягів реалізації, хоча в цілому по країні відповідний показник зріс на 5,6%. Головним чином, це результат суттєвого падіння обсягу реалізації великих підприємств (-22,1%), тоді як у секторі МСП спостерігалося зростання на 7,5%. У 2016 році кількість зайнятого населення працездатного віку у Львівській області зросла на 5,2 тис. осіб (0,5%) і становила 1029 тис. осіб. Водночас кількість зайнятих на суб’єктах господарювання зменшилася на 46,8 тис. осіб або 9,7%. Відбулося це за рахунок падіння зайнятості на великих підприємствах регіону майже в 3 рази – на 55,8 тис. осіб або 60,7%. При цьому в секторі МСП кількість зайнятих зросла на 9 тис. осіб або 2,3%. У результаті, частка зайнятих на МСП становить 38,5% від загальної кількості зайнятих у регіоні, що на 4,1 в.п. менше відповідного значення по країні в цілому. Доходи найманих працівників на малих та середніх підприємствах регіону зростають більшими темпами ніж в середньому по регіону (включно з державним сектором). За підсумками 2016 року, середня заробітна плата в регіонах у реальному вираженні зросла на 10,3% (номінальна – на 25%). При цьому, реальні витрати малих та середніх підприємств на оплату праці в розрахунку на одного зайнятого працівника зросли на 15,3% (номінальні – 31,3%). Таким чином, темпи зростання доходів працівників сектору МСП суттєво випереджають відповідні показники регіону в цілому. Тому тенденції 2016 року можуть свідчити, що сектор МСП на загал має кращі можливості для залучення нових працівників. 100.0% 108.7% 110.9% 109.5% 110.5% 105.2% 104.5% 100.0% 105.2% 105.4% 105.4% 98.5% 88.8% 90.8% 80.00% 90.00% 100.00% 110.00% 120.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Індекси фізичного обсягу ВВП України та ВРП Львівської області (відсотків до 2010 р.) Львівська обл. Україна Джерело: Держстат України 2
 3. 3. 2. Діяльність МСП Основні структурні показники діяльності суб’єктів підприємництва Львівщини в 2016 році Абсолютні показники Відносні показники Кількість суб'єктів Зайнятість, тис. осіб Обсяг реалізації, млн грн Частка в кількості Частка в зайнятості Частка в обсязі реалізованої продукції мікропідприємства 12224 37,6 16724,5 10,7% 8,7% 7,1% малі підприємства (без мікро-) 2525 55,7 38323,6 2,2% 12,9% 16,2% середні підприємства 820 152,8 95641,0 0,7% 35,4% 40,5% ФОП 99088 149,9 31178,7 86,4% 34,7% 13,2% МСП 114657 396 181867,8 99,99% 91,6% 77,1% великі підприємства 17 36,1 54088,7 0,01% 8,4% 22,9% Всього 114674 432,1 235956,5 100,0% 100,0% 100,0% Джерело: Власні розрахунки на основі даних Держстату України, 2017 2.1. Кількість суб’єктів підприємництва За підсумками 2016 року, у Львівській області налічувалося 114657 суб’єктів МСП (820 середніх підприємств, 14749 малих підприємств та 99088 фізичних осіб- підприємців), тоді як великих підприємств було лише 17. За цим показником Львівщина знаходиться на п’ятій сходинці серед усіх регіонів (6,2% загальної кількості в Україні). Водночас, у розрахунку на 1 тис. жителів у регіоні налічувалося 45,2 суб’єкта МСП, що дещо перевищує показник по країні в цілому (43,7). У 2016 році кількість суб’єктів МСП Львівщини зменшилася на 4,8% (в цілому по країні на 5,5%) порівняно з 2015 роком. Відбулося це за рахунок падіння кількості малих підприємств (разом із мікропідприємствами) на 17,2% та фізичних осіб-підприємців (ФОП) на 2,7%. При цьому, 35.1 37.8 44.9 46.1 43.7 29.3 32.6 46.4 47.5 45.2 25 30 35 40 45 50 2012 2013 2014 2015 2016 Кількість суб'єктів МСП на 1 тис. жителів Україна Львівська обл. Джерело: Держстат України 3
 4. 4. головним чином, припиняли діяльність мікропідприємства (12224 одиниць у 2016 році проти 15259 одиниць у 2015 році), тоді як кількість малих підприємств залишилася майже незмінною (2525 в 2016 році проти 2547 в 2015 році). На противагу цьому кількість середніх підприємств зросла на 2,2% і досягла 820 одиниць. За підсумками 2016 року, лише 13,6% суб’єктів МСП були зареєстровані як юридичні особи, тоді як решта функціонувала в статусі ФОП. При цьому, відповідно до результатів дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату 2016» (АВСА 2016), здійсненого в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», 20% ФОП області планують зареєструватись як юридичні особи, що майже у два рази перевищує середній показник по країні в цілому (12,5%). 2.2. Зайнятість За підсумками 2016 року, на суб’єктах МСП Львівської області було зайнято 396 тис. осіб, що на 2,3% більше ніж у попередньому році. Основний приріст зайнятості суб’єктів МСП припадав на середні підприємства (6,8% або 9,7 тис. осіб) та ФОП (1,3% або 2,6 тис. осіб), тоді як на малих підприємствах кількість працівників зменшилася на 3,4% або 3,3 тис. осіб. У 2016 році частка зайнятих на суб’єктах МСП становила 91,6% від загальної кількості зайнятих на всіх суб’єктах господарювання (в цілому по Україні 80,8%), хоча в 2015 році відповідний показник становив 80,8%. Таким чином, упродовж 2016 року роль суб’єктів МСП у зайнятості населення Львівщини суттєво зросла. З одного боку, це відбулося за рахунок падіння зайнятості на великих підприємствах майже в 3 рази (з 91,9 тис. до 36,1 тис. осіб) , а з іншого – за рахунок зростання зайнятості на МСП. Необхідно звернути увагу на те, що в 2016 році кількість зайнятих на суб’єктах малого та середнього підприємництва зростала, незважаючи на зменшення кількості суб’єктів МСП (див. Розділ 2.1. Кількість суб’єктів підприємництва). Це можна пояснити тим фактом, що припиняли свою діяльність переважно суб’єкти мікропідприємництва, внесок яких у зайнятість є меншим за внесок малих підприємств у цілому. Окрім цього, за результатами опитування АВСА 2016, 33% суб’єкти МСП регіону скорочували кількість працівників упродовж попередніх двох років (по Україні в цілому також 33%). При цьому 38% опитаних підприємців не змінювали чисельність персоналу, а 29% - збільшували (відповідно 45% та 22% для країни в цілому). 36.6% 40.9% 37.8% 38.5% 42.2% 41.1% 40.0% 42.1% 42.6% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 2012 2013 2014 2015 2016 Рисунок 3. Частка зайнятих на суб'єктах МСП від усіх зайнятих працездатного віку Львівська обл. Україна Джерело: Держстат України 4
 5. 5. На загал можна стверджувати, що малий та середній бізнес Львівщини відіграє роль головного роботодавця регіону. У 2016 році зростання кількості зайнятих працездатного віку супроводжувалося також зростанням кількості зайнятих на суб’єктах МСП регіону. У результаті, за підсумками 2016 року, рівень безробіття населення працездатного віку становив 7,9% (у середньому 87,9 тис. безробітних осіб), що на 0,4 в.п. менше ніж у 2015 році (8,3%, у середньому 92,7 тис. осіб). 2.3. Обсяги реалізації продукції За підсумками 2016 року, реальний (тобто скоригований на індекс інфляції) обсяг реалізованої продукції МСП Львівської області зріс на 7,5% і становив 96,4 млрд. грн. у цінах 2011 року або 181,9 млрд. грн. у поточних цінах. Таким чином, на сектор МСП припадало 77,1% загального обсягу реалізованої продукції всіх суб’єктів господарювання (у цілому по країні 65,2%). У 2016 році суб’єкти МСП Львівщини продемонстрували зростання реалізації на рівні показника по країні в цілому (також 7,5%). Відбулося це, насамперед, завдяки зростанню обсягу реалізованої продукції середніх підприємств на 12,1%, на які припадає більше половини (52,6%) загального обсягу реалізованої продукції сектору МСП регіону. Окрім цього, на 11,4% збільшилася реалізація ФОП регіону. При цьому обсяг реалізованої продукції малих підприємств (разом із мікропідприємствами) зріс лише на 2,2%, що було зумовлено закриттям значної кількості мікропідприємств (див. Розділ 2.1. Кількість суб’єктів підприємництва) та відповідним зменшенням їх реалізації на 2,7%. Згідно з результатами дослідження ABCA 2016 у Львівській області ринок збуту 45,3% МСП обмежений власним регіоном (50,3% в цілому по країні). При цьому, у 2015 році відповідний показник був дещо вищим – 49%. Зменшення цього показника може свідчити про позитивні тенденції в пошуку нових ринків збуту. За підсумками 2016 року, головною перешкодою для МСП регіону був брак попиту (див. Розділ 4.1. Перешкоди в розвитку МСП), що могло стимулювати підприємців до пошуку нових клієнтів за межами Львівської області, зокрема виходити на нові ринки планують 49,5% опитаних МСП Львівщини (46% по країні в цілому). Окрім цього, суб’єкти МСП регіону також збільшують свою експортну активність. У регіоні зросла частка підприємців, які планують виходити на ринки ЄС та інших країн (від 19% у 2015 57.7% 60.5% 60.4% 60.9% 64.1% 63.0% 70.5% 68.6% 68.8% 72.0% 70.7% 77.1% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Частка реалізації продукції суб'єктів МСП від реалізації усіх суб'єктів господарювання Україна Львівська обл. Джерело: Держстат України 5
 6. 6. році до 24,8% у 2016 році). 2.4. Секторальний розподіл малого бізнесу2 За підсумками 2016 року, найбільше малих підприємств Львівської області (4 тис. суб’єктів або 27,4% їхньої кількості в регіоні) діяли в секторі торгівлі. Окрім цього, вказаний сектор був найбільшим роботодавцем (21,9 тис. осіб або 23,4% усіх зайнятих на малих підприємствах) та реалізував найбільше продукції (26,8 млрд. грн. або 48,2% загального обсягу реалізації малих підприємств). Також важливу роль для економіки регіону відіграє промисловість, яка посідає другу позицію за кількістю малих підприємств (2 тис. суб’єктів або 13,7%), зайнятістю (19,3 тис. осіб або 20,6%) та обсягом реалізованої продукції (9,1 млн. грн. або 16,3%). Важливе значення для економіки Львівщини мають сектори будівництва та сільського господарства. На них припадає відповідно 16,3% та 10,8% загального обсягу реалізації малих підприємств, а кількість зайнятих становить відповідно 10,5 тис. осіб (11,2% загальної кількості зайнятих на малих підприємствах) та 5,4 тис. осіб (5,7%). У секторі транспорту працює 4,9 тис. осіб (5,2%), а обсяг реалізації продукції становить 2,6 млрд. грн. (4,7%). Необхідно звернути увагу на сектор інформації та телекомунікацій, на який припадає 3,9% зайнятих та 4,7% обсягу реалізованої продукції малих підприємств. Туристичний сектор (тимчасове розміщення й організація харчування), який є одним із пріоритетних напрямків розвитку регіону відповідно до «Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року», дає роботу для 4,7 тис. осіб, проте забезпечує лише 1,3% реалізації продукції. У секторі інформаційних технологій та секторі туризму працює багато суб’єктів господарювання зі спрощеною системою оподаткування, що пояснює їхню незначну вагу серед МСП-юридичних осіб. Основні структурні показники стану малих підприємств у Львівській області в 2016 році Вид економічної діяльності Кількість малих підприємств Зайнятість на малих підприємствах Реалізація продукції малих підприємств тис. суб'єктів Розподіл кількості малих підприємств тис. осіб Розподіл кількості зайнятих на малих підприємствах млрд. грн. Розподіл реалізованої малими підприємствами продукції Усього 14,7 100,0% 93,6 100,0% 55,7 100,0% у тому числі 2 Частина даних про малі та середні підприємства є конфіденційною. Тому при аналізі секторального розподілу МСП враховано лише дані про малі підприємства. 6
 7. 7. оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4,0 27,4% 21,9 23,4% 26,8 48,2% промисловість 2,0 13,7% 19,3 20,6% 9,1 16,3% Будівництво 1,4 9,2% 10,5 11,2% 6,0 10,8% сільське, лісове та рибне господарство 1,1 7,5% 5,4 5,7% 3,1 5,6% транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 0,6 4,1% 4,9 5,2% 2,6 4,7% інформація та телекомунікації 0,6 4,1% 3,7 3,9% 2,6 4,6% операції з нерухомим майном 1,9 12,7% 7,7 8,2% 1,9 3,3% професійна, наукова та технічна діяльність 1,1 7,6% 5,5 5,8% 1,1 2,1% діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0,7 4,4% 5,2 5,5% 1,0 1,8% тимчасове розміщування й організація харчування 0,6 4,1% 4,4 4,7% 0,7 1,3% фінансова та страхова діяльність 0,1 0,8% 0,7 0,8% 0,3 0,5% охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,2 1,6% 2,1 2,2% 0,2 0,4% мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,1 0,5% 0,5 0,5% 0,1 0,1% освіта 0,1 0,7% 0,8 0,8% 0,1 0,1% надання інших видів послуг 0,2 1,6% * * * * Примітка: показники діяльності малого бізнесу в окремих секторах не публікуються у зв’язку з конфіденційністю даних. Джерело: власні розрахунки на основі даних Головного управління статистики Львівської області 2.5. Адміністративний розподіл діяльності малих підприємств3 Львівській області притаманна істотна географічна нерівномірність розподілу малого бізнесу. Більше половини малих підприємств регіону діють у м. Львові (8239 або 55,9%). На них припадає 52,7 тис. зайнятих (56,3% від загальної кількості зайнятих на малих підприємствах Львівщини) та 33,2 млрд. грн. реалізованої продукції (59,6% загального обсягу реалізованої продукції малих підприємств регіону). Серед інших адміністративних одиниць регіону необхідно виділити Пустомитівський, Жовківський та Яворівський райони, які лідирують за кількістю малих підприємств, кількістю зайнятих та обсягом реалізованої продукції. Зокрема, у 2016 році малі підприємства Пустомитівського району реалізували продукції в обсязі 4,3 млрд. грн. (7,7% показника цілого регіону), що перевищує відповідний сумарний 3 Дані наведено лише за малими підприємствами (юридичними особами). 7
 8. 8. показник для всіх міст обласного значення без Львова. Показники всіх інших районів (17 з 20) та міст обласного значення не перевищують 3%. Основні показники стану малого бізнесу у Львівській області в 2016 році (за адміністративним розподілом) Кількість малих підприємств Зайнятість на малих підприємствах Реалізація продукції малими підприємствами підприємства частка в загальній кількості малих підприємств осіб частка в загальній кількості зайнятих на малих підприємствах тис. грн. частка в загальному обсязі реалізованої малими підприємствами продукції Усього 14749 100,0% 93583 100,0% 55703018,8 100,0% міста обласного значення Львів 8239 55,9% 52723 56,3% 33174872,2 59,6% Борислав 159 1,1% 1181 1,3% 374250,7 0,7% Дрогобич 464 3,1% 2403 2,6% 932181,1 1,7% Моршин 45 0,3% 294 0,3% 79136,4 0,1% Новий Розділ 73 0,5% 396 0,4% 104670,9 0,2% Самбір 170 1,2% 804 0,9% 146197,4 0,3% Стрий 279 1,9% 1773 1,9% 747025,1 1,3% Трускавець 271 1,8% 1750 1,9% 465526,3 0,8% Червоноград Райони Бродівський 147 1,0% 949 1,0% 274375,3 0,5% Буський 153 1,0% 992 1,1% 591259,3 1,1% Городоцький 308 2,1% 2021 2,2% 1472241,9 2,6% Дрогобицький 145 1,0% 845 0,9% 173098,8 0,3% Жидачівський 257 1,7% 1454 1,6% 1099006,1 2,0% Жовківський 484 3,3% 3235 3,5% 2124144,2 3,8% Золочівський 245 1,7% 1568 1,7% 992365,4 1,8% Камянка-Бузький 223 1,5% 1516 1,6% 1107173,5 2,0% Миколаївський 214 1,5% 1669 1,8% 1086798,4 2,0% Мостиський 177 1,2% 989 1,1% 235313,5 0,4% Перемишлянський 154 1,0% 1077 1,2% 615771,1 1,1% Пустомитівський 772 5,2% 5158 5,5% 4267981,8 7,7% Радехівський 131 0,9% 916 1,0% 557512,5 1,0% Самбірський 148 1,0% 664 0,7% 245388,2 0,4% Сколівський 105 0,7% 723 0,8% 238711,8 0,4% Сокальський 249 1,7% 1618 1,7% 531289,1 1,0% 8
 9. 9. Старосамбірський 141 1,0% 729 0,8% 387743,9 0,7% Стрийський 151 1,0% 859 0,9% 426503,0 0,8% Турківський 46 0,3% 370 0,4% 378239,1 0,7% Яворівський 502 3,4% 3134 3,3% 2049330,3 3,7% 3. Інновації Згідно з результатами дослідження АВСА в 2016 році 61% опитаних МСП регіону запроваджував заходи, які можна віднести до інноваційної діяльності (у т. ч. збут, управління та маркетинг), що є вищим показником ніж в цілому по країні (56%). Порівняно з 2015 роком цей показник зменшився на 8,6 в.п.. Водночас, також зменшилася частка підприємств, що запроваджували нові процеси (з 23,1% до 18,9%), нові методи збуту (з 21,2% до 19,8%) та нові методи управління (з 21,2% до 17%). У 2016 році в наукових організаціях регіону працювало 4648 осіб (без урахування науково- педагогічних працівників). Усього на наукові дослідження було витрачено 264,8 млн. грн., що на 2,7% менше за відповідний показник 2015 року. Майже не третину зменшився обсяг витрат на фундаментальні наукові дослідження (до 100,7 млн. грн.), але водночас зросли витрати на прикладні дослідження та науково-технічні розробки (на 21,4% та 27,2% відповідно). МСП Львівщини можуть співпрацювати з науково-дослідницькими установами регіону та використовувати їхній потенціал для запровадження інновацій. Однак результати дослідження АВСА 2016 свідчать, що МСП переважно запроваджують інноваційні заходи, що були розроблені самостійно (частково або повністю). Про це повідомили 90,6% респондентів, що приблизно відповідає показнику 2015 року, коли частка таких МСП становила 90,1%. У 2016 році на Львівщині діяло 42 вищі навчальні заклади (37,1 тис. випускників) та 60 професійно- технічних (14,1 тис. випускників). За певних умов ці навчальні заклади могли б здійснювати інноваційну діяльність у партнерстві з МСП регіону та постачати якісні трудові ресурси для місцевого бізнесу. Згідно з результатами опитування експертів у Львівській області високий рівень освіти, проте кількість випускників та якість освіти не задовольняють економічних потреб регіону. Це поглиблює проблему браку кадрів, яка є одним із головних бар’єрів для розвитку МСП регіону (див. Розділ 4.1. Перешкоди в розвитку МСП). 32% 22% 18% 16% 44% 36% 19% 20% 17% 39% Нові продукти Нові процеси Нові методи просування та збуту Нові методи управління Не запроваджували жодних заходів Напрямки впровадження інновацій Україна Львівська область Джерело: ABCA 2016 9
 10. 10. 4. Оцінка ділового клімату Відповідно до результатів дослідження АВСА в 2016 році суттєво покращилися оцінки ділового середовища Львівської області. 70,8% опитаних представників МСП позитивно або задовільно оцінили бізнес-клімат регіону, що перевищує відповідний показник по країні в цілому (60,9%). У 2015 році відповідний показник становив 57,7%. Водночас, 41,3% респондентів очікували покращення загально- економічної ситуації в наступні 6 місяців (на 6,9 в.п. більше ніж в цілому по Україні). Слід зазначити, що підприємці Львівщини також більш позитивно, ніж у цілому підприємці всієї України, оцінили фінансово- економічне становище власного бізнесу (22,6% у регіоні проти 18,3% по країні). Відповідно до Рейтингу регіонального індексу ділового клімату Львівська область посіла друге місце (після Вінницької області) за найкращим бізнес-кліматом в Україні. Індекс ділового середовища МСП (короткостроковий) Львівщини становить -0,064 , що є одним із найкращих показників серед усіх регіонів України (-0,17 – значення індексу для країни в цілому). Також високе значення порівняно з іншими регіонами мають короткостроковий (+0,11) та довгостроковий (+0,32) індекси ділової активності (відповідно +0,06 та +0,15 по країні в цілому). Серед опитаних суб’єктів МСП регіону 41,5% розширювали свою діяльність упродовж останніх двох років, тоді як у середньому по країні цей показник становив 30,7%. При цьому, були змушені скоротити діяльність 30,2% підприємців, що на 8,9 в. п. менше ніж показник по країні в цілому. Окрім цього, 58,8% респондентів повідомили про плани розширення діяльності в наступні 2 роки (47,8% в цілому по країні), що підтверджує позитивні оцінки ділового середовища Львівщини. За даними опитування регіональних експертів, географічне розташування, природно-ресурсний потенціал та інфраструктура Львівської області є сприятливими для розвитку бізнесу. У 2016 році ділова активність на Львівщині дещо зросла, проте досі є недостатньо високою. При цьому, на думку експертів, діловий клімат регіону погіршується внаслідок підвищення мінімальної зарплати. 4.1. Перешкоди в розвитку МСП Рейтинг перешкод, що стримують розвиток малого та середнього бізнесу у Львівській області, у цілому відповідає загальноукраїнському рейтингу перешкод для МСП. Зокрема, до тих бар’єрів, на які найчастіше вказують підприємці, належать брак попиту, нестабільна політична ситуація та високі ставки податків. Для більшості перешкод у розвитку МСП різниця між показниками Львівщини та всієї України є незначною. Зокрема, на брак попиту скаржаться 58,5% бізнесу регіону, що відповідає показнику по 4 Індекс ділового клімату та його складові вимірюються за шкалою від -1 до +1 (-1 означає «дуже погано», +1 означає «дуже добре»). 10
 11. 11. країні в цілому. Однак МСП регіону більшою мірою скаржаться на нестабільну політичну ситуацію (50,9% у регіоні проти 44,4% по країні), війну на Сході України (28,3% проти 20,4%) та брак кваліфікованих працівників (32,1% проти 20,3%). З іншого боку, порівняно з країною в цілому підприємці Львівщини менше відчувають негативний вплив низької доступності кредитів (17,9% у регіоні проти 18,6% по країні в цілому) та неефективності державного апарату (9,4% проти 14,4%). Загальні перешкоди в розвитку МСП (АВСА 2015 та 2016)5 Перешкоди загальні Україна 2016 Львівська обл. 2016 Львівська обл. 2015 Зміни6 (у в.п.) Брак попиту 58,5% 58,5% 38,5% ▲20,0 Нестабільна політична ситуація 44,4% 50,9% 43,3% ▲7,6 Високі ставки податків 35,1% 34,9% 26,9% ▲8,0 Недостатньо кваліфікованих працівників 20,3% 32,1% 18,3% ▲13,8 Складне податкове адміністрування 27,2% 29,2% 27,9% ▲1,3 Високий регуляторний тиск 23,0% 29,2% 19,2% ▲10,0 Війна на Сході України 20,4% 28,3% 27,9% ▲0,4 Інфляція 25,8% 28,3% 34,6% ▼-6,3 Часті зміни економічного законодавства 25,7% 26,4% 24,0% ▲2,4 Корупція 22,6% 25,5% 22,1% ▲3,4 Високий рівень конкуренції 19,4% 22,6% 16,3% ▲6,3 Брак обігових коштів 17,0% 18,9% 19,2% ▼-0,3 Високі ставки кредитів 16,5% 18,9% 20,2% ▼-1,3 Низька доступність кредитів 18,6% 17,9% 15,4% ▲2,5 Обтяжливе валютне регулювання 9,6% 12,3% 12,5% ▼-0,2 Неефективність державного апарату 14,4% 9,4% 9,6% ▼-0,2 5 Частка респондентів, які вибрали вказані перешкоди з переліку. 6 Зміни результатів відповідей АВСА 2016 у порівнянні з АВСА 2015. 11
 12. 12. Джерело: АВСА 2015 та 2016 Також слід звернути увагу на зміни в оцінці перешкод для введення бізнесу на Львівщині, що відбулися в 2016 році. Зокрема, на першу позицію вийшла проблема браку попиту (58,5%), яка в 2015 році посідала друге місце (38,5%). Окрім цього, на 7,6 в. п. зросла частка представників МСП, які скаржаться на нестабільну політичну ситуацію, що залишає цю проблему на другій позиції в рейтингу (50,9% в 2016 році проти 43,3% в 2015 році). На третину збільшилася частка представників МСП, які вказують на негативний вплив високих ставок податків (34,9% проти 26,9%). Окремо слід виділити проблему браку кваліфікованих спеціалістів, яку почали відчувати майже в 2 рази більше суб’єктів МСП регіону (32,1% проти 18,3%). Оцінка проблемності регуляторних процедур для МСП у Львівській області Джерело: Звіт опитування експертів 2016/2017 За оцінками регіональних експертів, найбільшими регуляторними проблемами Львівщини є сертифікація (технічне регулювання), ліцензування та умови оренди приміщень. Окрім цього, суттєво впливають на ведення бізнесу питання пожежної безпеки, реклами, землекористування та підключення до мереж (каналізації, водовідведення та електромережі). Водночас реєстрація бізнесу та цінове регулювання є найменш проблемними сферами. 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Реєстрація та постановка на облік Цінове регулювання Валютне регулювання Регулювання праці Санітарно-гігієнічний контроль Адміністрування податків Митне оформлення Підключення до електромереж Підключення до каналізації та водовідведення Регулювання землекористування Регулювання зовнішньої реклами Регулювання пожежної безпеки Регулювання на початку користування приміщеннями Ліцензування Сертифікація (технічне регулювання) не проблема значна проблема 12
 13. 13. 4.2. Доступ до фінансування Суб’єкти МСП Львівської області мають обмежені можливості фінансування свого розвитку за рахунок власних коштів. У 2016 році 73,7% малих та середніх підприємств регіону були прибутковими (73,4% у цілому по країні). Проте, як свідчать результати дослідження АВСА (див. Розділ 4.1. Перешкоди в розвитку МСП), МСП Львівщини відчувають проблеми з браком попиту, що проявляється в порівняно низьких обсягах реалізації та прибутку. У результаті, незважаючи на значну частку прибуткових підприємств, сумарного згенерованого ними прибутку недостатньо для покриття інвестиційних витрат. Також суб’єкти МСП регіону мають проблеми з доступом до зовнішніх джерел фінансування. Львівщина належить до регіонів із найбільшою насиченістю об’єктами банківської інфраструктури. Станом на 1 липня 2017 року на території області працювало 656 діючих структурних підрозділів банків (3 одиниці на 10 тис. населення). При цьому результати опитування НБУ свідчать, що впродовж 2016 року і в першій половині 2017 року стабільно зростав попит МСП на банківські кредити (насамперед, короткострокові гривневі). Окрім цього, у 2017 році також почався ріст попиту на довгострокові кредити, а в другому кварталі того ж року – на кредити в іноземній валюті. Однак доступність кредитних коштів залишається низькою через високі ставки. Окрім цього, ріст рівня схвалення кредитних заявок спостерігався лише в третьому (на 18,5%) і четвертому кварталах 2016 року (7,2%) та другому кварталі 2017 року (19,9%). Закордонні інвестиції могли б стати потенційним джерелом фінансування розвитку МСП Львівщини. Станом на 31 грудня 2016 року прямі іноземні інвестиції в економіці регіону становили 1093,2 млн. дол., що на 0,7% або 7,8 млн. дол. менше ніж на початку року. При цьому в 2015 році спостерігалося падіння ПІІ на 13,2%. Додатковим джерелом інвестицій у розвиток МСП Львівщини могли б стати грошові перекази фізичних осіб з-за кордону. Упродовж 2016 року в гривневому еквіваленті їх надійшло 6,1 млрд. грн. (4,5% від -20 -10 0 10 20 30 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 2015 2016 2017 Динаміка попиту МСП на кредити банків та рівня схвалення банками кредитних заявок Рівень схвалення Попит з боку МСП Джерело: Опитування про умови кредитування (НБУ) 13
 14. 14. загального обсягу переказів в іноземній валюті з-за меж України). При цьому за сумою переказів у розрахунку на одного жителя (2,4 тис. грн. на 1 особу) Львівщина посіла 11 місце серед усіх регіонів (3,2 тис. грн. на 1 особу в цілому по країні). Залучення цих коштів до підприємницької діяльності могло б мати вагомий вплив на розвиток підприємництва. Однак можливості перетворення цих коштів на інвестиційні ресурси є обмеженими та потребують інституційних перетворень на національному рівні. 5. Політика сприяння розвитку МСП на рівні регіону Упродовж 2016-2017 років у Львівській області діяло кілька програм регіонального розвитку, які передбачали окремі заходи зі сприяння розвитку МСП. «Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року» в рамках Стратегічної цілі «Конкурентоспроможна економіка» визначає підтримку МСП, зокрема у високотехнологічних галузях. Також підтримка малого бізнесу передбачена окремим завданням «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області». Окрім цього, Львівська область є одним із п’яти пілотних регіонів Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», у рамках якої розроблено проект «Стратегії розвитку малого й середнього підприємництва Львівської області на період до 2020 року». Окремі заходи, що узгоджуються з принципами Акта з питань малого бізнесу для Європи та впроваджувались у регіоні (у тому числі за сприяння регіональної (місцевої) влади в 2016-2017 рр. Напрямки політики та їх відповідність принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи Основні Заходи Стан виконання 1 Стратегічні документи (Підприємницьке середовище)* Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року • Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 29.03.2016 №146 • Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка передбачає «сприяння розвитку малого й середнього бізнесу, зокрема у високотехнологічних галузях, зміщення його в реальний сектор». • Завдання 1.3.6. Створення технологічних парків та бізнес- інкубаторів для науковців та малого бізнесу. 14
 15. 15. *Див. повні назви принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи в Додатку 1 План заходів із реалізації у 2017-2018 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року • Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 21.03.2017 №394. • Напрямок 1.1. Інвестиції та бізнес. Передбачає створення сприятливих умов для МСП, умов для залучення інвестицій, розвиток індустріальних парків та сприяння створенню кластерів. Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області • Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 26.04.2016 №163. • Серед завдань Програми: підтримка малого бізнесу та сприяння створенню індустріальних парків. • Програма передбачає кредитування малого бізнесу, який працює в галузях харчової переробки, деревообробки та виробництва меблів. • 8 лютого 2017 презентовано Звіт про виконання Програми. Програма соціально- економічного та культурного розвитку Львівської області на 2017 рік • Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 01.06.2017 №462. • Одним із ключових заходів на 2017 рік визначено фінансову підтримку малого бізнесу, підприємницьких ініціатив учасників АТО (через мікрокредитування). Стратегія транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської області, Волинської області та Брестської області на 2014-2020 роки. • Прийнято в травні 2014 року в Любліні (Польща). • Рішенням Львівської обласної ради від 29.11.2016 №314 доручено Львівській ОДА подати Стратегію на розгляд та затвердження сесією обласної ради. Стратегія очікує затвердження Львівської облради. • Стратегія передбачає обмін інформацією про ведення підприємницької діяльності на території регіонів-учасників. Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2016- 2020 роки • Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 01.03.2016 №106. • Програма передбачає фінансову підтримку (компенсацію відсотків за кредитами, пільгові кредити на 15
 16. 16. реалізацію бізнес-планів, дотації) суб’єктів господарювання агропромислового комплексу. Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва Львівської області на період до 2020 року • Проект розроблено в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». 2 Проекти технічної допомоги (Підприємницьке середовище; Підвищення кваліфікації) Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (ЄС та ПРООН) • 2014-2017, триває ІІІ фаза програми (усього Проект триває від 2008 року). • 16 жовтня 2014 року у Львівській області було представлено третю фазу Проекту та підписано тристоронню Угоду про співпрацю між Львівської ОДА, Львівською облрадою та ПРООН. • 14 листопада 2014 року затверджено список районів- партнерів. Програма «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID) • Грудень 2014 – грудень 2017. • Львівська область є одним із 5 пілотних регіонів Програми ЛЕВ • У 2017 році розроблено «Дорожню карту розвитку МСП гірських районів Львівщини». Розробник – ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень», яка перемогла в конкурсі Дорожніх карт Програми USAID ЛЕВ. • У 2016 році серед переможців конкурсу Дорожніх карт була ГС «Центр «Регіональний розвиток». Розроблену в рамках Проекту «Дорожню карту розвитку МСП» затверджено депутатами Тростянецької ОТГ. Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, ПУЛЬС (USAID) • 14 грудня 2015 – 13 грудня 2020 • Проект впроваджується. Всеукраїнським об’єднанням органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 16
 17. 17. • У рамках Проекту впроваджуються три компоненти: формування правового поля децентралізаційної реформи, збільшення ресурсів місцевого самоврядування, зміцнення спроможності учасників реформи. Проект «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» (Міністерство розвитку Республіки Польща) • 30 червня 2016 р. відбулося урочисте відкриття проекту в Києві. • Львівська область обрана одним із 7 пілотних регіонів. Програма «U-Lead з Європою», component 2 - «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування» (ЄС) • 24 січня 2017 року Новострілищанська ОТГ підписала меморандум про співпрацю з компанією SKL International, яка реалізовує Початкову фазу U-Lead component 2. • У рамках меморандуму передбачався ремонт та обладнання ЦНАП, навчання фахівців та інформування населення. Проект «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади» (Європейська Комісія) • 01.02.2016-01.08.2017. • Загальний бюджет Проекту близько 1,1 млн. євро. • Львівська область є одним із трьох регіонів-учасників Проекту (разом із Волинською та Рівненською областями). • Цілі: створення зразкових ЦНАПів, впровадження е-технологій у ЦНАП, обмін досвідом щодо діяльності ЦНАП. Проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» (Уряд Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку • 01.04.2014-31.03.2021. • Львівська область є одним із 4 цільових регіонів. • На фінансування передбачено близько 20 млн. канадських дол. 17
 18. 18. 3 Публічні заходи, присвячені обговоренню питань, пов’язаних із МСП (Підприємницьке середовище; Зовнішні ринки) Міжнародний економічний форум у Львові • 16-й Форум проведено 3-4 листопада у Львові під назвою «Львівщина – фабрика Європи». Близько 1000 учасників (керівництво держави та регіону, представники бізнесу, закордонні інвестори та ін.). • 17-й Форум проведено 26-27 жовтня під назвою «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні». Форум місцевого розвитку в Трускавці • І Форум проведено 25-26 червня 2016 року за підтримки Львівської облради, Програми USAID РАДА та Фонду Східна Європа. Близько 100 учасників. • 23-25 червня 2017 року проведено ІІ Форум. 400 учасників з України, Польщі, Угорщини, Румунії. • Партнером ІІ Форуму виступила Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Командою Програми проведено панельні дискусії «Регуляторна політика – нові можливості місцевого самоврядування для підтримки малого та середнього бізнесу», «Оцінка бізнес-клімату карпатських областей: бачення малого та середнього бізнесу». Міжнародна агропромислова виставка та форум із розвитку фермерства AGROPORT West Lviv • AGROPORT West Lviv – один із найбільших заходів аграрного сектору в Східній Європі. • 26-28 травня 2016 року проведено ІІІ AGROPORT West Lviv. Орієнтований на дрібних та середніх фермерів у різних галузях аграрного сектору. • 27-29 квітня проведено V AGROPORT West Lviv. Також орієнтований на дрібних та середніх фермерів у різних галузях аграрного сектору. 18
 19. 19. 4 Центри надання адміністративних послуг (Підприємницьке середовище) Розширення мережі Центрів надання адміністративних послуг • Станом на 1 липня 2017 року в регіоні діяло 39 ЦНАПів. ЦНАП присутні вже в усіх районах області та містах обласного значення. • У регіоні діють проекти МТД, що сприяють розвитку мережі ЦНАП у регіоні («Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади» та U-LEAD) • 25 жовтня в селищі Нові Стрілища Жидачівського району відкрили ЦНАП Новострілищанської ОТГ, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». 5 Інфраструктура підтримки МСП (Підприємницьке середовище) Індустріальні парки (ІП) • Львівський ІП «Рясне – 2», включено в Реєстр індустріальних (промислових) парків 07.02.2014. • Яворівський ІП, включено в Реєстр 26.04.2017. • Кам’янка-Бузький ІП, включено в Реєстр 31.05.2017. • Новороздільський ІП, включено в Реєстр 15.06.2017. • ІП «СІГМА Парк Яричів», включено в Реєстр 04.09.2017. • Створення ІП є одним із важливих напрямків розвитку Львівської області відповідно до «Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року» та «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області». Центр підтримки бізнесу у м. Львові • Створений у рамках ініціативи EU4BUSINESS на базі агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. • Є одним із 15 центрів підтримки бізнесу, відкриття яких заплановано в Україні в рамках ініціативи EU4BUSINESS. Консалтинговий центр із розвитку підприємництва • У 2015 році в низці районів області відкрито консалтингові центри (консультаційні пункти) з розвитку 19
 20. 20. підприємництва на базі районних центрів зайнятості. • Консалтингові центри діють зокрема в Дрогобицькому, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Сколівському та деяких інших районах. 6 Ініціативи та креативні починання (Підприємницьке середовище) Львівський регуляторний хаб • Хаб – майданчик для співпраці експертів, бізнес-асоціацій та місцевої влади. Створений спільною ініціативою Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» і Школи управління Українського католицького університету за підтримки ЛОДА та КПЛ. • 30.08.2016 проведено установчу зустріч, 15.12.2016 підписано меморандум про відкриття. Інвестиційний портал Львівської області • Створено 2013 року за ініціативою ЛОДА. • Співробітники надають послуги консалтингу, пошуку інвестиційних ділянок, персоналу, партнерів та проектів. Онлайн-платформа реалізації обласних програм • Створено в травні 2016 року Департаментом економічної політики. База даних містить інформацію про 53 обласні програми. Каталог підприємств, установ та організацій • Каталог є базою даних, що містить контакти та основні дані про підприємства регіону. • Створено у вересні 2015 року Департаментом економічного розвитку, торгівлі та промисловості ЛОДА. Служба інвестора • Створено в жовтні 2016 року (розпорядження голови ЛОДА від 10.10.2016 №767/005-16) • Служба інвестора – це постійно діючий консультативно-дорадчий орган при ОДА, який повинен вирішувати поточні проблемні 20
 21. 21. питання наявних та потенційних інвесторів. Святкування Дня підприємця • 2.09.2016 проведено щорічне нагородження підприємців із нагоди святкування Дня підприємця. 9 підприємців були нагороджені Почесними грамотами ЛОДА, 26 отримали Подяку голови ЛОДА. • 4.09.2017 в рамках свята нагороджено найкращих бізнесменів, 28 отримали Подяку голови ЛОДА. • Нагородження підприємців відбувається в номінаціях: «Краще мале підприємство Львівщини», «Краща жінка-підприємець Львівщини», «Кращий молодий підприємець Львівщини». 7 Заходи з полегшення доступу МСП до ресурсів (Фінансування; Підвищення кваліфікації; Інструменти підтримки МСП) Кадрові • У 2016-2017 роках у Львові проведено серію тренінгів «Комплексний підхід до експорту як запорука міжнародного успіху компанії» у рамках спільного проекту Програми USAID ЛЕВ та Торгово-Промислової Палати України. • 17 листопада 2016 року у Львові Програма USAID ЛЕВ провела практичний семінар для представників МСП «Що потрібно знати малому та середньому бізнесу про економічну конкуренцію та можливості захисту своїх прав та інтересів». • У червні 2017 року на Львівщині розпочали втілювати проект «Рука допомоги» для малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (реалізується Мінсоцполітики за сприяння Світового банку. Станом на 14.08.2017 45 осіб отримали фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу. 21
 22. 22. Фінансові • За результатами конкурсу мікрокредитування в 2016 році було укладено 16 угод між фінансово- кредитними установами та суб’єктами підприємницької діяльності. Також профінансовано експертні висновки (Підсумковий звіт щодо виконання Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області). • 11,2 млн. грн. на фінансування підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу (Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2016-2020 роки). • Згідно з Планом реалізації «Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року» запланована підтримка малого бізнесу на засадах мікрокредитування (по 2 млн. грн. на 2017 та 2018 роки). 8 Ради підприємців, бізнес-асоціації (Спочатку подумай про малих підприємців; Підтримка з боку влади) Координаційно- дорадча рада з питань підприємництва при ЛОДА • Раду утворено в березні 2015 року. Входять члени громадських організацій та об’єднань, представники бізнесу та бізнес- асоціацій. • У 2016 році було проведено 4 засідання (10 лютого, 13 травня, 10 червня та 23 грудня). ГО «Клуб ділових людей» (КДЛ) • КДЛ – бізнес-клуб керівників та власників малого бізнесу, є найбільшою в Україні організацією подібного типу. Заснований у 2009 році. • У Львові знаходиться головний офіс КДЛ. • Клуб об’єднує більше 1400 учасників (членів). Більше 50 офіційних партнерів (у т.ч. міжнародних). Кожного року проводиться більше 500 заходів. • У липні-серпні 2017 року в рамках спільного проекту КДЛ та Програми 22
 23. 23. USAID ЛЕВ було проведено опитування малого бізнесу Львова (539 респондентів). Комітет підприємців Львівщини (КПЛ) • Комітет є громадською організацією, яку засновано в лютому 2005 року для захисту прав підприємців регіону. • Комітет тісно співпрацює з ЛОДА. Реалізовано ідею Координаційно- дорадчої ради з питань підприємництва при ЛОДА. За підтримки КПЛ реалізовано ідею Львівського регуляторного хабу. Рада лісового сектору при Львівській ОДА • Рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом. • До складу Ради ввійшов 21 учасник: представники влади, бізнесу, громадськості, ЗМІ, екологічних організацій, науковці. • 12.10.2016 проведено перше засідання Ради. На основі аналізу вказаних заходів підтримки малого та середнього підприємництва можна зробити висновок, що у Львівській області втілюється в життя комплексна регіональна політика, спрямована на покращення бізнес-середовища. Владою регіону прийнято низкау стратегічних документів регіонального розвитку. Зокрема, окремі заходи спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу. Однак, незважаючи на це, сектор МСП Львівщини потребує більшої підтримки у сфері полегшення доступу до фінансових та кадрових ресурсів. 23
 24. 24. 6. Довідкова інформація Перелік основних індикаторів, що характеризують розвиток підприємництва й відображені в Регіональному профілі МСП Індикатор Дані регіону Дані по країні в цілому Відхилен ня Основні індикатори економічного розвитку: Реальний приріст валового регіонального продукту (2016, попередні дані) -0,7% 2,3% -3 в.п. Приріст зайнятості (2016) 0,5% -0,7% 1,2 в.п. Збільшення середньої заробітної плати (реальне, 2016) 10,3% 9,0% 1,3 в.п. Частка підприємців, які позитивно або задовільно оцінюють бізнес-клімат 70,8% 60,9% 9,9 в.п. Індикатори, що відображають зміни в секторі МСП, утому числі завдяки регіональній політиці: Кількість Кількість суб’єктів МСП (2016) 114,7 тис. 1,865 млн — Приріст кількості суб’єктів МСП (2016) - 4,8% -5,5% 0,7 в.п. Кількість суб’єктів МСП у розрахунку на 1 тис. осіб, одиниць (2016) 45,2 од. 43,7 од. 1,5 од. Частка юридичних осіб серед суб'єктів МСП (2016) 13,6% 16,4% -2,8 в.п. Зайнятість Кількість зайнятих на суб’єктах МСП (2016) 396 тис. 6,7 млн — Частка зайнятих на всіх суб’єктах МСП у загальній кількості зайнятих усіх суб’єктів господарювання / у загальній кількості зайнятих працездатного віку в регіоні (2016) 91,6%/ 38,5% 80,8%/ 42,6% 10,8 в.п. /-4,1 в.п. Приріст зайнятості на суб’єктах МСП (2016) 2,3% 0,5% 1,8 в.п. Частка зайнятих на МСП-юридичних особах у загальній кількості зайнятих на суб’єктах МСП (2016) 62,1% 65,3% -3,2 в.п. 24
 25. 25. Реалізаціяпродукції Частка суб’єктів МСП у загальному обсязі реалізованої продукції підприємств (2016) 77,1% 65,2% 11,9 в.п. Реальний приріст обсягу реалізованої продукції суб’єктів МСП (2016) 7,5% 7,5% 0 в.п. Частка МСП, які розширювали свою діяльність упродовж останніх 2 років (2016) 41,5% 30,7% 10,8 в.п. Частка МСП, які планують розширювати свою діяльність у наступні 2 роки (2016) 58,8% 47,8% 11 в.п. Частка прибуткових МСП-юридичних осіб (2016) 73,7% 73,4% 0,3 в.п. Частка підприємців, для яких обмежений доступ до коштів є перешкодою в розвитку бізнесу (інтегральний показник, 2016) 37,7% 35,9% 1,8 в.п. Основні перешкоди розвитку МСП: Найбільшіперешкод розвиткуМСП Частка МСП, які вказали на нестабільну політичну ситуацію як одну з найбільших перешкод (2016) 50,9% 44,4% 6,5 в.п. Частка МСП, які вказали на недостатність замовлень/обсягів реалізації як одну з найбільших перешкод (2016) 58,5% 58,5% 0 в.п. Частка МСП, які вказали на високі ставки податків як одну з найбільших перешкод (2016) 34,9% 35,1% -0,2 в.п. Частка МСП, які вказали на брак кваліфікованих працівників як одну з найбільших перешкод (2016) 32,1% 20,3% 11,8 в.п. Джерело: Держстат, ABCA 25
 26. 26. Примітка: Для порівняння вибирались регіони, що межують із Львівською областю, а також окремі регіони з подібним економічним рівнем розвитку. Частина даних про МСП Закарпатської та Тернопільської областей відсутні у зв’язку з конфіденційністю даних про суб’єкти середнього підприємництва. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Вінницька Волинська Закарпатська Івано-Франківська Львівська Рівненська Тернопільська Херсонська Хмельницька Черкаська Кількість суб'єктів МСП в розрахунку на 1 тис. жителів Регіон Україна Джерело: Держстат України 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Вінницька Волинська Закарпатська Івано-… Львівська Одеська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Черкаська Частка суб'єктів МСП в зайнятості на суб’єктах господарювання Регіон Україна Джерело: Держстат України 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Вінницька Волинська Закарпатська Івано-Франківська Львівська Одеська Рівненська Тернопільська Черкаська Чернігівська Частка суб'єктів МСП в реалізованій продукції Регіон Україна Джерело: Держстат України 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Житомирська Волинська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Одеська Рівненська Тернопільська Хмельницька Частка прибуткових МСП (підприємств) Регіон Україна Джерело: Держстат України Порівняння основних показників розвитку сектору МСП у Львівській області з показниками інших регіонів (2016 рік) 26
 27. 27. Додаток 1. Принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe)7 1. Створити умови, за яких підприємці та сімейний бізнес можуть процвітати, а підприємництво винагороджується (Підприємницьке середовище). 2. Забезпечити умови, за яких чесні підприємці, яким загрожує банкрутство, можуть швидко отримати другий шанс (Другий шанс). 3. Розробляти правила відповідно до принципу «спочатку подумай про малих підприємців» (Спочатку подумай про малих підприємців). 4. Домагатися від Уряду бути чутливим до потреб малих та середніх підприємств (Підтримка з боку влади). 5. Адаптувати інструменти публічної політики до потреб малих та середніх підприємств (Інструменти підтримки МСП). 6. Полегшити доступ малих та середніх підприємств до фінансових ресурсів і розвивати правове й ділове середовище, що сприятиме своєчасним розрахункам за комерційними операціями (Фінансування). 7. Допомогти малим та середнім підприємствам більш повно скористатися можливостями спільного ринку ЄС (Спільний ринок). 8. Сприяти підвищенню кваліфікації представників малих та середніх підприємств і розвитку всіх форм інновацій (Підвищення кваліфікації). 9. Сприяти розвитку можливостей малих та середніх підприємств трансформувати екологічні виклики в можливості (Можливість відповідати на екологічні виклики). 10. Заохочувати та підтримувати малі та середні підприємства отримувати зиск від ринків, які зростають (Зовнішні ринки). 7 Small Business Act for Europe. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN 27
 28. 28. Довідка: визначення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні Визначення МСП в Україні міститься в Господарському кодексі (стаття 55.3). До них належать суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн. євро, а чисельність працівників не перевищує 250 осіб. Визначення МСП в Україні Категорія підприємства Гранична чисельність працівників Річний дохід Суб’єкти мікропідприємництва ≤ 10 ≤ 2 млн. євро Суб’єкти малого підприємництва ≤ 50 ≤ 10 млн. євро Суб’єкти середнього підприємництва Невключені до інших груп Великі підприємства > 250 > 50 млн. євро Регіональний профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану й перспектив розвитку сектору малого та середнього підприємництва в регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Це другий випуск регіонального профілю розвитку МСП у Львівській області. Він характеризує загальний стан сектору МСП Львівщини, у тому числі в порівнянні з середніми показниками по країні, показниками окремих регіонів та показниками попереднього періоду. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП. Застереження: окремі статистичні дані, наведені в регіональному профілі, можуть бути уточнені Державною службою статистики в майбутньому. Уточнені дані можуть дещо відрізнятись, хоча відмінності, зазвичай, є незначними. Цей документ підготовлено в рамках реалізації завдань Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки. 28

×