Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial

97 views

Published on

Presentació realitzada per Rosa M. Poch i Claret (Grup Tècnic Intergovernamental de Sòls - FAO) a la jornada de presentació del Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 (20/09/2019)

Published in: Environment
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Get Now to Download eBook === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/ ebookdfsrewsa.justdied.com8439339976-energia-a-catalunya-als-anys-noranta-l.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial

 1. 1. Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial Rosa M Poch Universitat de Lleida Grup Tècnic Intergovernamental de Sòls (FAO) Jornada de presentació del mapa de sòls de Catalunya 1:250.000, Barcelona, 20 set 2019
 2. 2. Retenció de carboni Purificació de l’aigua i reducció de contaminants del sòl Regulació del clima Subministre d’aliments, fibres i combustibles Subministre de materials de construcció Base per les infrastructures humanes Font de productes farmacèutics i recursos genètics Regulació d’inundacions Hàbitat per organismes Cicle de nutrients Funcions del SÒL Serveis ecosistèmics dels sòls que permeten la vida a la terra Herència cultural
 3. 3. GESTIÓ SOSTENIBLE DEL SÒL (FAO, 2018) “Gestió que manté o millora els serveis del sòl de - suport, - aprovisionament, - regulació i - culturals sense malmetre’n significativament les funcions o la biodiversitat.“
 4. 4. 1. Minimitzar l’erosió del sòl per l’aigua i el vent; 2. No degradar l'estructura del sòl 3. Mantenir el sòl cobert tot l’any 4. La matèria orgànica del sòl és estable o augmenta. 5. La disponibilitat de nutrients és adequada per 6. S’evita la salinització, sodificació, alcalinització, acidificació del sòl; 7. L’aigua s'infiltra, s'emmagatzema i drena bé; 8. Els contaminants estan per sota dels nivells tòxics; 9. La biodiversitat del sòl és òptima; 10. La gestió del sòl és òptima per produir biomassa; 11. El segellat (urbanització) del sòl és mínim. Objectius de la gestió sostenible del sòl INFORMACIÓ DE SÒLS
 5. 5. Retenció de carboni Purificació de l’aigua i reducció de contaminants del sòl Regulació del clima Subministre d’aliments, fibres i combustibles Subministre de materials de construcció Base per les infrastructures humanes Font de productes farmacèutics i recursos genètics Regulació d’inundacions Hàbitat per organismes Cicle de nutrients Funcions del SÒL Serveis ecosistèmics dels sòls que permeten la vida a la terra Herència cultural
 6. 6. FUNCIÓ PRODUCCIÓ D’ALIMENTS Petjada ecològica de Catalunya (2001) = 7,7 (CADS, 2005) Seguretat alimentària? On són els sòls que hem de protegir més? Font: Observatorio de la Sostenibilidad en España
 7. 7. FUNCIÓ EMMAGATZEMATGE DE CARBONI Mitigació i adaptació al canvi climàtic Mapa d’estoc de carboni orgànic dels sòls agrícoles 1:500.000 (2018) • Projeccions de futur: emissions/ emmagatzematge? • Efectes de pràctiques i polítiques? • Qualitat? • Capacitat de segrest de carboni orgànic? • (…)
 8. 8. FUNCIÓ RECICLATGE DE RESIDUS • Capacitat d’absorció de purins, e.g. en les zones vulnerables (quant / com?) • Aplicació de fangs i altres residus (què / quant / com?) • Ubicació d’abocadors industrials / urbans / contaminants / ...
 9. 9. FUNCIÓ REGULACIÓ DEL CICLE HIDROLÒGIC • Preservació dels sòls en àrees de recàrrega d’aqüífers • Balanç hídric en boscos / prats / conreus • Conservació de sòls i aigües: terrasses, desguassos
 10. 10. FUNCIÓ SUPORT INFRASTRUCTURES • Riscos de corrosió de formigó o d’acer • Riscos de karstificació • Sòls amb argiles expansibles • Risc de subsidència • Informació geotècnica e.g. riscos d’esllavissaments
 11. 11. Building Site Development Construction Materials Disaster Recovery Planning Land Classifications Land Management Military Operations Recreational Development Sanitary Facilities Soil Health Vegetative Productivity Waste Management Water Management Military Operations Bivouac Areas Excavations for Crew-Served Weapon Fighting Positions Excavations for Individual Fighting Positions Excavations for Vehicle Fighting Positions Helicopter Landing Zones Vehicle Trafficability, Type 1, 1 Pass, Wet Season (...) Disaster Recovery Planning Catastrophic Event, Large Animal Mortality, Burial Catastrophic Event, Large Animal Mortality, Incinerate Catastrophic Mortality, Large Animal Disposal, Pit Catastrophic Mortality, Large Animal Disposal, Trench Clay Liner Material Source Composting Facility - Subsurface Composting Facility - Surface Composting Medium and Final Cover Rubble and Debris Disposal, Large-Scale Event
 12. 12. Característiques del sòl: pedregositat, profunditat de sòl, consistència del sòl, risc de corrosió, risc d’expansió-retracció, drenatge. Consideracions del lloc: pendent (grau, orientació), velocitat i direcció del vent, forma del terreny, risc d’inundació, risc d’entollament. Altres factors: hores diàries de llum del sol, angle del sol (latitud), ombra de turons, arbres o edificis.Desfavorable 1 – Favorable 6 1 2 3 4 5 6 Mapa temàtic d’aptitut per panells solars als voltants del Centre George Washington Carver AVALUACIÓ DEL TERRITORI PER LA INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS EN EL SÒL (USDA, 2014)
 13. 13. Moltes gràcies !

×