Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'alta resolució "comercial"

ICGCat
Com Airb
L t l l i dLes constel·lacions de s
Prestacions de l'alta res
Joan Romeu / Infoterra SGSA
3 d’Abril 2014
bus pot ajudar-te?
tèl lit d' b ió d l Tsatèl·lits d'observació de la Terra.
solució “comercial”
A /Director
Airbus Defence and Space: Una Div
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Airbus Defence and Space: Una Div
Tom Enders
Treballadors*: ~
Facturació*: ~
Fabrice Brégier Guillaume Fa
T*: ~ 73,500
F*: ~ € 39 bn
T*: ~
F*: ~
* Al 2012
** estimat pel 2014
April 2014 2
** estimat pel 2014
visió d’Airbus Groupvisió d Airbus Group
s
140,000
€ 56 bn
aury Bernhard Gerwert
22,400
€ 6.3 bn
T **: ~ 40,000
F**: ~ € 14 bn
2
Un Canvi? No més de un molt me
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Un Canvi? No, més de un, molt me
04 April 2014 3
ss.
3
Airbus Defence and Space
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Airbus Defence and Space
# 1 en defensa a Europa
# 2 en espai al Món
Mes de 40,000 TreballadorsMes de 40,000 Treballadors
Aproximadament 14 billions € en F
January 2014 4
Gastem 3.000
Milions d‘Euros
per any en
Innovacio I+D+i, el
que ens fa liders
mundials.
4
Parlarem de Desitjos Sobre satè
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Parlarem de Desitjos …. Sobre satè
• #1: El balanç ideal entre resolució
• #2: Serveis puntuals i de confianç
#3• #3: Arxiu extens i al dia
• #4: Grau de reacció#4: Grau de reacció
• #5: Monitorització sistemàtica
04 April 2014 5
èl·lits d'observació de la Terraèl lits d observació de la Terra
ó i cobertura
ça
5
Desig #1Desig #1
El balanç ideal entre resolució i cobertura
El balanç ideal entre resolució i
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
ç
Resolució 0,5m
Franja 20km
Col·lecció d’única
passada
Si, normalment 5
segments de 150km cada
un (15,000 km²)un (15,000 km )
04 April 2014 7
i cobertura
1,5m Des de 0,25m fins a 40m
depenent del modep
60km Des de 4km fins a 270
depenent del modep
Si, normalment 6
segments de 300km cada
un (10,000 km²)
No, però la llargada del
segment es pot estendre
fins a 1,500kmun (10,000 km ) fins a 1,500km
7
SPOT 5SPOT 5 -- 2,5m2,5m colorcolor naturalnatural–– 09/04/2009/04/20
1600 pix1600 pix
8
003003
xels = 4 kmxels = 4 km
8
SPOT 6SPOT 6 –– 77 1,5m color natural1,5m color natural–– 30/30/
1600 pixels1600 pixels
04 April 2014 9
/09/2012/09/2012
= 2,4 km= 2,4 km
9
Pléiades 1APléiades 1A –– 1B1B 0,5m color n0,5m color n
1600 pix1600 pix
04 April 2014 1
aturalatural–– 21/07/201321/07/2013
xels = 800 mxels = 800 m
0
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Pléiades - 100
© CNES© CNES –– Distribution Spot Image / AirbDistribution Spot Image / Airb
04 April 2014 1
%
bus Servicesbus Services
SPOT 6 400%
1
SPOT 6 - 400%
Balanç ideal
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Balanç ideal
Resolució vs. Cobertura
SPOT 6 - 100%
© Astrium Services© Astrium Services
Pléiades - 100%
04 April 2014 1
Pléiades 100% © CNES© CNES –– Distribution Spot Image / Astrium ServicesDistribution Spot Image / Astrium Services
Pléiades
20 x 20 km
SPOT 6SPOT 6
60 km franja
2
© Astrium Services© Astrium Services
TerraSAR-X: Des dels detalls més
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
TerraSAR-X: Des dels detalls més
TSX HSTSX HS 11
04 April 2014 1
TSX HSTSX HS –– 1m1m
petitspetits…
N TSX XSN TSX XS 0 250 25
3
New TSX XSNew TSX XS –– 0,25m0,25m
TerraSAR-X: Des dels detalls més
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
TerraSAR-X: Des dels detalls més
TSX HSTSX HS 1m1m
04 April 2014 1
TSX HSTSX HS –– 1m1m
petitspetits…
N TSX XSN TSX XS 0 250 25
4
New TSX XSNew TSX XS –– 0,25m0,25m
…A la foto més gran
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
…A la foto més gran
Cobertura millorada amb el mode ampli ScanSAR nou
04 April 2014 1
@ 40 m
5
El balanç ideal entre resolució i cob
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
El balanç ideal entre resolució i cob
• Combinació ideal entre cobertura i resolució
• Des d’una percepció local (1/5.000) fins a mapes que c
• De detecció fins a identificació
• Eficiència de costos:
Àrees de baixa densitat  resol
ÀÀrees més denses  alta resolu
January 2014 1
berturabertura
comprenen nacions senceres
lució mitja
ució
6
Desig #2Desig #2
Serveis puntuals i de confiançaa
Serveis puntuals i de confiança
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Serveis puntuals i de confiança
Pléiades i SPOT 6 & 7 són constel·lacions:
Per què?
Perquè estan compostes de 2 x 2 N
satèl·lits bessons caracteritzats per tenir
les mateixes opcions d’adquisició
Perquè cada parell de satèl lits està
A
S
l'a
tr
Perquè cada parell de satèl·lits està
operat en la mateixa orbita, a 180º,
assegurant una capacitat de revisita
diària
A més cada parell comparteix un pla
-
am
-
reA més, cada parell comparteix un pla
únic i comú de tasques, optimitzat entre
els bessons
re
- C
op
Pléiades i les constel·lacions SPOT 6
únic satèl·lit amb una capacitat de
Pléiades i les constel·lacions SPOT 6
únic satèl·lit amb una capacitat de
04 April 2014 1
en el èxit de recen el èxit de rec
Beneficis
o importa si és el Pléiades 1A o 1B / SPOT 6 o
rreu de la terra, aquesta configuració distribueix:
POT 7 el que passa per sobre el teu AOI,
assegurem accés a color, pancro, estèreo,
riestèreo
, q g
Un accés ràpid al target quan el temps és crucial,
mb una oportunitat d’adquisició en menys de 24g.
Monitorització diària, a canvis en el seguiment
egularegular
Cobertura ràpida de grans àrees, amb la
portunitat de obtenir imatges sense núvols
6 & 7 constel·lacions actuen com un
e revisita diària, un element clau
6 & 7 constel·lacions actuen com un
e revisita diària, un element clau
8
collida d’imatgescollida d’imatges
Serveis puntuals i de confiança
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Serveis puntuals i de confiança
• Pléiades i SPOT 6 & 7: disponibilitat co
- La gran agilitat incrementa les possibilitats d’adqu
altres peticions assignadesaltres peticions assignades
- SPOT 6 & 7 han estat creats per Airbus Defence
nostres clients.
- Pléiades és un sistema dual dels quals Airbus, co
dels recursos
• Aviat a TerraSAR-X i TanDEM-X els acomp
- Paz és un bessó de TSX i TDX. Al 2012 es va sig
constel·lació amb TerraSAR-X i TanDEM-X per m
Tenim la capacitat i dispoTenim la capacitat i dispo
04 April 2014 1
omercial sense precedents
uisició i redueix dràsticament la competició entre les
& Space, el 100% dels recursos estant dedicats als
om a operador civil de la constel·lació, utilitza el 90%
panyarà PAZ a l’espai
gnar un acord amb Hidescat per operar PAZ en
millorar la revisita i la capacitat d’adquisició
nibilitat pels teus projectesnibilitat pels teus projectes
9
Serveis puntuals i de confiança
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
p ç
Disponibilitat, capacitat d’adq
secret de l'èxit de les nove
86% Taxa d’èxit des de que Plé
La taxa d’èxits el percentatge d’imatg
demanades pels clients*. Una imatge
d’adquisició angles de visió cobe
94%
PR peticions simples**
99%
d’adquisició, angles de visió, cobe
Estudi de viabilitat puntua
A Airbus, organitzem les peticions tan
99%
PR peticions
complexes**
100%
període de temps. L’estudi de viabilita
L’estudi de viabilitat per a peticions co
condicions meteorològiques adverses
menys de 48h. L’estudi de viabilitat pe
100%
PR d'emergència
/ una foto(<24h)**
es tracten en el menor temps possible
Les taxes d’actuació (PR – taxa de
Spot Image va ser fundat a
> 30 anys
D’experiència com a Operador
de Satèl·lits i Proveïdor de
dades
Spot Image va ser fundat a
satèl·lits fotografiaven a nadir. La col·
SPOT 1 va ser una revolució en aque
seguiment de col·leccions, va ser el p
2Ens comprometem a satisfer les vEns comprometem a satisfer les v
adquisició sobre una area en concret
quisició i un equip d’experts són el
es col·leccions Pléiades i SPOT
éiades 1A va començar comercialment
ges vàlides comparades al volum global d’imatges
e és valida quan compleix els paràmetres del client: període
rtura de núvols neu boira tempestes de sorrartura de núvols, neu, boira, tempestes de sorra.
als
n aviat com arriben per donar la millor resposta en el menor
at per a peticions senzilles es proporciona en menys de 24h.
omplexes (àmplia cobertura / peticions lineals, àrees amb
s, validació especial de paràmetres, etc), es proporcionen en
er a casos d'emergència o adquisicions en un determinat dia
e per avaluar la accessibilitat del target.
viabilitat enviades puntualment) són mesurades cada mes.
al 1982 Al començament de la detecció remota ci il elsal 1982. Al començament de la detecció remota civil, els
lecció d’imatges estava disponible per arxiu. El llançament de
est aspecte. Equipat amb una tecnologia que possibilitava el
primer satèl·lit amb el que els usuaris podien demanar una
20ostres peticions a tempsostres peticions a temps
i en el període de temps que especifiquessin.
Serveis puntuals i de confiança
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Serveis puntuals i de confiança
• I mitjançant la GeoStoreI mitjançant la GeoStore…
Automàtic
119 peticions
71% enviaments71% enviaments
14 dies
Mitjana de les peticions actives
pendents
Dies
Mitjana de temps
5 5
pendents
Mitjana de temps
des de la petició
fins l’enviament de
la imatge
5,5
04 April 2014 2
Instantani
24 peticions
100% enviaments100% enviaments
Hores
Mitjana de temps des
6de l’adquisició fins
l’enviament
6
21
Serveis puntuals i de confiança
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Serveis puntuals i de confiança
 Autentiques Constel·lacions
Plans de treball optimitzats
R i it dià iRevisita diària
 Disponibilitat comercial sense p
Ens comprometem i utilitzem tots els nEns comprometem i utilitzem tots els n
les peticions a temps sota requeriment
 30 anys d’experiència en treballs am 30 anys d experiència en treballs am
= 86% índex d’èxit
2
precedents
nostres mitjans per a satisfernostres mitjans per a satisfer
ts específics
mb satèl·litsmb satèl lits
22
Desig #3Desig #3
Arxiu extens i al dia
Arxiu extens i al dia
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Arxiu extens i al dia
Arxiu SPOT = + 100b .km²
• SPOT 6 cobreix l’equivalent a tota la superfície de la terr
 SPOT 6 arxiu Oct SPOT 6 arxiu Oct
2012 – Ago 2013 amb
< 10% cc
2012 – Ago 2013 amb
< 10% cc
• Molts països ja han utilitzat dades d’1,5m pel mapes nac
– Irak, Aràbia Saudí, Sud Àfrica, Mali, Síria…
2
ra 4 cops / any
cionals major de 1:15,000
 SPOTMaps 1.5 SPOTMaps 1.5p
Estatus Oct 2013
p
Estatus Oct 2013
24
Arxiu extens i al dia
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Arxiu extens i al dia
Arxiu Pléiades (estatus finals Set 2013) = 52M km²
• 86 % amb menys del 15% cc.
• Algunes millores
“Si, però la meva àrea no està coberta encara per l’arxi
• El treball especulatiu està sempre benvingut, sense
recàrrec ni compromís de comprarecàrrec ni compromís de compra
• I, sisplau, informeu-nos!
• Un dels nostres clients va escollir un arxiu re la competència per a
d tquadrats.
• Astrium va proposar de recol·lectar noves imatges per arxiu en 10
demanat era petit). Una anticipació d’imatge va ser donada el 21
es van adquirir amb una sola passada del satèl·lit el 29 de març, g
constant gràcies al sistema de mosaic continu.g
04 April 2014 2
iu Pléiades!”
e cap mena de
a cobrir els seus 1.091 Km
0 dies (ja que l’angle
de març i les noves dades
garantint una cobertura
25
Arxiu extens i al dia
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Arxiu extens i al dia
SPOT 6 per a 1,5m mapa, Pléiades amb Zoom sobre llocs
04 April 2014 2
s estratègics
SPOT 6 & 7: el mapa de
referència de Síria actualitzat
en només 30 dies a baix cost.
SPOT 6 & 7: el mapa de
referència de Síria actualitzat
en només 30 dies a baix cost.
Pléiades: monitoritza
diàriament els punts de major
interès
Pléiades: monitoritza
diàriament els punts de major
interès
26
Arxiu extens i al dia
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Arxiu extens i al dia
Busca-ho tu mateix:
Cerca Pléiades 1A, 1B, SPOT 1
al 7, TSX i TDX arxius al mateix
mapa
Cerca Pléiades 1A, 1B, SPOT 1
al 7, TSX i TDX arxius al mateix
mapa
–
Descarrega d’ArcMaps Plug-in
per veure SPOT 1 al 7 I Pléiades
Descarrega d’ArcMaps Plug-in
per veure SPOT 1 al 7 I Pléiades
arxius en el teu GIS
(pròximament TSC / TDX )
arxius en el teu GIS
(pròximament TSC / TDX )
04 April 2014 2
O deixa que el nostre equip de cerca ho faci per tu!
– Archive.search@spotimage.fr
o descarrega'lso descarrega'ls… o descarrega ls
de l’arxiu existent
… o descarrega ls
de l’arxiu existent
27
Arxiu extens i al dia
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Arxiu extens i al dia
“Packs” de mapes de referència
SPOT Maps 2.5 I 1.5 m
January 2014 2
GeoElevació (DEM I DTM)
28
Arxiu extens i al dia
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Arxiu extens i al dia
 Arxiu SPOT (100b km² – des del 1986)
 C it t bi d d d i i ió d Capacitat combinada de gran adquisició d
 Gestió intel·ligent de previsió del clima
60% de les imatges capturades en menys d
 Mapes de referència disponibles i product
= Cobertura rentable i p
04 April 2014 2
d Pléi d i SPOT 6 & 7de Pléiades i SPOT 6 & 7
del 10% cc. vs 33% amb SPOT 5
tes híbrids
puntual
29
Desig #4Desig #4
Ràpid, ràpid
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Day 1 Day 2 Day 3 DaDay 1 Day 2 Day 3 Da
Day 8 Day 9 Day 10 Day
Day 15 Day 16 Day 17 Day
Day 22 Day 23 Day 24 Day
Day 29 Day 30
Capacitat de revisita diària a to
En alta i molt al
Capacitat de revisita diària a to
En alta i molt al
04 April 2014 3
En alta i molt alEn alta i molt al
y 4 Day 5 Day 6 Day 7y 4 Day 5 Day 6 Day 7
y 11 Day 12 Day 13 Day 14
y 18 Day 19 Day 20 Day 21
y 25 Day 26 Day 27 Day 28
ota la superfície de la Terra*
lta resolució
ota la superfície de la Terra*
lta resolució
31
lta resoluciólta resolució
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
PAZ i TerraSAR-X
• Operat com a constel·lació per una freqüència de m
- Significació global de temps de revisita incrementat
- Increment de la disponibilitat de les dades per una mIncrement de la disponibilitat de les dades per una m
- El receptor Sat-AiS PAZ possibilita la col·lecció simu
T Radar i Òptica h it t lT Radar i Òptica h it t l
04 April 2014 3
Tan per Radar i Òptica, hem organitzat el
assegurar un ràpid accés al
Tan per Radar i Òptica, hem organitzat el
assegurar un ràpid accés al
monitorització major
de 43h l’any passat a ~21h al 2014
monitorització EEZ.monitorització EEZ.
ultània de imatge de Radar i la col·lecció AIS
t t i lt t i l
32
nostre segment espacial per
teu objectiu
nostre segment espacial per
teu objectiu
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Plans de càrrega múltiple per dia
04 April 2014 333
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Plans de càrrega múltiple per dia
04 April 2014 334
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Plans de càrrega múltiple per dia
Di t lit i d l bjDi t lit i d l bjDiverses actualitzacions dels obj
el grau de reacció amb
tenir en compte en ca
Diverses actualitzacions dels obj
el grau de reacció amb
tenir en compte en ca
04 April 2014 3
j ti di i incrementaj ti di i incrementajectius diaris incrementa
b una revisita curta a
asos de emergència
jectius diaris incrementa
b una revisita curta a
asos de emergència
35
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Un servei de primera per a situacions crítiques
d’arxd’arx
04 April 2014 3
 Des de al Captura Des de al Captura
xiu fins a obtenir Dades
en només 7 hores
xiu fins a obtenir Dades
en només 7 hores
36
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Un servei Premium per a situacions crítiques
• Recolzat per diversos plans de feina/dia
• Pléiades 1A, 1B, SPOT 6
– SPOT 7 i TSX
• Accés a la GeoStore
• Col·lecció
– En un dia determinatEn un dia determinat
– Compromís sense cobertura de núvols
– Possibilitat de incrementar l’angle a més de 45º per millorar l’índex
 24/7 on line completamen 24/7 on line completamen
4 / abril / 2014 3
 24/7, on line, completamen 24/7, on line, completamen
x de revisita.
nt automàticnt automàtic
37
nt automàticnt automàtic
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Com funciona
1. Dibuixa / puja el teu AOI
2. GeoStore mostra els propers accessos als targets
3. Selecciona 1 accés entre les revisites diàries durant la
• Pléiades 1A
• Pléiades 1B
• SPOT 6• SPOT 6
La petició s’afegeix automàticamen
pla de missió, amb màxima
prioritat 24/7prioritat, 24/7
Les dades s’aconsegueixen, es
produeixen i s’envien automàticam
04 April 2014 3
setmana següent
nt al
ment
38
Grau de reacció
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Grau de reacció
Beneficis
 Demana al satèl·lit una programac Demana al satèl lit una programac
 Utilitza el servei en qualsevol mo
 Aconsegueix la màxima prioritat Aconsegueix la màxima prioritat
 Obteniu la millor velocitat de rea
 é d t t Escull el satèl·lit més adaptat a les
- SPOT 6 quan es necessita una gran cobe
- Pléiades per cobertures més detallades (
04 April 2014 3
ció pel dia següentció pel dia següent
ment 24/7
acció
teves necessitats:
ertura (inundacions/terratrèmol – abast/valoració....)
perill industrial, intel·ligència…)
39
Exemple demostrat
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Exemple demostrat
Pléiades sobre Dubrovnik
Abril 3 Abril 4
9:48
El satèl·lit
passa per
sobre del
15:16
Petició al
Geostore
03:32
Sol·licitud
integrada al
pla del
9:48
Les dades es
descarregue
targetsatèl·lit
4848
04 April 2014 4
s
n
10:02
La
producció
d’imatge
10:05
La imatge
es publica
al catàleg
10:36
El producte
està llest
per
comença del
Geostore
descarregar
-se
Minuts
De l’adquisició
8De l adquisició
a l’entrega8
40
Desig #5Desig #5
Monitorització persistent
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez– Monitorització diària
Egipte, 2013
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
42
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
43
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 15 Febrer
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
44
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 16 Febrer
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
45
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 17 Febrer
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
46
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 18 Febrer
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
47
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 19 Febrer
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
48
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 20 Febrer
04 April 2014 4
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
49
Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
Port de Suez – Monitorització diària
Egipte, 2013, 21 Febrer
04 April 2014 5
rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr
50
Monitorització intensiva
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Monitorització intensiva
Capacitats del Radar
11
04 April 2014 5
CCD Coherència
1
CCD – Coherència
Interferometria per captar petits
canvis que afecten la superfície
terrestre (p.e. Pas de vehicles)
1
ACD Amplitud
terrestre (p.e. Pas de vehicles)
2
ACD - Amplitud
Major o menor disseminació per
detectar canvis en els punts (p.e.
Objectes eliminats)
2Objectes e ats)
51
Monitorització intensiva
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Monitorització intensiva
MMS– Monitorització del moviment superfície- Interferomet
04 April 2014 5
tria
TerraSAR-X cadaTerraSAR-X cadaTerraSAR X cada
11 dies
TerraSAR X cada
11 dies
Amb Paz exp. 5 -
6 dies
Amb Paz exp. 5 -
6 dies
52
Monitorització intensiva
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Monitorització intensiva
ACD – Increment / reducció de la disseminació
04 April 2014 5
Reducció: Àrees
inundades o edificis
d ït
Reducció: Àrees
inundades o edificis
d ïtderruïtsderruïts
Increment: nousIncrement: nousIncrement: nous
objectes no presents a la
primera imatge (restes)
Increment: nous
objectes no presents a la
primera imatge (restes)
53
Monitorització intensiva
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Monitorització intensiva
Go Monitor
04 April 2014 554
Monitorització intensiva
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Monitorització intensiva
Combinant les millors característiques SAR i òptica
15 25 30 52010
November
15 25 30 52010
Coherència
infomètrica (11-
dies)
New changes
and activities
New c
and ac
✓ o
TerraSAR-X
Intensitat ox
xFormosat
Radar per detecció ràpidaRadar per detecció ràpida
04 April 2014 5
10 15 20 25 30 5 10
December 2011
10 15 20 25 30 5 10
hanges
ctivities
New changes
and activities
New changes
and activities
✓ ✓ ✓
o ✓
New pylons
o o
x o
a i òptica per la interpretacióa i òptica per la interpretació
55
Vigilància intensiva Marítima
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Vigilància intensiva Marítima
O
•
•
04 April 2014 5
bjectiu: seguiment del comportament dels vaixells
Dos àrees
10 dies
SPOT 5 SPOT 6 Pléiades DEIMOS TSX
06 Maig 13 X
07 Maig 13 X
08 Maig 13 X X
09 Maig 13 X X X
10 Maig 13
11 Maig 13 X X X
12 Maig 13 X
13 Maig 13 X X
14 Maig 13 X X X X14 Maig 13 X X X X
15 Maig 13 X X
16 Maig 13 X X X
# de
segments 2 6 9 2 4
56
segments
Exemple d’una estratègia implementada per monitoritzar un AOI al mar
Estratègia de captura
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Estratègia de captura
04 April 2014 557
Mixing!
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Mixing!
9 de Maig: una massa de
cobreix l’àrea
• Encara i això, es detecte
vaixells a través dels núv
l’òptic
• TerraSAR-X StripMe aS S p
determinant 18 detecc
vaixells
04 April 2014 5
núvols
en alguns
vols amb
Mapap
cions de
58
Mixing!
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Mixing!
Diferents vaixells a l’àrea
• Dos vaixells grans detectats amb ScanSAR
mode (> 70m)
• Petits vaixells de pesca (15 – 20m) detectats
gràcies a l’òptic
04 April 2014 559
Barrejant Radar i Òptic
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Barrejant Radar i Òptic
Per una vigilància marítima completa
Més vaixells
– El radar pot veure allà on els sensors òptics no poden
– Els sensors òptics poden detectar vaixells més petits /Els sensors òptics poden detectar vaixells més petits /
– Des de la detecció (Radar) fins a la classificació i ident
En un escenari més ampli
– Dedicant sensors individuals des d’una sub-part del ma
– Targeting
Més freqüènciaq
– Fent ús de tots els sensors per permetre’s una revisita
– Satèl·lits radar passant a els 6AM o &PM
– Els òptics millor en la franja 10 – 11PM
04 April 2014 6
/ de fusta / de fibra/ de fusta / de fibra.
ificació (òptic).
ar a una àrea monitoritzada més amplia
diària i fins i tot, multi-diària
60
Monitorització intensiva
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Monitorització intensiva
 Revista diària en HR i VHR òptic Revista diària en HR i VHR òptic
 Incorporació de PAZ a la constel·l
 Monitorització personalitzada
Go Monitor
 Avantatges i possibilitats de com
= Una Millor monit
04 April 2014 6
ació TSX i TDX
binar SAR i Òptic
orització
61
Constel·lació en Post-It
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Constel lació en Post It
4 / abril / 2014 662
Però si tot això que desitgeu ja es p
UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ
Però si tot això que desitgeu ja es p
constel·lacions o eixams de nano-s
2010: Airbus va adquirir completament SSTL (fabricant
• A SSTL segueixen desenvolupant les seves línies de p
desitjos abans esmentats amb constel·lacions de cost
I el futur?
• Seguirem en les dues línies de productes. I altres idee
ni low-cost.ni low cost.
Seguiu-nos a Twitter, Linkedin i a les nostres pagines
4 / abril / 2014 6
pot fer amb micro-satèl·lits opot fer amb micro-satèl lits o
atèl.lits a costos molt reduïts….
t de els satèl·lits DMC i del Deimos 1)
productes, de moment encara no hem pogut obtenir els
reduït.
s una mica mes “revolucionaries”, que nos son clàssiques
web....
63
ntation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text)
ril 2014 64
1 of 64

More Related Content

More from ICGCat(20)

Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'alta resolució "comercial"

 • 1. Com Airb L t l l i dLes constel·lacions de s Prestacions de l'alta res Joan Romeu / Infoterra SGSA 3 d’Abril 2014 bus pot ajudar-te? tèl lit d' b ió d l Tsatèl·lits d'observació de la Terra. solució “comercial” A /Director
 • 2. Airbus Defence and Space: Una Div UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Airbus Defence and Space: Una Div Tom Enders Treballadors*: ~ Facturació*: ~ Fabrice Brégier Guillaume Fa T*: ~ 73,500 F*: ~ € 39 bn T*: ~ F*: ~ * Al 2012 ** estimat pel 2014 April 2014 2 ** estimat pel 2014 visió d’Airbus Groupvisió d Airbus Group s 140,000 € 56 bn aury Bernhard Gerwert 22,400 € 6.3 bn T **: ~ 40,000 F**: ~ € 14 bn 2
 • 3. Un Canvi? No més de un molt me UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Un Canvi? No, més de un, molt me 04 April 2014 3 ss. 3
 • 4. Airbus Defence and Space UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Airbus Defence and Space # 1 en defensa a Europa # 2 en espai al Món Mes de 40,000 TreballadorsMes de 40,000 Treballadors Aproximadament 14 billions € en F January 2014 4 Gastem 3.000 Milions d‘Euros per any en Innovacio I+D+i, el que ens fa liders mundials. 4
 • 5. Parlarem de Desitjos Sobre satè UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Parlarem de Desitjos …. Sobre satè • #1: El balanç ideal entre resolució • #2: Serveis puntuals i de confianç #3• #3: Arxiu extens i al dia • #4: Grau de reacció#4: Grau de reacció • #5: Monitorització sistemàtica 04 April 2014 5 èl·lits d'observació de la Terraèl lits d observació de la Terra ó i cobertura ça 5
 • 6. Desig #1Desig #1 El balanç ideal entre resolució i cobertura
 • 7. El balanç ideal entre resolució i UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ ç Resolució 0,5m Franja 20km Col·lecció d’única passada Si, normalment 5 segments de 150km cada un (15,000 km²)un (15,000 km ) 04 April 2014 7 i cobertura 1,5m Des de 0,25m fins a 40m depenent del modep 60km Des de 4km fins a 270 depenent del modep Si, normalment 6 segments de 300km cada un (10,000 km²) No, però la llargada del segment es pot estendre fins a 1,500kmun (10,000 km ) fins a 1,500km 7
 • 8. SPOT 5SPOT 5 -- 2,5m2,5m colorcolor naturalnatural–– 09/04/2009/04/20 1600 pix1600 pix 8 003003 xels = 4 kmxels = 4 km 8
 • 9. SPOT 6SPOT 6 –– 77 1,5m color natural1,5m color natural–– 30/30/ 1600 pixels1600 pixels 04 April 2014 9 /09/2012/09/2012 = 2,4 km= 2,4 km 9
 • 10. Pléiades 1APléiades 1A –– 1B1B 0,5m color n0,5m color n 1600 pix1600 pix 04 April 2014 1 aturalatural–– 21/07/201321/07/2013 xels = 800 mxels = 800 m 0
 • 11. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Pléiades - 100 © CNES© CNES –– Distribution Spot Image / AirbDistribution Spot Image / Airb 04 April 2014 1 % bus Servicesbus Services SPOT 6 400% 1 SPOT 6 - 400%
 • 12. Balanç ideal UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Balanç ideal Resolució vs. Cobertura SPOT 6 - 100% © Astrium Services© Astrium Services Pléiades - 100% 04 April 2014 1 Pléiades 100% © CNES© CNES –– Distribution Spot Image / Astrium ServicesDistribution Spot Image / Astrium Services Pléiades 20 x 20 km SPOT 6SPOT 6 60 km franja 2 © Astrium Services© Astrium Services
 • 13. TerraSAR-X: Des dels detalls més UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ TerraSAR-X: Des dels detalls més TSX HSTSX HS 11 04 April 2014 1 TSX HSTSX HS –– 1m1m petitspetits… N TSX XSN TSX XS 0 250 25 3 New TSX XSNew TSX XS –– 0,25m0,25m
 • 14. TerraSAR-X: Des dels detalls més UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ TerraSAR-X: Des dels detalls més TSX HSTSX HS 1m1m 04 April 2014 1 TSX HSTSX HS –– 1m1m petitspetits… N TSX XSN TSX XS 0 250 25 4 New TSX XSNew TSX XS –– 0,25m0,25m
 • 15. …A la foto més gran UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ …A la foto més gran Cobertura millorada amb el mode ampli ScanSAR nou 04 April 2014 1 @ 40 m 5
 • 16. El balanç ideal entre resolució i cob UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ El balanç ideal entre resolució i cob • Combinació ideal entre cobertura i resolució • Des d’una percepció local (1/5.000) fins a mapes que c • De detecció fins a identificació • Eficiència de costos: Àrees de baixa densitat  resol ÀÀrees més denses  alta resolu January 2014 1 berturabertura comprenen nacions senceres lució mitja ució 6
 • 17. Desig #2Desig #2 Serveis puntuals i de confiançaa
 • 18. Serveis puntuals i de confiança UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Serveis puntuals i de confiança Pléiades i SPOT 6 & 7 són constel·lacions: Per què? Perquè estan compostes de 2 x 2 N satèl·lits bessons caracteritzats per tenir les mateixes opcions d’adquisició Perquè cada parell de satèl lits està A S l'a tr Perquè cada parell de satèl·lits està operat en la mateixa orbita, a 180º, assegurant una capacitat de revisita diària A més cada parell comparteix un pla - am - reA més, cada parell comparteix un pla únic i comú de tasques, optimitzat entre els bessons re - C op Pléiades i les constel·lacions SPOT 6 únic satèl·lit amb una capacitat de Pléiades i les constel·lacions SPOT 6 únic satèl·lit amb una capacitat de 04 April 2014 1 en el èxit de recen el èxit de rec Beneficis o importa si és el Pléiades 1A o 1B / SPOT 6 o rreu de la terra, aquesta configuració distribueix: POT 7 el que passa per sobre el teu AOI, assegurem accés a color, pancro, estèreo, riestèreo , q g Un accés ràpid al target quan el temps és crucial, mb una oportunitat d’adquisició en menys de 24g. Monitorització diària, a canvis en el seguiment egularegular Cobertura ràpida de grans àrees, amb la portunitat de obtenir imatges sense núvols 6 & 7 constel·lacions actuen com un e revisita diària, un element clau 6 & 7 constel·lacions actuen com un e revisita diària, un element clau 8 collida d’imatgescollida d’imatges
 • 19. Serveis puntuals i de confiança UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Serveis puntuals i de confiança • Pléiades i SPOT 6 & 7: disponibilitat co - La gran agilitat incrementa les possibilitats d’adqu altres peticions assignadesaltres peticions assignades - SPOT 6 & 7 han estat creats per Airbus Defence nostres clients. - Pléiades és un sistema dual dels quals Airbus, co dels recursos • Aviat a TerraSAR-X i TanDEM-X els acomp - Paz és un bessó de TSX i TDX. Al 2012 es va sig constel·lació amb TerraSAR-X i TanDEM-X per m Tenim la capacitat i dispoTenim la capacitat i dispo 04 April 2014 1 omercial sense precedents uisició i redueix dràsticament la competició entre les & Space, el 100% dels recursos estant dedicats als om a operador civil de la constel·lació, utilitza el 90% panyarà PAZ a l’espai gnar un acord amb Hidescat per operar PAZ en millorar la revisita i la capacitat d’adquisició nibilitat pels teus projectesnibilitat pels teus projectes 9
 • 20. Serveis puntuals i de confiança UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ p ç Disponibilitat, capacitat d’adq secret de l'èxit de les nove 86% Taxa d’èxit des de que Plé La taxa d’èxits el percentatge d’imatg demanades pels clients*. Una imatge d’adquisició angles de visió cobe 94% PR peticions simples** 99% d’adquisició, angles de visió, cobe Estudi de viabilitat puntua A Airbus, organitzem les peticions tan 99% PR peticions complexes** 100% període de temps. L’estudi de viabilita L’estudi de viabilitat per a peticions co condicions meteorològiques adverses menys de 48h. L’estudi de viabilitat pe 100% PR d'emergència / una foto(<24h)** es tracten en el menor temps possible Les taxes d’actuació (PR – taxa de Spot Image va ser fundat a > 30 anys D’experiència com a Operador de Satèl·lits i Proveïdor de dades Spot Image va ser fundat a satèl·lits fotografiaven a nadir. La col· SPOT 1 va ser una revolució en aque seguiment de col·leccions, va ser el p 2Ens comprometem a satisfer les vEns comprometem a satisfer les v adquisició sobre una area en concret quisició i un equip d’experts són el es col·leccions Pléiades i SPOT éiades 1A va començar comercialment ges vàlides comparades al volum global d’imatges e és valida quan compleix els paràmetres del client: període rtura de núvols neu boira tempestes de sorrartura de núvols, neu, boira, tempestes de sorra. als n aviat com arriben per donar la millor resposta en el menor at per a peticions senzilles es proporciona en menys de 24h. omplexes (àmplia cobertura / peticions lineals, àrees amb s, validació especial de paràmetres, etc), es proporcionen en er a casos d'emergència o adquisicions en un determinat dia e per avaluar la accessibilitat del target. viabilitat enviades puntualment) són mesurades cada mes. al 1982 Al començament de la detecció remota ci il elsal 1982. Al començament de la detecció remota civil, els lecció d’imatges estava disponible per arxiu. El llançament de est aspecte. Equipat amb una tecnologia que possibilitava el primer satèl·lit amb el que els usuaris podien demanar una 20ostres peticions a tempsostres peticions a temps i en el període de temps que especifiquessin.
 • 21. Serveis puntuals i de confiança UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Serveis puntuals i de confiança • I mitjançant la GeoStoreI mitjançant la GeoStore… Automàtic 119 peticions 71% enviaments71% enviaments 14 dies Mitjana de les peticions actives pendents Dies Mitjana de temps 5 5 pendents Mitjana de temps des de la petició fins l’enviament de la imatge 5,5 04 April 2014 2 Instantani 24 peticions 100% enviaments100% enviaments Hores Mitjana de temps des 6de l’adquisició fins l’enviament 6 21
 • 22. Serveis puntuals i de confiança UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Serveis puntuals i de confiança  Autentiques Constel·lacions Plans de treball optimitzats R i it dià iRevisita diària  Disponibilitat comercial sense p Ens comprometem i utilitzem tots els nEns comprometem i utilitzem tots els n les peticions a temps sota requeriment  30 anys d’experiència en treballs am 30 anys d experiència en treballs am = 86% índex d’èxit 2 precedents nostres mitjans per a satisfernostres mitjans per a satisfer ts específics mb satèl·litsmb satèl lits 22
 • 23. Desig #3Desig #3 Arxiu extens i al dia
 • 24. Arxiu extens i al dia UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Arxiu extens i al dia Arxiu SPOT = + 100b .km² • SPOT 6 cobreix l’equivalent a tota la superfície de la terr  SPOT 6 arxiu Oct SPOT 6 arxiu Oct 2012 – Ago 2013 amb < 10% cc 2012 – Ago 2013 amb < 10% cc • Molts països ja han utilitzat dades d’1,5m pel mapes nac – Irak, Aràbia Saudí, Sud Àfrica, Mali, Síria… 2 ra 4 cops / any cionals major de 1:15,000  SPOTMaps 1.5 SPOTMaps 1.5p Estatus Oct 2013 p Estatus Oct 2013 24
 • 25. Arxiu extens i al dia UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Arxiu extens i al dia Arxiu Pléiades (estatus finals Set 2013) = 52M km² • 86 % amb menys del 15% cc. • Algunes millores “Si, però la meva àrea no està coberta encara per l’arxi • El treball especulatiu està sempre benvingut, sense recàrrec ni compromís de comprarecàrrec ni compromís de compra • I, sisplau, informeu-nos! • Un dels nostres clients va escollir un arxiu re la competència per a d tquadrats. • Astrium va proposar de recol·lectar noves imatges per arxiu en 10 demanat era petit). Una anticipació d’imatge va ser donada el 21 es van adquirir amb una sola passada del satèl·lit el 29 de març, g constant gràcies al sistema de mosaic continu.g 04 April 2014 2 iu Pléiades!” e cap mena de a cobrir els seus 1.091 Km 0 dies (ja que l’angle de març i les noves dades garantint una cobertura 25
 • 26. Arxiu extens i al dia UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Arxiu extens i al dia SPOT 6 per a 1,5m mapa, Pléiades amb Zoom sobre llocs 04 April 2014 2 s estratègics SPOT 6 & 7: el mapa de referència de Síria actualitzat en només 30 dies a baix cost. SPOT 6 & 7: el mapa de referència de Síria actualitzat en només 30 dies a baix cost. Pléiades: monitoritza diàriament els punts de major interès Pléiades: monitoritza diàriament els punts de major interès 26
 • 27. Arxiu extens i al dia UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Arxiu extens i al dia Busca-ho tu mateix: Cerca Pléiades 1A, 1B, SPOT 1 al 7, TSX i TDX arxius al mateix mapa Cerca Pléiades 1A, 1B, SPOT 1 al 7, TSX i TDX arxius al mateix mapa – Descarrega d’ArcMaps Plug-in per veure SPOT 1 al 7 I Pléiades Descarrega d’ArcMaps Plug-in per veure SPOT 1 al 7 I Pléiades arxius en el teu GIS (pròximament TSC / TDX ) arxius en el teu GIS (pròximament TSC / TDX ) 04 April 2014 2 O deixa que el nostre equip de cerca ho faci per tu! – Archive.search@spotimage.fr o descarrega'lso descarrega'ls… o descarrega ls de l’arxiu existent … o descarrega ls de l’arxiu existent 27
 • 28. Arxiu extens i al dia UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Arxiu extens i al dia “Packs” de mapes de referència SPOT Maps 2.5 I 1.5 m January 2014 2 GeoElevació (DEM I DTM) 28
 • 29. Arxiu extens i al dia UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Arxiu extens i al dia  Arxiu SPOT (100b km² – des del 1986)  C it t bi d d d i i ió d Capacitat combinada de gran adquisició d  Gestió intel·ligent de previsió del clima 60% de les imatges capturades en menys d  Mapes de referència disponibles i product = Cobertura rentable i p 04 April 2014 2 d Pléi d i SPOT 6 & 7de Pléiades i SPOT 6 & 7 del 10% cc. vs 33% amb SPOT 5 tes híbrids puntual 29
 • 31. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Day 1 Day 2 Day 3 DaDay 1 Day 2 Day 3 Da Day 8 Day 9 Day 10 Day Day 15 Day 16 Day 17 Day Day 22 Day 23 Day 24 Day Day 29 Day 30 Capacitat de revisita diària a to En alta i molt al Capacitat de revisita diària a to En alta i molt al 04 April 2014 3 En alta i molt alEn alta i molt al y 4 Day 5 Day 6 Day 7y 4 Day 5 Day 6 Day 7 y 11 Day 12 Day 13 Day 14 y 18 Day 19 Day 20 Day 21 y 25 Day 26 Day 27 Day 28 ota la superfície de la Terra* lta resolució ota la superfície de la Terra* lta resolució 31 lta resoluciólta resolució
 • 32. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció PAZ i TerraSAR-X • Operat com a constel·lació per una freqüència de m - Significació global de temps de revisita incrementat - Increment de la disponibilitat de les dades per una mIncrement de la disponibilitat de les dades per una m - El receptor Sat-AiS PAZ possibilita la col·lecció simu T Radar i Òptica h it t lT Radar i Òptica h it t l 04 April 2014 3 Tan per Radar i Òptica, hem organitzat el assegurar un ràpid accés al Tan per Radar i Òptica, hem organitzat el assegurar un ràpid accés al monitorització major de 43h l’any passat a ~21h al 2014 monitorització EEZ.monitorització EEZ. ultània de imatge de Radar i la col·lecció AIS t t i lt t i l 32 nostre segment espacial per teu objectiu nostre segment espacial per teu objectiu
 • 33. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Plans de càrrega múltiple per dia 04 April 2014 333
 • 34. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Plans de càrrega múltiple per dia 04 April 2014 334
 • 35. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Plans de càrrega múltiple per dia Di t lit i d l bjDi t lit i d l bjDiverses actualitzacions dels obj el grau de reacció amb tenir en compte en ca Diverses actualitzacions dels obj el grau de reacció amb tenir en compte en ca 04 April 2014 3 j ti di i incrementaj ti di i incrementajectius diaris incrementa b una revisita curta a asos de emergència jectius diaris incrementa b una revisita curta a asos de emergència 35
 • 36. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Un servei de primera per a situacions crítiques d’arxd’arx 04 April 2014 3  Des de al Captura Des de al Captura xiu fins a obtenir Dades en només 7 hores xiu fins a obtenir Dades en només 7 hores 36
 • 37. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Un servei Premium per a situacions crítiques • Recolzat per diversos plans de feina/dia • Pléiades 1A, 1B, SPOT 6 – SPOT 7 i TSX • Accés a la GeoStore • Col·lecció – En un dia determinatEn un dia determinat – Compromís sense cobertura de núvols – Possibilitat de incrementar l’angle a més de 45º per millorar l’índex  24/7 on line completamen 24/7 on line completamen 4 / abril / 2014 3  24/7, on line, completamen 24/7, on line, completamen x de revisita. nt automàticnt automàtic 37 nt automàticnt automàtic
 • 38. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Com funciona 1. Dibuixa / puja el teu AOI 2. GeoStore mostra els propers accessos als targets 3. Selecciona 1 accés entre les revisites diàries durant la • Pléiades 1A • Pléiades 1B • SPOT 6• SPOT 6 La petició s’afegeix automàticamen pla de missió, amb màxima prioritat 24/7prioritat, 24/7 Les dades s’aconsegueixen, es produeixen i s’envien automàticam 04 April 2014 3 setmana següent nt al ment 38
 • 39. Grau de reacció UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Grau de reacció Beneficis  Demana al satèl·lit una programac Demana al satèl lit una programac  Utilitza el servei en qualsevol mo  Aconsegueix la màxima prioritat Aconsegueix la màxima prioritat  Obteniu la millor velocitat de rea  é d t t Escull el satèl·lit més adaptat a les - SPOT 6 quan es necessita una gran cobe - Pléiades per cobertures més detallades ( 04 April 2014 3 ció pel dia següentció pel dia següent ment 24/7 acció teves necessitats: ertura (inundacions/terratrèmol – abast/valoració....) perill industrial, intel·ligència…) 39
 • 40. Exemple demostrat UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Exemple demostrat Pléiades sobre Dubrovnik Abril 3 Abril 4 9:48 El satèl·lit passa per sobre del 15:16 Petició al Geostore 03:32 Sol·licitud integrada al pla del 9:48 Les dades es descarregue targetsatèl·lit 4848 04 April 2014 4 s n 10:02 La producció d’imatge 10:05 La imatge es publica al catàleg 10:36 El producte està llest per comença del Geostore descarregar -se Minuts De l’adquisició 8De l adquisició a l’entrega8 40
 • 42. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez– Monitorització diària Egipte, 2013 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 42
 • 43. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 43
 • 44. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 15 Febrer 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 44
 • 45. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 16 Febrer 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 45
 • 46. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 17 Febrer 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 46
 • 47. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 18 Febrer 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 47
 • 48. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 19 Febrer 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 48
 • 49. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 20 Febrer 04 April 2014 4 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 49
 • 50. Presentation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) Port de Suez – Monitorització diària Egipte, 2013, 21 Febrer 04 April 2014 5 rvicesage/AstriumSeributionSpotIma©CNES–Distr 50
 • 51. Monitorització intensiva UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Monitorització intensiva Capacitats del Radar 11 04 April 2014 5 CCD Coherència 1 CCD – Coherència Interferometria per captar petits canvis que afecten la superfície terrestre (p.e. Pas de vehicles) 1 ACD Amplitud terrestre (p.e. Pas de vehicles) 2 ACD - Amplitud Major o menor disseminació per detectar canvis en els punts (p.e. Objectes eliminats) 2Objectes e ats) 51
 • 52. Monitorització intensiva UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Monitorització intensiva MMS– Monitorització del moviment superfície- Interferomet 04 April 2014 5 tria TerraSAR-X cadaTerraSAR-X cadaTerraSAR X cada 11 dies TerraSAR X cada 11 dies Amb Paz exp. 5 - 6 dies Amb Paz exp. 5 - 6 dies 52
 • 53. Monitorització intensiva UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Monitorització intensiva ACD – Increment / reducció de la disseminació 04 April 2014 5 Reducció: Àrees inundades o edificis d ït Reducció: Àrees inundades o edificis d ïtderruïtsderruïts Increment: nousIncrement: nousIncrement: nous objectes no presents a la primera imatge (restes) Increment: nous objectes no presents a la primera imatge (restes) 53
 • 54. Monitorització intensiva UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Monitorització intensiva Go Monitor 04 April 2014 554
 • 55. Monitorització intensiva UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Monitorització intensiva Combinant les millors característiques SAR i òptica 15 25 30 52010 November 15 25 30 52010 Coherència infomètrica (11- dies) New changes and activities New c and ac ✓ o TerraSAR-X Intensitat ox xFormosat Radar per detecció ràpidaRadar per detecció ràpida 04 April 2014 5 10 15 20 25 30 5 10 December 2011 10 15 20 25 30 5 10 hanges ctivities New changes and activities New changes and activities ✓ ✓ ✓ o ✓ New pylons o o x o a i òptica per la interpretacióa i òptica per la interpretació 55
 • 56. Vigilància intensiva Marítima UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Vigilància intensiva Marítima O • • 04 April 2014 5 bjectiu: seguiment del comportament dels vaixells Dos àrees 10 dies SPOT 5 SPOT 6 Pléiades DEIMOS TSX 06 Maig 13 X 07 Maig 13 X 08 Maig 13 X X 09 Maig 13 X X X 10 Maig 13 11 Maig 13 X X X 12 Maig 13 X 13 Maig 13 X X 14 Maig 13 X X X X14 Maig 13 X X X X 15 Maig 13 X X 16 Maig 13 X X X # de segments 2 6 9 2 4 56 segments Exemple d’una estratègia implementada per monitoritzar un AOI al mar
 • 57. Estratègia de captura UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Estratègia de captura 04 April 2014 557
 • 58. Mixing! UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Mixing! 9 de Maig: una massa de cobreix l’àrea • Encara i això, es detecte vaixells a través dels núv l’òptic • TerraSAR-X StripMe aS S p determinant 18 detecc vaixells 04 April 2014 5 núvols en alguns vols amb Mapap cions de 58
 • 59. Mixing! UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Mixing! Diferents vaixells a l’àrea • Dos vaixells grans detectats amb ScanSAR mode (> 70m) • Petits vaixells de pesca (15 – 20m) detectats gràcies a l’òptic 04 April 2014 559
 • 60. Barrejant Radar i Òptic UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Barrejant Radar i Òptic Per una vigilància marítima completa Més vaixells – El radar pot veure allà on els sensors òptics no poden – Els sensors òptics poden detectar vaixells més petits /Els sensors òptics poden detectar vaixells més petits / – Des de la detecció (Radar) fins a la classificació i ident En un escenari més ampli – Dedicant sensors individuals des d’una sub-part del ma – Targeting Més freqüènciaq – Fent ús de tots els sensors per permetre’s una revisita – Satèl·lits radar passant a els 6AM o &PM – Els òptics millor en la franja 10 – 11PM 04 April 2014 6 / de fusta / de fibra/ de fusta / de fibra. ificació (òptic). ar a una àrea monitoritzada més amplia diària i fins i tot, multi-diària 60
 • 61. Monitorització intensiva UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Monitorització intensiva  Revista diària en HR i VHR òptic Revista diària en HR i VHR òptic  Incorporació de PAZ a la constel·l  Monitorització personalitzada Go Monitor  Avantatges i possibilitats de com = Una Millor monit 04 April 2014 6 ació TSX i TDX binar SAR i Òptic orització 61
 • 62. Constel·lació en Post-It UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Constel lació en Post It 4 / abril / 2014 662
 • 63. Però si tot això que desitgeu ja es p UNA MISSIÓ, UN EQUIP, UNA DIRECCIÓ Però si tot això que desitgeu ja es p constel·lacions o eixams de nano-s 2010: Airbus va adquirir completament SSTL (fabricant • A SSTL segueixen desenvolupant les seves línies de p desitjos abans esmentats amb constel·lacions de cost I el futur? • Seguirem en les dues línies de productes. I altres idee ni low-cost.ni low cost. Seguiu-nos a Twitter, Linkedin i a les nostres pagines 4 / abril / 2014 6 pot fer amb micro-satèl·lits opot fer amb micro-satèl lits o atèl.lits a costos molt reduïts…. t de els satèl·lits DMC i del Deimos 1) productes, de moment encara no hem pogut obtenir els reduït. s una mica mes “revolucionaries”, que nos son clàssiques web.... 63
 • 64. ntation Title runs here (go to Header & Footer to edit this text) ril 2014 64