Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gradska čIstoća Odgovor na hemijski udes Odrzavanje puteva -Eko Stit IBT dooPp Shp Sshare

1,368 views

Published on

ProgRam za Javna Komunalna Preduzeca oblasti primene reagovanja u slucaju hemijskog udesa ,razlivanja hemikalija,naftnih derivata,goriva ,maziva biljnjih ulja i zivotinjskih masti .Oduljavanje podloga,puteva,parkinga ekoloskim sredstvima Bioversal programa. Abasorbcja razlica u bezbedno uklanjanje i inertizacija opasnog otpada .Gasenje deponija i zapaljenih Auto guma -pozari klase A i B.Tretman zauljenja na vodama i remedijacija voda i zemljista.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gradska čIstoća Odgovor na hemijski udes Odrzavanje puteva -Eko Stit IBT dooPp Shp Sshare

 1. 1. IBT Program Gradska čistoća Odgovor na hemijski udes Redovno održavanje
 2. 2. International Business Team ltd U saradnji sa prirodom Ekološki programi Industrijsko odmašćivanje Preventiva i sanacija kod akcidenata i industrijskih udesa Gašenje požara Klase A i B ekološkim sredstvom Program organskih Absorbenata Remedijacija voda i zemljišta Spaljivanje opasnog otpada Servisne intervencije kod ind.udesa Oprema za akcidente na vodi i kopnu
 3. 4. Aktivnosti JKP Čistoća <ul><li>Javna higijena </li></ul><ul><li>Iznošenje smeća </li></ul><ul><li>Deponija </li></ul><ul><li>Servis </li></ul>Rizici i zakonodavna regulativa Prilikom svake od navedenih aktivnosti JKP Čistoća javljaju se određeni rizici po zdravlje radnika,stanovništva,životne sredine ,imovine i lica. Svaka od navedenih oblasti rizika obuhvaćena je zakonodavnom regulativom i tehničkim propisima u oblasti Zaštite životne sredine,Zaštite bezbednosti i sigurnosti na radu,Protiv požarne zaštite kao i Međunarodnim ratifikovanim konvencijama .
 4. 5. Plan za zaštitu voda od zagađivanje v)Komunalna preduzeća obavljaju delatnost iznošenja smeća i drugog otpada Komunalna preduzeća koja obavljaju delatnost iznočenja smeća i drugog otpada obezbeđuju izvršavanje sledećih mera za zaštitu voda- Izrađuju i sprovode operativni program u slučaju havarijskog zagađenja čvrstim, muljnim i naročito toksičnim otpadom,na području na kojem obavljaju delatnost
 5. 6. <ul><li>Održavanje javne higijene na teritoriji grada </li></ul><ul><li>Manuelno čišćenje </li></ul><ul><li>Manuelno prečišćavanje </li></ul><ul><li>Manuelno sakupljanje otpadaka </li></ul><ul><li>Mehaničko čišćenje </li></ul><ul><li>Autočistilica DULEVO 5000 </li></ul><ul><li>Autočistilica DULEVO 120 </li></ul><ul><li>Autočistilica RAVO 560 </li></ul><ul><li>Autočistilica RAVO 540 </li></ul><ul><li>Održavanje čistoće pranjem </li></ul><ul><li>Ručno pranje </li></ul><ul><li>Mašinsko pranje </li></ul><ul><li>Rad radnika umesto pranja </li></ul><ul><li>Održavanje čistoće pražnjenjem korpi za otpatke </li></ul><ul><li>Održavanje javnog WC-a </li></ul><ul><li>Održavanje čistoće u naseljenim mestima </li></ul><ul><li>Održavanje javne higijene međublokovskog prostora </li></ul><ul><li>Održavanje javne higijene  Petrovaradinske tvrđave </li></ul><ul><li>Hvatanje pasa i mačaka lutalica </li></ul><ul><li>Sakupljanje uginulih životinja </li></ul><ul><li>Rad na uklanjanju divljih deponija po nalogu inspekcije </li></ul><ul><li>Uklanjanje krupnog otpada </li></ul><ul><li>Vanredni radovi </li></ul><ul><li>Struganje i uređivanje ivičnjaka </li></ul><ul><li>Održavanje stočnog  groblja u Kaću </li></ul><ul><li>Interventni radovi u vezi zaraznih bolesti životinja </li></ul><ul><li>Korpe za otpatke </li></ul><ul><li>Održavanje javne higijene na prostorima za izvođenje pasa </li></ul><ul><li>Održavanje gradske deponije </li></ul><ul><li>Rad zimske službe JKP &quot;Čistoća&quot; </li></ul><ul><li>Pregled planiranih radova za 2009. godinu </li></ul><ul><li>Rekapitulacija </li></ul>Javna higijena Opasnosti Prisustvo opasnih isparljivih materija Ugrožena bezbednost radnika Razlivanje odlo ženih hemikalija Zapaljenje kontejnera i dela deponije Zapaljenje guma Akcidenti u saobraćaju sa izlivanjem hemikalija ,naftnih derivata i ulja Odlazak opasnih materija u vodotok i kišnu kanalizaciju Klizavi zauljeni putevi Hemijski udes u ind,postrojenjima i okolini
 6. 7. Klizav put kriv za nezgodu Troje putnika povre đeno . Velika materijalna šteta Dvoje mladi poginulo na klizavom putu posle izvrtanja cisterne sa palminim uljem. Prevrnuta cisterna mazuta Prevrnuta cisterna u Ncionalnom parku Fruška gora
 7. 8. Iznošenje smeća <ul><li>113.989 domaćinstava, sa 333.895 stanovnika </li></ul><ul><li>(u ovaj broj uključena je i opština Sremski Karlovci), </li></ul><ul><li>9.009 pravnih lica i </li></ul><ul><li>500 ustanova ... </li></ul>Opasnosti Prisustvo opasnih isparljivih materija Razlivanje odlo ženih hemikalija Zapaljenje otpada
 8. 9. Služba deponije <ul><li>Gradska deponija je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i Programima. Na gradskoj deponiji, od jeseni 2002. godine nalazi se i postrojenje za separaciju i baliranje otpada u kojem radnici koji sortiraju otpad, izdvajaju sledeće korisne sirovine: </li></ul><ul><li>papir, karton, </li></ul><ul><li>PET ambalažu (plastična ambalaža od mineralne vode, sokova), PVC foliju, plastiku, </li></ul><ul><li>staklene boce, </li></ul><ul><li>aluminijum, gvožđe, čelik, </li></ul><ul><li>akumulatore i </li></ul><ul><li>Gume </li></ul>Opasnosti Prisustvo opasnih isparljivih materija Razlivanje odlo ženih hemikalija Zapaljenje otpada Zapaljenje guma ODRŽAVANjE GRADSKE DEPONIJE Program održavanja gradske deponije radi se u saglasnosti sa Planom rada deponije. Program održavanja Gradske deponije je predviđen za sve radove održavanja koji nisu predviđeni nekim drugim aktivnostima (aktivnosti koje su satavni deo cene deponovanja ili investicionih radova na deponiji). U cilju prilagođavanja rada na deponiji savremenim tehničkim standardima i propisima, a i u skladu sa nalozima nadležnih inspekcijskih službi, obim i vrsta radova održavanje deponije u velikoj meri je proširen od vremena kada je formirana cena deponovanja
 9. 10. <ul><li>Popravka vozila </li></ul><ul><li>Popravka kontejnera </li></ul><ul><li>Održavane kruga </li></ul><ul><li>Održavanje radionice </li></ul>Služba servisa Opasnosti Prisustvo ostataka opasnih isparljivih materija Zauljenja na podnim površinama,opremi i alatima Koriščenje neadekvatnih sredstava za uklanjanje tragova naftnih derivata goriva i maziva Klizava ,nebezbedna radna površina u radionicama,parkingu i krugu firme Zagađene otpadne vode sa nedozvoljenim koncentracijama opasnih materija Zapaljenje prilikom varenja i varničenja alata Lićna higijena -oduljavanje delova tela neadekvatnim sredstvima

×