Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC

85 views

Published on

Presentació realitzada per Xavier Bustamante (ALB Sistemas) i Francesc Ribera (CEEC) a la Reunió plenària informativa de la creació del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster d'Energia Eficient de Catalunya (GTG-CEEC) (28/09/2018)

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC

 1. 1. Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) Reunió de presentació del projecte. Calendari d’actuacions. Sala d’Actes, ICGC. 28 de setembre 2018.
 2. 2. Programa 10:00 – 10:10 h Benvinguda. Organització de l’acte. Joan Palau. Subdirector general d’Enginyeria i Recursos Geològics (ICGC) 10:10  – 10:30 h Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG Albert Pujadas. Comissió de geotèrmia del Colgeocat.  10:30  – 11:00 h Presentació del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) Xavier Farriols.  President del CEEC  Francesc Ribera. Clúster Manager del CEEC  11:00  – 11:30 h Experiència empresarial de participació al Clúster. Narcís Armengol. ARCBCN Enginyers i Consultors Associats Franc Comino. Wattia/Webatt 11:30  – 11:45 h Calendari d’actuacions per la creació del GTG‐CEEC Xavier Bustamante. ALB Sistemas Francesc Ribera. Clúster Manager del CEEC  11:45  – 12:00 h Precs i preguntes Xavier Bustamante. ALB Sistemas Albert Pujadas. Comissió de geotèrmia del Colgeocat.  Francesc Coll. Terundar SL Francesc Ribera. Clúster Manager CEEC 12:00  – 13:00 h Cafè Networking (Sala d’exposicions ICGC)
 3. 3. 11:30  – 11:45 h Calendari d’actuacions per la creació               del GTG‐CEEC Xavier Bustamante. ALB Sistemas Francesc Ribera. Clúster Manager del CEEC  Programa
 4. 4. Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) – Integració/ Categories / Condicions 2018-2019 Integració Empreses : Associar‐se com soci (règim de quotes segons estatuts del CEEC). Col∙legis professionals, administracions GenCat : Soci per conveni (exempció de quota) Categories o Fundadors i Platí: Quota: 3.300 € (*) o Or: Facturació > a 10 MEuros: Quota: 2.200 € o Plata: Facturació > 5 MEuros i < 10 MEuros : Quota: 1.100  € o Bronze: Facturació > 0,5 MEuros i < 5 MEuros : Quota: 825 € o Emprenedors: Facturació <0,5 MEuros : Quota: 550 € (1r any) / 650 € (2n any)  Socis Bronze • Socis per conveni (per entitats: organismes, etc) • Existeixen dues modalitats de pagament: anual i trimestral. La modalitat de pagament anual té un  descompte del 10% respecte de la trimestral.  • Es proposa que els membres que s’incorporin al GTG en el procés de constitució, puguin gaudir d’un descompte del (25 %) sobre les xifres anteriors, en el moment d’inscripció (gratuït per la resta del 2018 i un 25% descompte pel 2019)
 5. 5. SETEMBRE – NOVEMBRE 2018 • Inscripció CEEC • Convenis bilaterals •Recepció de propostes de  membres actius DESEMBRE 2018 •Reunió constitució GTG • Proposta estructura GTG • Proposta de pla d’acció • Proposta continguts web DESEMBRE‐GENER 2019 •Implementació web GTG •Notícia •Acta de presentació Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 6. 6. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Inscripció CEEC Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 7. 7. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC Inscripció CEEC
 8. 8. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC Inscripció CEEC
 9. 9. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Nom i domicili Dades fiscals Persona de contacte Activitat (codi CNAE) Facturació Tipus de soci Dades bancàries Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC Inscripció CEEC
 10. 10. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Convenis bilaterals En el cas d’associacions empresarials, col∙legis professionals i  entitats de l’administració pública es poden establir convenis  bilaterals específics. Aquests convenis s’estableixen directament amb el CEEC  (Francesc Ribera) i regulen el marc de col∙laboració entre  ambdues entitats. Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 11. 11. Recepció proposta membres actius Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Participació GTG: SI/NO Membre actiu: SI/NO Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 12. 12. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Quin és el paper dels membres actius? S’encarregaran de preparar: • proposta d’estructura del GTG  • proposta de pla d’acció  • proposta de continguts web GTG Aquestes propostes seran valorades, modificades i/o acceptades a  la reunió de constitució del GTG.  Durant un període de 1‐2 anys s’encarregaran de: • coordinació amb l’equip gestor del CEEC • dinamització del GTG Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 13. 13. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Proposta d’estructura del grup de treball Coordinador i portaveu  del GTG Equip de seguiment permanent Associat Associat Associat Associat Associat Associat Associat Membres  actius Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 14. 14. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Proposta d’estructura del grup de treball Coordinador i portaveu del GTG Adjunt portaveu Equip de  seguiment  permanent Responsable  formació Responsable  promoció Responsable  comunicació Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC
 15. 15. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Proposta de pla d’acció 2019‐2020 Formació Difusió / promoció • Jornada tècnica sobre geotèrmia  • Identificació sectors d'interès  • Proposta accions adreçades a  cadascun d'ells (fòrums i  esdeveniments) • Creació i manteniment web  GTG (dins web CEEC)  • Presència a xarxes socials • Divulgació fitxes casos d’ús a  través de la web  • Participació en  iniciatives formatives  relacionades amb la  geotèrmia Comunicació Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC Internacionalització /EU • Estudi participació EU Call’s H2020
 16. 16. Fase prèvia Fase constitució Inici activitat GTG Calendari Planificació temporal per la creació del GTG- CEEC

×