Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus: Aan de slag met Evernote

16,261 views

Published on

Er zijn talloze momenten in ons leven waarop we even iets willen noteren. Een telefoonnummer, een hersenspinsel, een boodschappenlijstje, noem het maar op. Dat kan je natuurlijk op het oude vertrouwde kladblaadje doen, maar na een tijdje wordt dat toch wat rommelig en onoverzichtelijk. Gelukkig is er Evernote, de gratis dienst die je altijd en overal toegang biedt tot alles dat je voortaan niet meer zelf hoeft te onthouden. Hoe dat precies in z’n werk gaat, laten we je stap voor stap zien.

Published in: Technology

Cursus: Aan de slag met Evernote

 1. 1. Aan de slag met EvernoteDocumenteer je leven, overal en altijd
 2. 2. InleidingEr zijn talloze momenten in ons leven waarop we even iets willen noteren.Een telefoonnummer, een hersenspinsel, een boodschappenlijstje, noemhet maar op. Dat kan je natuurlijk op het oude vertrouwde kladblaadjedoen, maar na een tijdje wordt dat toch wat rommelig en onoverzichtelijk.Gelukkig is er Evernote, de gratis dienst die je altijd en overal toegangbiedt tot alles dat je voortaan niet meer zelf hoeft te onthouden. Hoe datprecies in z’n werk gaat, laten we je stap voor stap zien.
 3. 3. 01 Evernote downloadenJe hoeft Evernote helemaal niet te downloaden, je kan notities ook invoeren en uitlezenvia de webinterface. Echter, deze is lang niet zo fraai en handig als de interface van desoftware die je kan downloaden. Omdat de makers willen dat je altijd en overal toeganghebt tot jouw notities, is de software voor vrijwel alle platformen beschikbaar, vanWindows tot OS X en van iOS tot Android en Windows Phone. Het merendeel van ditartikel behandelt de Windows-versie van Evernote, we zullen ook de mobiele versieskort bespreken.
 4. 4. 02 AccountWanneer je Evernote voor het eerst start, krijg je de vraag om een gratis account aan temaken. Je doet dit simpelweg door een e-mailadres in te vullen en gebruikersnaam enwachtwoord te kiezen. Klik op Registreren en het account wordt direct aangemaakt, jebent gelijk ingelogd. Wanneer je al eens een Evernote-account hebt aangemaakt, kan jehiermee inloggen door te klikken op het tabblad Heb al een account, waarna je degebruikersnaam en het wachtwoord van jouw account ingeeft en klikt op Inloggen.
 5. 5. 03 Notitieboek aanmakenWe kunnen nu notities maken. Om te voorkomen dat we een puinbak aan ‘losse briefjes’in onze digitale broekzak creëren, rubriceren we ze in een notitieboek. Linksboven zie jeeen notitieboek met je gebruikersnaam, dit eerste boekje is al voor je aangemaakt. Klikmet de rechtermuisknop op Notitieboeken (onder Alle notities) en op Notitieboekaanmaken. Geef het notitieboek een naam. Wanneer je fanatiek aan de slag gaat, zijnzorgvuldig gekozen namen belangrijk. Klik op OK om het notitieboek aan te maken.
 6. 6. 04 Stacks makenIndien je de zaken nog georganiseerder aan wilt pakken, dan kan je zogenaamde stacksaanmaken, oftewel overkoepelende mappen. Je kan dat het beste vergelijken met eenordner: de stack is de map, en de onderliggende notitieblokken zijn de tabbladen die zichin de map bevinden. Je maakt een stack door met de rechtermuisknop te klikken op eennotitieboek en te klikken op Aan stack toevoegen / Nieuwe stack (vreemd genoeg heetde optie hierna ineens ‘stapel’). Je kan de naam van een stack/stapel wijzigen door er opte rechtsklikken en te kiezen voor Hernoemen.
 7. 7. 05 Labels aanmakenJe kan notities indelen in notitieboeken, maar je kan er ook labels aan toekennen. Labelshelpen je notities terug te vinden. Zo zullen notities over een vakantie in Amerika ennotities over de presidentsverkiezingen in Amerika in verschillende notitieboeken zitten,maar zijn ze beide terug te vinden onder de noemer Amerika als je er dit label aantoevoegt. Je kan labels toekennen tijdens het aanmaken van een notitie of achteraf. Inde linkerkolom van Evernote kan je met de rechtermuisknop op Labels klikken, kiesLabels aanmaken voor een nieuw label.
 8. 8. 06 Notitie makenEn dan: tijd voor jouw eerste notitie. Om een notitie te maken klik je op Bestand /Nieuwe notitie. Je kan eenmaal op de notitie klikken en deze in het rechterdeelvensterbewerken, of dubbeklikken op de notitie om hem in een nieuw venster te bewerken. Inhet veld bovenin geef je de notitie een titel en in het uitklapmenu aan de rechterkantselecteer je het gewenste notitieboek. Bij Webadres kan je een url koppelen en met hetveld Label daarnaast kan je de eerder besproken labels toekennen of toevoegen.
 9. 9. 07 Notitie bewerkenJe hebt nu een notitie gemaakt, een titel gegeven en hem ingedeeld. Nu kan je de notitievullen met de informatie die je kwijt wilt. Je kan het zo gek niet bedenken, of het kan ineen notitie. Audiofragmenten kan je naar de notitie slepen, maar ook foto’s, bestandenenzovoort. Je kan ook met de rechtermuisknop klikken op een notie, om bijvoorbeeldeen horizontale lijn in te voegen, een to-do-lijstje te maken (klikken op Te doen /Selectievakje invoegen). Let echter wel op: bij het gratis account mag je maar 60 MBper maand uploaden.
 10. 10. 08 Notities doorzoekenWanneer je een aantal notities hebt gemaakt, komt er een moment waarop je eenbepaalde notitie wilt terugvinden. Dat kan op verschillende manieren. Ten eerste kan jelinksboven klikken op het gewenste notitieboek en vervolgens de notities doorbladeren,maar je kan ook klikken op een van de labels aan de linkerkant (mits je deze hebtaangemaakt en toegekend). Ook kan je bovenin een zoekterm opgeven in het veldZoeken, waarna alle opgeslagen notities worden doorzocht.
 11. 11. 09 Zoekopdrachten opslaanWe hebben aangegeven dat je notities kan ordenen door ze in te delen. Er is echter nogeen manier en dat is met behulp van opgeslagen zoekopdrachten. Stel dat je regelmatigalle notities met daarin het woord chocolade op een rij wilt hebben, dan kan je zoeken opdit woord in het zoekveld en vervolgens rechtsonder klikken op het vergrootglas met hetplusteken om de zoekopdracht op te slaan. Je kan die opdracht dan eenvoudig opnieuwoproepen onder het kopje Opgeslagen zoekopdrachten links, terwijl nieuwe notitiesmet het zoekwoord daar automatisch aan worden toegevoegd.
 12. 12. 10 Web Clipper gebruikenEvernote heeft nog een handige optie, waarvoor je nog extra software moet downloaden:de Web Clipper. Klik in Evernote op Activiteit / Download de Web Clipper. Downloadde Web Clipper voor de browser die je gebruikt. Zodra je de add-on hebt geïnstalleerden de browser herstart (en bent ingelogd met je Evernote-account), kan je met één drukop de knop een afbeelding, maar ook een compleet artikel inclusief hyperlinks kopiërennaar Evernote. Ideaal als je het later nog eens terug wilt lezen, bijvoorbeeld op jesmartphone.
 13. 13. 11 Notities mailenIn tegenstelling tot wat het kopje boven deze tip doet vermoeden, gaat het hier niet omhet mailen van bestaande notities naar iemand anders, maar juist om het aanmaken vaneen notitie door de inhoud te mailen. Wanneer je een Evernote-account aanmaakt, krijgje automatisch een e-mailaccount. Je vindt dit account door te klikken op Activiteit /Mail naar Evernote. Wanneer je een e-mail stuurt naar het adres dat je daar ziet, wordtde inhoud van die mail automatisch toegevoegd aan een notitie.
 14. 14. 12 Notities delenOmdat Evernote de inhoud van je notities synchroniseert, heb je altijd toegang tot al jenotities, ongeacht je locatie. Maar wat als je jouw notities ook wilt delen met anderen?Gelukkig kan dat ook. Klik rechtsboven op Delen en vervolgens op de gewenste optie(E-mail, Facebook, Twitter, enzovoort). Degene waarnaar je de notitie stuurt hoeft geenEvernote-account te hebben, want je geeft hem/haar geen toegang tot je account, jestuurt slechts de notitie zelf inclusief eventuele bijlagen.
 15. 15. 13 Interface smartphoneEvernote is ook beschikbaar voor de smartphone en het is fijn om te weten dat demobiele versie van de software hetzelfde (zelfs iets meer) kan dan de desktopversie. Hetis fijn dat de interface geoptimaliseerd is voor een kleiner aanraakscherm. Wanneer jede app start, zie je bovenin drie opties om een notitie te maken en daaronder detabbladen met bestaande inhoud. Handig: als je even de inhoud van een tabblad wiltzien, sleep je het bovenliggende tabblad wat naar beneden. Wil je het tabblad echtopenen, tik er dan eenmaal op.
 16. 16. 14 Interface tabletOok de interface voor tablets is geoptimaliseerd, maar omdat de tablet een flink groterscherm heeft dan de smartphone, komt de app hier nog beter tot zijn recht. Ook hier zienwe bovenin drie opties voor het maken van notities (waarover later meer) en detabbladen. Daarnaast is er een soort ‘uitgelicht’ veld waarin recente activiteiten of delaatste notities worden getoond. Ook hier werkt het principe van slepen om te spieken entikken om definitief te openen. Wat ons betreft werkt de tablet-interface het prettigst.
 17. 17. 15 Tekst fotograferenIn de smartphone- en tabletversie van Evernote, is het mogelijk om visitekaartjes tefotograferen. Het fotograferen zelf is uiteraard niet bijzonder, maar wel wat er daarnagebeurt: het visitekaartje wordt op zo’n manier opgeslagen in je account, dat je het kandoorzoeken. Deze optie vind je op de smartphone bovenin (de meest rechtste van dedrie opties) en op de tablet linksboven (de onderste van de drie opties). De optie werktoverigens niet alleen voor visitekaartjes, maar voor alles waar (getypte) tekst opaanwezig is.
 18. 18. 16 PlaatsenNog een leuke optie voor de smartphone- en tabletversie van Evernote die niet aanwezigis in de desktopversie, is de mogelijkheid om notities te zoeken aan de hand van deaanmaak-locatie. Hiervoor druk je op het tabblad Plaatsen, waarna er een wereldkaartverschijnt. Zoom net zolang uit tot je een blauw vlaggetje ziet met daarin een cijfer. Devlag staat op de locatie waar notities zijn gemaakt en het cijfer geeft aan om hoeveelnotities het gaat. Druk op de betreffende blauwe vlag om de bijbehorende notities tebekijken.
 19. 19. 17 Notitie makenHet maken van een notitie op een smartphone of tablet, is vergelijkbaar met dewerkwijze op de desktop. Om een notitie te maken druk je op de meest linkse(smartphone) op de bovenste (tablet) van de drie opties. Je kan bij het veld Notitie detitel van de notitie ingeven en daaronder de inhoud. Met de pictogrammen bovenin voegje foto’s, audio en labels toe en kies je een notitieboek en met het pictogram onderin (deletter A) heb je de extra opties voor de inhoud, zoals het toevoegen van vinkjesenzovoort.
 20. 20. 18 Foto’s makenEén van de grote voordelen van Evernote voor de tablet of smartphone, is dat het erggemakkelijk is om direct een foto te maken en toe te voegen. Je drukt daarvoor op demiddelste van de drie opties (pictogram met de camera), waarna je foto’s kan nemen.Wanneer je de foto gemaakt hebt en op het vinkje drukt, deel je de foto met je Evernote-account. Ook hier geldt echter: let op dat je maar 60 MB per maand hebt, een foto is alsnel een paar MB groot.
 21. 21. Deze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url. www.computertotaal.nl/abonneren www.facebook.com/computertotaal www.twitter.com/computertotaal

×