Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LA DELIMITACIÓ MUNICIPAL AVUI.
APROXIMACIÓ I ACCESSIBILITAT A
LES DADES
Mar Jiménez Angurell
Unitat de Delimitació Territo...
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Marc legal
Relació de normativa vigent:
 Decret 244/2007, de 6 de novem...
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Esquema dels processos
 1. Acta de delimitació:
 Ajuntaments+ DGAL+ICG...
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 A les operacions de delimitació
• L’ICGC dóna...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 A l’acta de delimitació
• Elaboració de la do...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 Memòria dels treballs topogràfics
• Implement...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 Mapa Municipal
• Quan un municipi ja té el co...
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 Registre Cartogràfic de Catalunya
• Inscripci...
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya...
Delimitació municipal
Estat actual
Estat actual dels treballs (Juliol 2015)
(referència 2718 línies = 100 % i 948 mapes m...
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya...
Delimitació municipal
Dades obertes
 La base de límits municipal al web de l’ICGC:
 ATLM (Arxiu de treball de límits mun...
Delimitació municipal
Dades obertes
 La base de límits municipal al web de l’ICGC:
 Llegenda de l’ATLM
16
1ª Jornada Tèc...
Delimitació municipal
Dades obertes
 La base de límits municipal al web de l’ICGC:
 Serveis en línia ( Geoserveis) http:...
Delimitació municipal
Dades obertes
 Registre Cartogràfic de Catalunya, accés web
18
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Mu...
Delimitació municipal
Unitat de Delimitació Territorial i
Grans Obres de l’ICGC
 La Unitat de Delimitació Territorial est...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades

894 views

Published on

Presentació realitzada per Mar Jiménez (ICGC) a la 1a Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC (22/10/2015, Tremp)

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades

 1. 1. LA DELIMITACIÓ MUNICIPAL AVUI. APROXIMACIÓ I ACCESSIBILITAT A LES DADES Mar Jiménez Angurell Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres
 2. 2. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC Delimitació municipal Estat dels treballs Dades obertes 2 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 3. 3. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Relació de normativa vigent:  Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre.  Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. 3 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 4. 4. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos 4 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 5. 5. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Esquema dels processos  1. Acta de delimitació:  Ajuntaments+ DGAL+ICGC  2 . Acta de reconeixement *  Ajuntaments+DGAL 3. Memòria dels treballs topogràfics:  ICGC  4. Mapa municipal  ICGC + DGAL + CDT 5 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP * El nou Decret suprimeix el tràmit de l’aixecament de l’acta de reconeixement de la línia de terme en el cas que els ajuntaments no col.loquin fites sobre el terreny.
 6. 6. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC 6 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 7. 7. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  A les operacions de delimitació • L’ICGC dóna suport tècnic a les comissions de delimitació municipals i a la DGAL • El tècnic de l’ICGC dóna coordenades a les fites i a tots els nous punts definitoris necessaris 7 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 8. 8. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  A l’acta de delimitació • Elaboració de la documentació cartogràfica de la línia resultant de la delimitació. • Elaboració de l’annex de coordenades on es detalla la totalitat de la línia, vèrtex a vèrtex. 8 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 9. 9. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  Memòria dels treballs topogràfics • Implementació i gestió de la base de dades dels límits municipals oficials. • Elaboració de la memòria dels treballs topogràfics a partir de l’acta de reconeixement o de la resolució del DOGC (en aplicació del nou Decret).  A la Memòria queden recollides les coordenades oficials de les fites i el traçat de la línia de límit sobre cartografia a escala 1:5 000. 9 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 10. 10. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  Mapa Municipal • Quan un municipi ja té el conjunt de les seves actes de reconeixement signades i les corresponents Memòries dels treballs topogràfics realitzades, es realitza el seu Mapa Municipal i se’n calcula la seva superficie. • El Mapa Municipal és considerat per la Comissió de Delimitació Territorial. 10 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 11. 11. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  Registre Cartogràfic de Catalunya • Inscripció i registre dels Mapes Municipals.  La cartografia oficial al territori de Catalunya s’ha d’inscriure a Registre, d’acord amb les normes i estàntards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC). • Aquesta cartografia també ha d’incorporar les metadades aprovades per aquest òrgan. 11 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 12. 12. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC Delimitació municipal Estat dels treballs 12 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 13. 13. Delimitació municipal Estat actual Estat actual dels treballs (Juliol 2015) (referència 2718 línies = 100 % i 948 mapes municipals = 100 %))  En procés de delimitació 260...........9,6 %  Delimitacions completades 1.315.........48,4 %  Memòries de treballs topogràfics * 931.........34,3 % * De la totalitat de la línia  Mapes Municipals considerats CDT 213.........22,5 %  Mapes Municipals considerats per províncies Girona 86..........9,1%  Lleida 74..........7,8%  Barcelona 46..........4,9%  Tarragona 7..........0,7% 13 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Font dades: ICGC i DGAL
 14. 14. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC Delimitació municipal Estat dels treballs Dades obertes 14 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 15. 15. Delimitació municipal Dades obertes  La base de límits municipal al web de l’ICGC:  ATLM (Arxiu de treball de límits municipals) http://www.icc.cat/vissir3/  L'Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del mapa municipal de Catalunya recull el traçat de les línies de terme dels municipis catalans d'acord amb l’estat dels treballs realitzats en virtut del Decret 244/2007, de 6 de novembre.  Funciona com una capa addicional, només visible entre els nivells de zoom de 7 a 9.  L’actualització de la informació continguda en aquest arxiu vindrà marcada per les reunions de la CDT en que es considerin nous mapes municipals.  L’ATLM és un arxiu dinàmic, atès que el procés de delimitació de termes és obert. 15 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 16. 16. Delimitació municipal Dades obertes  La base de límits municipal al web de l’ICGC:  Llegenda de l’ATLM 16 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 17. 17. Delimitació municipal Dades obertes  La base de límits municipal al web de l’ICGC:  Serveis en línia ( Geoserveis) http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Serveis-en-linia-Geoserveis 17 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 18. 18. Delimitació municipal Dades obertes  Registre Cartogràfic de Catalunya, accés web 18 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 19. 19. Delimitació municipal Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres de l’ICGC  La Unitat de Delimitació Territorial està al vostre servei a la seu de l’ICGC a Montjuïc. 19 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67

×