Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація повного звіту "Щорічна оцінка ділового клімату 2016"

1,546 views

Published on

Заключна конференція Програми USAID ЛЕВ 10.10.2017. Оксана Кузяків, виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Координатор аналітичного компоненту Програми USAID ЛЕВ.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Презентація повного звіту "Щорічна оцінка ділового клімату 2016"

 1. 1. Діловий клімат та розвиток МСП: чого очікує бізнес за результатами «2-ї Щорічної оцінки ділового клімату» Оксана Кузяків, Виконавчий директор ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», Координатор аналітичного компоненту Програми USAID ЛЕВ, Київ 10 жовтня 2017 року
 2. 2. Інформація про «Щорічну оцінку ділового клімату» (ABCA) ABCA Annual Business Climate Assessment. В перекладі українською мовою – Щорічна оцінка ділового клімату. Здійснюється ІЕД в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Це інструмент: (1) моніторингу та оцінки ділового клімату та середовища (2) виявлення бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу (3) формування переліку пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів (реформ) для покращення середовища ведення бізнесу в Україні. Продукти: (1) щорічні аналітичний звіти (2) база даних, яка може використовуватися для різних аналітичних потреб (3) індекс ділового клімату та інші показники моніторингу ситуації в секторі МСП. Методи збору інформації: (1) Опитування керівників або власників малих та середніх підприємств (2) фокус-групи з представниками бізнесу (3) глибинні інтерв'ю з представниками центральних та місцевих органів влади та місцевого cамоврядування 2
 3. 3. Діловий клімат
 4. 4. Індекс ділового клімату Ділове середовище Оцінка Очікувані зміни Ділова активність Оцінка Очікувані зміни (півроку) Ділова активність (довгострокова) Зміни, що відбулися (два роки) Очікувані зміни (два роки) Практика впровадження регуляторних процедур протягом двох років Реєстрація Користування приміщеннями Ліцензування Сертифікати Перевірки Експорт/Імпорт
 5. 5. Діловий клімат 2016 vs 2015: поступове покращення
 6. 6. Діловий клімат: регіональний вимір 0,25 0,18 0,18 0,17 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,01 0 0 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Вінницька Львівська Рівненська Тернопільська Закарпатська Хмельницька Волинська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Полтавська Сумська Чернігівська Дніпропетровська Житомирська Одеська м.Київ Запорізька Черкаська Херсонська Миколаївська Чернівецька Донецька Луганська Харківська Регіональний Індекс ділового клімату Індекс ділового середовища (короткостроковий) Індекс ділової активності МСП (короткостроковий) Індекс ділової активності (довгостроковий) Індекс «3-х процедур» -1погано+1добре
 7. 7. «Рейтинг перешкод» розвитку МСП Низький попит Війна на Сході Брак кваліфікова них кадрів Нестабільна політична ситуація Високі податки Інфляція
 8. 8. «Рейтинг перешкод» виходу на нові ринки
 9. 9. «Рейтинг проблем»: податкове адміністрування -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Необхідність сплачувати хабарі Необхідність домовлятися, підтримувати неформальні стосунки з працівниками ДФС Занадто багато часу йде на спілкування з контролюючими органами Обтяжливі перевірки за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів Залежність від бажань податкових інспекторів, відсутність поваги до платника податків Нездатність таабо небажання працівників ДФС надавати консультації Складна податкова звітність (декларації та розрахунки) Важкість визначення суми податків та зборів, які необхідно платити в майбутньому Велика кількість звітних документів (декларацій та розрахунків) Часті зміни форм податкової звітності Високі ставки податків та зборів Високий розмір штрафних санкцій за помилки Складність норм податкового законодавства Нестабільність податкового законодавства Зовсім не було труднощів Величезні труднощі
 10. 10. Сфери регулювання: де виникають проблеми 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Валютнерегулювання Регулювання землекористування Ціноверегулювання Митнеоформлення Підключеннядо електромереж Ліцензування Регулюванняпраці Сертифікація(технічне регулювання) Адмініструванняподатків Підключеннядоканалізації таводовідведення Регулюванняпожежної безпеки Санітарно-гігієнічний контроль Регуляторніпроцедури, пов’язанізпочатком… Регулюваннязовнішньої реклами Реєстраціятапостановкана облік Стикалися з процедурою, % Не викликає жодних проблем, % Незначні проблеми, % Значні проблеми, % "Проблемність" регуляторної процедури
 11. 11. Сфери регулювання: де виникають проблеми, регіони Вінницька • Валютне регулювання (3,3) • Регулювання землекористування (2,8) • Цінове регулювання (2,6) • Ліцензування (2,3) • Сертифікація (2,3) Дніпропетровська • Валютне регулювання (3,1) • Регулювання землекористування (2,8) • Підключення до електромереж (2,6) • Сертифікація (2,6) • Цінове регулювання (2,6) Донецька • Валютне регулювання (3,2) • Регулювання землекористування (2,8) • Підключення до електромереж (2,7) • Цінове регулювання (2,6) • Регулювання праці (2,5) Житомирська • Валютне регулювання (3,1) • Регулювання землекористування (2,8) • Митне оформлення (2,7) • Ліцензування (2,6) • Цінове регулювання (2,4) Закарпатська • Валютне регулювання (2,8) • Підключення до електромереж (2,7) • Регулювання землекористування (2,5) • Цінове регулювання (2,5) • Сертифікація (2,4) Запорізька • Валютне регулювання (3,3) • Регулювання землекористування (2,8) • Цінове регулювання (2,7) • Митне оформлення (2,6) • Сертифікація (2,4) Івано-Франківська • Валютне регулювання (3,1) • Регулювання землекористування (2,9) • Ліцензування (2,7) • Підключення до електромереж (2,7) • Сертифікація (2,6) Київська • Валютне регулювання (3,1) • Митне оформлення (2,7) • Цінове регулювання (2,6) • Регулювання землекористування (2,6) • Адміністрування податків (2,5) Кіровоградська • Валютне регулювання (3,2) • Регулювання землекористування (2,7) • Регулювання праці (2,6) • Сертифікація (2,5) • Адміністрування податків (2,4) Луганська • Валютне регулювання (3,2) • Цінове регулювання (3,2) • Ліцензування (2,6) • Підключення до електромереж (2,6) • Адміністрування податків (2,5) Львівська • Валютне регулювання (3,0) • Цінове регулювання (2,9) • Регулювання землекористування (2,6) • Адміністрування податків (2,6) • Регулювання праці (2,5) Миколаївська • Валютне регулювання (3,5) • Митне оформлення (2,9) • Регулювання землекористування (2,5) • Цінове регулювання (2,3) • Підключення до електромереж (2,3)
 12. 12. Сфери регулювання: де виникають проблеми, регіони Одеська • Валютне регулювання (3,4) • Митне оформлення (3,0) • Ліцензування (2,9) • Регулювання землекористування (2,8) • Підключення до електромереж (2,7) Полтавська • Валютне регулювання (3,2) • Цінове регулювання (2,7) • Ліцензування (2,6) • Сертифікація (2,6) • Підключення до електромереж (2,6) Рівненська • Валютне регулювання (3,3) • Підключення до електромереж (3,2) • Ліцензування (3,2) • Сертифікація (3,0) • Регулювання землекористування (2,9) Сумська • Валютне регулювання (2,8) • Регулювання землекористування (2,7) • Митне оформлення (2,5) • Цінове регулювання (2,4) • Ліцензування (2,4) Тернопільська • Валютне регулювання (3,2) • Регулювання землекористування (2,6) • Цінове регулювання (2,6) • Регулювання праці (2,5) • Ліцензування (2,4) Харківська • Валютне регулювання (3,1) • Регулювання землекористування (2,9) • Регулювання праці (2,6) • Митне оформлення (2,6) • Підключення до електромереж (2,5) Херсонська • Валютне регулювання (2,5) • Цінове регулювання (2,4) • Регулювання праці (2,4) • Підключення до електромереж (2,3) • Адміністрування податків (2,3) Хмельницька • Валютне регулювання (3,1) • Регулювання землекористування (2,6) • Цінове регулювання (2,6) • Адміністрування податків (2,3) • Регулювання праці (2,2) Черкаська • Валютне регулювання (3,0) • Регулювання землекористування (2,6) • Цінове регулювання (2,4) • Адміністрування податків (2,3) • Ліцензування (2,3) Чернівецька • Валютне регулювання (3,8) • Цінове регулювання (2,6) • Регулювання землекористування (2,6) • Ліцензування (2,5) • Регулювання пожежної безпеки (2,3) Чернігівська • Валютне регулювання (3,6) • Регулювання землекористування (3,3) • Митне оформлення (3,2) • Підключення до електромереж (3,0) • Цінове регулювання (2,9) м. Київ • Валютне регулювання (3,3) • Митне оформлення (2,6) • Регулювання землекористування (2,6) • Цінове регулювання (2,6) • Підключення до електромереж (2,5)
 13. 13. Вартість дотримання регуляторних вимог Середнє значення часу, витраченого на спілкування з органами влади у керівництва, для усіх опитаних становить 14% (у 2015 році – 15%). Часовий податок - відсоток часу, який керівництво МСП витрачає на спілкування з державними службовцями, намагаючись виконати вимоги тих чи інших регулювань
 14. 14. Вартість дотримання регуляторних вимог: розміри МСП 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 мікро малі середні 5952 1145 268 6853 1142 264 2015 2016
 15. 15. Зміни регуляторних процедур
 16. 16. Зміни регуляторних процедур: регіони
 17. 17. Державний нагляд у 2016 vs. 2015
 18. 18. Покриття перевірками: органи державного нагляду 24% 16% 11% 9% 7% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Органипожежної охорони ДПІ(Податкова) ДержавнаслужбаУкраїни зпитаньпраці Органипенсійногофонду Держсанеепідемстанці Міністерствоекологіїта природнихресурсів ОрганиМВС Державнаархітектурно- будівельнаінспекція… Державнафінансова інспекція Органліцензування Организахиступрав споживачів Антимонопольний комітет Митниця Органидержавного ринковогонагляду Інше 2015 2016
 19. 19. Покриття перевірками: регіони 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Хмельницька Івано-Франківська Рівненська Вінницька Херсонська Чернівецька Чернігівська Кіровоградська Київська Черкаська Волинська Миколаївська Сумська Дніпропетровська Харківська Луганська Тернопільська Запорізька Полтавська Одеська Львівська м.Київ Донецька Житомирська Закарпатська 2016 Україна (68,8%)
 20. 20. Штрафи в результаті перевірок: регіони 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Івано-Франківська Закарпатська Черкаська Тернопільська Луганська Київська м.Київ Запорізька Чернігівська Харківська Кіровоградська Сумська Одеська Херсонська Чернівецька Полтавська Волинська Вінницька Львівська Хмельницька Миколаївська Дніпропетровська Рівненська Житомирська Донецька Частка МСП, що сплачували штрафи у ході перевірок, % Україна (42,8%)
 21. 21. Характеристики сектору мсп
 22. 22. МСП та ринки, плани по виходу на нові ринки, % 18% 22% 20% 21% 15% 14% 49% 18% 21% 18% 18% 12% 11% 53% 19% 24% 24% 26% 19% 18% 43% 20% 23% 25% 28% 21% 25% 38% Міста Області Сусідніх областей України Ринок ЄС Інших країн Не планують виходити на нові ринки Всього Мікропідприємства Малі підприємства Середні підприємства Більшість МСП працює на місцевих ринках 12% МСП – експортери в 2016 (9% в 2015) На ринку ЄС працювало 6% МСП в 2016 (5% в 2015) Протягом 2-х років 15% МСП планує вийти на ринок ЕС
 23. 23. Фінансування діяльності МСП
 24. 24. МСП: ділові навички
 25. 25. МСП: потреба у кваліфікованих працівниках
 26. 26. Членство в бізнес-асоціаціях
 27. 27. Портрет МСП: віковий вимір Середній вік опитаних представників МСП – 45 років. Він не змінився порівняно із 2015 роком Найстаріші представники МСП з Луганської (48,9 років), а наймолодші з Житомирської (42,8%) областей В середньому керівники юридичних осіб старші за ФОП В середньому опитані жінки старше за чоловіків
 28. 28. Сектор МСП: гендерний вимір
 29. 29. Роль Держави для бізнесу, очікувані заходи державної політики: точка зору МСП
 30. 30. Діловий клімат: МСП vs представники влади Оцінка ділового середовища, % опитаних Очікувані зміни ділового середовища, % опитаних
 31. 31. Довіра до держави як регулятора економічних відносин
 32. 32. Рейтинг «довіри»: регіони 32 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% Полтавська Рівненська м.Київ Кіровоградська Донецька Запорізька Івано-Франківська Дніпропетровська Львівська Харківська Волинська Одеська Чернівецька Луганська Київська Сумська Черкаська Херсонська Закарпатська Чернігівська Тернопільська Житомирська Миколаївська Хмельницька Вінницька Баланс Партнер/Ворог, баланс % Україна Держава - ворог бізнесу Держава - партнер бізнесу
 33. 33. Неформальні зв’язки з чиновниками Перше-друге місця в списку «важливих друзів» ділять «податкова» та «місцева влада» 24% 26% 26% 29% 29% 0% 10% 20% 30% Центральні органи влади Обласна державна адміністрація Правоохоронні органи Сільські, міські, обласні, районні ради Податкові органи «Важливі друзі» для успішного ведення бізнесу, % МСП
 34. 34. Неформальні зв'язки: «старі» vs. «нові» сектори/покоління 51%50%49% 45% 41% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Важливо Неважливо Важливість неформальних зв’язків з представниками органів влади для успішного ведення бізнесу для МСП різних секторів економіки, % Сільське господарство Будівництво Сектор послуг Торгівля та ремонт Промисловість ІТ сфера Важливість неформальних зв’язків з представниками органів влади для успішного ведення бізнесу для МСП різних вікових груп, % респондентів
 35. 35. Очікувані реформи Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності є більш важливим, ніж пряма державна підтримка
 36. 36. Майбутнє сектору: молоді підприємці
 37. 37. Молоді підприємці
 38. 38. До зустрічі!
 39. 39. Джерела інформації в 2016: опитування 39 •527 респонденти – фізичні особи-підприємці •1324 – юридичні особи-підприємці Вибірка 1851 МСП: •Регіоном (ФОП та юридичні особи) •Видом діяльності (юридичні особи) •Розміром підприємств (юридичні особи) Репрезентативність за: •Групування МСП за розміром (кількість працівників), сферою економічної діяльності та регіоном •Включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову сукупність •Випадковий відбір потрібної кількості підприємств та фізичних осіб-підприємців в межах кожної групи відповідно до її розміру Етапи відбору:
 40. 40. • 10 фокус-груп • Респонденти: Представники МСП, молоді підприємці, молодь, що планує відкрити власний бізнес, ветерани АТО, що планують відкрити власний бізнес • Географія: Вінницька, Київська, Львівська, Тернопільська, Херсонська області та місто Київ Фокус-групи: • 84 глибинні інтерв'ю • Респонденти: Представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники бізнес- асоціацій • Географія: не менше 3-х респондентів в кожному регіоні, в Києві з представниками центральних органів влади Глибинні інтерв'ю : Джерела інформації в 2016 : фокус-групи та глибинні інтерв'ю
 41. 41. Дякуємо за увагу! Наші контакти: ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» www.ier.com.ua www.facebook.com/IER.Kyiv/ institute@ier.kiev.ua вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел. +38-044-278-6360 факс +38-044-278-6336

×