Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Similar to Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial (20)

More from ICGCat (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial

 1. 1. Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial Rosa M Poch Universitat de Lleida Grup Tècnic Intergovernamental de Sòls (FAO) Jornada de presentació del mapa de sòls de Catalunya 1:250.000, Barcelona, 20 set 2019
 2. 2. Retenció de carboni Purificació de l’aigua i reducció de contaminants del sòl Regulació del clima Subministre d’aliments, fibres i combustibles Subministre de materials de construcció Base per les infrastructures humanes Font de productes farmacèutics i recursos genètics Regulació d’inundacions Hàbitat per organismes Cicle de nutrients Funcions del SÒL Serveis ecosistèmics dels sòls que permeten la vida a la terra Herència cultural
 3. 3. GESTIÓ SOSTENIBLE DEL SÒL (FAO, 2018) “Gestió que manté o millora els serveis del sòl de - suport, - aprovisionament, - regulació i - culturals sense malmetre’n significativament les funcions o la biodiversitat.“
 4. 4. 1. Minimitzar l’erosió del sòl per l’aigua i el vent; 2. No degradar l'estructura del sòl 3. Mantenir el sòl cobert tot l’any 4. La matèria orgànica del sòl és estable o augmenta. 5. La disponibilitat de nutrients és adequada per 6. S’evita la salinització, sodificació, alcalinització, acidificació del sòl; 7. L’aigua s'infiltra, s'emmagatzema i drena bé; 8. Els contaminants estan per sota dels nivells tòxics; 9. La biodiversitat del sòl és òptima; 10. La gestió del sòl és òptima per produir biomassa; 11. El segellat (urbanització) del sòl és mínim. Objectius de la gestió sostenible del sòl INFORMACIÓ DE SÒLS
 5. 5. Retenció de carboni Purificació de l’aigua i reducció de contaminants del sòl Regulació del clima Subministre d’aliments, fibres i combustibles Subministre de materials de construcció Base per les infrastructures humanes Font de productes farmacèutics i recursos genètics Regulació d’inundacions Hàbitat per organismes Cicle de nutrients Funcions del SÒL Serveis ecosistèmics dels sòls que permeten la vida a la terra Herència cultural
 6. 6. FUNCIÓ PRODUCCIÓ D’ALIMENTS Petjada ecològica de Catalunya (2001) = 7,7 (CADS, 2005) Seguretat alimentària? On són els sòls que hem de protegir més? Font: Observatorio de la Sostenibilidad en España
 7. 7. FUNCIÓ EMMAGATZEMATGE DE CARBONI Mitigació i adaptació al canvi climàtic Mapa d’estoc de carboni orgànic dels sòls agrícoles 1:500.000 (2018) • Projeccions de futur: emissions/ emmagatzematge? • Efectes de pràctiques i polítiques? • Qualitat? • Capacitat de segrest de carboni orgànic? • (…)
 8. 8. FUNCIÓ RECICLATGE DE RESIDUS • Capacitat d’absorció de purins, e.g. en les zones vulnerables (quant / com?) • Aplicació de fangs i altres residus (què / quant / com?) • Ubicació d’abocadors industrials / urbans / contaminants / ...
 9. 9. FUNCIÓ REGULACIÓ DEL CICLE HIDROLÒGIC • Preservació dels sòls en àrees de recàrrega d’aqüífers • Balanç hídric en boscos / prats / conreus • Conservació de sòls i aigües: terrasses, desguassos
 10. 10. FUNCIÓ SUPORT INFRASTRUCTURES • Riscos de corrosió de formigó o d’acer • Riscos de karstificació • Sòls amb argiles expansibles • Risc de subsidència • Informació geotècnica e.g. riscos d’esllavissaments
 11. 11. Building Site Development Construction Materials Disaster Recovery Planning Land Classifications Land Management Military Operations Recreational Development Sanitary Facilities Soil Health Vegetative Productivity Waste Management Water Management Military Operations Bivouac Areas Excavations for Crew-Served Weapon Fighting Positions Excavations for Individual Fighting Positions Excavations for Vehicle Fighting Positions Helicopter Landing Zones Vehicle Trafficability, Type 1, 1 Pass, Wet Season (...) Disaster Recovery Planning Catastrophic Event, Large Animal Mortality, Burial Catastrophic Event, Large Animal Mortality, Incinerate Catastrophic Mortality, Large Animal Disposal, Pit Catastrophic Mortality, Large Animal Disposal, Trench Clay Liner Material Source Composting Facility - Subsurface Composting Facility - Surface Composting Medium and Final Cover Rubble and Debris Disposal, Large-Scale Event
 12. 12. Característiques del sòl: pedregositat, profunditat de sòl, consistència del sòl, risc de corrosió, risc d’expansió-retracció, drenatge. Consideracions del lloc: pendent (grau, orientació), velocitat i direcció del vent, forma del terreny, risc d’inundació, risc d’entollament. Altres factors: hores diàries de llum del sol, angle del sol (latitud), ombra de turons, arbres o edificis.Desfavorable 1 – Favorable 6 1 2 3 4 5 6 Mapa temàtic d’aptitut per panells solars als voltants del Centre George Washington Carver AVALUACIÓ DEL TERRITORI PER LA INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS EN EL SÒL (USDA, 2014)
 13. 13. Moltes gràcies !

×