La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades

ICGCat
LA DELIMITACIÓ MUNICIPAL AVUI.
APROXIMACIÓ I ACCESSIBILITAT A
LES DADES
Mar Jiménez Angurell
Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya
Marc legal
Esquema dels processos
Funció tècnica de l’ICGC
Delimitació municipal
Estat dels treballs
Dades obertes
2
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Marc legal
Relació de normativa vigent:
 Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i
de les mancomunitats de Catalunya.
 Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007,
de 6 de novembre.
 Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas
Comunidades Autónomas.
3
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya
Marc legal
Esquema dels processos
4
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Esquema dels processos
 1. Acta de delimitació:
 Ajuntaments+ DGAL+ICGC
 2 . Acta de reconeixement *
 Ajuntaments+DGAL
3. Memòria dels treballs topogràfics:
 ICGC
 4. Mapa municipal
 ICGC + DGAL + CDT
5
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
* El nou Decret suprimeix el
tràmit de l’aixecament de l’acta
de reconeixement de la línia de
terme en el cas que els
ajuntaments no col.loquin fites
sobre el terreny.
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya
Marc legal
Esquema dels processos
Funció tècnica de l’ICGC
6
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 A les operacions de delimitació
• L’ICGC dóna suport tècnic a les comissions
de delimitació municipals i a la DGAL
• El tècnic de l’ICGC dóna coordenades a les
fites i a tots els nous punts definitoris
necessaris
7
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 A l’acta de delimitació
• Elaboració de la documentació cartogràfica
de la línia resultant de la delimitació.
• Elaboració de l’annex de coordenades on es
detalla la totalitat de la línia, vèrtex a vèrtex.
8
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 Memòria dels treballs topogràfics
• Implementació i gestió de la base de dades
dels límits municipals oficials.
• Elaboració de la memòria dels treballs
topogràfics a partir de l’acta de reconeixement o
de la resolució del DOGC (en aplicació del nou
Decret).
 A la Memòria queden recollides les coordenades oficials
de les fites i el traçat de la línia de límit sobre cartografia a
escala 1:5 000.
9
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 Mapa Municipal
• Quan un municipi ja té el conjunt de les
seves actes de reconeixement signades i les
corresponents Memòries dels treballs
topogràfics realitzades, es realitza el seu
Mapa Municipal i se’n calcula la seva
superficie.
• El Mapa Municipal és considerat per la
Comissió de Delimitació Territorial.
10
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
El procés de la delimitació
municipal a Catalunya
Funció tècnica de l’ICGC
 Registre Cartogràfic de Catalunya
• Inscripció i registre dels Mapes Municipals.
 La cartografia oficial al territori de Catalunya s’ha
d’inscriure a Registre, d’acord amb les normes i
estàntards establerts per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya (CCCC).
• Aquesta cartografia també ha d’incorporar les
metadades aprovades per aquest òrgan.
11
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya
Marc legal
Esquema dels processos
Funció tècnica de l’ICGC
Delimitació municipal
Estat dels treballs
12
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Delimitació municipal
Estat actual
Estat actual dels treballs (Juliol 2015)
(referència 2718 línies = 100 % i 948 mapes municipals = 100 %))
 En procés de delimitació 260...........9,6 %
 Delimitacions completades 1.315.........48,4 %
 Memòries de treballs topogràfics * 931.........34,3 %
* De la totalitat de la línia
 Mapes Municipals considerats CDT 213.........22,5 %
 Mapes Municipals considerats per províncies
Girona 86..........9,1%
 Lleida 74..........7,8%
 Barcelona 46..........4,9%
 Tarragona 7..........0,7%
13
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Font dades: ICGC i DGAL
La Delimitació Municipal avui.
Aproximació i accessibilitat a
les dades
El procés de la delimitació municipal a Catalunya
Marc legal
Esquema dels processos
Funció tècnica de l’ICGC
Delimitació municipal
Estat dels treballs
Dades obertes
14
1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Delimitació municipal
Dades obertes
 La base de límits municipal al web de l’ICGC:
 ATLM (Arxiu de treball de límits municipals)
http://www.icc.cat/vissir3/
 L'Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del
mapa municipal de Catalunya recull el traçat de les línies de terme
dels municipis catalans d'acord amb l’estat dels treballs realitzats
en virtut del Decret 244/2007, de 6 de novembre.
 Funciona com una capa addicional, només visible entre els
nivells de zoom de 7 a 9.
 L’actualització de la informació continguda en aquest arxiu vindrà
marcada per les reunions de la CDT en que es considerin nous
mapes municipals.
 L’ATLM és un arxiu dinàmic, atès que el procés de delimitació de
termes és obert.
15
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Delimitació municipal
Dades obertes
 La base de límits municipal al web de l’ICGC:
 Llegenda de l’ATLM
16
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Delimitació municipal
Dades obertes
 La base de límits municipal al web de l’ICGC:
 Serveis en línia ( Geoserveis) http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Serveis-en-linia-Geoserveis
17
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Delimitació municipal
Dades obertes
 Registre Cartogràfic de Catalunya, accés web
18
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Delimitació municipal
Unitat de Delimitació Territorial i
Grans Obres de l’ICGC
 La Unitat de Delimitació Territorial està al vostre servei a la seu de l’ICGC a
Montjuïc.
19
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
1 of 19

Recommended

La base de límits municipal única, consensuada i precisa, una infraestructura... by
La base de límits municipal única, consensuada i precisa, una infraestructura...La base de límits municipal única, consensuada i precisa, una infraestructura...
La base de límits municipal única, consensuada i precisa, una infraestructura...ICGCat
979 views28 slides
Introducció. Els límits municipals a Catalunya: visió històrica by
Introducció. Els límits municipals a Catalunya: visió històricaIntroducció. Els límits municipals a Catalunya: visió històrica
Introducció. Els límits municipals a Catalunya: visió històricaICGCat
1.4K views10 slides
El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí... by
El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí...El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí...
El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí...ICGCat
1.1K views22 slides
La importància de la informació geogràfica en la presa de decisions by
La importància de la informació geogràfica en la presa de decisionsLa importància de la informació geogràfica en la presa de decisions
La importància de la informació geogràfica en la presa de decisionsICGCat
636 views14 slides
Procés de treball fins a l'aprovació del Mapa Municipal de Catalunya 1:5.000 by
Procés de treball fins a l'aprovació del Mapa Municipal de Catalunya 1:5.000Procés de treball fins a l'aprovació del Mapa Municipal de Catalunya 1:5.000
Procés de treball fins a l'aprovació del Mapa Municipal de Catalunya 1:5.000ICGCat
194 views31 slides
Base de Dades de Delimitació Municipal de Catalunya by
Base de Dades de Delimitació Municipal de CatalunyaBase de Dades de Delimitació Municipal de Catalunya
Base de Dades de Delimitació Municipal de CatalunyaICGCat
249 views20 slides

More Related Content

What's hot

Mapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actual by
Mapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actualMapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actual
Mapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actualICGCat
286 views20 slides
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió by
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióServeis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióICGCat
446 views82 slides
Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000 by
Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000
Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000ICGCat
187 views18 slides
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj... by
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...Congrés Govern Digital
29 views17 slides
Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte... by
Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte...Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte...
Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte...bolosig
4.7K views25 slides

What's hot(17)

Mapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actual by ICGCat
Mapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actualMapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actual
Mapa Topogràfic Metropolità 1:1.000. Característiques i estat actual
ICGCat286 views
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió by ICGCat
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióServeis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
ICGCat446 views
Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000 by ICGCat
Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000
Definició de les línies de límit municipal a escala 1:1.000
ICGCat187 views
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj... by Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte... by bolosig
Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte...Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte...
Geoinquiets 27a - Mapes antics escanejats, georeferenciats i publicats a Inte...
bolosig4.7K views
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex by ICGCat
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal GeoíndexLa Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
ICGCat217 views
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC by ICGCat
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGCAgricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
ICGCat419 views
Mesura de Govern: Impuls a la Modificació de l'Ordenança de Terrasses by Ajuntament de Barcelona
Mesura de Govern: Impuls a la Modificació de l'Ordenança de TerrassesMesura de Govern: Impuls a la Modificació de l'Ordenança de Terrasses
Mesura de Govern: Impuls a la Modificació de l'Ordenança de Terrasses
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i... by ICGCat
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
ICGCat451 views
Webserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGC by ICGCat
Webserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGCWebserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGC
Webserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGC
ICGCat290 views

Similar to La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades

Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya by
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de CatalunyaInforme sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
674 views54 slides
5a sessió web: productes divulgatius by
5a sessió web: productes divulgatius5a sessió web: productes divulgatius
5a sessió web: productes divulgatiusInstitut Cartogràfic de Catalunya
548 views37 slides
CGDL2018 - Sessió: "Tramitació electrònica del Planejament Urbanístic" by
CGDL2018 - Sessió: "Tramitació electrònica del Planejament Urbanístic"CGDL2018 - Sessió: "Tramitació electrònica del Planejament Urbanístic"
CGDL2018 - Sessió: "Tramitació electrònica del Planejament Urbanístic"Consorci Administració Oberta de Catalunya
75 views10 slides
Convocatoria Junta Govern Ordinària 20/12/2021 by
Convocatoria Junta Govern Ordinària 20/12/2021Convocatoria Junta Govern Ordinària 20/12/2021
Convocatoria Junta Govern Ordinària 20/12/2021Comisión Información y Comunicación
164 views3 slides
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009 by
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009gvarona2
186 views14 slides
Roser Latorre by
Roser LatorreRoser Latorre
Roser LatorreJSe
309 views24 slides

Similar to La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades(20)

Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya by Ajuntament de Barcelona
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de CatalunyaInforme sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009 by gvarona2
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
gvarona2186 views
Roser Latorre by JSe
Roser LatorreRoser Latorre
Roser Latorre
JSe309 views
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB by MiquelEstape
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
MiquelEstape185 views
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC by Consorci_AOC
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOCConvocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
Consorci_AOC302 views
CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ... by Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ...CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ...
CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ...
CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ... by Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ...CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ...
CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori ...
Josep Budi by JSe
Josep BudiJosep Budi
Josep Budi
JSe415 views
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ... by MiquelEstape
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
MiquelEstape496 views
Conveni AssistèNcia TèCnica 2010 by Localret
Conveni AssistèNcia TèCnica 2010Conveni AssistèNcia TèCnica 2010
Conveni AssistèNcia TèCnica 2010
Localret134 views
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques by ICGCat
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiquesEl mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
ICGCat564 views
(Jaume Saura) Iniciatives Materia Facturacio Electronica Agencia Tributaria by Localret
(Jaume Saura) Iniciatives Materia Facturacio Electronica Agencia Tributaria(Jaume Saura) Iniciatives Materia Facturacio Electronica Agencia Tributaria
(Jaume Saura) Iniciatives Materia Facturacio Electronica Agencia Tributaria
Localret309 views
141016 smart programa_sensors_v3 by marta_feina
141016 smart programa_sensors_v3141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3
marta_feina267 views

More from ICGCat

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
16 views40 slides
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
23 views18 slides
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
27 views18 slides
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
6 views25 slides
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
13 views22 slides
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
14 views21 slides

More from ICGCat(20)

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by ICGCat
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat16 views
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by ICGCat
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat23 views
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by ICGCat
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat27 views
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by ICGCat
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat6 views
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by ICGCat
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat13 views
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by ICGCat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat14 views
Per què parlem de mitigar els riscos? by ICGCat
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat11 views
Quins riscos geològics trobem a Montserrat? by ICGCat
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat13 views
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf by ICGCat
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat19 views
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat by ICGCat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat21 views
Aspectes tècnics de la mesura radar by ICGCat
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat37 views
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat by ICGCat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat12 views
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació? by ICGCat
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat16 views
Competències per a la sostenibilitat by ICGCat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat21 views
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls by ICGCat
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat1.4K views
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori by ICGCat
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat258 views
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot... by ICGCat
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat327 views
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto... by ICGCat
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat284 views
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E... by ICGCat
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat383 views
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo... by ICGCat
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
ICGCat289 views

La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades

 • 1. LA DELIMITACIÓ MUNICIPAL AVUI. APROXIMACIÓ I ACCESSIBILITAT A LES DADES Mar Jiménez Angurell Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres
 • 2. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC Delimitació municipal Estat dels treballs Dades obertes 2 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 3. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Relació de normativa vigent:  Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre.  Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. 3 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 4. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos 4 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 5. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Esquema dels processos  1. Acta de delimitació:  Ajuntaments+ DGAL+ICGC  2 . Acta de reconeixement *  Ajuntaments+DGAL 3. Memòria dels treballs topogràfics:  ICGC  4. Mapa municipal  ICGC + DGAL + CDT 5 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP * El nou Decret suprimeix el tràmit de l’aixecament de l’acta de reconeixement de la línia de terme en el cas que els ajuntaments no col.loquin fites sobre el terreny.
 • 6. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC 6 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 7. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  A les operacions de delimitació • L’ICGC dóna suport tècnic a les comissions de delimitació municipals i a la DGAL • El tècnic de l’ICGC dóna coordenades a les fites i a tots els nous punts definitoris necessaris 7 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 8. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  A l’acta de delimitació • Elaboració de la documentació cartogràfica de la línia resultant de la delimitació. • Elaboració de l’annex de coordenades on es detalla la totalitat de la línia, vèrtex a vèrtex. 8 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 9. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  Memòria dels treballs topogràfics • Implementació i gestió de la base de dades dels límits municipals oficials. • Elaboració de la memòria dels treballs topogràfics a partir de l’acta de reconeixement o de la resolució del DOGC (en aplicació del nou Decret).  A la Memòria queden recollides les coordenades oficials de les fites i el traçat de la línia de límit sobre cartografia a escala 1:5 000. 9 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 10. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  Mapa Municipal • Quan un municipi ja té el conjunt de les seves actes de reconeixement signades i les corresponents Memòries dels treballs topogràfics realitzades, es realitza el seu Mapa Municipal i se’n calcula la seva superficie. • El Mapa Municipal és considerat per la Comissió de Delimitació Territorial. 10 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 11. El procés de la delimitació municipal a Catalunya Funció tècnica de l’ICGC  Registre Cartogràfic de Catalunya • Inscripció i registre dels Mapes Municipals.  La cartografia oficial al territori de Catalunya s’ha d’inscriure a Registre, d’acord amb les normes i estàntards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC). • Aquesta cartografia també ha d’incorporar les metadades aprovades per aquest òrgan. 11 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 12. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC Delimitació municipal Estat dels treballs 12 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 13. Delimitació municipal Estat actual Estat actual dels treballs (Juliol 2015) (referència 2718 línies = 100 % i 948 mapes municipals = 100 %))  En procés de delimitació 260...........9,6 %  Delimitacions completades 1.315.........48,4 %  Memòries de treballs topogràfics * 931.........34,3 % * De la totalitat de la línia  Mapes Municipals considerats CDT 213.........22,5 %  Mapes Municipals considerats per províncies Girona 86..........9,1%  Lleida 74..........7,8%  Barcelona 46..........4,9%  Tarragona 7..........0,7% 13 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Font dades: ICGC i DGAL
 • 14. La Delimitació Municipal avui. Aproximació i accessibilitat a les dades El procés de la delimitació municipal a Catalunya Marc legal Esquema dels processos Funció tècnica de l’ICGC Delimitació municipal Estat dels treballs Dades obertes 14 1ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 15. Delimitació municipal Dades obertes  La base de límits municipal al web de l’ICGC:  ATLM (Arxiu de treball de límits municipals) http://www.icc.cat/vissir3/  L'Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del mapa municipal de Catalunya recull el traçat de les línies de terme dels municipis catalans d'acord amb l’estat dels treballs realitzats en virtut del Decret 244/2007, de 6 de novembre.  Funciona com una capa addicional, només visible entre els nivells de zoom de 7 a 9.  L’actualització de la informació continguda en aquest arxiu vindrà marcada per les reunions de la CDT en que es considerin nous mapes municipals.  L’ATLM és un arxiu dinàmic, atès que el procés de delimitació de termes és obert. 15 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 16. Delimitació municipal Dades obertes  La base de límits municipal al web de l’ICGC:  Llegenda de l’ATLM 16 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 17. Delimitació municipal Dades obertes  La base de límits municipal al web de l’ICGC:  Serveis en línia ( Geoserveis) http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Serveis-en-linia-Geoserveis 17 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 18. Delimitació municipal Dades obertes  Registre Cartogràfic de Catalunya, accés web 18 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 • 19. Delimitació municipal Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres de l’ICGC  La Unitat de Delimitació Territorial està al vostre servei a la seu de l’ICGC a Montjuïc. 19 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67