Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus - 20 Tips voor Google Drive

33,522 views

Published on

Google Drive is het online opslagmedium van Google en een antwoord op Dropbox en SkyDrive van Microsoft. Daarbij is het een verbetering van Google Docs, nu kunnen gemakkelijk documenten vanaf de computer en mobiele apparaten met elkaar worden gesynchroniseerd. Met Google Drive staan uw bestanden overal tot uw beschikking en zijn ze gemakkelijk te delen met anderen. In dit artikel leest u hoe u alles uit deze online opslagdienst kunt halen.

Published in: Technology

Cursus - 20 Tips voor Google Drive

 1. 1. 20 Tips & Trucs voor Google Drive
 2. 2. Alles over Googles online opslagdienstGoogle Drive is het online opslagmedium van Google en een antwoord op Dropbox en SkyDrive vanMicrosoft. Daarbij is het een verbetering van Google Docs, nu kunnen gemakkelijk documenten vanaf decomputer en mobiele apparaten met elkaar worden gesynchroniseerd. Met Google Drive staan jebestanden overal tot je beschikking en zijn ze gemakkelijk te delen met anderen. In dit artikel leest je hoe jealles uit deze online opslagdienst kunt halen.
 3. 3. 01 Online Drive instellenNa het inloggen bij of aanmaken van een Google-account kan er een aantal instellingen wordengewijzigd. Ga naar de beginpagina van Google Drive, klik op Instellingen (het tandwielrechtsboven in de hoek) en kies Instellingen. Onder het tabblad Algemeen kan de Taal enTijdzone worden ingesteld. Ook kan hier worden ingesteld hoe onderdelen worden geopend, is erte zien hoeveel opslagruimte er wordt gebruikt en is er de mogelijkheid deze te vergroten.
 4. 4. 02 Installeren op een pcGoogle biedt ook een applicatie aan, deze maakt een Google Drive-map op de computer aan ensynchroniseert automatisch de bestanden in deze map met Google Drive. Ga naarhttps://tools.google.com/dlpage/drive en klik op Download Google Drive. Indien akkoord met devoorwaarden, klik op Accepteren en installeren. Start het gedownloade bestand en wacht tot deinstallatie klaar is. Vul je inloggegevens in bij het venster Aanmelden bij Google Drive en klik opAanmelden. Klik in het venster Aan de slag op Volgende. Kies eventueel voor Geavanceerdeinstallatie om de maplocatie te wijzigen en online mappen uit te sluiten. Kies Synchronisatiestarten.
 5. 5. 03 Installeren op een MacOok voor Apple heeft Google een applicatie voor Google Drive beschikbaar. Niet via de App Store,maar deze wordt via de traditionele manier aangeboden. Ga naarhttps://tools.google.com/dlpage/drive en klik op Google Drive downloaden. Klik op Akkoord eninstalleren. Open het DMG-bestand en sleep het Google Drive-pictogram naar Applications.Open programma’s en start Google Drive. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Macin en klik OK. Meld je aan met een Google-account. Kies voor Geavanceerde installatie om demaplocatie te wijzigen en online mappen uit te sluiten. Kies Synchronisatie starten.
 6. 6. 04 Geen Linux-appLinux is vaak het ondergeschoven kindje en ook bij Google besteden ze er in eerste instantie geenaandacht aan. Er gaan geruchten dat er een applicatie aan zit te komen, maar duidelijkebevestiging is er nog niet. Tot die tijd zullen Linux-gebruikers het met de online-versie van GoogleDrive moeten doen. Ook online kunnen bestanden worden bewerkt, gedownload en geüpload. Omeen bestand te uploaden, log in op Google Drive en klik op de uploadknop (naast de knop Maken).Kies Map om een hele map te uploaden (alleen beschikbaar in Google Chrome) of Bestanden ombestanden te uploaden naar de drive.
 7. 7. 05 iPhone-appVoor onderweg is er ook een iPhone-app (http://ct.link.idg.nl/gdr). Bestanden kunnen met deiPhone worden gelezen of geopend in een ander programma met meer mogelijkheden zoals eendocument in Pages. Helaas is het nog niet mogelijk om met de iPhone bestanden te uploadennaar Google Drive. Na de installatie van de app kunnen alle bestanden bekeken worden via MyDrive. Tik op een bestand om deze te openen of op het pijltje ernaast voor de instellingen. Er zitonder meer een optie om het bestand ook offline beschikbaar te stellen. Open een bestand, tik ophet pijltje rechtsboven en kies Open in om een andere applicatie te kiezen voor het bestand.
 8. 8. 06 Android-appIn tegenstelling tot de iPhone-app heeft de Googles eigen Android-app een stuk meer te bieden.De app vindt u in de Play Store of via http://ct.link.idg.nl/gdr2. Op het eerste gezicht, oogt deapplicatie hetzelfde als de iPhone-app. Maar de Android-app biedt wel de mogelijkheid bestandennaar Google Drive te uploaden en te delen met anderen. Daarnaast kunnen documenten directvanuit Google Drive worden bewerkt en opgeslagen. Ook kan er eenvoudig worden gewisseldtussen accounts bovenin het scherm. Om een bestand te uploaden, tik op menu / Nieuw /Uploaden.
 9. 9. 07 Terug naar vorige versieWie Google Docs voorheen gebruikte, is waarschijnlijk al bekend met de mogelijkheid om terug tevallen op oudere versies van bestanden. Via Google Drive is het standaard mogelijk om tot dertigdagen terug naar oudere bestandsversies te gaan. Log via de site in op Google Drive, klik met derechtermuisknop op een bestand en kies Revisies beheren. Als het bestand al eerder isaangepast, kun je hier zien door wie en wanneer. Klik op de datum en de naam van de bijdragerom het bestand te downloaden. Om terug te gaan naar een andere versie, download het oudebestand en klik op Nieuwe revisie uploaden. Selecteer het gedownloade bestand en klikOpenen.
 10. 10. 08 Gebruikersmappen verplaatsenJe kunt de gebruikersmappen verplaatsen naar de Google Drive-map. Zoals de mappenVideo, Afbeeldingen, Documenten en Muziek. Ze worden zo automatisch gesynchroniseerd metGoogle Drive. Ga naar menu Start en klik op uw gebruikersnaam. Klik met de rechtermuisknop opde map die je wilt verplaatsen naar Google Drive en kies Eigenschappen. Open het tabbladLocatie en klik op de knop Verplaatsen. Zoek en selecteer de Google Drive-map en klik op deknop Map selecteren. Druk op Toepassen, bevestig de waarschuwing en druk op OK. Herhaaldeze stap voor alle mappen die je naar de Google Drive-map wilt verplaatsen. Denk wel aan jeopslaglimiet.
 11. 11. 09 Documenten maken en delenMet Google Drive kunnen ook documenten worden gemaakt en bewerkt. Log in op Google Driveen klik op Maken. Je hebt de keuze uit: Document, Presentatie, Spreadsheet, Formulier,Tekening, Map, Tabel of Script. Een document delen kan op twee manieren, via het programmawaarin het is geopend (klik op de blauwe knop Delen) of door in Google Drive met derechtermuisknop op een bestand te klikken en te kiezen voor Delen / Delen. Voeg onderin het e-mailadres van de personen toe of wijzig de toegang van Privé naar Openbaar of Iedereen met delink en klik op een van de knoppen achter Link delen via.
 12. 12. 10 Toegangsniveaus instellenNaast een document delen, is het ook mogelijk de rechten tot een document aan te passen. Zokan iemand het document wel lezen of opmerkingen plaatsen, maar niet aanpassen. Selecteereen bestand, klik op de knop Meer en kies Delen / Delen. Achter de namen van de personen mettoegang, staan de rechten die zij voor het document hebben. Klik erop en kies in het menu derechten die je wilt geven aan die persoon. Na het aanpassen van de verschillende rechten klik jeop Wijzigingen opslaan.
 13. 13. 11 Google CloudprinterMet Google Chrome is het mogelijk om direct vanuit de browser een kopie van een website ofdocument op te slaan op Google Drive via de Google Cloudprinter. Handig voor bijvoorbeeldbewijsdocumenten zoals een bestelling bij een webshop. Klik op Google Chrome aanpassen enbeheren (de steeksleutel rechtsboven) en kies Afdrukken. Klik op het keuzemenu naastBestemming en kies Afdrukken met Google Cloudprinter. Druk op Afdrukken, kies in hetvenster voor Opslaan in Google Drive en druk op de knop Afdrukken. Het document is nuopgeslagen als pdf-bestand op Google Drive.
 14. 14. 12 Nog sneller werken met SneltoetsenIn Google Drive zijn een hoop sneltoetsen te gebruiken. Een ezelsbruggetje om ze gemakkelijk teonthouden is de letter te vertalen naar de Engelse betekenis. Zo staat de G-toets voor Go. Doorop bijvoorbeeld G, gevolgd door C (Create) te typen, wordt de knop Maken geactiveerd. Met depijltjestoetsen kan vervolgens een type document worden geselecteerd om te maken. Zo zijn ernog meer combinaties te maken met de G. Zo kom je via G / F (Folder) bij je mappen terecht. EnG / L (List) laat de documentenlijst zien. Om de complete lijst met alle sneltoetsen voor GoogleDrive te zien, klik je op Instellingen / Sneltoetsen.
 15. 15. 13 Offline DocumentenBen je vaak op locaties waar geen internet is en wil je toch gebruikmaken van GoogleDocumenten? Dan is er de mogelijkheid deze ook offline beschikbaar te stellen. Deze functiewerkt alleen via Google Chrome in combinatie de Google Drive webapp. Log in op Google Driveen klik op Instellingen / Google Documenten offline instellen. Klik op de knop Enable offlineDocs en doorloop eventueel stap 2 (installatie van Google Drive webapp). Bestanden wordengesynchroniseerd met de computer, via Instellingen / Google documenten offline weergevenkun je zien welke documenten zijn gesynchroniseerd.
 16. 16. 14 Kopiëren naarTelkens alle mappen of bestanden naar Google Drive kopiëren en plakken, is misschien watomslachtig. Een verwijzing naar Google Drive in het rechtermuisknopmenu Kopiëren naar ispraktischer. Druk op de toetscombinatie Windows-toets+R en tik%APPDATA%MicrosoftWindowsSendTo. Druk op Enter of OK om de map te openen. Klik metde rechtermuisknop in het venster en kies Nieuw / Snelkoppeling. Klik op Bladeren, geef delocatie van je Google Drive-map op en klik op OK / Volgende. Pas eventueel de naam aan en klikop Voltooien. In het contextmenu Kopiëren naar staat nu ook Google Drive.
 17. 17. 15 Google Drive op taakbalkStandaard accepteert de taakbalk geen snelkoppeling naar een map. Via dit trucje kunt u toch eensnelkoppeling naar Google Drive maken. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kiesNieuw / Snelkoppeling. Klik op de knop Bladeren en selecteer de Google Drive-map en druk opOK. Zet nu voor de tekst Explorer voor de locatie en druk op Volgende. Geef nu de naam GoogleDrive aan de snelkoppeling en druk op Voltooien. Pas eventueel het pictogram aan en sleep desnelkoppeling naar de taakbalk.
 18. 18. 16 Opnemen in bibliotheekDoor Google Drive toe te voegen aan een bibliotheek, kunnen gemakkelijk en snel bestandenworden gevonden in een categorie zoals documenten, afbeeldingen of video’s. Klik met derechtermuisknop op Documenten in menu Start en kies Eigenschappen. Klik op de knop Eenmap opnemen, ga naar Google Drive en kies Map opnemen. Selecteer eventueel de map enkies Opslaglocatie instellen om de map als standaard opslaglocatie in te stellen.
 19. 19. 17 Versiebeheer en opslagruimteHet gebruiken van revisies op Google Drive, kost wel extra opslagruimte. Daarom komen revisiesna dertig dagen automatisch te vervallen. Er kan een hoop opslagruimte worden gewonnen doorrevisies te verwijderen. Ook is het mogelijk revisies op een onbeperkte bewaartijd te zetten, zodatdeze altijd terug naar een oorspronkelijke staat gebracht kunnen worden. Ga naar Google Drivevia de site, klik met de rechtermuisknop op een bestand en kies Revisies beheren. Klik op hetkruisje achter het bestand, om een revisie te verwijderen. Om de revisie ook na dertig dagen tebehouden, selecteer het selectievakje onder Niet automatisch verwijderen. De totalehoeveelheid opslagruimte zie je onderin.
 20. 20. 18 Nieuwe eigenaarWil je een document verwijderen, maar maken anderen er ook gebruik van, dan is het mogelijkeen nieuwe eigenaar aan te stellen voor het document. Klik met de rechtermuisknop op hetdocument dat je wilt overdragen en kies Delen / Delen. Klik naast de nieuwe eigenaar op derechten en kies Is eigenaar. Klik vervolgens op het kruisje achter je eigen naam (om het teverwijderen) en druk op de knop Wijziging opslaan. Om te voorkomen dat andere rechtenkunnen aanpassen, klik je op Wijzigen achter Editors hebben toestemming om personen toete voegen en rechten te wijzigen. Kies voor de optie Alleen de eigenaar mag de rechtenwijzigen en druk op Opslaan.
 21. 21. 19 Vier alternatievenNaast Google Drive zijn er natuurlijk nog meer online opslagdiensten. Vind je Google helemaalniets, dan kan je bijvoorbeeld overstappen op SkyDrive van Microsoft: http://skydrive.live.com.Deze online opslagdienst biedt 7 GB opslagruimte en heeft net als Google een programma voorop de pc dat bestanden synchroniseert. Nog een bekende is Dropbox (www.dropbox.com), dezedienst biedt slechts 2 GB aan opslagruimte, maar kan door middel van promotie en installatie vaniPhone- en Android-apps worden vergroot. Twee laatste alternatieven met beide 5 GB gratis onlineopslagruimte zijn: Box (www.box.net) en SugarSync (www.sugarsync.com).
 22. 22. 20 Google-account verwijderenHet wordt vaak niet vermeld, maar er is ook de mogelijkheid een account te verwijderen. Wil je afvan je Google-account en alle gerelateerde diensten? Ga dan naar:https://accounts.google.com/Login en log in met het account dat je wilt verwijderen. Klik op de linkGeheel account sluiten en alle services en bijbehorende gegevens verwijderen. Geef jewachtwoord op, selecteer de selectievakjes indien je akkoord bent en klik op Google-accountverwijderen. Spijt? Ook al is de kans vrij klein, via www.google.com/accounts/recovery kun jeproberen je account te herstellen. Vul bij Ik heb andere aanmeldproblemen je verwijderde e-mailadres in en klik op Doorgaan. Klik op een herstelverzoek indienen.
 23. 23. Deze workshop wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url. www.computertotaal.nl/abonneren www.facebook.com/computertotaal www.twitter.com/computertotaal
 24. 24. www.computertotaal.nl/abonneren

×