Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El projecte de replantejaments de
les línies de terme:
La recuperació dels
límits històrics
Francesc Masdeu Ferrer
Unitat ...
Què és un replantejament?
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Definició
El replantejament d’una línia ...
Finalitat del
replantejament
1ª Jornada Tècnica de Delimitació municipal ICGC. Tremp
Què volem aconseguir?
Trobar les fite...
Un projecte tècnic i
objectiu
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Què vol dir “tècnic i objectiu”?
Els...
Documentació de partida
Els quaderns topogràfics
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Dades observades:...
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Documentació de partida
Les planimetries municipals
A les planimet...
2. Digitalització i
referenciació polig.
3. Treballs de camp
5. Base de dades i
generació documental
4. Càlculs i traçat d...
Triangulació municipal antiga Xarxa geodèsica actual
L’ajust de les triangulacions municipals antigues dins de les xarxa
g...
L’ajust de les triangulacions antigues permet un
primer encaix de poligonals i fites. Aquest no és
suficient per determina...
L’ajust de la triangulació local dins de la xarxa geodèsica, ens permet la
georeferenciació de les antigues planimetries m...
2. Digitalització de la
poligonal.
1ª Jornada Tècnica de Delimitació municipal ICGC. Tremp1ª Jornada Tècnica de Delimitaci...
El programari crea un arxiu on queden recollides
les mitjanes dels valors angulars i les
distàncies reduïdes.
2. Digitalit...
Vèrtex
Fita 2
(posició teòrica)
Fita 2
(posició real)
Fita 3
(posició teòrica des de
la fita 2)
2. Referenciació de la
pol...
Punt teòric
20 m
Fita trobada
3.Treball de camp
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
Programari persona...
Fita no
trobada
< 1 m
< 1 m
Precisions
2 m
1 m
5 m
?
4. Càlcul de les fites no
trobades
1ª Jornada Tècnica de Delimitació ...
30%
42%
12%
8%
8%
< 1 m. 1 a 2 m. 2 a 3 m. 3 a 5 m. > 5 m.
La dependència de les fites calculades de les dades dels quader...
Carenes Propietats
Línies rectes Rius
El traçat s’ha d’ajustar a les descripcions
de l’acta.
Un cop coneguda la posició de...
El traçat es realitza sobre el mapa topogràfic a escala 1:5 000.
Quan el traçat de la línia de límit és una carena o un ri...
BASE DE DADES
CORPORATIVA
5. Bases de dades
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
19
BASE DE DATOS
CORPORATIVA
Aplicació desktop - java
SQL Consultes alfanumèriques
Consultes cartogràfiques
1ª Jornada Tècnic...
5. Generador documental
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP
21
Replantejaments
Línies replantejades:
Convenia DGAP-ICGCDGAL – ICGC
Replantejaments
1ª Jornada Tècnica de Delimitació Muni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels límits històrics

744 views

Published on

Presentació realitzada per Francesc Masdeu (ICGC) a la 1a Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC (22/10/2015, Tremp)

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels límits històrics

 1. 1. El projecte de replantejaments de les línies de terme: La recuperació dels límits històrics Francesc Masdeu Ferrer Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres
 2. 2. Què és un replantejament? 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Definició El replantejament d’una línia de límit és el conjunt de treballs que permeten la definició cartogràfica de la línia definida a les actes d’atermenament antigues, encara vigents, sobre cartografia a escala 1:5 000. El replantejament dels límits municipals és el primer pas indispensable de cara a l’aprovació final del Mapa Municipal de cada un dels municipis catalans. 2
 3. 3. Finalitat del replantejament 1ª Jornada Tècnica de Delimitació municipal ICGC. Tremp Què volem aconseguir? Trobar les fites de terme que encara resten monumentades avui en dia. Donar coordenades a les fites trobades mitjançant receptors GNSS (GPS). Calcular la posició de les fites desaparegudes. Elaborar un informe del replantejament pels ajuntaments interessats. Traçar la línia de terme sobre cartografia 1:5 000. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 3
 4. 4. Un projecte tècnic i objectiu 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Què vol dir “tècnic i objectiu”? Els replantejaments es bases en documents antics, però amb un rigorós caràcter tècnic: Quaderns topogràfics. Triangulacions geodèsiques Planimetries municipals Instruccions dels treballs topogràfics. 4
 5. 5. Documentació de partida Els quaderns topogràfics 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Dades observades: - azimuts - angles verticals - distàncies Dades calculades: - dist. verticals - dist. horitzontals Croquis Els quaderns de camp contenen la poligonal topogràfica que defineix les línies de límit. 5
 6. 6. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Documentació de partida Les planimetries municipals A les planimetries municipals es detallen les poligonals, les línies de límit i altres elements geogràfics. 6
 7. 7. 2. Digitalització i referenciació polig. 3. Treballs de camp 5. Base de dades i generació documental 4. Càlculs i traçat de la línia 1. Triangulacions0. Documents de partida 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP El procés de replantejament 7
 8. 8. Triangulació municipal antiga Xarxa geodèsica actual L’ajust de les triangulacions municipals antigues dins de les xarxa geodèsica actual, ens permet una primera georeferenciació de les poligonals topogràfiques. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 1. Triangulacions Ajust + 8
 9. 9. L’ajust de les triangulacions antigues permet un primer encaix de poligonals i fites. Aquest no és suficient per determinar la seva posició precisa. Les poligonals topogràfiques connecten punts de les triangulacions. La georeferenciació precisa es realitza a partir d’altres punts reflectits al quadern. 1. Triangulacions Primer ajust de les poligonals 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 9
 10. 10. L’ajust de la triangulació local dins de la xarxa geodèsica, ens permet la georeferenciació de les antigues planimetries municipals. 1. Triangulacions Georeferenciació de les planimetries 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 10
 11. 11. 2. Digitalització de la poligonal. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació municipal ICGC. Tremp1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 11
 12. 12. El programari crea un arxiu on queden recollides les mitjanes dels valors angulars i les distàncies reduïdes. 2. Digitalització de la poligonal. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 12
 13. 13. Vèrtex Fita 2 (posició teòrica) Fita 2 (posició real) Fita 3 (posició teòrica des de la fita 2) 2. Referenciació de la poligonal. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 13
 14. 14. Punt teòric 20 m Fita trobada 3.Treball de camp 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Programari personalitzat: Cerca de fites. Presa de coordenades. Emmagatzematge d’info. 14
 15. 15. Fita no trobada < 1 m < 1 m Precisions 2 m 1 m 5 m ? 4. Càlcul de les fites no trobades 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 15
 16. 16. 30% 42% 12% 8% 8% < 1 m. 1 a 2 m. 2 a 3 m. 3 a 5 m. > 5 m. La dependència de les fites calculades de les dades dels quadern topogràfics, determina la precisió amb que som capaços de calcular-les. 2 m 1 m 5 m 3 m 4. Precisió de les fites calculades 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 16
 17. 17. Carenes Propietats Línies rectes Rius El traçat s’ha d’ajustar a les descripcions de l’acta. Un cop coneguda la posició de les fites, trobades o calculades, cal traçar la línia de límit a escala 1:5 000. 4. Traçat de la línia de límit. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 17
 18. 18. El traçat es realitza sobre el mapa topogràfic a escala 1:5 000. Quan el traçat de la línia de límit és una carena o un riu, el seu traçat s’adapta al terreny definit a la cartografia, donat que la poligonal topogràfica és una simplificació de la realitat (escala de les planimetries: 1:25 000). 4. Traçat de la línia de límit. 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 18
 19. 19. BASE DE DADES CORPORATIVA 5. Bases de dades 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 19
 20. 20. BASE DE DATOS CORPORATIVA Aplicació desktop - java SQL Consultes alfanumèriques Consultes cartogràfiques 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 5. Generador documental 20
 21. 21. 5. Generador documental 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP 21
 22. 22. Replantejaments Línies replantejades: Convenia DGAP-ICGCDGAL – ICGC Replantejaments 1ª Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. TREMP Anterior al 2005 2005-2011 2010-2013 2014-2015 2 786 línies de límit municipal 98,8% replantejaments fets + 26 000 fites 40% trobades 22

×