Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
0                                                        0645100780...
TEHNIČKI PODACI O
                                   PROIZVODU

            ...
• PRIMENA U INDUSTRIJI
Cansorb omogućava ekonomičnu     sanaciju  i  prevenciju  zaga ivanja  u  mnogim
industrij...
PAKOVANJE
Komprimirana bala (vreća) CB
• Težine pakovanja:        8,2 kg,
• Volumen pakovanja:        57 l...
TEHNIČKI PODACI O
                                   PROIZVODU

            ...
• PRIMENA U INDUSTRIJI
Cansorb omogućava ekonomičnu     sanaciju  i  prevenciju  zaga ivanja  u  mnogim
industrij...
PAKOVANJE
Komprimirana bala (vreća) CB
• Težine pakovanja:        8,2 kg,
• Volumen pakovanja:        57 l...
eko
    Princip delovanja I metode Bioremedijacije
           Upotrebom SPILL SORB /CANSORB absorbenta
...
Mikroskpski snimak Sphagnum peat moss sa karakteristikama
Ovo je komad osušene Sphagnum mahovine povećan nekoliko hlja...
Bioremedijacija kontaminiranog zemljista
           površinskim nanošenjem mahovine


Kontaminirana lokacija...
ODLAGALIŠTA
         Diajagram ubrizgavanja KOU i vazduha u zemlju
                       ...
IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
Spisak materija koje mahovina upija
        PERIOD UPIJANJA

                  Naftni derivat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IBT Eko Stit SPC sorbent products Spillsorb Cansorb Brosura Sh

2,023 views

Published on

Spillsorb Cansorb je prirodni organski absorbent sa velikom moci upijanja po 1 kg upija 10 do 12 litara nafnih derivata i sirok spektar hemikalija.Ne ispusta upijene hemikalije,sprecava isparenje do 98% i sprecava zapaljenje i trovanje okoline.Ne oduljava tj ne isputa upijeno i svojim svojstvima u prirodnom okruzenju ubrzava biorazlaganje i pospesuje remedijaciju voda i zemljista .Koristi se od radionica preko laboratorija do Naftne i hemijske industrije i sve vece nesrece rezultirane izlivanjem velikih koliina nafte sanirane su sa ovim absorbentom.Vas partner u Srbiji IBT doo Novi Sad .

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IBT Eko Stit SPC sorbent products Spillsorb Cansorb Brosura Sh

 1. 1. 0 0645100780 Otpadno ulje u radionicama,Pospite zauljenje ,Sačekajte par sekundi,Pometite I ostajeVam suva podloga Akcidenti na putevima I vodama,Sprečite daljnje razlivanje i oticanje u okolinu i kanalizaciju ,Zaustavlja i upija Masivna razlivanja ,Hemijski udesi na kopnu I vodama .Naneti dovoljnu količinu I prkupiti nakon upijanja Upija 8 do 12 litara ,Ne ispušta nakon upijanja,Sprečava isparavanje ,Ostaje na vodi i nakon zasićenja Naftni derivati,Boje,Lakovi,Razre ivači,Smole,Aditivi,Alkoholi,Insekticidi i Herbicidi,Razre ivači,Medicinski tečni otpad-Krv ,Serumi,Otpadne vode,Rashladne tečnosti,Glokoli, pcbs karbon disulfid isopropanol trikloretilen.pesticidi karbon tetraklorid JP/7 triklorfenol,stiren kloroform metanol vinil acetat hlorometan metilen klorid vinil hlorid varsol hlorobenzen metil etil keton ksilen biljna ulja kukuruzno ulje metilfenolsredstvo za ispiranje cijanida acetonitril etil benzen pentaklofenol,dizel goriva amil acetat etil eter fenol Sredstvo za farbanje Avgas 100/130 etilen glikol fenol(48% u acetonu)benzin/petrol benzen heptan petroleum ether teðki metali butanol heksan propanolherbicidi butil acetat heksaklorbenzen scintilacijska tekučina tinte mlečna kiselina heksaklorbutaden silikonsko ulje (100CS)etc • Pakovanje 25 kg i u formi Brana I upijajućih podloga-Bezbedan za ljudsko zdravlje I okolinu • Odlaganje zasićenog SpillSorba Cansorba- U kontejnere ,Spaljivanjem,Kompostiranjem, • Ubrzava biodegradaciju hemikalija I služi I za remedijaciju zemljišta
 2. 2. TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU IBT doo Cansorb Sorbent product Co. 645 Hovard Avenue Organski absorber Somerset New Jersey 08873,USA Tel:(732) 302 0080 Fax (732) 302 0969 OPIS PROIZVODA CANSORB je potpuno organsko sredstvo za absorpciju raznih vrsta ulja, naftnih derivata i ugljovodonika. Proizveden je od vrlo kvalitetnih prirodnih vlakna, tresetne mahovine (Sphagnum Peat Moss). U procesu proizvodnje dobija se proizvod koji postaje oleofilan (upija ugljovodonike) i hidrofoban (odbija vodu odnosno vlagu) Cansorb u kontaktu brzo absorbuje ugljovodonike zbog svoje upijajuće akcije, te ih, kad do e s njima u kontakt, formira kao kapsule ulja. To ga čini idealnim sredstvom za čišćenje ugljovodonika na otvorenoj vodenoj površini (reke, mora, jezera) kao i na kopnu. CANSORB je vrlo efikasan u svim vremenskim prilikama, kako po kiši i snegu, tako i po suvom vremenu. Vrlo je pogodan za transport absorbovanih opasnih tečnosti, jer CANSORB upijenoj opasnoj tečnosti ne dozvoljava daljnje isticanje. . Upotreba CANSORB-a je vrlo jednostavna. 1. Na kontaminiranu površinu dovoljno je da se posipa, te pričeka da pro e vreme apsorpcije (2-5 sek.). 2. Nakon uklanjanja CANSORB-a, kontaminirana površina ostaje čista bez tragova sredstva kojim je površina bila kontaminirana. TIPIČNE KARAKTERISTIKE CANSORB a • 100% organski materijal • Temperatura zapaljenja: 260 ºC • Nije toksičan, nije abrazivan, nije kiseo • Uklanja s površine tla i površine vode ulja, naftne derivate i ugljovodonike • Nije topiv u vodi • Lagan; jednostavan za prosipanja i lagan za transport • Sposobnost absorpcije*: 1:10 (u zavisnosti od vrste apsorbovanog medija) *Specifikacija za sposobnost upijanja i test metoda SPCTM –012 B zasnivaju se na protokolu ASTM F726, uz upotrebu ne-deter entnog SAE20 tipa ulja, srednje viskoznost. • Redukuje zapaljivost do 90% brzom apsorpcijom isparljivih komponenti • Vrlo brzo smanjuje ili eliminiše toksičnost razlivenog ugljovodonika sa kontaminiranih biljaka i životinja • Ubrzava proces bioremedijacije ugljovodonika • BIOODLAGALIŠTA Rešenje koje do sada niste imali Tretiranje zaga enog zemljišta na lokaciji zaga enja
 3. 3. • PRIMENA U INDUSTRIJI Cansorb omogućava ekonomičnu sanaciju i prevenciju zaga ivanja u mnogim industrijskim sektorima: Prirodno okruzenje Sprečavanje zaga enja u slučaju iznenadnog izlivanja: vatrogastvo, zaštita okoline, državna tela za zaštitu zivotne sredine, obalna straža, firme koje se bave sanacijom zaga enja u slučaju izlivanja -Akcidentnih situacija NAFTA Naftna industrija: platforme, bušaće garniture, rafinerije, utovarni terminali, pretakališta,skladišta za rasuti teret, distribucijski centri, benzinske stanice.Luke,Marine TRANSPORT Pomorski prevoznici, Aerodromi, auto prevoznici, tranzitni prevoz, željeznice. putarske firme,gardska čistoća PROIZVODNJA Hemijska industrija, proizvodnja automobila, mašinoogradnja, proizvodnja boja, čeličane, fabrike celuloze i papira, prehrambena industrija. USLUGE Servisne radionice, samostalni serviseri opreme, reciklažna industrija, dostava ulja za loženje, benzinske stanice, laboratorije LISTA Absorpcije medija: Ulja i goriva Boje Alkoholi ♦ Motorna ulja ♦ Latex & uljno bazirani ♦ Metilni alkohol ♦ Benzin, dizel gorivo lakovi ♦ Etilni alkoholi ♦ Mineralna ulja ♦ Šelak & razrje ivač ♦ Izopropilni alkoholi Razre ivači Medicina/Biologija Rashladna sredstva ♦ Metil-etil keton ♦ Farmaceutski proizvodi ♦ Antifriz ♦ Metil-izobutil keton ♦ Krv ♦ Glikol ♦ Tetrahidrofuran ♦ Serum ♦ Sekret
 4. 4. PAKOVANJE Komprimirana bala (vreća) CB • Težine pakovanja: 8,2 kg, • Volumen pakovanja: 57 litara • Vrsta pakiranja: plastična vreća (Polybag) komprimirana vreća • Absorbcioni kapacitet- upijajuća moć 67 litara SKLADIŠTENJE Skladištiti na suvom prostoru, i izbegavati sunčevu svetlost. MOGUĆNOSTI ODLAGANJA-ZBRINJAVANJA Svaki od dole opisanih načina odlaganja zavisi o lokalnim zakonima i objektima koji postoje na pojedinom području. Spaljivanje: Budući da je treset (peat moss) 98% organskog porekla, lako se spaljuje. U nekim zemljama (Irska i Rusija) treset (peat moss) koristi se kao gorivo. To je verovatno najlakši način odlaganja Cansorb-a. Odlaganje u zemlju: To je najlakši način odlaganja u onim zemljama u kojima zakoni to dopuštaju. Treset (peat moss) ne izlučuje ulje, a materija se postupno raspada. Za razliku od gline kod koje se ulje upija samo površinski, treset (peat moss) zadržava ulje i zbog toga je mnogo sigurniji za zivotnu sredinu. Mešanje goriva: Danas se piljevina, kora drveta i nusproizvodi drvne industrije koriste za loženje visokih peći. Cansorb zasićen uljem može se dodati i pomešati s ovim materijalima. Biosanacija: Ova se metoda sastoji iz kompostiranja. Iskorišćeni se Cansorb može složiti u gomilu kao da se pravi kompost – tj. u 2,5 m visoke x 4 m široke redove s razmakom za provetravanje (“wind rows”). Dodaje se voda, koju će treset (peat moss) postupno upiti, pa će doći do stvaranja komposta. Redove treba povremeno okrenuti. Takvo odlaganje oduzima najviše vremena. Postupak se može ubrzati dodavanjem mikroba koji se hrane ugljovodonicima. OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA R.Srbiju i R.Crnu Goru IBT d.o.o. za trgovinu i konsalting str.NARODNOG FRONTA 71 Novi Sad 21000 Serbia and Montenegro Tel-fax •381*21*6367 238 Mobile *381*64-51 00 780 E mail internationalbusinessteam@yahoo.com • SPREČAVA DALJNJE RAZLIVANJE, • ZAPALJENJE UPIJA RAZLIVENE HEMIKALIJE I ULJA
 5. 5. TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU IBT doo Cansorb Sorbent product Co. 645 Hovard Avenue Organski absorber Somerset New Jersey 08873,USA Tel:(732) 302 0080 Fax (732) 302 0969 OPIS PROIZVODA CANSORB je potpuno organsko sredstvo za absorpciju raznih vrsta ulja, naftnih derivata i ugljovodonika. Proizveden je od vrlo kvalitetnih prirodnih vlakna, tresetne mahovine (Sphagnum Peat Moss). U procesu proizvodnje dobija se proizvod koji postaje oleofilan (upija ugljovodonike) i hidrofoban (odbija vodu odnosno vlagu) Cansorb u kontaktu brzo absorbuje ugljovodonike zbog svoje upijajuće akcije, te ih, kad do e s njima u kontakt, formira kao kapsule ulja. To ga čini idealnim sredstvom za čišćenje ugljovodonika na otvorenoj vodenoj površini (reke, mora, jezera) kao i na kopnu. CANSORB je vrlo efikasan u svim vremenskim prilikama, kako po kiši i snegu, tako i po suvom vremenu. Vrlo je pogodan za transport absorbovanih opasnih tečnosti, jer CANSORB upijenoj opasnoj tečnosti ne dozvoljava daljnje isticanje. . Upotreba CANSORB-a je vrlo jednostavna. 1. Na kontaminiranu površinu dovoljno je da se posipa, te pričeka da pro e vreme apsorpcije (2-5 sek.). 2. Nakon uklanjanja CANSORB-a, kontaminirana površina ostaje čista bez tragova sredstva kojim je površina bila kontaminirana. TIPIČNE KARAKTERISTIKE CANSORB a • 100% organski materijal • Temperatura zapaljenja: 260 ºC • Nije toksičan, nije abrazivan, nije kiseo • Uklanja s površine tla i površine vode ulja, naftne derivate i ugljovodonike • Nije topiv u vodi • Lagan; jednostavan za prosipanja i lagan za transport • Sposobnost absorpcije*: 1:10 (u zavisnosti od vrste apsorbovanog medija) *Specifikacija za sposobnost upijanja i test metoda SPCTM –012 B zasnivaju se na protokolu ASTM F726, uz upotrebu ne-deter entnog SAE20 tipa ulja, srednje viskoznost. • Redukuje zapaljivost do 90% brzom apsorpcijom isparljivih komponenti • Vrlo brzo smanjuje ili eliminiše toksičnost razlivenog ugljovodonika sa kontaminiranih biljaka i životinja • Ubrzava proces bioremedijacije ugljovodonika • BIOODLAGALIŠTA Rešenje koje do sada niste imali Tretiranje zaga enog zemljišta na lokaciji zaga enja
 6. 6. • PRIMENA U INDUSTRIJI Cansorb omogućava ekonomičnu sanaciju i prevenciju zaga ivanja u mnogim industrijskim sektorima: Prirodno okruzenje Sprečavanje zaga enja u slučaju iznenadnog izlivanja: vatrogastvo, zaštita okoline, državna tela za zaštitu zivotne sredine, obalna straža, firme koje se bave sanacijom zaga enja u slučaju izlivanja -Akcidentnih situacija NAFTA Naftna industrija: platforme, bušaće garniture, rafinerije, utovarni terminali, pretakališta,skladišta za rasuti teret, distribucijski centri, benzinske stanice.Luke,Marine TRANSPORT Pomorski prevoznici, Aerodromi, auto prevoznici, tranzitni prevoz, željeznice. putarske firme,gardska čistoća PROIZVODNJA Hemijska industrija, proizvodnja automobila, mašinoogradnja, proizvodnja boja, čeličane, fabrike celuloze i papira, prehrambena industrija. USLUGE Servisne radionice, samostalni serviseri opreme, reciklažna industrija, dostava ulja za loženje, benzinske stanice, laboratorije LISTA Absorpcije medija: Ulja i goriva Boje Alkoholi ♦ Motorna ulja ♦ Latex & uljno bazirani ♦ Metilni alkohol ♦ Benzin, dizel gorivo lakovi ♦ Etilni alkoholi ♦ Mineralna ulja ♦ Šelak & razrje ivač ♦ Izopropilni alkoholi Razre ivači Medicina/Biologija Rashladna sredstva ♦ Metil-etil keton ♦ Farmaceutski proizvodi ♦ Antifriz ♦ Metil-izobutil keton ♦ Krv ♦ Glikol ♦ Tetrahidrofuran ♦ Serum ♦ Sekret
 7. 7. PAKOVANJE Komprimirana bala (vreća) CB • Težine pakovanja: 8,2 kg, • Volumen pakovanja: 57 litara • Vrsta pakiranja: plastična vreća (Polybag) komprimirana vreća • Absorbcioni kapacitet- upijajuća moć 67 litara SKLADIŠTENJE Skladištiti na suvom prostoru, i izbegavati sunčevu svetlost. MOGUĆNOSTI ODLAGANJA-ZBRINJAVANJA Svaki od dole opisanih načina odlaganja zavisi o lokalnim zakonima i objektima koji postoje na pojedinom području. Spaljivanje: Budući da je treset (peat moss) 98% organskog porekla, lako se spaljuje. U nekim zemljama (Irska i Rusija) treset (peat moss) koristi se kao gorivo. To je verovatno najlakši način odlaganja Cansorb-a. Odlaganje u zemlju: To je najlakši način odlaganja u onim zemljama u kojima zakoni to dopuštaju. Treset (peat moss) ne izlučuje ulje, a materija se postupno raspada. Za razliku od gline kod koje se ulje upija samo površinski, treset (peat moss) zadržava ulje i zbog toga je mnogo sigurniji za zivotnu sredinu. Mešanje goriva: Danas se piljevina, kora drveta i nusproizvodi drvne industrije koriste za loženje visokih peći. Cansorb zasićen uljem može se dodati i pomešati s ovim materijalima. Biosanacija: Ova se metoda sastoji iz kompostiranja. Iskorišćeni se Cansorb može složiti u gomilu kao da se pravi kompost – tj. u 2,5 m visoke x 4 m široke redove s razmakom za provetravanje (“wind rows”). Dodaje se voda, koju će treset (peat moss) postupno upiti, pa će doći do stvaranja komposta. Redove treba povremeno okrenuti. Takvo odlaganje oduzima najviše vremena. Postupak se može ubrzati dodavanjem mikroba koji se hrane ugljovodonicima. OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA R.Srbiju i R.Crnu Goru IBT d.o.o. za trgovinu i konsalting str.NARODNOG FRONTA 71 Novi Sad 21000 Serbia and Montenegro Tel-fax •381*21*6367 238 Mobile *381*64-51 00 780 E mail internationalbusinessteam@yahoo.com • SPREČAVA DALJNJE RAZLIVANJE, • ZAPALJENJE UPIJA RAZLIVENE HEMIKALIJE I ULJA
 8. 8. eko Princip delovanja I metode Bioremedijacije Upotrebom SPILL SORB /CANSORB absorbenta SISTEM DELOVANJA Sphagnum peat moss stanica Humusna kiselina Nafta Mikrobi Enzimi MICROB E H2O Voda Masne kiseline IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
 9. 9. Mikroskpski snimak Sphagnum peat moss sa karakteristikama Ovo je komad osušene Sphagnum mahovine povećan nekoliko hljada puta, tamna područja su prazne stanice koje su bile pune vode pre dehidracije, ove stanice upijaju i zatvaraju unutar sebe ugljovodonike i specificirane hemikalije- Hidrofobna / oleofilna IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
 10. 10. Bioremedijacija kontaminiranog zemljista površinskim nanošenjem mahovine Kontaminirana lokacija Lokalitet tertian SPILL/CAN SORB om Tri meseca nakon tretmana Absorbciona moć 1 kg mahovine upija 8 do 10 litara specificiranih hemikalija I ugljovodonika IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
 11. 11. ODLAGALIŠTA Diajagram ubrizgavanja KOU i vazduha u zemlju cevi Zdrava zemlja Zaga ena zemlja Vodonosni sloj KOU Vazduh Kompresor Iskopati adekvatan bazen u zemljistu Prekriti vodonepropusnom I hem.rezistentnom folijom Naneti sloj zemlje Naneti absorbent zasicen ugljovodonicima/hemikalijama Prekriti slojem zemlje Instalirati cevi za dovod vode I kiseonika Moguće - Tretirati sojevima bakterija – Temperatura-tretman zagrejanom vodom doprinosi stvaranju povoljnijih uslova za biorazgradnju IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
 12. 12. IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
 13. 13. IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu
 14. 14. Spisak materija koje mahovina upija PERIOD UPIJANJA Naftni derivati Benzin Mašinsko ulje Krvni serum Laka nafta Teška nafta IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780,e mail ibt_ltd@eunet.yu

×