Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2016/17 роки)

429 views

Published on

Регіональний профіль МСП — це інструмент моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП.

За підсумками 2016 року, на малі підприємства Тернопільщини припадало 33,5% від загального обсягу реалізованої продукції підприємств Тернопільщини.

У 2016 році майже чверть малих підприємств регіону працювала в сільському господарстві (23,4%). На торгівлю та промисловість припадало, відповідно, 19% та 16,1%. Ринок більшості МСП Тернопільщини (56,6%) обмежений власним регіоном.

Головними перешкодами для розвитку МСП були і є брак попиту, нестабільна політична ситуація та високі ставки податків.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2016/17 роки)

 1. 1. 1 Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2016/17 роки) Сектор МСП1 регіону в 2016-2017 роках:  Суб’єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Тернопільської області відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічного розвитку регіону. За підсумками 2016 року, на малі підприємства припадало 33,5% від загального обсягу реалізованої продукції підприємств Тернопільщини.  Малі підприємства регіону виконують важливу соціальну функцію. У 2016 році вони забезпечували роботою 27,6 тис. осіб або 38,8% від усіх зайнятих на підприємствах (6,9% від усіх зайнятих працездатного віку).  У 2016 році майже чверть малих підприємств регіону працювала в сільському господарстві (23,4%). На торгівлю та промисловість припадало, відповідно, 19% та 16,1%. Ринок більшості МСП Тернопільщини (56,6%) обмежений власним регіоном.  На розвиток МСП Тернопільщини в 2016 році впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Зокрема, головними перешкодами для розвитку були і є брак попиту, нестабільна політична ситуація та високі ставки податків. Методологічна примітка: При підготовці Профілю використовуються оприлюднені на момент його написання статистичні дані. Враховуючи затримку в оприлюдненні статистичних даних щодо розвитку МСП на 6-10 місяців із моменту закінчення звітного періоду, у цьому випуску Профілю використано статистичні дані станом на серпень 2017 року. У Профілі використано також дані опитування підприємств та підприємців «Щорічна оцінка ділового клімату», проведеного в грудні 2016 – січні 2017 року. 1 Сектор МСП – це суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн. євро, а чисельність працівників не перевищує 250 осіб. Регіональний профіль МСП — це інструмент моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Моніторинг відбувається на основі індикаторів, аналіз зміни яких дозволяє робити висновки про розвиток МСП у регіоні, визначати напрямки регіональної політики, а в кінцевому підсумку – сприяти зростанню добробуту регіону. Випуск №2, вересень 2017
 2. 2. 2 1. Роль МСП у розвитку економіки регіону За підсумками 2015 року, валовий регіональний продукт (ВРП) Тернопільської області становив майже 25 тис. грн. у розрахунку на одну особу, що майже в 2 рази менше від показника по країні в цілому (46,4 тис. грн.). Таким чином, за розміром ВРП Тернопільщина посіла двадцять друге місце серед усіх регіонів України. Водночас, падіння ВРП області нижче ніж в цілому по Україні (-6,3% проти -9,8%). За попередніми даними Держстату України, у 2016 році Тернопільщина була одним із кількох регіонів, у яких відбулося зменшення ВРП (-2,9% проти 2,3% зростання по країні в цілому). У 2016 році загальний обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) підприємств регіону (скоригований на інфляцію, яка в 2016 році становила 13,9%) упав майже в 2 рази порівняно з попереднім роком, хоча в цілому по країні цей показник зріс на 5,8%. При цьому, малі підприємства Тернопільщини продемонстрували зростання реалізації на 21,3%2 . Упродовж 2016 року кількість зайнятих осіб працездатного віку на Тернопільщині зросла на 2,3 тис. (0,6%) і становила 397,3 тис. осіб. Водночас. кількість зайнятих на підприємствах регіону зменшилася на 3,4 тис. осіб або 4,6%. Однак на малих підприємствах зайнятість збільшилася на 0,1 тис. осіб (0,4%). У результаті, порівняно з 2015 роком, частка зайнятих на малих підприємствах від загальності кількості зайнятих працездатного віку в області не змінилася і становила 6,9%, що майже в півтора раза менше від відповідного показника по країні в цілому (10% у 2015 році та 10,3 % у 2016 році). Таким чином, сектор МСП області демонструє покращення окремих показників діяльності (в першу чергу збільшення обсягів реалізованої продукції), що підкреслює його роль в економічному розвитку регіону, особливо зважаючи на погіршення загальноекономічних показників. 2 Держстат України не оприлюднює показники діяльності великих і середніх підприємств Тернопільської області у зв’язку з конфіденційністю даних. Відповідно, у Регіональному профілі МСП Тернопільської області, насамперед, представлено основні показники діяльності малих підприємств. 28,5 32,0 33,5 36,9 46,4 15,1 16,6 16,8 20,2 25,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2011 2012 2013 2014 2015 ВРП в розрахунку на 1 особу, тис. грн Україна Тернопільська обл. Джерело: Держстат України
 3. 3. 3 2. Діяльність МСП Основні структурні показники діяльності підприємств Тернопільщини в 2016 році Абсолютні показники Відносні показники Кількість суб'єктів Зайнятість, тис. осіб Обсяг реалізації, млрд. грн. Частка в кількості Частка в зайнятості Частка в обсязі реалізованої продукції мікро 3282 10,5 4192,3 77,2% 14,8% 9,0% малі 733 17,1 11332,7 17,3% 24,0% 24,5% середні 233 * * 5,5% * * МСП 4248 * * 99,98% * * великі 1 * * 0,02% * * Всього 4249 71,1 46350,4 100.0% 100,0% 100,0% Джерело: власні розрахунки на основі даних Держстату України Примітка: показники діяльності великих і середніх підприємств не публікуються у зв’язку з конфіденційністю даних. 2.1. Кількість суб’єктів підприємництва За підсумками 2016 року, у Тернопільській області налічувалося 4015 малих підприємств (включно з мікро-), 233 середніх і лише 1 велике. При цьому, починаючи з 2014 року, у регіоні щорічно спостерігається падіння кількості МСП. У 2016 році його темпи досягли -16,6%, що майже в півтора раза випереджає відповідний показник по країні в цілому (-10,8%). Відбулося це в основному за рахунок малих підприємств (- 17,3%), хоча кількість середніх теж зменшилася (-2,1%). Хоча такі тенденції відповідають загальноукраїнським, але для Тернопільської області в довгостроковій перспективі вони можуть мати більш критичні наслідки, зважаючи на вирішальну роль сектору МСП в економіці регіону. Усього в 2016 році на Тернопільщині 4,5 4,9 4,8 4,8 4,0 8,0 8,6 7,9 8,0 7,2 3 4 5 6 7 8 9 2012 2013 2014 2015 2016 Кількість МСП на 1 тис. жителів Тернопільська обл. Україна Джерело: Держстат України
 4. 4. 4 налічувалося 4 МСП у розрахунку на одну тисячу наявного населення, що на 3,2 пункту менше ніж по країні в цілому. За цим показником Тернопільська область посідає одну з останніх позицій серед усіх регіонів України, що підкреслює необхідність здійснення виважених та комплексних заходів з розвитку МСП. 2.2. Зайнятість За підсумками 2016 року, на малих підприємствах Тернопільської області було зайнято 27,6 тис. осіб, що на 0,1 тис. осіб або 0,4% більше ніж у 2015 році. Таким чином, у 2016 році частка зайнятих на малих підприємствах становила 38,8% від загальної кількості зайнятих на підприємствах, що майже в півтора раза перевищує відповідний показник в цілому по країні (27,9%). При цьому, у 2015 році відповідний показник становив 36,9% (в цілому по Україні - 26,8%). За підсумками 2016 року рівень безробіття в регіоні залишився одним із найвищих в Україні – 11,7% (в цілому по країні – 9,7%). Це дає підстави стверджувати, що малий бізнес Тернопільщини не повністю використовує трудовий потенціал регіону. Необхідно звернути увагу, що темпи зменшення зайнятості на малих підприємствах були значно меншими порівняно з падінням кількості малих підприємств (див. Розділ 2.1. Кількість суб’єктів підприємництва). Згідно з результатами опитування АВСА, лише 26% МСП регіону скоротили чисельність персоналу, тоді як 32% збільшували, а 42% не змінювали. При цьому, в цілому по Україні лише 22% МСП збільшували кількість працівників, а 33% - зменшували. Це може свідчити про те, що закриваються переважно мікро підприємства, внесок яких у зайнятість є меншим, ніж малих підприємств. З іншого боку, можна припустити, що працівники, що вивільнилися через закриття одних підприємств, змогли працевлаштовувати на інших, що й зумовило не таке різке падіння зайнятості в секторі МСП. 99,7% 97,7% 91,4% 91,7%100% 98,0% 82,2% 76,8% 78,5% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 2012 2013 2014 2015 2016 Рисунок 3. Динаміка зайнятості на малих підприємствах в порівнянні з 2012 роком Тернопільська обл. Україна Джерело: Держстат України
 5. 5. 5 2.3. Обсяги реалізації продукції У 2016 році реальний (тобто скоригований на інфляцію) обсяг реалізованої продукції малих підприємств Тернопільщини зріс на 21,3% і становив 15,5 млрд. грн. у поточних цінах( 8,2 млрд. грн. у цінах 2011 року). Тобто, на малі підприємства припадало 33,5% від загального обсягу реалізації підприємств регіону, що більш як у півтора раза перевищує показник по країні в цілому (19,7%). За підсумками 2016 року, зростання реалізації малих підприємств регіону суттєво випереджало відповідний показник по країні в цілому (21,3% проти 14,7%). За цим показником Тернопільщина посіла третє місце серед усіх регіонів України (після Закарпатської області та м. Києва). Враховуючи зменшення кількості МСП в регіоні, це може свідчити про певну інтенсифікацію їх діяльності МСП регіону та зростання їх конкурентоспроможності. Згідно з результатами дослідження АВСА 2016 ринок збуту 56,6% МСП Тернопільщини обмежений власним регіоном, що на 6,3 відсоткових пункту більше ніж в цілому по Україні. Водночас, відповідний показник зменшився на 6,1 відсоткових пункту порівняно з 2015 роком, що може свідчити про позитивні тенденції у пошуку нових ринків збуту. За підсумками 2016 року, головною перешкодою для МСП був брак попиту (див. Розділ 4.1. Перешкоди в розвитку МСП), який міг стимулювати підприємців до пошуку ринків за межами регіону. Зокрема, 56,2% підприємців повідомили, що планують виходити на нові ринки збуту, що майже на чверть більше ніж у 2015 році (46,5%). МСП Тернопільщини також збільшують свою активність на зовнішніх ринках. Як свідчать результати опитування АВСА, у регіоні зросла частка МСП-експортерів (від 2,7% у 2015 році до 9,2% у 2016 році). Оскільки кожен п’ятий з опитаних підприємців планує виходити на ринки ЄС чи інших країн, можна очікувати збільшення кількості експортерів в короткостроковій перспективі. 0 5 10 15 20 25 30 35 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Обсяг реалізованої продукції в цінах 2011 року, млрд грн Малі підприємства Великі підприємства
 6. 6. 6 2.4. Секторальний розподіл малого бізнесу3 За підсумками 2016 року, на Тернопільщині найбільше малих підприємств працювали в секторі сільського господарства (0,9 тис. або 23,4% від загальної кількості). Окрім цього, аграрний сектор посів друге місце за кількістю зайнятих (6 тис. осіб або 21,7% від усіх зайнятих на малих підприємствах) і також друге місце за обсягом реалізації продукції малих підприємств (4,9 млрд. грн. або 31,6% від загального обсягу реалізації малих підприємств). При цьому, найбільше зайнятих припадало на сектор промисловості (6 тис. осіб або 21,7%), який є лише на третьому місці за кількістю підприємств (0,6 тис. або 16,1%) та реалізацією (2 млрд. грн. або 12,9%). Сектор торгівлі, який посідає перше місце за обсягом реалізації (6 млрд. грн. або 38,9%), знаходиться лише на другій позиції за кількістю підприємств (0,8 тис. або 19 %) та на третій - за кількістю зайнятих (4,6 тис. осіб або 16,6%). Такий секторальний розподіл є типовим для більшості регіонів України. Важливе значення для регіону мають також сектори будівництва та транспорту. На них припадає відповідно 4,1% та 5,7% продукції, реалізованої малими підприємствами, а чисельність зайнятих становить відповідно 6,8% (1,9 тис. осіб) та 6% (1,7 тис. осіб). Окрім цього, важливо звернути увагу на галузь тимчасового розташування та організації харчування, у якій зайнято лише близько 0.1 тис. осіб. При цьому, галузь туризму визнано одним із пріоритетних напрямків розвитку області. Основні структурні показники стану малого бізнесу в Тернопільській області в 2016 році Вид економічної діяльності Кількість малих підприємств Зайнятість на малих підприємствах Реалізація продукції малих підприємств суб'єктів Розподіл кількості малих підприємств тис. осіб Розподіл кількості зайнятих на малих підприємства х млрд. грн Розподіл реалізованої малими підприємства ми продукції Усього2 4015 100,0% 27,6 100,0% 15,5 100,0% сільське, лісове та рибне господарство 939 23,4% 5,8 20,9% 4,9 31,6% оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 763 19,0% 4,6 16,6% 6,0 38,9% промисловість 646 16,1% 6,0 21, 7% 2,0 12,9% 3 Частина даних про суб’єкти середнього та великого підприємництва є конфіденційною. Тому при аналізі секторального розподілу МСП враховано лише дані для суб’єктів малого підприємництва.
 7. 7. 7 операції з нерухомим майном 401 10,0% 1,8 6,6% 0,4 2,5% будівництво 304 7,6% 1,9 6,8% 0,6 4,1% професійна, наукова та технічна діяльність 211 5,3% * * * * діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 181 4,5% 2,0 7,5% 0,2 1,2% транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 165 4,1% 1,7 6,0% 0,9 5,7% інформація та телекомунікації 130 3,2% * * * * охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 82 2,0% 0,6 2,1% 0,04 0,3% тимчасове розміщування й організація харчування 75 1,9% * * * * надання інших видів послуг 53 1,3% 0,3 1,0% 0,02 0,1% фінансова та страхова діяльність 32 0,8% * * * * мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 18 0,4% * * * * освіта 15 0,4% 0,1 0,5% 0,01 0,1% Примітка: показники діяльності малого бізнесу в окремих секторах не публікуються у зв’язку з конфіденційністю даних. Джерело: Держстат України 3. Інновації Відповідно до результатів дослідження АВСА у 2016 році 59,2% МСП регіону запроваджували заходи, які можна зарахувати до інноваційних (виробництво нових продуктів, новації в управлінні, збуті та маркетингу). Це на 0,6 відсоткового пункту більше від показника по країні в цілому та на 3 відсоткові пункти менше від показника попереднього року. Водночас, у півтора раза зросла частка МСП, які запроваджували нові продукти (від 25,3% у 2015 році до 36,8% у 2016 році), і в 2 рази – тих, які запроваджували нові процеси (від 12% до 21,1%). При цьому, майже в 2 рази зменшилася частка МСП, на яких впроваджувалися нові методи управління (від 18,7% до 10,5%).
 8. 8. 8 У 2016 році наукові організації Тернопільщини витратили 14 млн. грн. на дослідження та розробки власними силами (у т. ч. 7 млн. на прикладні дослідження та 2,8 млн. на розробки). Окрім цього, у сфері наукових досліджень було задіяно 383 працівники (без урахування науково-педагогічних працівників). МСП Тернопільщини можуть співпрацювати з дослідницькими установами регіону й використовувати їхній потенціал для розвитку інноваційної діяльності. Проте, як свідчать результати дослідження АВСА, МСП, насамперед, запроваджують інноваційні заходи, розроблені самостійно (частково та повністю). Якщо в 2015 році про це повідомили 89,1% підприємців, які впроваджували новації, то в 2016 – уже 93,3%. І хоча такі високі показники зумовлені передусім суб’єктивністю оцінки респондентами власних нововведень, їх позитивна динаміка свідчить про усвідомлене прагнення підприємців до пошуків нових шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств. За підсумками 2016 року, у Тернопільській області діяло 20 вищих навчальних закладів (підготували близько 8,6 тис. випускників) та 22 професійно-технічні навчальні заклади (9,5 тис. випускників). Узагалі більшість регіональних експертів вважають, що на Тернопільщині високий рівень освіти, проте кількість нових фахівців лише частково задовольняє потреби регіону. Зокрема, й досі існує дисбаланс між кількістю та кваліфікацією випускників, яких готують професійно-технічні заклади освіти області, та реальними потребами підприємств у кадрах. Навчальні заклади Тернопільщини можуть бути джерелом якісних трудових ресурсів та можуть вирішити (частково або повністю) проблему браку кваліфікованих спеціалістів, яка є однією з головних перешкод для розвитку малого й середнього бізнесу. Окрім цього, вони можуть здійснювати інноваційну діяльність у партнерстві з МСП регіону. 4. Оцінка ділового клімату Відповідно до результатів дослідження АВСА в Тернопільській області дещо покращилися оцінки ділового середовища. За підсумками 2016 року, 77,5% респондентів оцінили бізнес-клімат регіону позитивно або задовільно, що на 3,2 відсоткових пункти більше ніж у 2015 році. При цьому, вказані оцінки продовжують суттєво перевищувати відповідні показники по країні в цілому (51,6% у 2015 році та 60,9% у 2016 році). Підприємці Тернопільщини також більш оптимістично оцінюють фінансово- економічне становище власного бізнесу (86,8% в регіоні проти 77,9% по країні в цілому). З іншого боку, лише 25% респондентів очікують покращення загальноекономічної ситуації у короткостроковому 32% 22% 18% 16% 44% 37% 21% 18% 11% 41% Нові продукти Нові процеси Нові методи просування та збуту Нові методи управління Не запроваджували жодних заходів Напрямки впровадження інновацій Україна Тернопільська область Джерело: ABCA 2016
 9. 9. 9 періоді, що на 9,4 відсоткових пункту менше ніж по країні в цілому. Серед опитаних підприємців 44,7% МСП розширювали масштаби своєї діяльності впродовж останніх двох років (30,7% в цілому по країні). Водночас, лише 31,6% зменшували масштаби діяльності, а 28,3% залишили без змін (відповідно 39,1% та 30,2% по країні в цілому). Окрім цього, 46,6% підприємців планують розширювати свій бізнес упродовж наступних двох років, а 9,6% - зменшити, що приблизно відповідає показникам по країні в цілому (47,8% та 10,2% відповідно). Регіональний індекс ділового клімату Тернопільщини значно випереджає відповідний загальноукраїнський показник (0,17 проти 0,09). Окрім цього, індекс ділового середовища МСП (короткостроковий) Тернопільської області становить 0,03, що є третім найвищим показником серед усіх регіонів України (значення індексу в цілому по Україні становить -0,17). Короткостроковий (0,08) та довгостроковий (0,25) індекси ділової активності теж випереджають значення в цілому по країні (відповідно 0,06 та 0,15). Регіональні експерти вважають, що діловий клімат Тернопільщини є сприятливим, навіть незважаючи на існуючі перешкоди. Окрім цього, вони очікують на позитивні зміни ділового середовища в короткостроковому періоді, зокрема за рахунок співпраці бізнесу з державними органами влади та покращення макроекономічної ситуації. В цілому оптимістична оцінка поточної ситуації та позитивні очікування підприємців дозволяють зробити висновок про покращення ділового клімату саме на рівні області, зумовлене в тому числі заходами з розвитку МСП, що здійснюються місцевою владою. 4.1. Перешкоди в розвитку МСП Рейтинг перешкод, які стримують розвиток малого та середнього підприємництва в Тернопільській області, в цілому відповідає рейтингу перешкод як в інших регіонах окремо, так і по країні в цілому. Зокрема, брак попиту, нестабільна політична ситуація та високі ставки податків є головними бар’єрами для бізнесу підприємців Тернопільщини. Згідно з результатами дослідження АВСА для більшості перешкод немає значної різниці між регіональними та загальнодержавними показниками. Проте підприємці Тернопільщини більш часто вказують на брак попиту (61,8% у регіоні проти 58,5% по країні в цілому), високі ставки податків (38,2% проти 35,1%), складне податкове адміністрування (30,3% проти 27,2%) та корупцію (26,3% проти 22,6%). Проте на фоні України підприємці області помітно виділяють проблему інфляції (35,5% проти 25,8%), що пов’язано з тим, що багато МСП регіону працюють в сфері торгівлі, де попит має вирішальне значення, а високий рівень інфляції, в свою чергу, негативно впливає на попит. З іншого боку, респонденти рідше повідомляють про негативний вплив нестабільної політичної ситуації (42,1% проти 44,4%), часті зміни економічного законодавства (23,7% проти 25,7%) та війну на Сході України (18,4% проти 20,4%).
 10. 10. 10 Перешкоди в розвитку МСП (АВСА 2015 та 2016)4 Перешкоди Україна 2016 Тернопільська обл. 2016 Тернопільська обл. 2015 Зміни у регіоні (у в.п.) 5 Брак попиту 58.5% 61.8% 44.0% ▲17.8 Нестабільна політична ситуація 44.4% 42.1% 48.0% ▼-5.9 Високі ставки податків 35.1% 38.2% 36.0% ▲2.2 Інфляція 25.8% 35.5% 32.0% ▲3.5 Складне податкове адміністрування 27.2% 30.3% 28.0% ▲2.3 Корупція 22.6% 26.3% 20.0% ▲6.3 Високі ставки кредитів 16.5% 25.0% 16.0% ▲9.0 Високий регуляторний тиск 23.0% 23.7% 21.3% ▲2.4 Часті зміни економічного законодавства 25.7% 23.7% 17.3% ▲6.4 Низька доступність кредитів 18.6% 21.1% 21.3% ▼-0.2 Війна на Сході України 20.4% 18.4% 24.0% ▼-5.6 Неефективність державного апарату 14.4% 15.8% 5.3% ▲10.5 Високий рівень конкуренції 19.4% 14.5% 17.3% ▼-2.8 Брак обігових коштів 17.0% 11.8% 16.0% ▼-4.2 Обтяжливе валютне регулювання 9.6% 9.2% 13.3% ▼-4.1 Недостатньо кваліфікованих працівників 20.3% 2.1% 17.3% ▼-15.2 Також необхідно звернути увагу на зміни в рейтингу перешкод для розвитку МСП, які відбулися в 2016 році порівняно з 2015 роком. Зокрема, на перше місце вийшла проблема браку попиту (61,8%), яка роком раніше знаходилась на другій позиції (44%). При цьому, другу сходинку посідає проблема нестабільної політичної ситуації (42,1%), яка в 2015 році була головною перешкодою (48%). Окрім цього, у півтора раза зросла частка підприємців, які скаржаться на високі ставки кредитів (16% у 2015 році проти 25% у 2016 році), та в три рази – на неефективність державного апарату (5,3% проти 15,8%). З іншого боку, у 2016 році майже у 8 разів менше підприємців поскаржилися на нестачу кваліфікованих працівників (17,3% у 2015 році проти 2,1% у 2016), що частково можна пояснити 4 Частка респондентів, які вибрали вказані перешкоди з переліку. 5 Зміни в 2016 році порівняно з 2015 роком
 11. 11. 11 значною пропозицією фахівців на ринку праці, адже рівень безробіття в області є одним з найвищих в країні. Оцінка проблемності регуляторних процедур для МСП у Тернопільській області Джерело: Звіт опитування експертів 2016/2017 Згідно з результатами опитування регіональних експертів валютне регулювання та підключення до електромереж є головними регуляторними проблемами для МСП Тернопільщини. Окрім цього, суттєво впливають на ведення бізнесу сфера сертифікації (технічного регулювання), санітарно- гігієнічний контроль та підключення до каналізації і водовідведення. Водночас, за оцінкою експертів, цінове регулювання, реєстрація бізнесу, регулювання пожежної безпеки, митне оформлення, ліцензування та адміністрування податків не створюють проблем для підприємців регіону. 4.2. Доступ до фінансування МСП Тернопільщини мають обмежені можливості для здійснення інвестицій за рахунок власних коштів. З одного боку, у 2016 році 76,7% підприємств регіону були прибутковими, що на 3,3 відсоткових пункту більше ніж в цілому по країні, хоча і на 1 відсотковий пункт менше ніж у 2015 році. З іншого 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Адміністрування податків Ліцензування Митне оформлення Регулювання пожежної безпеки Реєстрація та постановка на облік Цінове регулювання Регулювання зовнішньої реклами Регулювання на початку користування приміщеннями Регулювання землекористування Регулювання праці Підключення до каналізації та водовідведення Санітарно-гігієнічний контроль Сертифікація (технічне регулювання) Підключення до електромереж Валютне регулювання не проблема значна проблема
 12. 12. 12 боку, бізнес регіону відчуває проблему браку попиту, що знаходить свій прояв у порівняно низьких обсягах реалізації та прибутку. Таким чином, незважаючи на значну частку прибуткових підприємств, для покриття інвестиційних витрат недостатньо генерованого ними прибутку. Істотною перешкодою для розвитку МСП є також обмежений доступ до зовнішнього фінансування. З одного боку, упродовж 2016 та 2017 років стабільно зростає попит МСП на кредити (згідно з результатами опитування НБУ). Насамперед, це стосується отримання короткострокових гривневих позик. Однак, починаючи з першого кварталу 2017 року, зростає попит на довгострокові кредити, а з другого кварталу того ж року – на позики в іноземній валюті. При цьому, доступність кредитних коштів продовжує залишатися низькою через високі кредитні ставки. Рівень схвалення кредитних заявок зростав лише в другому півріччі 2016 року (на 18,5% у третьому кварталі та 7,2%, у четвертому) та другому кварталі 2017 року (19,9%). Окрім цього, Тернопільщина належить до регіонів зі слабкою насиченістю об’єктами банківської інфраструктури. Станом на 1 липня 2017 року на території області діяло 174 структурні підрозділи банків (або 2 одиниці на 10 тис. населення). На Тернопільщину припадає 2,3% (3,1 млрд. грн.) від загального обсягу переказів фізичних осіб з-за кордону. У розрахунку на 1 душу наявного населення ця сума становить 2,9 тис. грн. (восьме місце серед усіх регіонів України), лише трішки нижче від показника для країни в цілому (3,2 тис. грн.). Зрозуміло, що перетворити ці кошти в інвестиційні ресурси достатньо складно, тим не менш потенційно вони можуть відігравати значну роль в розвитку економіки області. Незважаючи на те, що у регіоні продовжує зменшуватися обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) (за підсумками 2016 року, ПІІ скоротилися на 11,8% і становили 49,2 млн. дол. США.) є успішні приклади проектів, реалізованих за участі іноземних інвесторів. Передусім це ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», ТОВ «Мікоген-Україна», ТОВ «Кнауф Гіпс Скала», ТОВ «МВ Стеллар» та інші. 5. Політика сприяння розвитку МСП на рівні регіону Упродовж 2016-2017 років у Тернопільській області діяли кілька регіональних програм розвитку, зокрема «Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року», яка включає операційну -20 -10 0 10 20 30 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 2015 2016 2017 Динаміка попиту МСП на кредити банків та динаміка рівня схвалення банками кредитних заявок Рівень схвалення Попит з боку МСП Джерело: Опитування про умови кредитування (НБУ)
 13. 13. 13 ціль «Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва», та «Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки». Тернопільська область є одним із п’яти пілотних регіонів Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», у рамках якої було розроблено Стратегію розвитку МСП. Окремі заходи, які узгоджуються з принципами Акта з питань малого бізнесу для Європи та впроваджувались у регіоні (у тому числі за сприяння регіональної (місцевої) влади в 2016-2017 рр. Напрямки політики та їх відповідність принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи Основні заходи Стан виконання 1 Стратегічні документи (Підприємницьке середовище)* *Див. повні назви принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи в Додатку 1 Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016- 2020 роки  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 22.09.2016 №318.  Розроблено за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Обласна програма розвитку малого й середнього підприємництва Тернопільської області на 2017- 2018 роки  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 22.12.2016 №440. Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 04.01.2016 №28.  Стратегічна ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону. Операційна ціль 2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва. План заходів із реалізації у 2015- 2017 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 04.01.2016 №29.  Програма 2: Підвищення конкурентоспроможності регіону. Напрям 2.А. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва.
 14. 14. 14 2020 року План заходів із реалізації у 2018- 2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 02.08.2017 №694.  Програма 2: Підвищення конкурентоспроможності регіону. Напрям 2.А. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва. Програма соціально- економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 10.05.2017 №511.  Стратегічна ціль 2: Підвищення конкурентоспроможності регіону: Розвиток малого підприємництва. Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016- 2020 роки  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 03.03.2016 №109.  Напрям (пріоритетне завдання): Розвиток сільськогосподарської кооперації. Заходи: підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На 2016-202 роки заплановано виділити 3150 тис. грн. Обласна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2017 року  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 03.03.2016 №110.  Напрям (пріоритетне завдання): Зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною. Захід 3. Налагодження співпраці з представниками бізнесових кіл закордонних українців шляхом участі у спільних проектах, заходах та ініціативах економічного співробітництва як за кордоном, так і в Тернопільській області.  На 2016-2017 роки заплановано виділити 175 тис. грн. Програма міжрегіонального та зовнішнього співробітництва Тернопільської області на 2014- 2017 роки  Затверджено рішенням Тернопільської облради від 17.04.2014 №1643.  Програма містить заходи для підтримки (зокрема інформаційної) участі підприємців у міжнародних програмах, міжнародних виставково- ярмаркових заходах, міжнародних
 15. 15. 15 форумах, бізнес-зустрічах, семінарах як в Україні, так і закордоном. 2 Проекти технічної допомоги (Підприємницьке середовище; Підвищення кваліфікації) Місцевий розвиток, орієнтований на громаду (ЄС та ПРООН)  2014-2017, триває ІІІ фаза програми.  У регіоні 9 районів-партнерів.  Повністю завершено 21 мікропроект громад, ще по 6 готується звітна документація та виконуються додаткові роботи. Програма «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID)  Грудень 2014 – жовтень 2017.  Тернопільська область є одним із 5 пілотних регіонів програми ЛЕВ.  Проведено 2 раунди конкурсу Дорожніх карт розвитку МСП у Тернопільській області. Заходи Дорожньої карти ввійшли до Обласної програми розвитку малого й середнього підприємництва Тернопільської області на 2017-2018 роки. Триває розробка Дорожньої карти підприємницьких ініціатив учасників АТО.  Реалізовується проект «Об’єднані територіальні громади — осередки розвитку малого підприємництва в сільській місцевості».  20 червня 2017 року за підтримки Програми проведено круглий стіл: «Подолання перешкод і проблемних моментів розвитку малого та середнього бізнесу демобілізованих учасників бойових дій у зоні АТО» в рамках проекту з розробки Дорожньої карти розвитку малого та середнього бізнесу демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО.
 16. 16. 16 Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможн ості регіонів (Міністерство розвитку Республіки Польща)  30 червня 2016 р. відбулося урочисте відкриття проекту в Києві.  Тернопільська область обрана одним із 7 пілотних регіонів.  Ведеться робота щодо створення мережі Центрів підтримки підприємництва (див. 5. Іфраструктура підтримки підприємництва). U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (ЄС)  Component 2 - «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування».  Component 1 "Посилення спроможності ключових суб'єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях із метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації".  21 липня 2017 відкрився Тернопільський центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми "U-LEAD з Європою" і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України. Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) (USAID)  Серпень 2016 – липень 2021.  Тернопільська область є пілотним регіоном програми.  На першому етапі 6 ОТГ отримають технічну та фінансову допомогу задля підвищення спроможності краще управляти ресурсами, підвищувати якість послуг, стимулювати місцеву економіку та посилювати долучення громадян. 3 Публічні заходи, присвячені обговоренню питань, пов’язаних із МСП (Підприємницьке Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина Invest  І форум відбувся 19-20 травня 2016 року, про МСП говорили на панельній дискусії “Бізнес та влада: партнерство заради процвітання”.  ІІ форум відбувся 24-26 травня 2017 року, про МСП говорили на
 17. 17. 17 середовище; Зовнішні ринки) Спеціалізованій секції № 1: „Реалізація інвестиційного та експортного потенціалів: можливості для регіонів та іноземних партнерів”. Обласна конференція «Перспективні напрямки розвитку підприємництва Тернопільщини»  Проведено 2 вересня 2016 року в рамках святкування Дня підприємця.  Проведено круглий стіл «Мале та середнє підприємництво в Україні: соціальна роль у період військового конфлікту». Регіональний форум “Діалог заради сприяння торгівлі та розвитку бізнесу”  Відбувся 8 грудня 2016 року, в рамках форуму проведено круглий стіл “Діалог влади та бізнесу – ефективний інструмент створення сприятливого бізнес-клімату Тернопільщини”.  Презентовано каталог бізнес- пропозицій Тернопільщини, де зібрано відомості про більше як 400 суб`єктів господарювання області. 4 Центри надання адміністративних послуг (Підприємницьке середовище) Розширення мережі Центрів надання адміністративних послуг  Функціонує 22 центри з надання адміністративних послуг в усіх 17 районах, у містах обласного значення Тернополі, Бережанах, Чорткові і Кременці, а також у Шумській ОТГ.  31 травня 2017 року в Тернопільській ОДА відбувся семінар на тему: «Розбудова ЦНАП як інтегрованого офісу та децентралізація повноважень із надання адміністративних послуг».  Розроблено Каталог центрів надання адміністративних послуг у Тернопільській області.  07 вересня 2017 року відбувся тренінг з керівниками ЦНАП на тему “Стандарт до якості обслуговування у центрах надання адміністративних послуг: поведінка керівника у конфліктних ситуаціях”.
 18. 18. 18 Пілотний проект із запровадження електронних послуг  При ОДА діє робоча група з організації впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі в органах влади.  Портал Ternopil.igov.org.ua дозволяє отримати он-лайн понад 100 послуг органів державної влади.  У стані тестування близько 15 нових послуг.  Здійснюється надання електронних послуг на районному рівні (від 16 до 30 електронних послуг). Електронний сервіс „Інспектор он-лайн”  Сервіс працює у залі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Його мета - забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів Центрів обслуговування платників податків.  Двічі на тиждень проводяться сеанси скайп-зв’язку з платниками податків для надання консультацій. 5 Інфраструктура підтримки МСП (Підприємницьке середовище) Розширення мережі інститутів підтримки підприємництва  Станом на 1.01.2017 в регіоні було 180 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (7 бізнес- центрів, 2 бізнес-інкубатори, 141 фінансово-кредитна установа (77 кредитних спілок та 64 установи взаємного кредитування), 2 фонди підтримки підприємництва, 1 інноваційний фонд і компанія, 24 інформаційно-консультативні установи. Центр підтримки підприємництва  Розроблено Концепцію створення регіонального Центру підтримки підприємництва, мережі відповідних Центрів у Бережанському, Кременецькому та Чортківському районах, а також консультативних пунктів в об’єднаних територіальних громадах області.  Прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від
 19. 19. 19 25.05.2017 року № 305-од “Про організацію роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в області. Створення бізнес- інкубаторів  Створено робочу групи щодо створення та функціонування в області мережі бізнес-інкубаторів.  Розроблено проект Концепції створення бізнес-інкубатора в Тернопільській області, який заплановано створити в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Створення індустріальних парків  Визначено 8 потенційних ділянок, де можуть бути розміщені індустріальні парки.  У Чортківській і Лановецькій міськрадах розроблено потенційні проекти створення індустріальних парків.  18 серпня 2017 року Тернопільська міськрада проголосувала за створення проекту щодо відведення землі для створення індустріального парку у м. Тернополі. 6 Ініціативи та креативні починання (Підприємницьке середовище) Громадські ради  Функціонує Регіональна рада підприємців при ОДА. У 2016 році відбулося 6 засідань.  На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 15 березня 2017 року № 21 “Щодо створення рад з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районних державних адміністраціях” прийнято відповідні доручення голів РДА щодо створення та функціонування рад з питань розвитку малого та середнього підприємництва. Святкування Дня підприємця  2 вересня 2016 року проведено святкування на обласній конференції «Перспективні напрямки розвитку підприємництва
 20. 20. 20 регіону».  6 вересня 2017 року за підтримки Програми ЛЕВ проведено святкування Дня підприємця, на якому, зокрема, відзначено найкращих підприємців регіону. Каталог «Купуй Тернопільське»  Створений департаментом економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської ОДА.  Містить інформацію про конкурентоспроможну продукцію та послуги місцевих товаровиробників. 7 Заходи з полегшення доступу МСП до ресурсів (Фінансування; Підвищення кваліфікації; Інструменти підтримки МСП) Кадрові  У 2016 році відбулись 194 інформаційні семінари для безробітних з орієнтації на підприємництво за участю майже 1,3 тис. безробітних та 84 поглиблені семінари «Від бізнес-ідеї до власної справи». На цих заходах присутні вчилися визначати бізнес-ідею, складати бізнес-плани, оцінювати ризики майбутнього бізнесу.  У 2016 році центрами зайнятості організовано надання 710 консультацій з відкриття та ведення власної справи. Фінансові  104 безробітні отримали одноразову допомогу із безробіття для організації підприємницької діяльності».  27 червня 2017 року відбувся семінар щодо можливостей надання грантової та фінансово-кредитної, а також підтримки від ЄБРР суб’єктам малого та середнього підприємництва області. На основі аналізу вказаних заходів підтримки малого та середнього підприємництва на рівні регіону можна стверджувати, що вони в цілому відповідають принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи. На Тернопільщині здійснюється комплексна регіональна політика, спрямована на покращення бізнес-середовища для МСП. Зокрема, у регіоні діють кілька стратегічних документів, які визначають заходи на підтримку МСП. Тернопільщина є одним із регіонів, де в 2016 році діяли регіональні програми розвитку МСП. Проте, незважаючи на сприяння влади, підприємці Тернопільщини потребують більше підтримки у сфері полегшення доступу до ресурсів (фінансових та кадрових).
 21. 21. 21 6. Довідкова інформація Перелік основних індикаторів, які характеризують розвиток підприємництва та відображені в Регіональному профілі МСП Індикатор Дані регіону Дані по країні в цілому Відхилення Основні індикатори економічного розвитку: Реальний приріст валового регіонального продукту (2016, попередні дані) -2,9% 2,3% -5,2 в.п. Приріст зайнятості (2016) 0,6% -0,7% 1,3 в.п. Збільшення середньої заробітної плати (реальне, 2016) 9,8% 9,0% 0,8 в.п. Частка підприємців, які позитивно або задовільно оцінюють бізнес-клімат 77,5% 60,9% 16,6 в.п. Індикатори, які відображають зміни в секторі МСП, у тому числі завдяки регіональній політиці: Кількість Кількість малих і середніх підприємств (2016) 4248 305987 — Приріст кількості малих і середніх підприємств (2016) -16,6% -10,8% -5,8 в.п. Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 1 тис. осіб, одиниць (2016) 4 од. 7,2 од. 3 од. Зайнятість Кількість зайнятих на малих підприємствах (2016) 27,6 тис. осіб 1,6 млн — Частка зайнятих на малих підприємствах у загальній кількості зайнятих на підприємствах / у загальній кількості зайнятих (2016) 38,8%/ 6,9% 27,9%/ 10,3% 10,9 в.п. / -3,4 в.п. Приріст зайнятості на малих підприємствах (2016) 0,4% 2,1% 1,7 в.п. Реалізація продукції Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції підприємств (2016) 33,5% 19,7% 13,8 в.п. Реальний приріст обсягу реалізованої продукції малих підприємств (2016) 21,3% 14,7% 6,6 в.п. Частка МСП, які розширювали свою діяльність упродовж останніх 2 років (2016) 44,7% 30,7% 14 в.п. Частка МСП, які планують розширювати свою діяльність у наступні 2 роки (2016) 46,6% 47,8% -1,2 в.п.
 22. 22. 22 Частка прибуткових МСП-юридичних осіб (2016) 76,7% 73,4% 3,4 в.п. Частка підприємців, для яких обмежений доступ до коштів є перешкодою в розвитку бізнесу (інтегральний показник, 2016) 38,2% 35,9% 2,3 в.п. Основні перешкоди розвитку МСП: Найбільші перешкод розвиткуМСП Частка МСП, які вказали на нестабільну політичну ситуацію як одну з найбільших перешкод (2016) 42,1% 44,4% -2,3 в.п. Частка МСП, які вказали на недостатність замовлень/обсягів реалізації як одну з найбільших перешкод (2016) 61,8% 58,5% 3,3 в.п. Частка МСП, які вказали на високі ставки податків як одну з найбільших перешкод (2016) 38,2% 35,1% 3,1 в.п. Джерело: Держстат, ABCA 2016
 23. 23. 23 Примітка: Для порівняння вибирались регіони, які межують із Тернопільською областю, а також окремі регіони з подібним економічним рівнем розвитку. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Хмельницька Львівська Рівненська Тернопільська Чернівецька Закарпатська Івано-Франківська Рівненська Волинська Сумська Кількість МСП в розрахунку на 1 тис. осіб Регіон Україна Джерело: Держстат 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Хмельницька Львівська Рівненська Тернопільська Чернівецька Херсонська Івано-Франківська Миколаївська Вінницька Черкаська Частка малих підприємств в зайнятості на підприємствах усіх розмірів Регіон Україна Джерело: Держстат 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Вінницька Закарпатська Івано-Франківська Львівська Миколаївська Рівненська Тернопільська Херсонаська Хмельницька Чернівецька Частка малих підприємств від реалізованої продукції усіх підприємств Регіон Україна Джерело: Держстат 0% 20% 40% 60% 80% 100% Вінницька Закарпатська Івано- Франківська Львівська Одеська Рівненська Тернопільська Херсонаська Хмельницька Чернівецька Частка прибуткових МСП (підприємств) Регіон Україна Джерело: Держстат Порівняння основних показників розвитку МСП у Тернопільській області з показниками інших регіонів (2016 рік)
 24. 24. 24 Довідка: визначення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні Визначення МСП в Україні міститься в Господарському кодексі (стаття 55.3). До них належать суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн. євро, а чисельність працівників не перевищує 250 осіб. Визначення МСП в Україні Категорія підприємства Гранична чисельність працівників Річний дохід Суб’єкти мікропідприємництва ≤ 10 ≤ 2 млн. євро Суб’єкти малого підприємництва ≤ 50 ≤ 10 млн. євро Суб’єкти середнього підприємництва Невключені до інших груп Великі підприємства > 250 > 50 млн. євро Регіональний профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану й перспектив розвитку сектору малого та середнього підприємництва в регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Це другий випуск Регіонального профілю розвитку МСП у Тернопільській області. Він характеризує загальний стан сектору МСП Тернопільщини, у тому числі в порівнянні з середніми показниками по країні, показниками окремих регіонів та показниками попереднього періоду. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП. Застереження: окремі статистичні дані, наведені в Регіональному профілі, можуть бути уточнені Державною службою статистики в майбутньому. Уточнені дані можуть дещо відрізнятись, хоча відмінності, зазвичай, є незначними. Цей документ підготовлено в рамках реалізації завдань Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

×