Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus: Efficiënt werken met windows 8

15,769 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Cursus: Efficiënt werken met windows 8

 1. 1. Efficiënt werken met Windows 8Basiscursus voor Microsoft’s nieuwe OS
 2. 2. InleidingZodra Windows 8 start, opent automatisch het nieuwe startscherm(voorheen ook wel Metro-interface genoemd). Windows is hiermeeeindelijk geschikt om ook via een aanraakgevoelig scherm bestuurd teworden. Ook werkt het nog steeds met toetsenbord en muis, al is het evenwennen. Er zijn een hoop nieuwe sneltoetsen om het geheel gemakkelijkte kunnen bedienen. Windows 8 is dus helemaal klaar voor de nieuwegeneratie computers. De stappen in deze cursus zijn te volgen voor beidebesturingen: handbewegingen en de traditionele muis en toetsenbord.
 3. 3. 01 Waar zijn jouw programma’sZodra je bent ingelogd op de computer, opent het startscherm. Wil je het bureaubladstarten, dan kan dit simpelweg door te klikken op de tegel Bureaublad. Hiervandaan kanje de computer bedienen zoals je gewend bent, alleen dan zonder het startmenu.Gebruikte je in Windows 7 al vaak de zoekfunctie in het menu Start? Dan verandert erweinig in Windows 8. Druk op de Windows-toets en typ de naam het programma dat jezoekt (bijvoorbeeld: Word). Er verschijnt een lijst met resultaten en je kan via een drukop Enter of via een muisklik het programma starten. Je kan ook vanaf het bureaublad opde toetscombinatie Windows-toets+Q drukken om direct het zoekvenster te krijgen.Gebruik je een aanraakgevoelig scherm, dan open je met een vingerbeweging van derechterrand naar links de Charms-balk. Klik op de Charm Zoeken om het zoekscherm teopenen.Om al jouw programma’s te zien, druk je met de rechtermuisknop op een lege ruimte inhet startscherm of veeg je vanaf de onderrand naar boven, en kies je Alle Apps.
 4. 4. 02 Lint in VerkennerKen je het lint uit Office 2007 of 2010? Dit lint vind je nu ook terug in WindowsVerkenner. Het lint biedt een aantal handige opties op basis van de map en debestanden. Zo krijg je de opties Configuratiescherm, Eigenschappen,Netwerkverbinding maken en Beheren als Computer geopend is in Verkenner. Zodraeen map is geopend, worden de opties Verplaats naar, Kopiëren, Pad kopiëren enEigenschappen weergegeven. In sommige gevallen verschijnt er een aangepasttabblad, bijvoorbeeld in een map met afbeeldingen, met opties als Afbeeldingendraaien en Diavoorstelling. Vind je het lint niet prettig werken, dan druk je op Ctrl+F1om het te sluiten.
 5. 5. 03 Windows 8-apps sluitenEen Windows 8-app zal in het begin een beetje onwennig aanvoelen. Microsoft wilWindows 8 gemakkelijk maken en heeft daarom de gehele interface inclusiefingewikkelde werkbalken, menu’s en vele knoppen verwijderd. Een app gebruikt hetvolledige scherm en het lijkt erop dat de applicatie niet meer te sluiten is. Druksimpelweg op de Windows-toets om het startscherm te openen. De applicatie blijft op deachtergrond draaien en er kan een nieuwe applicatie worden gestart. Wil je eenapplicatie helemaal afsluiten? Plaats de muis helemaal boven in het midden van hetscherm tot je een handje ziet. Pak de app op en schuif deze helemaal naar beneden.Hetzelfde doe je via een aanraakgevoelig scherm. Pak de app op door met je vinger vande bovenrand naar beneden schuiven en sleep vervolgens door naar de onderrand.
 6. 6. 04 Apps wisselenStel, je bent bezig in een app en je wilt even snel je mail bekijken. Druk dan op detoetscombinatie Windows-toets+Tab om tussen applicaties te wisselen. Met de muis kanje er ook komen door linksboven in het scherm te gaan staan en langzaam naarbeneden te schuiven. Er verschijnt een overzicht van de geopende apps. Klik op eenvan de apps om deze te openen. Om het met een aanraakgevoelig apparaat te openen,veeg je simpelweg van de linkerrand naar rechts het beeld in en weer terug.
 7. 7. 05 Snap die appEen nieuwe term die vaak wordt gebruikt, is snappen. Snappen (of vastmaken) kennenwe al een beetje uit Windows 7, het is de mogelijkheid om vensters aan de linker- ofrechterzijde van het scherm vast te maken. In Windows 8 kunnen apps nu ook aan dezijkant worden vastgemaakt. Plaats de muis helemaal boven in het midden van hetscherm tot je een handje ziet. Pak de app op en schuif deze helemaal naar de linker- ofrechterkant van je scherm. Hetzelfde doe je via een aanraakgevoelig scherm. Pak deapp op door met je vinger van de bovenrand naar beneden schuiven en verplaats de appvervolgens naar de rechter- of linkerrand. Je kan ook de toetscombinatie Windows-toets+. gebruiken.
 8. 8. 06 Opdrachten en instellingenJe zal je wellicht afvragen waar alle opties en instellingen gebleven zijn. Opdrachten,zoals je mail synchroniseren of een mail verplaatsen in de e-mail-app, kan je openen viade toetscombinatie Windows-toets+Z of door met de rechtermuisknop op een legeruimte in de applicatie te klikken. Gebruik je een aanraakgevoelig scherm, dan kan jeeenvoudig met de vinger van de onderrand naar boven vegen. De balk die verschijnt,noemen we app-opdrachten. Er zijn natuurlijk ook geavanceerde opties, zoals een extrae-mailaccount toevoegen in de e-mail-app. Deze geavanceerde opties kan jeterugvinden achter de Charm Instellingen (Windows-toets+I). Voor elke app is deinhoud van de Charm Instellingen aangepast, maar deze is dus altijd op dezelfde plekterug te vinden. Met een aanraakscherm open je de Charms via een veegbewegingvanaf de rechterrand van het scherm naar binnen toe.
 9. 9. 07 Startscherm bedienenDe bediening van het startscherm gaat heel eenvoudig: je kan scrollen met de muis omvan links naar rechts te gaan of je kan de scrolbalk aan de onderkant van het schermheen en weer slepen. Via het toetsenbord kan je met de pijltjestoetsen tegels selecterenen met Page Up, Page Down, Home en End heen en weer door het startschermnavigeren. De bediening met via een aanraakgevoelig scherm spreekt voor zich. Schuifmet je vinger over het scherm om het beeld te verschuiven. Knijp je vingers naar elkaartoe om de pictogrammen kleiner te maken (uitzoomen). Uitzoomen met de muis kan viaCtrl+Scrollen of door rechtsonder op het minteken te klikken.
 10. 10. 08 Startscherm inrichtenDe inrichting van het startscherm kan je zelf bepalen. Klik met de linkermuisknop op detegels en sleep deze naar de locatie die je wenst. Gebruik je handbesturing, houd detegel dan even vast tot hij iets naar beneden komt, sleep daarna iets naar boven ofonderen en schuif hem vervolgens naar de plek waar je de tegel wilt plaatsen. Wil je detegel op de andere kant van het startscherm plaatsen, sleep de tegel dan eerst helemaalnaar de onder of bovenkant van het scherm. De tegels worden kleiner gemaakt, zodat jede tegel gemakkelijker kan verplaatsen.
 11. 11. 09 Groepen makenMaak het startscherm overzichtelijker door tegels in groepen te delen. Pak een tegel open sleep deze naar een lege ruimte op het startscherm. Zodra er een grijze verticale balkverschijnt, kan je de tegel loslaten. Om groepen een naam te geven zoom je de tegelshelemaal uit (zie stap 7), klik met de rechtermuisknop op een groep of veeg deze met jevinger iets naar beneden om de App-opdrachten te openen. Klik op de optie Naam aangroep geven.
 12. 12. 10 Programma’s toevoegenBen je een programma kwijt? Voeg het dan opnieuw toe aan het startscherm. Open hetStartscherm en klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte (of veeg van ondernaar boven) om de App-opdrachten te openen. Klik op Alle apps en al je programma’sworden weergegeven. Klik met de rechtermuisknop op het programma (of houd vast enveeg met je vinger het programma naar beneden). Kies vervolgens de opdrachtVastmaken aan Start. Werk je veel via het bureaublad, dan is het handig programma’sook vast te maken aan de taakbalk. Klik met je rechtermuisknop op een programma (ofveeg weer naar beneden) en kies voor Aan taakbalk vastmaken. Om desysteemprogramma’s terug te krijgen open je de Charm Instellingen in het startschermen kies je de optie Tegels. Schakel de optie Systeemhulpprogramma’s weergeven in.
 13. 13. 11 Verborgen startmenuHet is even zoeken naar bepaalde onderdelen zoals het configuratiescherm, hetsysteemoverzicht of de logboeken. Gelukkig is Microsoft dat ook opgevallen, daaromkan je ook gemakkelijk toegang krijgen tot deze tools via een verborgen menu. Ga metde muis helemaal linksonder in het scherm staan en klik met de rechtsmuisknop op hetStartschermpictogram om het menu naar boven te halen, of gebruik detoetscombinatie Windows-toets+X.
 14. 14. 12 AfsluitenHet afsluiten gaat via de Charm Instellingen. Ga met de muis rechtsboven in hetscherm staan (of via een veeg vanuit de rechterrand) en deze wordt geopend. Klik opInstellingen en Aan/Uit. Het kan nog eenvoudiger door op de toetscombinatieWindows-toets+I te drukken en te klikken op Aan/Uit.
 15. 15. 13 Automatisch inloggenWindows 8 is ontworpen om door meerdere gebruikers op één computer te kunnenworden gebruikt. Er kan dus met verschillende accounts worden ingelogd. Daarbij is hetaccount veelal gekoppeld aan een Microsoft-account. Dit zorgt ervoor dat je computerautomatisch met een wachtwoord wordt beveiligd. Ben je de enige gebruiker, dan is hetwellicht vervelend om telkens het wachtwoord in te moeten voeren. Gelukkig kunnen wehet omzeilen. Druk op de toetscombinatie Windows-toets+R en typ netplwiz. Druk opOK om het programma te starten. Schakel het selectievakje voor Gebruikers moeteneen gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnengebruiken uit en druk op OK. Geef vervolgens je gebruikersnaam (het e-mailadres) enwachtwoord op en kies OK. De volgende keer dat de computer opnieuw opstart, hoef jeniet meer in te loggen.
 16. 16. 14 SneltoetsenWindows 8 kent een groot scala aan sneltoetsen die het bedienen van je computer nogeenvoudiger maken. Welke sneltoetsen er allemaal zijn en waar je deze voor kangebruiken vind je op de volgende twee dia’s.
 17. 17. 14 SneltoetsenToetscombinatie ReactieAlt+Enter Open de eigenschappen van het geselecteerde item in Windows VerkennerBackspace Een pagina of map terugEsc De huidige taak stoppenF10 App-opdrachten in de actieve app openenF2 Naam wijzigenCtrl+A Alles selecterenCtrl+C KopiërenCtrl+D Een item naar de prullenbak verplaatsenCtrl+E Ga naar Zoeken in Windows VerkennerCtrl+V PlakkenCtrl+W Sluit het geopende venster op het bureaubladCtrl+X KnippenCtrl+Z Actie ongedaan makenCtrl++ Inzoomen van items bijvoorbeeld apps op het startschermCtrl+- Uitzoomen van items bijvoorbeeld apps op het startschermCtrl+scrollen In- en uitzoomen van items, bijvoorbeeld apps op het startschermWindows-toets Open het startschermWindows-toets, vervolgens typen Open de Charm Zoeken en zoek in apps/programmasWindows-toets+B Selecteer systeemvakWindows-toets+C Open de Charms-balkWindows-toets+D Open het bureaubladWindows-toets+F Open de Charm Zoeken en zoek in bestandenWindows-toets+H Open de Charm Delen
 18. 18. 14 SneltoetsenToetscombinatie ReactieWindows-toets+I Open de Charm InstellingenWindows-toets+J Wisselen tussen gesnapte-applicatie en volledige applicatieWindows-toets+K Open de Charm ApparatenWindows-toets+L Vergrendel de computerWindows-toets+O Vergrendel de schermstand (staand of liggend)Windows-toets+Q Open de Charm Zoeken en zoek in apps/programmasWindows-toets+R Open UitvoerenWindows-toets+W Open de Charm Zoeken en zoek in instellingenWindows-toets+X Open het verborgen systeemmenu voor geavanceerde gebruikersWindows-toets+Z Open de app-opdrachten in het startschermWindows-toets+F1 Windows Help en ondersteuningWindows-toets+Home Minimaliseert inactieve bureaubladapplicatiesWindows-toets+. Een Windows 8-app vastmaken aan rechterzijde (snappen)Windows-toets+Shift+. Een Windows 8-app vastmaken aan linkerzijde (snappen)Windows-Toets+Tab Wissel tussen geopende Windows 8-apps (flippen)Windows-Toets+Shift+Tab Wissel tussen geopende Windows 8-apps (flippen) in tegengestelde richtingWindows-toets+Page Down Plaats het startscherm in rechterscherm (bij gebruik meerdere monitoren)Windows-toets+Page Up Plaats het startscherm in linkerscherm (bij gebruik meerdere monitoren) Plaats de geselecteerde bureaubladapplicatie naar het linkerscherm (bij gebruikWindows-toets+Shift+PijltjeLinks meerdere monitoren) Plaats de geselecteerde bureaubladapplicatie naar het rechterscherm (bij gebruikWindows-toets+Shift+PijltjeRechts meerdere monitoren)Windows-toets+PrintScreen Maak een schermafbeelding en plaatst deze in AfbeeldingenWindows-toets+Spatie Wissel tussen toetsenbordtaalWindows-toets+I Open de Charm Instellingen
 19. 19. Deze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url. www.computertotaal.nl/abonneren www.facebook.com/computertotaal www.twitter.com/computertotaal

×