Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

White Book presentation

300 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

White Book presentation

 1. 1. Asociaţia Naţionala a Companiilor Private dinSectorul Tehnologiilor Informaţionale şiComunicaţiilor1
 2. 2.  Eliminare accize camere video și Web Transparență venituri și cheltuieli ANRCETI Interconectare Portabilitate Legea privind combaterea criminalitățiiinformatice Cadru de reglementare pentru licență WiMax Extindere aplicare facilități software2
 3. 3. 977850607080901001101201302005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pozițiațăriiMoldovaRomaniaUcrainaBulgariaGeorgiaArmeniaAzerbaidjanKirgizstanTadjikistan3
 4. 4. 10641900204060801001202009 2011 2012pozițiațăriiMediuCapabilitateUtilizare4
 5. 5.  Capacitatea întreprinderilor de a absorbitehnologii noi◦ locul 126 din 142◦ în CSI devansează doar Rusia și R. Kirghiză Investiții în instruire - loc 118 Utilizare internet în companii – loc 109 Capacitatea de inovare – loc 1075
 6. 6. 104.8020406080100120140160180200abonațila100locuitori200720116
 7. 7. 380102030405060%200720117
 8. 8. 36.934.70 10 20 30 40 50 60UcrainaRusiaRomaniaMoldovaGeorgiaBulgariaBelarusAzerbaidjanArmenia%Acces InternetComputer8
 9. 9. 9.890510152025%200720119
 10. 10. 1.92.50 5 10 15 20 25TadjikistanUzbekistanKirghizstanBelorusiaMoldovaGeorgiaKazahstanMedia CSIAzerbaidjanUcrainaArmeniaSerbiaRusiaAlbaniaBulgariaRomaniaSlovaciaUngaria10
 11. 11. 7.912.60 5 10 15 20 25 30 35 40 45TadjikistanUzbekistanKirghizstanAzerbaidjanUcrainaBelorusiaMedia CSIArmeniaRusiaSerbiaGeorgiaMoldovaKazahstanRomaniaUngariaAlbaniaBulgariaSlovacia11
 12. 12. 6.50 5 10 15 20 25 30 35 40 45RomaniaMoldovaUcrainaRusiaAlbaniaAzerbaidjanKazahstanBulgariaSerbiaBelorusiaUngariaSlovaciaArmeniaGeorgiaUSD12
 13. 13. Domeniu PozițieRaport 2009Poziție Raport2012Eficacitatea organelor legislative 76 99Legislația ce reglementează sectorul TIC 91 101Independență juridică 111 132Protecția proprietății intelectuale 70 110Număr proceduri pentru a soluționa oplângere27 18Durata pentru a pune soluționa o plângere 25 2013
 14. 14. Producție17%Comerț8%Telecomunicații41%Servicii indomeniul TIC34%1422 259 angajați în 2011
 15. 15. Productie, 0.36%Comert, 0.25%Telecomunicatii, 5.37%Servicii, 0.82%15
 16. 16. Moldova95%SectorulTIC5%Productie1%Comert17%Telecomunicatii55%Servicii27%16
 17. 17. 1701002003004005006007008002007 2011mlnMDLSoftwareTelecomunicatii2ComertProductie
 18. 18. Moldova95%SectorulTIC5%Productie15%Comert3%Telecomunicatii54%Servicii28%18
 19. 19. 190501001502002503003504004502007 2011mlnMDLSoftwareTelecomunicatiiComertProductie
 20. 20. 176710204060801001201401601802002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011mlnUSDServicii de comunicatii Servicii de informatică şi informaţionale20
 21. 21.  Creșterea sectorului – 3,5% anual Serviciile ”în nor” – 20% anual Piața de aplicații pentru telefoane mobile Piața serviciilor subcontractate Piața programelor pentru sectorulbancar, financiar, de asigurări Apropierea de Europa de Vest – geografic șicultural21
 22. 22. 39.438.101020304050607080902006200922
 23. 23. 23Doar 1930 locuri ocupate în 20122623236711.2%11.5%10.0%10.2%10.4%10.6%10.8%11.0%11.2%11.4%11.6%10001200140016001800200022002400260028002007 2011persoaneLocuri TIC Pondere in total
 24. 24.  Programe de instruire depășite Finanțare slabă Flexibilitate redusă a corpului didactic Legături slabe cu companiile din sector24
 25. 25.  A crea un grup de lucru, care va aproba programele deinstruire la specialitățile TIC A introduce obiecte ce sunt necesare pentru dezvoltareaafacerii, precum managementulproiectelor, marketingul, abilitățile de comunicare A crea mecanisme de stimulare a instruirii studenților lapractică A crea mecanisme fiscale și nefiscale de stimulare aîntreprinderile din sector care co-finanțează instruireastudenților la specialitățile TIC A crea premise pentru încurajarea specialiștilor dindomeniul privat să activeze în calitate de lectori și profesoriîn predarea disciplinelor IT25
 26. 26.  A direcționa într-un Fond de susținere a sectorului TICtaxa de 2,5% la vărsată de către companiile careprestează servicii de telefonie mobilă A introduce pentru companiile din subsectorul BPOfacilități similare cu cele pe care le au companiile dinindustria software A elimina TVA la produsele software destinate creșteriieficienței întreprinderilor, îmbunătățirii procesului destudii sau a activităților de cercetare-dezvoltare Menținerea unui mediu fiscal favorabil pentrucompaniile IT26
 27. 27.  Simplificarea procesului de obținere a autorizațiilor Înregistrarea exportului de software în baza declarațieifurnizorului, fără a solicita Acte de primire-predare. A elimina licențele pentru serviciile de creare, implementareşi de asigurare a funcționării SIA de importanță statală A permite vămuirea produselor electronice sosite pe caleaaerului în Biroul vamal de la aeroport A revizui registrul național privind ocupațiile27
 28. 28.  Registru electronic centralizat cu informația privind proiecteledeja implementate în domeniul TI pentru instituțiile de stat Grup de experți, care vor putea fi contractați de către AAP încazul când va fi nevoie de expertiză tehnică Procesul de achiziții a programelor informatice - garanția deasigurare a executării contractului, monitorizarea de cătreAAP a proiectelor până în momentul când e semnat Actul deprimire-predare Aprobarea mecanismului de revizuire a sarcinilor tehnice decătre societatea civilă și organizațiile de profil28
 29. 29.  Cadru favorabil de participare a companiilorTIC în activitățile de cercetare-dezvoltare Incubator al sectorului de tehnologiiinformaționale pentru companii nou-create Produse financiare viabile pentru finanțareasectorului29

×