Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ID taitaja - vahvistu johtamaan, uudistu tuntemaan

ID taitaja - vahvistu johtamaan, uudistu tuntemaan

Download to read offline

Johtajan rooli on muuttunut ohjaavaksi, eheyttäväksi ja valmentavaksi, jolloin tarvitaan työidentiteetien vahvistamistaitoja. Kestävän menestyksen johtaminen edellyttää vahvaa ja eheää johtajaidentiteettiä ja kykyä käyttää voimaannuttavia johtamismenetelmiä.

Johtajan rooli on muuttunut ohjaavaksi, eheyttäväksi ja valmentavaksi, jolloin tarvitaan työidentiteetien vahvistamistaitoja. Kestävän menestyksen johtaminen edellyttää vahvaa ja eheää johtajaidentiteettiä ja kykyä käyttää voimaannuttavia johtamismenetelmiä.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ID taitaja - vahvistu johtamaan, uudistu tuntemaan

  1. 1. ID taitaja™ Valmennusohjelma esimiehille, tiiminvetäjille ja hyvinvointivastaaville. Vahvistu johtamaan, uudistu tuntemaan
  2. 2. Valmennuksen tavoitteet ▸ Valmennusohjelmassa kehitetään ID-taitoja ▸ID-taidot ovat työvälineitä henkilöstön ohjaamiseen ja työskentelyyn identiteettiä, työrooleja, ammatillisuutta ja työyhteisöä vahvistavalla tavalla
  3. 3. Valmennuksen tuloksena ▸ Osallistujalla on taidot luoda toimijuutta edistävä työyhteisö ▸ Yhteisössä on energisoiva ilmapiiri ja ihmiset kokevat olevansa osallisia ja arvostettuja ▸ Osallistuja osaa ohjata työntekijöiden ammatillista uusiutumista sekä työhyvinvointia ▸ Osallistuja tuntee omat voimavaransa ja kykenee huolehtimaan hyvinvoinnistaan
  4. 4. Teemat ▸ Esimiehen oma työidentiteetti ja hyvinvointi ▸ Esimies voimautumista ja toimijuutta rakentamassa ▸ Haastavat tilanteet esimiestyössä ▸ ID-menetelmät esimiehen työssä ▸ ID-taitajuus omassa esimiestyössä
  5. 5. Käytännössä ▸ Kahdeksan valmennuspäivää + omassa työssä tehtävä työyhteisön kehittämistyö ▸ Työskentelyssä sovelletaan erilaisia ID- menetelmiä sekä toimitaan yhteisöllisesti ja toisia konsultoiden ▸ Seuraava ID taitaja™alkaa keväällä 2015 ▸ Ohjelmaa voidaan toteuttaa myös organisaation sisäisenä valmennuksena
  6. 6. ID valmennukset ID taitaja™ – johtajille ID yhteisö™ – työyhteisöille ID toimija™ – työntekijöille ID valmentaja® – työelämän kehittäjille Salme Mahlakaarto ID Mahlakaarto oy www.mahlakaarto.fi salme@mahlakaarto.fi

×