CATNET avui i horitzons GNSS

ICGCat
CatNet avui i
nous horitzons GNSSnous horitzons GNSS
Anna M. Baron i Isanta
Àrea de GeodèsiaÀrea de Geodèsia
Escenari actual del
2
GNSS
Act alment estan operati s Actualment estan operatius:
Sistemes globals
 GPS
 GLONASS
Sistemes SBAS
 WAAS
 MSAS
 EGNOS EGNOS
Sistemes
d’augmentació
terrestres (GBAS)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
terrestres (GBAS)
Escenari futur del
3
GNSS
 Modernització GPS i Glonass Modernització GPS i Glonass
 Noves senyals GPS
 L2C
 L5
 L1CL1C
 Glonass
 24 a 30 sat
 FDMA/CDMA
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Escenari futur del
4
GNSS
 Noves constel·lacions:
 Modernització GPS i Glonass
Sistemes globals
 Beidou
 Modernització GPS i Glonass
 Noves senyals GPS
 Galileo
 L2C
 L5
 L1C
 Glonass
L1C
 24 a 30 sat
 FDMA/CDMA
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Escenari futur del
5
GNSS
 Noves constel·lacions:
 Modernització GPS i Glonass
Sistemes globals
 Beidou
 Modernització GPS i Glonass
 Noves senyals GPS
 Galileo
Calendari GALILEO:
 L2C
 L5
 L1C
 2013: 4 satèl·lits (IOV)
 2014: 6 satèl·lits (FOC)
L1C
 Glonass
 2015: 10 satèl·lits (primers serveis)
 2016: 18 satèl·lits
 2020: 30 satèl lits (operativitat
 24 a 30 sat
 FDMA/CDMA
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 2020: 30 satèl·lits (operativitat
completa)
Escenari futur del
6
GNSS
 Noves constel·lacions:
 Modernització GPS i Glonass
Sistemes globals
 Galileo
 Modernització GPS i Glonass
 Noves senyals GPS
 Beidou
Sistemes NO globals
 QZSS
 IRNSS
 L2C
 L5
 L1C
Sistemes SBAS
 SDMC
 GAGAN
 IRNSSL1C
 Glonass
GAGAN
 SNAS Sist. SBAS en estudi
 SACCSA
AFI
 24 a 30 sat
 FDMA/CDMA
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 AFI
 Malaysia
Escenari futur del
7
GNSS
 Implicacions:
 Disponibilitat de satèl·lits
 Integritat
 Continuïtat del servei
 Precisions
 Procés de les dades
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
GNSS: posicionament
8
GNSS: posicionament
 DGNSS
 RTK
 PPP
 PPP-RTK
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC i el GNSS
9
L ICGC i el GNSS
20081994
EBRE
1997
CREU
1999
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
2002 2003 2005 2012 2013 2014
LLIV
PLAN
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC i el GNSS
10
L ICGC i el GNSS
20081994
EBRE
1997
CREU
1999
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
2002
GARR
2003
MATA
REUS
SBAR
2005
SORI
CASS
LLEI
SONA
2012
BEUD
2013 2014
LLIV
PLAN
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC i el GNSS
11
L ICGC i el GNSS
20081994
EBRE
1997
CREU
1999
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
2002
GARR
2003
MATA
REUS
SBAR
2005
SORI
CASS
LLEI
SONA
2012
BEUD
2013 2014
BELL: GPS+GLONASS
LLIV
PLAN
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC i el GNSS
12
L ICGC i el GNSS
 Xarxa CATNET Xarxa CATNET
20081994 1997 1999 2002 2003 2005 2012 2013 2014
EBRE CREU
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
PLAN
GARR MATA
REUS
SBAR
SORI
CASS
LLEI
SONA
BEUD
BELL: GPS+GLONASS
EBRE: GPS+GLONASS
PLAN: GPS+GLONASS
EBRE: GPS+GLONASS
+ GALILEO
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC i el GNSS
13
L ICGC i el GNSS
 Xarxa CATNET Xarxa CATNET
20081994 1997 1999 2002 2003 2005 2012 2013 2014
EBRE CREU
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
PLAN
GARR MATA
REUS
SBAR
SORI
CASS
LLEI
SONA
BEUD
BELL: GPS+GLONASS
EBRE: GPS+GLONASS
PLAN: GPS+GLONASS
 Serveis de posicionament
EBRE: GPS+GLONASS
+ GALILEO
20102005 2013 20141995
DGPS
CODCAT
RTKAT - RTCM 2.3
RTKAT – RTCM 3.0
RASANT
20102005 2013 2014
RTKAT- CMR +
DGPS
CODCAT
RTKAT - RTCM 2.3
RTKAT – RTCM 3.0
1995
RASANT
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
RTKAT CMR +
LAC
LAC d’EUREF
14
LAC d EUREF
 Què és un LAC?
 EUREF – Subcomissió de la IAG
encarregada del manteniment del
ETRS89. L’accés al ETRS89 es
materialitza per l’EPN (xarxa de 246
estacions GNSS).
 EPN és una densificació de la xarxa
global IGS, que s’empra per definir els
marcs de referència ITRF.
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
LAC d’EUREF
15
LAC d EUREF
 Què és un LAC?
 LAC: Local Analysis Center
 Actualment n’hi ha 16
 Analitzen sistemàticament les dades
C l l dià i t l d d Calculen diàriament les coordenades
precises de totes les estacions (en sub-
xarxes de 70-90 estacions)
 Es lliuren al Centre Coordinador
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
d’EUREF que calcula les oficials
L’ICGC com a LAC
16
L ICGC com a LAC
 Càlcul precís de coordenades a l’ICGC
 1997 - Ús de programari científic per a càlcul d’alta precisió d’estacions:
 Precisions milimètriques.
 Bases de mitja-llarga distància (100-1000km)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
17
L ICGC com a LAC
 Càlcul precís de coordenades a l’ICGC
 1997 - Ús de programari científic per a càlcul d’alta precisió d’estacions:
 Precisions milimètriques.
 Bases de mitja-llarga distància (100-1000km)
 2013 - Capacitat d’automatització:
 Càlcul diari de la xarxa CATNET + 5 estacions EUREF/IGS (21 estacions)
 Test de càlcul diari de xarxes de 70-90 estacions
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
18
L ICGC com a LAC
 Càlcul precís de coordenades a l’ICGC
 1997 - Ús de programari científic per a càlcul d’alta precisió d’estacions:
 Precisions milimètriques.
 Bases de mitja-llarga distància (100-1000km)
 2013 - Capacitat d’automatització:
 Càlcul diari de la xarxa CATNET + 5 estacions EUREF/IGS (21 estacions)
 Test de càlcul diari de xarxes de 70-90 estacions
 Objectiu 2014
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 Assolir l’estatus de Local Analysis Center d’EUREF
L’ICGC com a LAC
19
L ICGC com a LAC
 Motivacions Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:
 Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
20
L ICGC com a LAC
 Motivacions Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a
l’ICGC:
 Càlcul i monitorització del marc
de referència (datum)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
21
X - UTM Estació CASS (ETRF2000)
L ICGC com a LAC
 Motivacions Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a
l’ICGC: Y - UTM
 Càlcul i monitorització del marc
de referència (datum)
(metres)
eh
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
22
X - UTM Estació SORI (ETRF2000)
L ICGC com a LAC
 Motivacions Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a
l’ICGC: Y - UTM
 Càlcul i monitorització del marc
de referència (datum)
(metres)
eh
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
23
L ICGC com a LAC
 Motivacions Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:
 Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)( )
 Estabilitat de les coordenades
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
24
eh Estació PLAN (ETRF2000)
L ICGC com a LAC
 Estabilitat de Estabilitat de
les
coordenades
eh Estació BELL (ETRF2000)
Control dels
efectesefectes
d’actuacions en la
xarxa eh Estació AVEL (ETRF2000)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
25
L ICGC com a LAC
 Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:
 Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)
 Estabilitat de les coordenades
Càl l d l d l i Càlcul del camp de velocitats
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
26
L’ICGC com a LAC
 Càlcul del camp de
L ICGC com a LAC
 Càlcul del camp de
velocitats
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
27
X - UTM Estació SBAR ( IGS05 / IGS08 )
L’ICGC com a LAC 0 22
 Càlcul del camp de
L ICGC com a LAC
0.12
0.14
0.16
0.20
0.22
 Càlcul del camp de
velocitats
Y - UTM
eh
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
28
L ICGC com a LAC
 Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:
 Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)
 Estabilitat de les coordenades
Càl l d l d l i Càlcul del camp de velocitats
 Monitorització de deformacions i moviments tectònics
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
L’ICGC com a LAC
29
L ICGC com a LAC
Motivacions Motivacions
 Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:
 Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)
 Estabilitat de les coordenades
 Càlcul del camp de velocitats
 Monitorització de deformacions i moviments tectònics
Disposem d’una xarxa CATNET robusta, fiable
lli d EUREF i IGS àl l di i
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
lligada a EUREF i a IGS en càlculs diaris
L’ICGC com a LAC
30
L ICGC com a LAC
 Serveis que podrem donar a l’exterior:
 Càlcul de coordenades d’alta precisió
 Càlculs PPP d’alta precisió Càlculs PPP d alta precisió
 Monitorització d’estacions
 Camps de velocitats
 Càlculs a nivell acadèmic
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
CatNet avui i
nous horitzons GNSSnous horitzons GNSS
David Gómez Rodríguez
Àrea de GeodèsiaÀrea de Geodèsia
SUMARI
32
SUMARI
 Estadístiques d’ús i mapa d’activitat 
 Nous formats dels serveis de posicionament
 Nous usos dels serveis
 Monitorització de l’estat de la xarxa
 Desenvolupaments futursDesenvolupaments futurs
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
SUMARI
33
SUMARI
Estadístiques d’ús i mapa d’activitat
 Nous formats dels serveis de posicionament
d l Nous usos dels serveis
 Monitorització de l’estat de la xarxa
 Desenvolupaments futurs
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Estadístiques d’ús i Mapa 
34
d’Activitat 
 Indicadors Quantitatius
V l d d d Volum de dades
 Hores de servei
 Usuaris Actius
 Altes d’usuari
 Disponibilitat d’èpoques RINEX
 Mapa d’Activitat
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Estadístiques
35
 Hores de servei
Hores de serveis
Any
CODI 
(hores)
RTKAT 
(hores)
RINEX 
(hores)
2006 823 6559 10527
 Hores de servei
2007 2817 32272 34772
2008 5646 42744 40128
2009 577 34450 24412
2010 1962 31976 56372
2011 1383 27204 1563950000
60000
Hores de servei anual
2011 1383 27204 15639
2012 719 21350 14719
2013 292 13026 11703
30000
40000
50000
res
CODI
 Variació respecte l’any anterior
Any CODI (%) RTKAT (%) RINEX (%)
2006 ‐ ‐ ‐
2007 242,3 392,0 230,3
2008 100,4 32,4 15,4
2009 89 8 19 4 39 210000
20000
30000
Hor
RTKAT
RINEX
2009 ‐89,8 ‐19,4 ‐39,2
2010 240,0 ‐7,2 130,9
2011 ‐29,5 ‐14,9 ‐72,3
2012 ‐48,0 ‐21,5 ‐5,9
2013 ‐59,4 ‐39,0 ‐20,5
0
10000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Any
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Any
Estadístiques
36
 Usuaris anuals
Usuaris actius
Any CODI RTKAT RINEX
2006 61 110 62
2007 240 260 125
 Usuaris anuals
2008 206 382 150
2009 205 416 191
2010 132 390 195
2011 158 409 177400
450
Usuaris actius anuals
2012 135 409 191
2013 112 365 143
250
300
350
aris
CODI
 Variació respecte l’any anterior
Any CODI (%) RTKAT (%) RINEX (%)
2006 ‐ ‐ ‐
2007 293,4 136,4 101,6
2008 ‐14,2 46,9 20,0
2009 0 5 8 9 27 3100
150
200
Usua
RTKAT
RINEX
2009 ‐0,5 8,9 27,3
2010 ‐35,6 ‐6,3 2,1
2011 19,7 4,9 ‐9,2
2012 ‐14,6 0,0 7,9
2013 ‐17,0 ‐10,8 ‐25,1
0
50
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Any
Estadístiques
37
 Altes / Usuaris actius anuals
Altes/Usuaris actius
Any Altes Actius
2006 224 145
2007 335 380
 Altes / Usuaris actius anuals
2008 342 502
2009 410 587
2010 283 559
2011 287 564
600
700
Altes / Usuaris Actius
2012 301 589
2013 210 502
400
500
600
uaris
Altes
 Variació respecte l’any anterior
Any (Altes) (Actius)
2006 ‐ ‐
2007 49,6 162,1
2008 2,1 32,1
2009 19 9 16 9
200
300
Usu
Altes
Actius
2009 19,9 16,9
2010 ‐31,0 ‐4,8
2011 1,4 0,9
2012 4,9 4,4
2013 ‐30,2 ‐14,8
0
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Any
Disponibilitat
38
d’èpoques RINEX
Disponibilitat d'èpoques dels fitxers
RINEX
70%
80%
90%
100%
Any horari@1s diari@30s
2010 99 07% 99 07%
20%
30%
40%
50%
60%
horari@1s
diari@30s
2010 99,07% 99,07%
2011 99,00% 99,00%
2012 99,91% 99,90%
2013 98 27% 98 24%
0%
10%
20%
2010 2011 2012 2013
2013 98,27% 98,24%
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Mapa d’activitat
39
Mapa d activitat
Activitat any 2013Activitat any 2009 Activitat any 2010
Activitat any 2011 Activitat any 2012
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Sumari
40
Sumari
 Estadístiques d’ús i mapa d’activitat
Nous formats dels serveis de posicionament
 Nous usos dels serveis
 Monitorització de l’estat de la xarxa
 Desenvolupaments futurs
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Nous formats
41
Servei RTK
TIPUS DE MESURA FORMAT DE LES CORRECCIONS MOUNTPOINT
RTCM 3.0
TIPUS DE MESURA FORMAT DE LES CORRECCIONS
VRS_RTK_3_0
MOUNTPOINT
VRS_RTK_3_0
RTK RTCM 2.3 VRS_RTK_2_3VRS_RTK_2_3
CMR+ VRS_RTK_CMRVRS_RTK_CMR11 de juliol del 2013
DGPS RTCM 2.3 VRS_DGPS
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Nous formats
42
RINEX 3.x
 Pla d’implementació del IGS (2012 – 2015…)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Nous formats
43
RINEX 3.x
 Format que es pot estendre a noves constel·lacions i senyals
 Format més llegible (observables en disposició tabular)
 La indústria del GNSS dona suport a l’adopció del RINEX 3 0x
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 La indústria del GNSS dona suport a l adopció del RINEX 3.0x
Sumari
44
Sumari
 Estadístiques d’ús i mapa d’activitat
 Nous formats dels serveis de posicionamentp
Nous usos dels serveis
 Monitorització de l’estat de la xarxa
 Desenvolupaments futurs
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
45
Obra
Obres construcció i millora de l’aeroport
de Girona – Costa Brava, així com dels
diferents accessos a la infraestructura
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
46
Obra
Obres de construcció del Canal
Segarra – Garrigues
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
47
Obra
Concentració parcel·lària. Terme
municipal de Castelldans
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
48
Obra
Construcció de la planta
termoelèctrica + energia de
biomassa – Termosolar Borgesg
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
49
ObraObra
Ampliació del port de Tarragona
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
50
ObraObra
Gasoducte Martorell-Figueres.
Tram Martorell-Hostalric
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
51
ObraObra
Desdoblament de la carretera C-25
Eix Transversal
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Usos actuals
52
Obra
Ferrocarril d’Alta Velocitat (AVE).
Tram Barcelona – Frontera
Francesa
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Nous usos
53
Agricultura de precisió
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Hores de serveis
54
Any/mes
CODI 
(h )
RTKAT 
(h )
RINEX 
(h )
%(CODI) %(RTKAT) %(RINEX)
Hores de serveis Any/mes
(hores) (hores) (hores)
%(CODI) %(RTKAT) %(RINEX)
2013/04 33 1210 992 -41,1 -31,1 -52,8
2013/05 62 1288 1473 87,9 -40,2 -2,6
2013/06 19 1114 420 -62,7 -46,5 -30,0
2013/07 23 1259 795 -11,5 -31,3 100,3
2013/08 0 662 363 -100,0 -43,3 58,5
2013/09 11 913 1184 -62,1 -30,9 -59,9
2013/10 21 1082 1256 10,5 -29,6 -19,0
2013/11 21 959 907 -32,3 -39,9 -26,7
2013/12 19 763 645 -29,6 -36,7 -12,0
1600
1800
Hores de servei mensual últim any
2014/01 4 1205 493 -81,0 -12,8 -10,8
2014/02 12 1255 1181 -62,5 -1,8 19,2
2014/03 18 1597 977 -43,8 43,1 31,3
800
1000
1200
1400
Hores
CODI
RTKAT
+43.1%
0
200
400
600
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
RINEX
43.1%
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
2013/
2013/
2013/
2013/
2013/
2013/
2013/
2013/
2013/
2014/
2014/
2014/
Mes
Nous usos
55
Agricultura de precisió
 Difusió del serveis al sector de l’agricultura
 Visita a concessionaris de maquinària agrícola
 Assistència a jornades d’agricultura de precisió Assistència a jornades d agricultura de precisió
 Assistència tècnica per la configuració dels sistemes de guiatge
 Futures accions
 Jornada CatNet específica pel sector agrari
 Presentacions en esdeveniments / fires del sector agrícola Presentacions en esdeveniments / fires del sector agrícola
 Xerrades en centres formatius
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Sumari
56
Sumari
 Estadístiques d’ús i mapa d’activitat
 Nous formats dels serveis de posicionamentp
 Nous usos dels serveis
Monitorització de l’estat de la xarxa
 Desenvolupaments futurs
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Monitorització
57
Monitorització
 Aplicació Web i per a Smartphone (Android) desenvolupades
per la UNEX Escuela de Ingenierías Agrarias
 Monitorització de:
 Estat de les estacions
 Gràfic dels talls de l’activitat de les estacionsG à c de s a s de ac a de es es ac o s
 Cobertura de la connexió de dades (smartphones)
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Monitorització
58
Aplicació WEB
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Monitorització
59
Visor GNSS
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Monitorització
60
URLs
 URL aplicació web
http://visorgnss es/http://visorgnss.es/
 URL descàrrega aplicacióg p
https://play.google.com/store/apps/details
?id i?id=com.repgnss.visor_gnss
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Sumari
61
Sumari
 Estadístiques d’ús i mapa d’activitat
 Nous formats dels serveis de posicionamentp
 Nous usos dels serveis
 Monitorització de l’estat de la xarxa
l fDesenvolupaments futurs
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Desenvolupaments futurs
62
Desenvolupaments futurs
 Catàleg de disponibilitat de fitxers RINEX
A li ió b Aplicació web:
 Monitorització de l’estat de la xarxa
 Informació descriptiva de les estacionso ac ó desc p a de es es ac o s
 Comportament de les estacions al llarg del temps
 Disponibilitat / Qualitat dels fitxers RINEX
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Desenvolupaments futurs
63
Aplicació web
 Monitorització de
l’estat de la xarxa
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Desenvolupaments futurs
64
Aplicació web
 Informació descriptiva
de les estacions
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Desenvolupaments futurs
65
Aplicació web
 Comportament de les estacions al llarg del temps
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Desenvolupaments futurs
66
Aplicació web
 Disponibilitat / Qualitat
dels fitxers RINEX
Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
Institut Cartogràfic i Geològic
67
g g
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89), ( )
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
1 of 67

Recommended

Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur by
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futurXarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futurICGCat
426 views49 slides
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real by
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps realEstat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps realICGCat
278 views46 slides
ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius by
ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i ObjectiusETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius
ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i ObjectiusICGCat
702 views125 slides
Webserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGC by
Webserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGCWebserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGC
Webserver de les estacions de referència i webserver de processat GNSS de l'ICGCICGCat
290 views27 slides
Powering eGovenment services through INSPIRE by
Powering eGovenment services through INSPIREPowering eGovenment services through INSPIRE
Powering eGovenment services through INSPIREICGCat
302 views20 slides
Operational Sentinel - 2 orthoimage series generation in Catalonia: first exp... by
Operational Sentinel - 2 orthoimage series generation in Catalonia: first exp...Operational Sentinel - 2 orthoimage series generation in Catalonia: first exp...
Operational Sentinel - 2 orthoimage series generation in Catalonia: first exp...ICGCat
401 views15 slides

More Related Content

Viewers also liked

Els mapes d'emissions lumíniques de l'ICGC by
Els mapes d'emissions lumíniques de l'ICGCEls mapes d'emissions lumíniques de l'ICGC
Els mapes d'emissions lumíniques de l'ICGCICGCat
896 views20 slides
Contaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacions by
Contaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacionsContaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacions
Contaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacionsICGCat
533 views54 slides
Taula rodona: Informació de Terratrèmols by
Taula rodona: Informació de TerratrèmolsTaula rodona: Informació de Terratrèmols
Taula rodona: Informació de TerratrèmolsICGCat
351 views7 slides
Estimation of macroseismic intensity in France by
Estimation of macroseismic intensity in FranceEstimation of macroseismic intensity in France
Estimation of macroseismic intensity in FranceICGCat
564 views33 slides
Resiliència en les empreses by
Resiliència en les empresesResiliència en les empreses
Resiliència en les empresesICGCat
371 views17 slides
Agricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGC by
Agricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGCAgricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGC
Agricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGCICGCat
464 views28 slides

Viewers also liked(15)

Els mapes d'emissions lumíniques de l'ICGC by ICGCat
Els mapes d'emissions lumíniques de l'ICGCEls mapes d'emissions lumíniques de l'ICGC
Els mapes d'emissions lumíniques de l'ICGC
ICGCat896 views
Contaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacions by ICGCat
Contaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacionsContaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacions
Contaminació lumínica i espais urbans. Impactes i afectacions
ICGCat533 views
Taula rodona: Informació de Terratrèmols by ICGCat
Taula rodona: Informació de TerratrèmolsTaula rodona: Informació de Terratrèmols
Taula rodona: Informació de Terratrèmols
ICGCat351 views
Estimation of macroseismic intensity in France by ICGCat
Estimation of macroseismic intensity in FranceEstimation of macroseismic intensity in France
Estimation of macroseismic intensity in France
ICGCat564 views
Resiliència en les empreses by ICGCat
Resiliència en les empresesResiliència en les empreses
Resiliència en les empreses
ICGCat371 views
Agricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGC by ICGCat
Agricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGCAgricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGC
Agricultura de precisió: amb els "ulls" de l'ICGC
ICGCat464 views
MINnD Project: focus on infrastructure impact on environment by ICGCat
MINnD Project: focus on infrastructure impact on environmentMINnD Project: focus on infrastructure impact on environment
MINnD Project: focus on infrastructure impact on environment
ICGCat495 views
Els inicis de la nova ciència: la sismologia by ICGCat
Els inicis de la nova ciència: la sismologiaEls inicis de la nova ciència: la sismologia
Els inicis de la nova ciència: la sismologia
ICGCat549 views
Contaminació lumínica i espais naturals. La Serra del Montsec by ICGCat
Contaminació lumínica i espais naturals. La Serra del MontsecContaminació lumínica i espais naturals. La Serra del Montsec
Contaminació lumínica i espais naturals. La Serra del Montsec
ICGCat563 views
Validating satellite-derived land surface temperature over mountainous area w... by ICGCat
Validating satellite-derived land surface temperature over mountainous area w...Validating satellite-derived land surface temperature over mountainous area w...
Validating satellite-derived land surface temperature over mountainous area w...
ICGCat754 views
Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre by ICGCat
Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembreBalanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre
Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre
ICGCat314 views
El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí... by ICGCat
El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí...El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí...
El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels lí...
ICGCat1.1K views
Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitam... by ICGCat
Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitam...Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitam...
Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitam...
ICGCat1.7K views
Forestry applications using LiDAR by ICGCat
Forestry applications using LiDARForestry applications using LiDAR
Forestry applications using LiDAR
ICGCat926 views
Semantic 3D City Models with CityGML by ICGCat
Semantic 3D City Models with CityGMLSemantic 3D City Models with CityGML
Semantic 3D City Models with CityGML
ICGCat9K views

Similar to CATNET avui i horitzons GNSS

Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra by
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraICGCat
773 views23 slides
Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'... by
Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'...Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'...
Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'...ICGCat
443 views64 slides
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió by
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióServeis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióICGCat
446 views82 slides
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom by
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomServeis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomICGCat
324 views44 slides
Distribució de productes ICC en ETRS89 by
Distribució de productes ICC en ETRS89Distribució de productes ICC en ETRS89
Distribució de productes ICC en ETRS89Institut Cartogràfic de Catalunya
364 views27 slides
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89 by
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89Institut Cartogràfic de Catalunya
1.1K views57 slides

Similar to CATNET avui i horitzons GNSS(20)

Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra by ICGCat
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
ICGCat773 views
Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'... by ICGCat
Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'...Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'...
Les constel·lacions de satèl·lits d'observació de la Terra. Prestacions de l'...
ICGCat443 views
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió by ICGCat
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióServeis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
ICGCat446 views
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom by ICGCat
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomServeis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
ICGCat324 views
Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra by ICGCat
Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la TerraUn nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra
Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra
ICGCat777 views
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2) by Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
Aspectes tècnics de la mesura radar by ICGCat
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat37 views
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf by ssuser9dc28a
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
ssuser9dc28a3 views
Instamaps - Marc conceptual i objectius del servei by ICGCat
Instamaps - Marc conceptual i objectius del serveiInstamaps - Marc conceptual i objectius del servei
Instamaps - Marc conceptual i objectius del servei
ICGCat721 views

More from ICGCat

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
16 views40 slides
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
23 views18 slides
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
28 views18 slides
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
9 views25 slides
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
13 views22 slides
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
14 views21 slides

More from ICGCat(20)

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by ICGCat
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat16 views
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by ICGCat
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat23 views
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by ICGCat
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat28 views
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by ICGCat
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat9 views
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by ICGCat
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat13 views
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by ICGCat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat14 views
Per què parlem de mitigar els riscos? by ICGCat
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat11 views
Quins riscos geològics trobem a Montserrat? by ICGCat
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat13 views
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf by ICGCat
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat19 views
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat by ICGCat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat21 views
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat by ICGCat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat12 views
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació? by ICGCat
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat16 views
Competències per a la sostenibilitat by ICGCat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat21 views
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls by ICGCat
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat1.4K views
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori by ICGCat
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat258 views
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot... by ICGCat
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat327 views
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto... by ICGCat
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat284 views
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E... by ICGCat
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat383 views
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo... by ICGCat
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
ICGCat289 views
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso... by ICGCat
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
ICGCat257 views

CATNET avui i horitzons GNSS

 • 1. CatNet avui i nous horitzons GNSSnous horitzons GNSS Anna M. Baron i Isanta Àrea de GeodèsiaÀrea de Geodèsia
 • 2. Escenari actual del 2 GNSS Act alment estan operati s Actualment estan operatius: Sistemes globals  GPS  GLONASS Sistemes SBAS  WAAS  MSAS  EGNOS EGNOS Sistemes d’augmentació terrestres (GBAS) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 terrestres (GBAS)
 • 3. Escenari futur del 3 GNSS  Modernització GPS i Glonass Modernització GPS i Glonass  Noves senyals GPS  L2C  L5  L1CL1C  Glonass  24 a 30 sat  FDMA/CDMA Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 4. Escenari futur del 4 GNSS  Noves constel·lacions:  Modernització GPS i Glonass Sistemes globals  Beidou  Modernització GPS i Glonass  Noves senyals GPS  Galileo  L2C  L5  L1C  Glonass L1C  24 a 30 sat  FDMA/CDMA Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 5. Escenari futur del 5 GNSS  Noves constel·lacions:  Modernització GPS i Glonass Sistemes globals  Beidou  Modernització GPS i Glonass  Noves senyals GPS  Galileo Calendari GALILEO:  L2C  L5  L1C  2013: 4 satèl·lits (IOV)  2014: 6 satèl·lits (FOC) L1C  Glonass  2015: 10 satèl·lits (primers serveis)  2016: 18 satèl·lits  2020: 30 satèl lits (operativitat  24 a 30 sat  FDMA/CDMA Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014  2020: 30 satèl·lits (operativitat completa)
 • 6. Escenari futur del 6 GNSS  Noves constel·lacions:  Modernització GPS i Glonass Sistemes globals  Galileo  Modernització GPS i Glonass  Noves senyals GPS  Beidou Sistemes NO globals  QZSS  IRNSS  L2C  L5  L1C Sistemes SBAS  SDMC  GAGAN  IRNSSL1C  Glonass GAGAN  SNAS Sist. SBAS en estudi  SACCSA AFI  24 a 30 sat  FDMA/CDMA Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014  AFI  Malaysia
 • 7. Escenari futur del 7 GNSS  Implicacions:  Disponibilitat de satèl·lits  Integritat  Continuïtat del servei  Precisions  Procés de les dades Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 8. GNSS: posicionament 8 GNSS: posicionament  DGNSS  RTK  PPP  PPP-RTK Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 9. L’ICGC i el GNSS 9 L ICGC i el GNSS 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 AVEL BELL ESCO LLIV 2002 2003 2005 2012 2013 2014 LLIV PLAN Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 10. L’ICGC i el GNSS 10 L ICGC i el GNSS 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 AVEL BELL ESCO LLIV 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 LLIV PLAN Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 11. L’ICGC i el GNSS 11 L ICGC i el GNSS 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 AVEL BELL ESCO LLIV 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 BELL: GPS+GLONASS LLIV PLAN Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 12. L’ICGC i el GNSS 12 L ICGC i el GNSS  Xarxa CATNET Xarxa CATNET 20081994 1997 1999 2002 2003 2005 2012 2013 2014 EBRE CREU AVEL BELL ESCO LLIV PLAN GARR MATA REUS SBAR SORI CASS LLEI SONA BEUD BELL: GPS+GLONASS EBRE: GPS+GLONASS PLAN: GPS+GLONASS EBRE: GPS+GLONASS + GALILEO Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 13. L’ICGC i el GNSS 13 L ICGC i el GNSS  Xarxa CATNET Xarxa CATNET 20081994 1997 1999 2002 2003 2005 2012 2013 2014 EBRE CREU AVEL BELL ESCO LLIV PLAN GARR MATA REUS SBAR SORI CASS LLEI SONA BEUD BELL: GPS+GLONASS EBRE: GPS+GLONASS PLAN: GPS+GLONASS  Serveis de posicionament EBRE: GPS+GLONASS + GALILEO 20102005 2013 20141995 DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT 20102005 2013 2014 RTKAT- CMR + DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 1995 RASANT Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 RTKAT CMR + LAC
 • 14. LAC d’EUREF 14 LAC d EUREF  Què és un LAC?  EUREF – Subcomissió de la IAG encarregada del manteniment del ETRS89. L’accés al ETRS89 es materialitza per l’EPN (xarxa de 246 estacions GNSS).  EPN és una densificació de la xarxa global IGS, que s’empra per definir els marcs de referència ITRF. Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 15. LAC d’EUREF 15 LAC d EUREF  Què és un LAC?  LAC: Local Analysis Center  Actualment n’hi ha 16  Analitzen sistemàticament les dades C l l dià i t l d d Calculen diàriament les coordenades precises de totes les estacions (en sub- xarxes de 70-90 estacions)  Es lliuren al Centre Coordinador Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 d’EUREF que calcula les oficials
 • 16. L’ICGC com a LAC 16 L ICGC com a LAC  Càlcul precís de coordenades a l’ICGC  1997 - Ús de programari científic per a càlcul d’alta precisió d’estacions:  Precisions milimètriques.  Bases de mitja-llarga distància (100-1000km) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 17. L’ICGC com a LAC 17 L ICGC com a LAC  Càlcul precís de coordenades a l’ICGC  1997 - Ús de programari científic per a càlcul d’alta precisió d’estacions:  Precisions milimètriques.  Bases de mitja-llarga distància (100-1000km)  2013 - Capacitat d’automatització:  Càlcul diari de la xarxa CATNET + 5 estacions EUREF/IGS (21 estacions)  Test de càlcul diari de xarxes de 70-90 estacions Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 18. L’ICGC com a LAC 18 L ICGC com a LAC  Càlcul precís de coordenades a l’ICGC  1997 - Ús de programari científic per a càlcul d’alta precisió d’estacions:  Precisions milimètriques.  Bases de mitja-llarga distància (100-1000km)  2013 - Capacitat d’automatització:  Càlcul diari de la xarxa CATNET + 5 estacions EUREF/IGS (21 estacions)  Test de càlcul diari de xarxes de 70-90 estacions  Objectiu 2014 Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014  Assolir l’estatus de Local Analysis Center d’EUREF
 • 19. L’ICGC com a LAC 19 L ICGC com a LAC  Motivacions Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 20. L’ICGC com a LAC 20 L ICGC com a LAC  Motivacions Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 21. L’ICGC com a LAC 21 X - UTM Estació CASS (ETRF2000) L ICGC com a LAC  Motivacions Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC: Y - UTM  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum) (metres) eh Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 22. L’ICGC com a LAC 22 X - UTM Estació SORI (ETRF2000) L ICGC com a LAC  Motivacions Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC: Y - UTM  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum) (metres) eh Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 23. L’ICGC com a LAC 23 L ICGC com a LAC  Motivacions Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)( )  Estabilitat de les coordenades Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 24. L’ICGC com a LAC 24 eh Estació PLAN (ETRF2000) L ICGC com a LAC  Estabilitat de Estabilitat de les coordenades eh Estació BELL (ETRF2000) Control dels efectesefectes d’actuacions en la xarxa eh Estació AVEL (ETRF2000) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 25. L’ICGC com a LAC 25 L ICGC com a LAC  Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)  Estabilitat de les coordenades Càl l d l d l i Càlcul del camp de velocitats Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 26. 26 L’ICGC com a LAC  Càlcul del camp de L ICGC com a LAC  Càlcul del camp de velocitats Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 27. 27 X - UTM Estació SBAR ( IGS05 / IGS08 ) L’ICGC com a LAC 0 22  Càlcul del camp de L ICGC com a LAC 0.12 0.14 0.16 0.20 0.22  Càlcul del camp de velocitats Y - UTM eh Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 28. L’ICGC com a LAC 28 L ICGC com a LAC  Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)  Estabilitat de les coordenades Càl l d l d l i Càlcul del camp de velocitats  Monitorització de deformacions i moviments tectònics Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 29. L’ICGC com a LAC 29 L ICGC com a LAC Motivacions Motivacions  Aplicacions d’ús intern a l’ICGC:  Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)Càlcul i monitorització del marc de referència (datum)  Estabilitat de les coordenades  Càlcul del camp de velocitats  Monitorització de deformacions i moviments tectònics Disposem d’una xarxa CATNET robusta, fiable lli d EUREF i IGS àl l di i Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 lligada a EUREF i a IGS en càlculs diaris
 • 30. L’ICGC com a LAC 30 L ICGC com a LAC  Serveis que podrem donar a l’exterior:  Càlcul de coordenades d’alta precisió  Càlculs PPP d’alta precisió Càlculs PPP d alta precisió  Monitorització d’estacions  Camps de velocitats  Càlculs a nivell acadèmic Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 31. CatNet avui i nous horitzons GNSSnous horitzons GNSS David Gómez Rodríguez Àrea de GeodèsiaÀrea de Geodèsia
 • 32. SUMARI 32 SUMARI  Estadístiques d’ús i mapa d’activitat   Nous formats dels serveis de posicionament  Nous usos dels serveis  Monitorització de l’estat de la xarxa  Desenvolupaments futursDesenvolupaments futurs Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 33. SUMARI 33 SUMARI Estadístiques d’ús i mapa d’activitat  Nous formats dels serveis de posicionament d l Nous usos dels serveis  Monitorització de l’estat de la xarxa  Desenvolupaments futurs Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 34. Estadístiques d’ús i Mapa  34 d’Activitat   Indicadors Quantitatius V l d d d Volum de dades  Hores de servei  Usuaris Actius  Altes d’usuari  Disponibilitat d’èpoques RINEX  Mapa d’Activitat Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 35. Estadístiques 35  Hores de servei Hores de serveis Any CODI  (hores) RTKAT  (hores) RINEX  (hores) 2006 823 6559 10527  Hores de servei 2007 2817 32272 34772 2008 5646 42744 40128 2009 577 34450 24412 2010 1962 31976 56372 2011 1383 27204 1563950000 60000 Hores de servei anual 2011 1383 27204 15639 2012 719 21350 14719 2013 292 13026 11703 30000 40000 50000 res CODI  Variació respecte l’any anterior Any CODI (%) RTKAT (%) RINEX (%) 2006 ‐ ‐ ‐ 2007 242,3 392,0 230,3 2008 100,4 32,4 15,4 2009 89 8 19 4 39 210000 20000 30000 Hor RTKAT RINEX 2009 ‐89,8 ‐19,4 ‐39,2 2010 240,0 ‐7,2 130,9 2011 ‐29,5 ‐14,9 ‐72,3 2012 ‐48,0 ‐21,5 ‐5,9 2013 ‐59,4 ‐39,0 ‐20,5 0 10000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Any Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 Any
 • 36. Estadístiques 36  Usuaris anuals Usuaris actius Any CODI RTKAT RINEX 2006 61 110 62 2007 240 260 125  Usuaris anuals 2008 206 382 150 2009 205 416 191 2010 132 390 195 2011 158 409 177400 450 Usuaris actius anuals 2012 135 409 191 2013 112 365 143 250 300 350 aris CODI  Variació respecte l’any anterior Any CODI (%) RTKAT (%) RINEX (%) 2006 ‐ ‐ ‐ 2007 293,4 136,4 101,6 2008 ‐14,2 46,9 20,0 2009 0 5 8 9 27 3100 150 200 Usua RTKAT RINEX 2009 ‐0,5 8,9 27,3 2010 ‐35,6 ‐6,3 2,1 2011 19,7 4,9 ‐9,2 2012 ‐14,6 0,0 7,9 2013 ‐17,0 ‐10,8 ‐25,1 0 50 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 Any
 • 37. Estadístiques 37  Altes / Usuaris actius anuals Altes/Usuaris actius Any Altes Actius 2006 224 145 2007 335 380  Altes / Usuaris actius anuals 2008 342 502 2009 410 587 2010 283 559 2011 287 564 600 700 Altes / Usuaris Actius 2012 301 589 2013 210 502 400 500 600 uaris Altes  Variació respecte l’any anterior Any (Altes) (Actius) 2006 ‐ ‐ 2007 49,6 162,1 2008 2,1 32,1 2009 19 9 16 9 200 300 Usu Altes Actius 2009 19,9 16,9 2010 ‐31,0 ‐4,8 2011 1,4 0,9 2012 4,9 4,4 2013 ‐30,2 ‐14,8 0 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 Any
 • 38. Disponibilitat 38 d’èpoques RINEX Disponibilitat d'èpoques dels fitxers RINEX 70% 80% 90% 100% Any horari@1s diari@30s 2010 99 07% 99 07% 20% 30% 40% 50% 60% horari@1s diari@30s 2010 99,07% 99,07% 2011 99,00% 99,00% 2012 99,91% 99,90% 2013 98 27% 98 24% 0% 10% 20% 2010 2011 2012 2013 2013 98,27% 98,24% Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 39. Mapa d’activitat 39 Mapa d activitat Activitat any 2013Activitat any 2009 Activitat any 2010 Activitat any 2011 Activitat any 2012 Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 40. Sumari 40 Sumari  Estadístiques d’ús i mapa d’activitat Nous formats dels serveis de posicionament  Nous usos dels serveis  Monitorització de l’estat de la xarxa  Desenvolupaments futurs Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 41. Nous formats 41 Servei RTK TIPUS DE MESURA FORMAT DE LES CORRECCIONS MOUNTPOINT RTCM 3.0 TIPUS DE MESURA FORMAT DE LES CORRECCIONS VRS_RTK_3_0 MOUNTPOINT VRS_RTK_3_0 RTK RTCM 2.3 VRS_RTK_2_3VRS_RTK_2_3 CMR+ VRS_RTK_CMRVRS_RTK_CMR11 de juliol del 2013 DGPS RTCM 2.3 VRS_DGPS Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 42. Nous formats 42 RINEX 3.x  Pla d’implementació del IGS (2012 – 2015…) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 43. Nous formats 43 RINEX 3.x  Format que es pot estendre a noves constel·lacions i senyals  Format més llegible (observables en disposició tabular)  La indústria del GNSS dona suport a l’adopció del RINEX 3 0x Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014  La indústria del GNSS dona suport a l adopció del RINEX 3.0x
 • 44. Sumari 44 Sumari  Estadístiques d’ús i mapa d’activitat  Nous formats dels serveis de posicionamentp Nous usos dels serveis  Monitorització de l’estat de la xarxa  Desenvolupaments futurs Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 45. Usos actuals 45 Obra Obres construcció i millora de l’aeroport de Girona – Costa Brava, així com dels diferents accessos a la infraestructura Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 46. Usos actuals 46 Obra Obres de construcció del Canal Segarra – Garrigues Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 47. Usos actuals 47 Obra Concentració parcel·lària. Terme municipal de Castelldans Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 48. Usos actuals 48 Obra Construcció de la planta termoelèctrica + energia de biomassa – Termosolar Borgesg Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 49. Usos actuals 49 ObraObra Ampliació del port de Tarragona Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 50. Usos actuals 50 ObraObra Gasoducte Martorell-Figueres. Tram Martorell-Hostalric Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 51. Usos actuals 51 ObraObra Desdoblament de la carretera C-25 Eix Transversal Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 52. Usos actuals 52 Obra Ferrocarril d’Alta Velocitat (AVE). Tram Barcelona – Frontera Francesa Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 53. Nous usos 53 Agricultura de precisió Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 54. Hores de serveis 54 Any/mes CODI  (h ) RTKAT  (h ) RINEX  (h ) %(CODI) %(RTKAT) %(RINEX) Hores de serveis Any/mes (hores) (hores) (hores) %(CODI) %(RTKAT) %(RINEX) 2013/04 33 1210 992 -41,1 -31,1 -52,8 2013/05 62 1288 1473 87,9 -40,2 -2,6 2013/06 19 1114 420 -62,7 -46,5 -30,0 2013/07 23 1259 795 -11,5 -31,3 100,3 2013/08 0 662 363 -100,0 -43,3 58,5 2013/09 11 913 1184 -62,1 -30,9 -59,9 2013/10 21 1082 1256 10,5 -29,6 -19,0 2013/11 21 959 907 -32,3 -39,9 -26,7 2013/12 19 763 645 -29,6 -36,7 -12,0 1600 1800 Hores de servei mensual últim any 2014/01 4 1205 493 -81,0 -12,8 -10,8 2014/02 12 1255 1181 -62,5 -1,8 19,2 2014/03 18 1597 977 -43,8 43,1 31,3 800 1000 1200 1400 Hores CODI RTKAT +43.1% 0 200 400 600 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 RINEX 43.1% Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014 2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 2014/ 2014/ 2014/ Mes
 • 55. Nous usos 55 Agricultura de precisió  Difusió del serveis al sector de l’agricultura  Visita a concessionaris de maquinària agrícola  Assistència a jornades d’agricultura de precisió Assistència a jornades d agricultura de precisió  Assistència tècnica per la configuració dels sistemes de guiatge  Futures accions  Jornada CatNet específica pel sector agrari  Presentacions en esdeveniments / fires del sector agrícola Presentacions en esdeveniments / fires del sector agrícola  Xerrades en centres formatius Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 56. Sumari 56 Sumari  Estadístiques d’ús i mapa d’activitat  Nous formats dels serveis de posicionamentp  Nous usos dels serveis Monitorització de l’estat de la xarxa  Desenvolupaments futurs Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 57. Monitorització 57 Monitorització  Aplicació Web i per a Smartphone (Android) desenvolupades per la UNEX Escuela de Ingenierías Agrarias  Monitorització de:  Estat de les estacions  Gràfic dels talls de l’activitat de les estacionsG à c de s a s de ac a de es es ac o s  Cobertura de la connexió de dades (smartphones) Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 60. Monitorització 60 URLs  URL aplicació web http://visorgnss es/http://visorgnss.es/  URL descàrrega aplicacióg p https://play.google.com/store/apps/details ?id i?id=com.repgnss.visor_gnss Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 61. Sumari 61 Sumari  Estadístiques d’ús i mapa d’activitat  Nous formats dels serveis de posicionamentp  Nous usos dels serveis  Monitorització de l’estat de la xarxa l fDesenvolupaments futurs Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 62. Desenvolupaments futurs 62 Desenvolupaments futurs  Catàleg de disponibilitat de fitxers RINEX A li ió b Aplicació web:  Monitorització de l’estat de la xarxa  Informació descriptiva de les estacionso ac ó desc p a de es es ac o s  Comportament de les estacions al llarg del temps  Disponibilitat / Qualitat dels fitxers RINEX Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 63. Desenvolupaments futurs 63 Aplicació web  Monitorització de l’estat de la xarxa Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 64. Desenvolupaments futurs 64 Aplicació web  Informació descriptiva de les estacions Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 65. Desenvolupaments futurs 65 Aplicació web  Comportament de les estacions al llarg del temps Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 66. Desenvolupaments futurs 66 Aplicació web  Disponibilitat / Qualitat dels fitxers RINEX Jornada SPGIC 2014 24-Abril-2014
 • 67. Institut Cartogràfic i Geològic 67 g g de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89), ( ) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014