Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cursus: De grote schoonmaakJe PC digitaal afstoffen
InleidingDe lente staat weer voor de deur, en dus is het de hoogste tijd voor eengrote voorjaarsschoonmaak. We willen niet...
01 Overbodige software verwijderenDe eerste stap is het handmatig verwijderen van overbodige software. Dit is eenvoudig.Lo...
02 Hardnekkige troep wegNatuurlijk blijven er altijd applicaties achter die we via het configuratiescherm nietkunnen verwi...
03 Stuurprogramma’s bijwerkenDe snelste manier om van oude stuurprogramma’s af te komen is nieuwe versiesinstalleren. Wij ...
04 Opstartitems nalopenEen absoluut blok aan het been van iedere pc zijn de applicaties die met Windows meemoeten starten....
05 MSConfigDe geijkte manier om door de overige opstartprogramma’s te gaan, is in het zoekveldvan het startmenu msconfig t...
06 Startup DelayerOmdat wij het liefste voor automatisering en eenvoud gaan, werken we met de applicatieStartup Delayer (w...
07 Geavanceerde instellingenAls handmatig zoeken en automatisch vertragen nog niet het gewenste resultaatoplevert, dan kan...
08 DeduplicatieDeduplicatie komt als term overgewaaid uit de serverwereld. Daar is het voorkomen ofverwijderen van dubbele...
09 Duplicate CommanderMet Duplicate Commander (www.rayburnsoft.net) scannen we niet alleen op dubbelebestanden, maar kunne...
10 Duplicate CleanerDuplicate Cleaner (www.digitalvolcano.co.uk) doet denken aan Duplicate Commander.Waar deze deduplicati...
11 Rommel Media Player opruimenWie Windows Media Player niet meer gebruikt om muziekbestanden te beheren maardat wel gedaa...
11 Grote bestanden verwijderenAls de overbodige dubbele bestanden weg zijn, blijven de overbodige grote bestandenover. Met...
12 SpaceSnifferOp www.uderzo.it vinden we SpaceSniffer. Tijdens de scan laat deze applicatie al zienwat er op de harde sch...
13 TreeSizeTreeSize (www.jam-software.com) biedt meerdere varianten. Onze eerste keuze gaatvanwege de prijs uit naar de Fr...
14 WinDirStatOp www.windirstat.info vinden we het klassiek ogende WinDirStat. Dat het watouderwets oogt is niet raar, want...
15 De puntjes op de iOm de schoonmaak van Windows af te ronden passen we in de volgende stappen nogeen paar details aan. D...
16 Bureaublad leegmakenDe discussie of een leeg bureaublad rust brengt, dan wel teken van een leegcomputerleven is, gaan w...
17 JumplistsJumplists klinken op papier heel handig, maar bevatten in praktijk vaak te veel links dieook nog naar de verke...
18 Windows-suggestiesAls we onbekende bestandstypen openen, geeft Windows suggesties met welketoepassing we het bestand zo...
19 Contextmenu opschonenAls laatste stap naar een schone Windows, poetsen we het rechtermuisknopmenu.Verschillende toepass...
Deze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van...
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Cursus: Je pc digitaal schoonmaken
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cursus: Je pc digitaal schoonmaken

11,685 views

Published on

De lente staat weer voor de deur, en dus is het de hoogste tijd voor een grote voorjaarsschoonmaak. We willen niet alleen een computer die blinkt, maar ook een machine die sneller werkt en vrij is van overbodige rommel. Daarvoor gebruiken we gezond verstand, slimme toepassingen en natuurlijk een mooie microvezeldoek. Doorloop deze cursus om je pc digitaal op te poetsen!

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cursus: Je pc digitaal schoonmaken

 1. 1. Cursus: De grote schoonmaakJe PC digitaal afstoffen
 2. 2. InleidingDe lente staat weer voor de deur, en dus is het de hoogste tijd voor eengrote voorjaarsschoonmaak. We willen niet alleen een computer dieblinkt, maar ook een machine die sneller werkt en vrij is van overbodigerommel. Daarvoor gebruiken we gezond verstand, slimme toepassingen ennatuurlijk een mooie microvezeldoek. Doorloop deze cursus om je pcdigitaal op te poetsen!
 3. 3. 01 Overbodige software verwijderenDe eerste stap is het handmatig verwijderen van overbodige software. Dit is eenvoudig.Loop in het Configuratiescherm bij Een programma verwijderen door de lijst metgeïnstalleerde software en verwijder toepassingen die je niet meer gebruikt. Een beetjevoorzichtigheid is vereist. Windows geeft sinds Vista aan hoe vaak toepassingengebruikt worden, maar in praktijk klopt van die telling weinig tot niets. Gebruik je Java opje computer, vergeet dan niet alle oude versies te verwijderen. Loop na het verwijderenvan programma’s ook even het startmenu na om te zien of de (lege) mappen in hetstartmenu ook direct verwijderd zijn. Als je liever met meer overzicht werkt, kan je hetconfiguratiescherm overslaan en gelijk doorgaan met de volgende stap.
 4. 4. 02 Hardnekkige troep wegNatuurlijk blijven er altijd applicaties achter die we via het configuratiescherm nietkunnen verwijderen. Met The PC Decrapifier (www.pcdecrapifier.com) halen we deergste uitwassen weg. Deze toepassing draait alsof we met een installatiewizardwerken. We geven aan of we op een nieuwe of een oude pc willen poetsen. In het gevalvan een oude pc wordt eerst een herstelpunt aangemaakt. Daarna krijgen we een lijstmet gevonden software en kunnen we middels vinkjes aangeven welke toepassingenongewenst zijn. De software verwijdert onze selectie en sluit af. Voordeel aan de aanpakvan PC Decrapifier is dat we niet met een ongewenste installatie (namelijk deopschoonsoftware zelf) blijven zitten. Wie meerdere pc’s in huis wil schoonmaken kan detoepassing gewoon op een usb-stick zetten en één voor één alle computers nalopen.
 5. 5. 03 Stuurprogramma’s bijwerkenDe snelste manier om van oude stuurprogramma’s af te komen is nieuwe versiesinstalleren. Wij gebruiken DriverMax (www.drivermax.com) om binnen éénoverzichtelijke interface al onze stuurprogramma’s na te lopen. Pas bij de installatie vanDriverMax op, want ironisch genoeg wil deze ‘poetser’ ons van een AVG-werkbalkvoorzien. Na installatie moeten we een account maken via ons mailadres om desoftware te kunnen gebruiken. Is dit achter de rug, dan kunnen we met een klik op deknop Scan for updates now kijken welke stuurprogramma’s vernieuwd moeten worden.Met de gratis versie moeten we vervolgens op de webpagina van DriverMax diestuurprogramma’s met de hand ophalen en installeren. De betaalde versie (29 dollar perjaar) zorgt dat stuurprogramma’s automatisch geüpdatet worden. Deze versie blijft in deachtergrond actief en waarschuwt als er nieuwe versies van stuurprogramma’s zijn.
 6. 6. 04 Opstartitems nalopenEen absoluut blok aan het been van iedere pc zijn de applicaties die met Windows meemoeten starten. Wie gebruikmaakt van een wachtwoord op zijn computer zal hier extrahinder van ondervinden, omdat deze applicaties vaak pas starten als er is ingelogd. Hetkan het opstarten van Windows minutenlang vertragen. Reden genoeg om eens grondigdoor de lijst met opstartitems heen te gaan. De map Opstarten in het startmenu is deeerste plaats waar je kan kijken of er software is die automatisch start. In deze mapstaan normaal gesproken snelkoppelingen naar programma’s, dus je kansnelkoppelingen die je niet bevallen gewoon weghalen door er met rechts op te klikkenen te kiezen voor Verwijderen. De snelkoppeling wordt dan naar de prullenbakverplaatst. Helaas staan de meeste programma’s die automatisch starten niet in de mapOpstarten.
 7. 7. 05 MSConfigDe geijkte manier om door de overige opstartprogramma’s te gaan, is in het zoekveldvan het startmenu msconfig te typen gevolgd door een druk op Enter. We komen dan inhet systeemconfiguratiemenu van Windows. Onder het tabblad Services staan allediensten die met Windows starten en onder het tabblad Opstarten staan de applicatiesdie met Windows mee starten. Veel items spreken voor zich, maar als je er niet uitkomtdan staat op www.pacs-portal.co.uk een behoorlijk uitgebreide database waarin defuncties van diensten te achterhalen zijn. Dit is natuurlijk niet de meest eenvoudige wegom beheer van het starten te controleren, maar het kan bij zware gevallen de enige optiezijn.
 8. 8. 06 Startup DelayerOmdat wij het liefste voor automatisering en eenvoud gaan, werken we met de applicatieStartup Delayer (www.r2.com.au). Met deze toepassing kan je vertragingen inbouwenin de start van achtergrondapplicaties. Dat voorkomt dat direct na inloggen een enormevirtuele file ontstaat omdat alle applicaties min of meer gelijktijdig willen starten. Zekerupdate-applicaties van derden en vergelijkbare applicaties kunnen best even wachtenvoor ze aan de beurt zijn. Met de standaardinstellingen stelt Startup Delayer alletoepassingen in om pas te starten als dertig procent van de cpu en harde schijfongebruikt is. We kunnen deze waarden naar eigen smaak aanpassen om de machinesoepeler dan wel sneller te laten starten. Applicaties waarvan wij vinden dat ze nietdirect met Windows hoeven te starten, kunnen we in een eigen vertragingscategorieschuiven. Programma’s die helemaal niet met Windows hoeven te starten, kunnen we inde Disabled-categorie slepen. Naast deze eenvoudige drag-and-drop-opties kunnen weook een overzicht krijgen van lopende taken en een overzicht van diensten (services)met daarbij een uitleg van de functie van die dienst. Startup Delayer is gratis voorthuisgebruik, maar kan geüpgraded worden naar een betaalde versie (20 dollar). Debetaalde versie biedt betere ondersteuning als we meerdere thuiscomputers engebruikersprofielen willen beheren en bevat geen advertenties.
 9. 9. 07 Geavanceerde instellingenAls handmatig zoeken en automatisch vertragen nog niet het gewenste resultaatoplevert, dan kan je in de geavanceerde systeeminstellingen de prestaties van hetsysteem verbeteren. Ga in het startmenu naar Configuratiescherm en open Systeemen beveiliging. Kies vervolgens Systeem / Geavanceerde instellingen / tabbladGeavanceerd. Klik bij Prestaties op Instellingen. Je staat nu in het tabblad Visueleeffecten. Door hier voor Aangepast te kiezen, kan je in de onderstaande lijst optiesuitzetten die Windows mooier maken, maar die veel van de computer kunnen vragen.Zet hier een aantal opties uit, zoals Schaduw onder de muisaanwijzer en Visuelestijlen. Klik op Toepassen en daarna op OK.
 10. 10. 08 DeduplicatieDeduplicatie komt als term overgewaaid uit de serverwereld. Daar is het voorkomen ofverwijderen van dubbele bestanden heel nuttig, omdat dit veel kostbare opslagruimtekan besparen. Dat geldt deels ook voor thuisgebruik. Tussen deduplicatie voorthuisgebruik en voor servers zit een wereld van verschil. Wij zijn op onze computersvooral op zoek naar gebruikersbestanden die meer dan één keer voorkomen, terwijl opeen server bijvoorbeeld ook systeembestanden van virtuele machines op de korrelgenomen worden. Wat voor beide werelden wel geldt, is dat software geen overbodigeluxe is om overzicht te houden. Want bestand voor bestand een schijf van enkeleterabytes nalopen, is geen plezierige dagbesteding.
 11. 11. 09 Duplicate CommanderMet Duplicate Commander (www.rayburnsoft.net) scannen we niet alleen op dubbelebestanden, maar kunnen we bij het wissen van de doublures zogenaamde ‘hard links’achterlaten. Dat voorkomt dat programma’s na onze verwijder-actie ineens bestandenniet meer op hun vertrouwde locatie kunnen vinden. Duplicate Commander bepaalt aande hand van onder meer de wijzigingsdatum en de omvang, welk bestand het juiste isom te bewaren, en vervangt de andere bestanden door harde links. Bij het downloadenkunnen we kiezen of we een versie willen die geïnstalleerd wordt (en die zichzelfautomatisch up-to-date kan houden) of dat we liever met een versie van usb-stickwerken.
 12. 12. 10 Duplicate CleanerDuplicate Cleaner (www.digitalvolcano.co.uk) doet denken aan Duplicate Commander.Waar deze deduplicatie-applicatie in uitblinkt, is het bijwerken van onze muziekcollectie.Naast bestandseigenschappen scant Duplicate Cleaner namelijk ook metatags vanmuziek (en van afbeeldingen). Op die manier kunnen we heel eenvoudig dubbele mp3’svan de harde schijf verwijderen. Door op te letten dat we bijvoorbeeld ‘Album’meenemen in de scan, kunnen we voorkomen dat we de complete inhoud van een‘Greatest Hits’-album verwijderen, zelfs als die bestanden al in andere mappen (dealbums zelf) aanwezig zijn.
 13. 13. 11 Rommel Media Player opruimenWie Windows Media Player niet meer gebruikt om muziekbestanden te beheren maardat wel gedaan heeft, zal merken dat er nogal wat verborgen systeembestanden in demappen met mp3’s zitten. Deze overbodige systeembestanden zijn eenvoudig op teruimen door in het startmenu cmd te typen en vervolgens in de lijst met geboden optiescmd met rechts aan te klikken en Als administrator uitvoeren te kiezen. Je komt danin een DOS-venster met beheerdersrechten. Ga hierin met het cd-commando naar jemuziekmap toe (bijvoorbeeld: cd c:users<gebruikersnaam>music). Typ in deze mapachtereenvolgens attrib -h -s *.* /s daarna del /s folder.jpg, dan del /s albumart*.jpgen del /s desktop.ini. Met deze vier commando’s halen we achtereenvolgens desysteemeigenschappen van de bestanden in onze muziekmap weg, verwijderen we allefolder.jpg-bestanden, alle jpg-bestanden die beginnen met albumart en alle desktop.inibestanden. Gebruik deze optie niet als je met Windows Media Player jouwmuziekcollectie beheert, je moet dan namelijk alle afbeeldingen van cd’s opnieuwophalen.
 14. 14. 11 Grote bestanden verwijderenAls de overbodige dubbele bestanden weg zijn, blijven de overbodige grote bestandenover. Met enkele terabytes aan gegevens is de behoefte aan overzicht nog steeds erggroot. Wij gebruiken daarom een applicatie om onze gegevens in kaart te brengen.
 15. 15. 12 SpaceSnifferOp www.uderzo.it vinden we SpaceSniffer. Tijdens de scan laat deze applicatie al zienwat er op de harde schijf gevonden wordt. De bestanden op de schijf worden als blokkenweergeven. Hoe groter een blok, hoe groter het bestand. Dat maakt het heel eenvoudigom in te zoomen op probleemgebieden. We kunnen bestanden voorzien van een kleurtje(tag) zodat we tijdens de zoektocht beter overzicht over de inhoud krijgen. Daarnaastblinkt de applicatie uit door snel te scannen en snel te bewegen tussen verschillendebestandsmappen. We kunnen kiezen voor een portabele (usb-)versie of een installatie,in beide gevallen is de software voor thuisgebruik gratis.
 16. 16. 13 TreeSizeTreeSize (www.jam-software.com) biedt meerdere varianten. Onze eerste keuze gaatvanwege de prijs uit naar de Free-versie. Met de gratis variant krijgen we de inhoud vande harde schijf te zien als een soort geavanceerde boom van Windows Verkenner. Hoemeer ruimte een specifieke map in beslag neemt, des te hoger deze in de boom gezetwordt. Via balkjes achter de bestandnamen wordt de relatieve grootte van mappen tenopzichte van elkaar weergegeven. Zo zien we in één oogopslag waar ruimte te winnenis. De betaalde versie TreeSize Personal kost 19,95 euro en breidt de opties flink uit.Naast de lijst met mappen krijgen we een grafisch overzicht van de inhoud van de hardeschijf, en via tabbladen kunnen we allerlei details over de bestanden achterhalen. Voorde meeste mensen zal de gratis versie meer dan genoeg bieden. Maar als je heel veelschijfruimte moet beheren, dan kan dat extra detail zijn prijs zeker waard zijn.
 17. 17. 14 WinDirStatOp www.windirstat.info vinden we het klassiek ogende WinDirStat. Dat het watouderwets oogt is niet raar, want dit is ook een klassieker, maar in de positieve zin. Ookmet deze gratis applicatie krijgen we overzicht over onze bestanden. We zouden hetbijna een combinatie tussen SpaceSniffer en TreeSize Free durven noemen, omdat deinhoud van de harde schijf zowel met blokken als in een bestandsboom wordtweergegeven. Door de bestanden in het overzicht te kleuren aan de hand van soort, ishet eenvoudig om overzicht te houden en kunnen we essentiële systeembestandenmakkelijker negeren in onze zoektocht naar extra ruimte.
 18. 18. 15 De puntjes op de iOm de schoonmaak van Windows af te ronden passen we in de volgende stappen nogeen paar details aan. Dat vereist installatie van nieuwe toepassingen, maar met alleruimte die we teruggewonnen hebben, mag dit geen probleem zijn. Het spreekt voor zichdat al deze onderdelen volledig optioneel zijn.
 19. 19. 16 Bureaublad leegmakenDe discussie of een leeg bureaublad rust brengt, dan wel teken van een leegcomputerleven is, gaan we even uit de weg. Maar wie een leeg bureaublad nastreeft,kent ongetwijfeld de ergernis die de Prullenbak teweeg brengt als alle anderepictogrammen gewist zijn. Minibin (www.e-sushi.net) is een piepkleine applicatie die eenprullenbak toevoegt aan het systeemvak. Klik na installatie met rechts op hetbureaublad, kies achtereenvolgens Aan persoonlijke voorkeur aanpassen enBureaubladpictogrammen wijzigen en haal het vinkje weg dat zorgt dat een normaleprullenbak op jouw bureaublad wordt weergegeven. Totale desktop-zen is binnenhandbereik.
 20. 20. 17 JumplistsJumplists klinken op papier heel handig, maar bevatten in praktijk vaak te veel links dieook nog naar de verkeerde bestemming wijzen. Met de Jumplist Extender(http://ct.link.idg.nl/jle) kunnen we zelf configureren wat er op een jumplist moet komente staan. Zo halen we overbodige koppelingen weg en kunnen we eigen koppelingenplaatsen. Daarnaast laat deze toepassing ons toetscombinaties aan acties toewijzenkunnen we nog wat andere handigheidjes uitvoeren. Hierdoor hebben we niet alleenschonere lijsten, maar ook nog extra gebruiksgemak. Overzicht in jumplists dieingedeeld zijn naar onze smaak, maakt de optie spontaan een stuk handiger.
 21. 21. 18 Windows-suggestiesAls we onbekende bestandstypen openen, geeft Windows suggesties met welketoepassing we het bestand zouden kunnen openen. Dat werkt in praktijk niet zo handigals het klinkt en kan een stuk beter door OpenWith Enhanced(http://extensions.frieger.com) te installeren. Deze applicatie breidt het ‘Openen met’-menu uit met suggesties voor verschillende toepassingen die het bestand in kwestiekunnen openen. Via een link zijn niet geïnstalleerde toepassingen direct te downloaden.Dat levert bijvoorbeeld bij een dubbelklik op een pdf op dat we niet alleen Adobe Readeraangeboden krijgen, maar ook Foxit Reader, Slim PDF Reader en Nitro PDF Reader.
 22. 22. 19 Contextmenu opschonenAls laatste stap naar een schone Windows, poetsen we het rechtermuisknopmenu.Verschillende toepassingen (en Windows zelf) zetten hier opties in die we nietgebruiken. Die rommel maakt het menu onoverzichtelijk. Met ShellExView(www.nirsoft.net) krijgen we een volledig overzicht van alle objecten die aan hetcontextmenu gekoppeld zijn. We kunnen vanuit deze applicatie onderdelen in- enuitschakelen om zo het menu precies naar wens in te delen. Zet je wel schrap, dezeapplicatie gaat niet de boeken in om zijn gebruiksvriendelijkheid.
 23. 23. Deze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url. www.computertotaal.nl/abonneren www.facebook.com/computertotaal www.twitter.com/computertotaal

×