Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La importància de la informació geogràfica en la presa de decisions

518 views

Published on

Presentació realitzada pel Director de l'ICGC, Jaume Miranda, a la sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! (16/12/2015)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La importància de la informació geogràfica en la presa de decisions

 1. 1. La importància de la informació geogràfica en la presa de decisions Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16 de desembre de 2015 Jaume Miranda i Canals Director
 2. 2. INDEX  Marc contextual  Importància de la informació geogràfica  Geogovern a Catalunya Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015
 3. 3. Marc contextual Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 Univers Musical CD MP3 Streaming + Spotify Music intelligence platform Cartografia paper Vissir V3.x Geoserveis + InstamapsV0.x Geoserveis + InstamapsV2.x + Problem solving Univers Geoinformació
 4. 4. Importància de la informació geogràfica Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 De 12,27 hores per expedient a 1,2 hores De 995 controls a camp a 276 De 4 mesos de campanya de control a 15 dies ORTOFOTO RÀPIDA GESTIÓ D’AJUTS A LA PAC Informació de base actualitzada Optimització de tramitacions Gestió eficaç dels recursos públics De 206 € per expedient a 70 €
 5. 5. Importància de la informació geogràfica Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 Disminució de l'ús del paper i de la despesa en carburants Millora de les condicions de treball i reducció de riscos laborals Mínima molèstia als agricultors Desvinculació dels controls de factors físic: orografia i meteorologia Millor visió sinòptica de les parcel·les i expedients Correcció d'errors senzilla, que augmenta la qualitat de l’objectiu dels controls Preservació del medi ambient Reducció de costos socials Eficàcia administrativa percebuda pel ciutadà ORTOFOTO RÀPIDA GESTIÓ D’AJUTS A LA PAC
 6. 6. Importància de la informació geogràfica Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 Platja del Bogatell el 17/4/2002 Platja del Bogatell el 23/7/2002 Diferència de volum positiva 23.884 m3 Diferència de volum negativa 4.320 m3 Diferència de superfície positiva 12.082 m2 Diferència de superfície negativa 239 m2 2.5 1.8 1.2 0.5 ‐0.2 ‐0.8 ‐1.5  Z (m) Diferència de models Monitorització i mesura Coneixement de comportament del fenomen Actuació eficaç de l’administració DTM LiDAR GESTIÓ DE PLATGES
 7. 7. Importància de la informació geogràfica Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 “Disposar de la millor informació cartogràfica i geogràfica és un requisit imprescindible per a assegurar l’exercici regular de les nombroses competències de les administracions catalanes amb projecció territorial” (Llei 16/2005). Informació de qualitat Única Actualitzada Georeferenciada Sostinguda Sostenible Interoperable Accessible Transparent Perdurable Conèixer quina és la informació que es necessita per a un bon govern Identificar els responsables de la seva generació i manteniment Conèixer les seves característiques tècniques Garantir que és oficial i de qualitat Difondre la seva existència i llurs característiques Disposar d’espais i estructures de coordinació i d’intercanvi d’informació (verticals i horitzontals) MARCLEGAL Per això cal:
 8. 8. Geogovern a Catalunya Marc legal de la geoinformació pública Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 • Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell del 14 de març 2007, per la què s’estableix una Infraestructura Espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE) • Llei 16/2005, de 27 de desembre de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i Decret 398/2006 que la desenvolupa • Decret 62/2010, de 18 de maig, del Pla Cartogràfic de Catalunya
 9. 9. Geogovern a Catalunya Quina és la informació que es necessita per a un bon govern? Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 INSPIRE 34 temes agrupats en 3 annexos PCC Defineix i identifica els 113 conjunts d’informació bàsics per a l’administració pública a Catalunya (agrupats segons els temes INSPIRE) Europa Catalunya
 10. 10. Geogovern a Catalunya Quins són els responsables de generar la geoinformació? Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 INSPIRE No especifica, ho deixa en mans dels estats membres PCC Identifica amb detall les entitats responsables de la generació i manteniment dels 113 conjunts d’informació bàsics per a l’administració pública a Catalunya Europa Catalunya
 11. 11. Geogovern a Catalunya Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 Quines són les especificacions tècniques de la geoinformació? INSPIRE Regles d’implementació aprovades per la CE per a cadascun dels 34 temes PCC Les entitats responsables de cadascun dels 113 conjunts d’informació les defineixen i la C4 les oficialitza (aprovació de la norma) Europa Catalunya
 12. 12. Geogovern a Catalunya Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 Quins són els canals de difusió de la geoinformació oficial? INSPIRE INSPIRE Geoportal els estats membres proporcionen la informació PCC RCC registra i cataloga la geoinformació oficial IDEC node central a Catalunya, cataloga les dades i serveis de tota la geoinformació de la Generalitat i l’Administració local Europa Catalunya INSPIRE IDEE IDEC IDE BARCELONA RCC IDE AJ BARCELONA Altres
 13. 13. Geogovern a Catalunya Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 Quina és l’estructura de coordinació de la geoinformació a Catalunya? DTES: Geocom DARP: Comissió SIG Aj. productors de cartografia: Cartocat Altres .... Membre CODIIGE Participació GT Participació GT COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA (C4) 4 COMISSIONS TÈCNIQUES 106 9 GRUPS DE TREBALL 133 Lleialtat institucional Cooperació i coordinació Eficàcia i eficiència Assistència i informació mútua PLENARI 26 13 Departaments de la Generalitat 82 4 Diputacions 16 1 Àrea Metropolitana Barcelona 4 26 Ajuntaments 37 11 Universitats, Col·legis professionals, etc. 19 ICGC Secretaria tècnica CODIIGE COMISSIONS INTRADEPARTAMENTS Participació GT
 14. 14. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 Sessió de cloenda del projecte CAP AL 2020! 16/12/2015 MOLTES GRÀCIES

×