Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geofísica: descobrint l'interior de la Terra

89 views

Published on

Presentació realitzada per Beatriz Benjumea (ICGC) a la jornada "L'interior de la Terra" (15/11/2018)

Published in: Engineering
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Geofísica: descobrint l'interior de la Terra

 1. 1. Geofísica: descobrint l’interior de la Terra Beatriz Benjumea Anna Gabàs, Albert Macau, Fabian Bellmunt UNITAT DE TÈCNIQUES GEOFÍSIQUES-UTG
 2. 2. 2 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Índex 1. Geofísica aplicada 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà 3. UTG-ICGC: Exemples d’estudis geofísics (Figuerola d’Orcau, Empordà) 4. Conclusions
 3. 3. 3 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 1. Geofísica aplicada 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà 3. UTG-ICGC: Exemples d’estudis geofísics (Figuerola d’Orcau, Empordà) 4. Conclusions
 4. 4. 4 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 1. Geofísica aplicada Estudi de tots els processos i estructures localitzades des del centre de la Terra fins al límit exterior de la magnetosfera. Geofísica general: Geodesia i gravimetria. Sismologia i física de l’interior de la Terra. Meteorologia i Física de l’atmòsfera. Geomagnetisme. Oceanografia física. Vulcanologia i química de l’interior de la Terra. Paleomagnetisme. Tectonofísica. Geofísica aplicada: Exploració geofísica
 5. 5. 5 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Geofísica Aplicada (Branca de la geofísica): Mètodes no destructius per caracteritzar l’estructura del subsòl: mesures des de superfície o en pous Mesuren propietats físiques del subsòl per a la seva caracterització (litològica, fluids, derivació d’altres paràmetres a partir dels models geofísics) 1. Geofísica aplicada SUPERFÍCIE POUS
 6. 6. 6 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 1. Geofísica aplicada 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà 3. UTG-ICGC: Exemples d’estudis geofísics (Figuerola d’Orcau, Empordà) 4. Conclusions
 7. 7. 7 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà Anys 70-Empreses de prospecció petroleres: perforació de sondeigs i campanyes geofísiques
 8. 8. 8 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Anys 70-Empreses de prospecció petroleres: perforació de sondeigs i campanyes geofísiques 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà
 9. 9. 9 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Cretaci: Verds-rosa zona Isona Resta: Paleogen excepte NE Paleozoic 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà
 10. 10. 10 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018
 11. 11. 11 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Mètodes sísmics Propagació i reflexió en el subsol de ones elàstiques que es detecten en superfície. On es reflecteixen? A les heterogeneïtats en les propietats elàstics del subsol: velocitat i densitat SÍSMICA DE REFLEXIÓ https://www.youtube.com/watch?v=22m27MhzSQs
 12. 12. 12 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Fonts sísmiques Mètodes sísmics
 13. 13. 13 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Explosius Mètodes sísmics
 14. 14. 14 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Camions vibradors-Vibroseis Mètodes sísmics
 15. 15. 15 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Sensors de moviment-Geòfons Mètodes sísmics https://www.youtube.com/watch?v=22m27MhzSQs
 16. 16. 16 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Sensors de moviment-Geòfons Mètodes sísmics
 17. 17. 17 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Mètodes sísmics de reflexió Registre sísmic: moviment del sòl detectat per un grup de geòfons. Aquest moviment ha estat produït per una font sísmica en un punt determinat. El registre d’un únic geòfon es diu traça Font sísmica Geòfon Mètodes sísmics
 18. 18. 18 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Mètodes sísmics de reflexió Font sísmica Geòfon Mètodes sísmics
 19. 19. 19 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Mètodes sísmics de reflexió CMP: Punt situat equidistant a la font i al geòfon. La reflexió observada en traces de diferents registres amb el mateix CMP procedeix del mateix punt del subsòl common depth point common midpoint Mètodes sísmics
 20. 20. 20 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Interpretació geològica de la imatge sísmica del subsol 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà
 21. 21. 21 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Objectiu: Caracteritzar els materials perforats (formació) en un sondeig i/o el fluid present. Aquesta caracterització es basa en diferents paràmetres físics Diagrafies Correlacionar geològicament sondeigs propers a partir de la variació de paràmetres físics. Caracterització física dels materials Modelització del seu comportament Qualitat del fluid o zones de transport i Moviment d’aquest Completar la testificació geològica testimoni continu i a destroça
 22. 22. 22 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Diagrafies https://www.youtube.com/watch?v=iXdq65xzsus 2:20
 23. 23. 23 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà
 24. 24. 24 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussá
 25. 25. 25 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà Berástegui et al., 1993
 26. 26. 26 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà
 27. 27. 27 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 1. Geofísica aplicada 2. Estudis sísmics i testificació geofísica al Pallars Jussà 3. UTG-ICGC: Exemples d’estudis geofísics (Figuerola d’Orcau, Empordà) 4. Conclusions
 28. 28. 28 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 INTERPRETACIÓ COMBINADA Model del subsòl Mètodes sísmics Imatges del subsòl Models de velocitat Diagrafies Paràmetres físics (velocitat, resistivitat, radiació gamma..) Sondeigs Mètodes elèctrics (ERT) Mètodes electromagnètics Models de resistivitat Gravimetria Models densitat Paràmetres Físics – Mètodes geofísics 3. UTG-ICGC
 29. 29. 29 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Geofísica Mapes geològics Geotècnia Hidrogeologia Medi Ambient Geotèrmia Riscos Geològics Aplicacions 3. UTG-ICGC
 30. 30. 30 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Figuerola d’Orcau Kplcg (lutites vermelles amb intercalacions mètriques de gresos i calcàries) KMlg (lutites amb nivells de calitxos i intercalacions lenticulars de gresos i conglomerats cap a la base de la sèrie) . • Sonda d’inducció (conductivitats curta i llarga) i detecció de radiació gamma natural . • Sonda sònica d’ona complerta. • Televiewer acústic.
 31. 31. 31 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Sonda del televiewer acústic. Aquesta sonda permet obtenir una imatge acústica de la paret del sondeig així com a estimar el diàmetre en 360 graus (funció caliper). Figuerola d’Orcau
 32. 32. 32 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 EMPORDÀ BASIN Imatge d’una conca Neògena Objectius Contactes dins de la seqüència Neògena Geometria de la base de la conca Canvis laterals litològics del basament Imatge de falles Conca de l’Empordà Data adquisició: 1981 Nombre de geofons: 48 Font sísmica: dinamita Distància entre shots: 120 m Fondària del shot: 30 m Distància entre geòfons: 60 m Dades de camp proporcionades per CEPSA
 33. 33. 33 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 S29 S31 S23 S32 S30 UTC8301 UTC8302 UTC8303 UTC8304 GEOT-1 Riumors-1 Conca de l’Empordà
 34. 34. 34 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 a) Seismic stacked section provided by a processing company (courtesy of CEPSA) b) Stacked section resulting from reprocessing steps applied in this work Conca de l’Empordà
 35. 35. 35 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Models de velocitat (Refracció) Imatge de reflexió Reprocessat de les dades sísmiques Model de resistivitat elèctrica AMT Dades de sísmica passiva Noves dades Perfil NE-SW (S29) Conca de l’Empordà
 36. 36. 36 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 SW NE 500 1000 1500 TWT(ms) Depth(m) Resistivity (ohm·m) Normalized rms error 1.5% S29Conca de l’Empordà
 37. 37. 37 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 SW NEBase Pliocé Depth(m) Resistivity (ohm·m) Base del Neògen 500 1000 1500 TWT(ms) Reflexions dins del basament Normalized rms error 1.5% S29Conca de l’Empordà
 38. 38. 38 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 Conclusions • Mètodes geofísics són una eina imprescindible per a l’estudi del subsòl • La recuperació-reprocessat de dades antigues (sísmiques-sondeigs) ajuden a elaborar models geològics proporcionant informació clau per obtenir imatges dels contactes geològics • La integració de la informació obtinguda amb diferents mètodes geofísiques permet reduir les incerteses en l’etapa de interpretació geològica
 39. 39. MOLTES GRÀCIES! Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 39 Jornada: L'Interior de la Terrra Tremp 15/11/2018 AGRAÏMENTS: Esther Jiménez Gonçal Rivas

×