Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng giá thiêt bị điện LS tháng 9 - 2015

372 views

Published on

Bảng giá LS tháng 9

Published in: Retail
 • Be the first to comment

Bảng giá thiêt bị điện LS tháng 9 - 2015

 1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN IBS MRO VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 25, Tháp B, 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 04 22248888 Fax: 043.9723433 BẢNG GIÁ THƯỚC Kính gửi: Quý khách hàng. Công ty Cổ Phần IBS MRO Việt Nam xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng báo giá thước Mitutoyo như sau: ĐT: 04 22248888 Fax: 043.9723433 Website: www.super-mro.com thước Mitutoyo như sau: STT Mã NSX Mô tả Giá VNĐSTT Mã NSX Mô tả Giá VNĐ 1 S333201 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 24 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 2 S333301 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 3 S333401 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 4 S333501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 5 S3336015 S333601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 6 S333701 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 7 S333801 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 8 S333901 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 24 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 9 S334001 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 10 S334101 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 24 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 11 S334201 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 12 S334301 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 24 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 13 S334401 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 14 S334501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,00014 S334501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 15 S334601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 24 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 16 S334701 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 17 S334801 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 24 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 18 S334901 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 24 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000
 2. 2. 19 S335001 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 20 S335101 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 24 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 21 S335201 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 24 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 22 S335301 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 23 S335401 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 24 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 24 S335501 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 24 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 25 S335601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,00025 S335601 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 26 S333202 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 32 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 27 S333302 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 32 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 28 S333402 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 32 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 29 S333502 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 32 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 30 S333602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 32 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,00030 S333602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 32 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 31 S333702 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 32 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 32 S333802 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 32 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 33 S333902 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 32 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 34 S334002 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 32 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 35 S334102 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 32 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,00035 S334102 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 32 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 36 S334202 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 32 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 37 S334302 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 32 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 38 S334402 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 32 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 39 S334502 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 32 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 40 S334602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 32 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,00040 S334602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 32 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 41 S334702 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 32 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 42 S334802 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 32 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 43 S334902 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 32 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 44 S335002 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 32 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 45 S335102 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 32 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 46 S335202 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 32 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 47 S335302 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 32 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 48 S335402 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 32 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 49 S335502 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 32 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 32 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 50 S335602 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 32 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 51 S333203 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 42 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 52 S333303 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 42 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 53 S333403 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 42 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000
 3. 3. 54 S333503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 42 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 55 S333603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 42 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 56 S333703 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 42 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 57 S333803 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 42 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 58 S333903 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 42 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 59 S334003 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 42 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 60 S334103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 42 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,00060 S334103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 42 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 61 S334203 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 42 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 62 S334303 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 42 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 63 S334403 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 42 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 64 S334503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 42 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 65 S334603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 42 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,00065 S334603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 42 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 66 S334703 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 42 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 67 S334803 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 42 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 68 S334903 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 42 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 69 S335003 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 42 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 70 S335103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 42 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,00070 S335103 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 42 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 71 S335203 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 42 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 72 S335303 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 42 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 73 S335403 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 42 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 74 S335503 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 42 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 75 S335603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 42 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,00075 S335603 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 42 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 76 S333204 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 48 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 77 S333304 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 78 S333404 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 79 S333504 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 80 S333604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 81 S333704 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 82 S333804 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 83 S333904 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 48 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 84 S334004 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 85 S334104 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 48 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 86 S334204 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 87 S334304 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 48 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 88 S334404 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 48 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000
 4. 4. 89 S334504 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 48 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 90 S334604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 48 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 91 S334704 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 92 S334804 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 93 S334904 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 48 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 94 S335004 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 48 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 95 S335104 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,00095 S335104 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 96 S335204 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 48 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 97 S335304 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 98 S335404 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 99 S335504 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 48 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 100 S335604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000100 S335604 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 101 S333205 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 80 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 102 S333305 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 80 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 103 S333405 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 80 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 104 S333505 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 80 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 105 S333605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 80 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000105 S333605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 80 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 106 S333705 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 80 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 107 S333805 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 80 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 108 S333905 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 80 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 109 S334005 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 80 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 110 S334105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 80 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000110 S334105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 80 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 111 S334205 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 80 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 112 S334305 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 80 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 113 S334405 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 80 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 114 S334505 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 80 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 115 S334605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 80 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000115 S334605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 80 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 116 S334705 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 80 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 117 S334805 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 80 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 118 S334905 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 80 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 119 S335005 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 80 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 120 S335105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 80 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000120 S335105 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 80 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 121 S335205 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 80 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 122 S335305 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 80 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 123 S335405 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 80 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 124 S335505 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 80 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 125 S335605 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 80 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000
 5. 5. 126 S333206 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 100 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 127 S333306 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 128 S333406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000128 S333406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 129 S333506 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 130 S333606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 131 S333706 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 132 S333806 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 133 S333906 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 134 S334006 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000134 S334006 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 135 S334106 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 100 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 136 S334206 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 137 S334306 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 100 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 138 S334406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 100 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 139 S334506 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 140 S334606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000140 S334606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 141 S334706 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 100 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 142 S334806 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 143 S334906 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 100 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 144 S335006 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 100 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 145 S335106 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000145 S335106 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 146 S335206 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 100 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 147 S335306 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 148 S335406 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 100 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 149 S335506 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 100 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 150 S335606 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 100 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 151 S333207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000151 S333207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 152 S333307 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 153 S333407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 154 S333507 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 155 S333607 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 156 S333707 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 157 S333807 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000157 S333807 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 158 S333907 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 220 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 159 S334007 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 220 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 160 S334107 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 161 S334207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 220 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 162 S334307 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 163 S334407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000163 S334407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 164 S334507 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 220 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 165 S334607 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 220 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 166 S334707 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 220 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 167 S334807 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000
 6. 6. 168 S334907 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 169 S335007 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 220 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 170 S335107 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000170 S335107 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 171 S335207 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 220 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 172 S335307 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 220 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 173 S335407 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 174 S335507 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 220 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 175 S335607 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 220 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 176 S333208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000176 S333208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 177 S333308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 178 S333408 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 179 S333508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 180 S333608 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 181 S333708 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 182 S333808 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000182 S333808 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 183 S333908 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 230 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 184 S334008 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 185 S334108 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 186 S334208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 230 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 187 S334308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000187 S334308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 188 S334408 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 230 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 189 S334508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 230 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 190 S334608 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 191 S334708 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 192 S334808 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 230 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 193 S334908 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000193 S334908 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 194 S335008 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 230 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 195 S335108 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 230 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 196 S335208 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 197 S335308 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 230 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 198 S335408 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 199 S335508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000199 S335508 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 200 S335608 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 230 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 201 S333209 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 240 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 202 S333309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 203 S333409 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 204 S333509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 205 S333609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000205 S333609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 206 S333709 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 207 S333809 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 208 S333909 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 240 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 209 S334009 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000
 7. 7. 210 S334109 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 211 S334209 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 240 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 212 S334309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000212 S334309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 213 S334409 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 240 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 214 S334509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 240 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 215 S334609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 216 S334709 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 240 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 217 S334809 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 240 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 218 S334909 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000218 S334909 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 219 S335009 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 240 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 220 S335109 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 240 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 221 S335209 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 222 S335309 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 240 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 223 S335409 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 240 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 224 S335509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000224 S335509 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 225 S335609 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 240 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 226 S333210 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 227 S333310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 228 S333410 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 229 S333510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000229 S333510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 230 S333610 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 231 S333710 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 232 S333810 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 233 S333910 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 380 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 234 S334010 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 380 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 235 S334110 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000235 S334110 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 236 S334210 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 380 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 237 S334310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 380 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 238 S334410 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 239 S334510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 380 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 240 S334610 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 380 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 241 S334710 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000241 S334710 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 242 S334810 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 380 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 243 S334910 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 380 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 244 S335010 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 245 S335110 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 380 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 246 S335210 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 380 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 247 S335310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000247 S335310 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 248 S335410 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 380 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 249 S335510 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 380 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 250 S335610 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 380 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 251 S333211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 400 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000
 8. 8. 252 S333311 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 400 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 253 S333411 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 400 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 254 S333511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 400 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000254 S333511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 400 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 255 S333611 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 400 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 256 S333711 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 400 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 257 S333811 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 400 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 258 S333911 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 400 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 259 S334011 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 400 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 260 S334111 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 400 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000260 S334111 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 400 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 261 S334211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 400 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 262 S334311 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 400 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 263 S334411 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 400 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 264 S334511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 400 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 265 S334611 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 400 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 266 S334711 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 400 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000266 S334711 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 400 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 267 S334811 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 400 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 268 S334911 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 400 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 269 S335011 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 400 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 270 S335111 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 400 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 271 S335211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 400 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000271 S335211 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 400 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 272 S335311 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 400 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 273 S335411 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 400 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 274 S335511 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 400 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 275 S335611 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 400 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 276 S333212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 500 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 277 S333312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 500 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000277 S333312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 500 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 278 S333412 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 500 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 279 S333512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 500 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 280 S333612 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 500 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 281 S333712 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 500 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 282 S333812 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 500 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 283 S333912 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 500 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000283 S333912 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 500 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 284 S334012 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 500 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 285 S334112 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 500 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 286 S334212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 500 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 287 S334312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 500 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 288 S334412 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 500 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 289 S334512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 500 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000289 S334512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 500 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 290 S334612 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 500 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 291 S334712 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 500 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 292 S334812 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 500 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 293 S334912 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 500 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000
 9. 9. 294 S335012 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 500 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 295 S335112 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 500 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 296 S335212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 500 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000296 S335212 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 500 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 297 S335312 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 500 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 298 S335412 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 500 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 299 S335512 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 500 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 300 S335612 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 500 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 301 S333213 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 550 VAC 50 Hz MC-6a (1) 188,000 302 S333313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 550 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000302 S333313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 550 VAC 50 Hz MC-9a (1) 204,000 303 S333413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 550 VAC 50 Hz MC-12a (1) 212,000 304 S333513 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 550 VAC 50 Hz MC-18a (1) 332,000 305 S333613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 550 VAC 50 Hz MC-9b (2) 212,000 306 S333713 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 550 VAC 50 Hz MC-12b (2) 237,600 307 S333813 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 550 VAC 50 Hz MC-18b (2) 348,000 308 S333913 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 550 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000308 S333913 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 550 VAC 50 Hz MC-22b (2) 424,000 309 S334013 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 550 VAC 50 Hz MC-32a (2) 620,000 310 S334113 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 550 VAC 50 Hz MC-40a (2) 732,000 311 S334213 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 550 VAC 50 Hz MC-50a (3) 872,000 312 S334313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 550 VAC 50 Hz MC-65a (3) 1,000,000 313 S334413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 550 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000313 S334413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 550 VAC 50 Hz MC-75a (4) 1,136,000 314 S334513 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 550 VAC 50 Hz MC-85a (4) 1,384,000 315 S334613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 550 VAC 50 Hz MC-100a (4) 1,800,000 316 S334713 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 550 VAC 50 Hz MC-130a (5) 2,160,000 317 S334813 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 550 VAC 50 Hz MC-150a (5) 2,768,000 318 S334913 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 550 VAC 50 Hz MC-185a (6) 3,640,000 319 S335013 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 550 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000319 S335013 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 550 VAC 50 Hz MC-225a (6) 4,200,000 320 S335113 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 550 VAC 50 Hz MC-265a (7) 5,680,000 321 S335213 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 550 VAC 50 Hz MC-330a (7) 6,200,000 322 S335313 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 550 VAC 50 Hz MC-400a (7) 7,120,000 323 S335413 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 550 VAC 50 Hz MC-500a (8) 14,000,000 324 S335513 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 550 VAC 50 Hz MC-630a (8) 14,800,000 325 S335613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 550 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000325 S335613 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 550 VAC 50 Hz MC-800a (8) 18,800,000 326 S333221 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 24 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 327 S333321 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 328 S333421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 329 S333521 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 330 S333621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 331 S333721 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600331 S333721 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 332 S333821 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 333 S333921 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 24 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 334 S334021 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 335 S334121 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 24 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000
 10. 10. 336 S334221 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 337 S334321 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 24 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 338 S334421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000338 S334421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 339 S334521 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 340 S334621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 24 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 341 S334721 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 342 S334821 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 24 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 343 S334921 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 24 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 344 S335021 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000344 S335021 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 345 S335121 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 24 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 346 S335221 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 24 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 347 S335321 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 348 S335421 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 24 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 349 S335521 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 24 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 350 S335621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000350 S335621 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 351 S333222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 48 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 352 S333322 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 353 S333422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 354 S333522 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 355 S333622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000355 S333622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 356 S333722 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 357 S333822 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 358 S333922 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 48 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 359 S334022 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 360 S334122 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 48 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 361 S334222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000361 S334222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 362 S334322 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 48 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 363 S334422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 48 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 364 S334522 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 48 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 365 S334622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 48 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 366 S334722 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 367 S334822 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000367 S334822 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 368 S334922 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 48 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 369 S335022 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 48 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 370 S335122 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 371 S335222 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 48 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 372 S335322 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 373 S335422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000373 S335422 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 374 S335522 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 48 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 375 S335622 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 376 S333223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 100 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 377 S333323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000
 11. 11. 378 S333423 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 379 S333523 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 380 S333623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000380 S333623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 381 S333723 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 382 S333823 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 383 S333923 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 384 S334023 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 385 S334123 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 100 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 386 S334223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000386 S334223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 387 S334323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 100 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 388 S334423 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 100 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 389 S334523 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 390 S334623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 391 S334723 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 100 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 392 S334823 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000392 S334823 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 393 S334923 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 100 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 394 S335023 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 100 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 395 S335123 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 396 S335223 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 100 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 397 S335323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000397 S335323 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 398 S335423 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 100 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 399 S335523 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 100 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 400 S335623 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 100 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 401 S333224 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 110 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 402 S333324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 403 S333424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000403 S333424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 404 S333524 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 405 S333624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 406 S333724 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 407 S333824 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 408 S333924 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 110 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 409 S334024 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 110 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000409 S334024 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 110 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 410 S334124 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 110 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 411 S334224 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 110 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 412 S334324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 110 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 413 S334424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 110 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 414 S334524 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 110 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 415 S334624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 110 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000415 S334624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 110 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 416 S334724 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 110 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 417 S334824 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 110 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 418 S334924 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 110 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 419 S335024 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 110 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000
 12. 12. 420 S335124 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 110 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 421 S335224 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 110 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 422 S335324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 110 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000422 S335324 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 110 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 423 S335424 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 110 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 424 S335524 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 110 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 425 S335624 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 110 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 426 S333225 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 120 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 427 S333325 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 428 S333425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000428 S333425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 429 S333525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 430 S333625 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 431 S333725 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 432 S333825 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 433 S333925 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 120 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 434 S334025 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 120 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000434 S334025 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 120 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 435 S334125 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 120 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 436 S334225 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 120 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 437 S334325 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 120 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 438 S334425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 120 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 439 S334525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 120 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000439 S334525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 120 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 440 S334625 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 120 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 441 S334725 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 120 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 442 S334825 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 120 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 443 S334925 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 120 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 444 S335025 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 120 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 445 S335125 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 120 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000445 S335125 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 120 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 446 S335225 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 120 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 447 S335325 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 120 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 448 S335425 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 120 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 449 S335525 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 120 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 450 S335625 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 120 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 451 S333226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 200 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000451 S333226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 200 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 452 S333326 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 453 S333426 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 454 S333526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 455 S333626 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 456 S333726 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 457 S333826 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000457 S333826 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 458 S333926 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 200 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 459 S334026 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 200 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 460 S334126 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 200 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 461 S334226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 200 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000
 13. 13. 462 S334326 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 200 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 463 S334426 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 200 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 464 S334526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 200 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000464 S334526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 200 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 465 S334626 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 200 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 466 S334726 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 200 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 467 S334826 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 200 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 468 S334926 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 200 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 469 S335026 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 200 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 470 S335126 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 200 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000470 S335126 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 200 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 471 S335226 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 200 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 472 S335326 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 200 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 473 S335426 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 200 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 474 S335526 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 200 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 475 S335626 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 200 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 476 S333227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 208 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000476 S333227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 208 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 477 S333327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 208 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 478 S333427 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 208 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 479 S333527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 208 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 480 S333627 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 208 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 481 S333727 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 208 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600481 S333727 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 208 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 482 S333827 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 208 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 483 S333927 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 208 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 484 S334027 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 208 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 485 S334127 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 208 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 486 S334227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 208 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 487 S334327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 208 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000487 S334327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 208 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 488 S334427 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 208 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 489 S334527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 208 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 490 S334627 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 208 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 491 S334727 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 208 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 492 S334827 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 208 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 493 S334927 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 208 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000493 S334927 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 208 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 494 S335027 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 208 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 495 S335127 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 208 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 496 S335227 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 208 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 497 S335327 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 208 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 498 S335427 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 208 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 499 S335527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 208 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000499 S335527 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 208 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 500 S335627 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 208 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 501 S333228 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 502 S333328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 503 S333428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000
 14. 14. 504 S333528 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 505 S333628 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 506 S333728 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600506 S333728 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 507 S333828 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 508 S333928 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 220 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 509 S334028 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 220 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 510 S334128 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 511 S334228 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 220 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 512 S334328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000512 S334328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 513 S334428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 514 S334528 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 220 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 515 S334628 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 220 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 516 S334728 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 220 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 517 S334828 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 518 S334928 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000518 S334928 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 519 S335028 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 220 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 520 S335128 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 521 S335228 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 220 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 522 S335328 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 220 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 523 S335428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000523 S335428 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 524 S335528 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 220 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 525 S335628 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 220 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 526 S333229 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 527 S333329 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 528 S333429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 529 S333529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000529 S333529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 530 S333629 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 531 S333729 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 532 S333829 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 533 S333929 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 230 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 534 S334029 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 535 S334129 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000535 S334129 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 536 S334229 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 230 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 537 S334329 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 538 S334429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 230 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 539 S334529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 230 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 540 S334629 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 541 S334729 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000541 S334729 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 542 S334829 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 230 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 543 S334929 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 544 S335029 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 230 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 545 S335129 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 230 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000
 15. 15. 546 S335229 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 547 S335329 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 230 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 548 S335429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000548 S335429 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 549 S335529 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 550 S335629 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 230 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 551 S333230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 240 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 552 S333330 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 553 S333430 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 554 S333530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000554 S333530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 555 S333630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 556 S333730 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 557 S333830 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 558 S333930 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 240 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 559 S334030 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 560 S334130 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000560 S334130 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 561 S334230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 240 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 562 S334330 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 563 S334430 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 240 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 564 S334530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 240 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 565 S334630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000565 S334630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 566 S334730 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 240 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 567 S334830 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 240 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 568 S334930 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 569 S335030 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 240 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 570 S335130 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 240 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 571 S335230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000571 S335230 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 572 S335330 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 240 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 573 S335430 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 240 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 574 S335530 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 575 S335630 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 240 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 576 S333231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 277 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 577 S333331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 277 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000577 S333331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 277 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 578 S333431 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 277 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 579 S333531 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 277 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 580 S333631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 277 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 581 S333731 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 277 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 582 S333831 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 277 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 583 S333931 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 277 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000583 S333931 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 277 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 584 S334031 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 277 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 585 S334131 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 277 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 586 S334231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 277 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 587 S334331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 277 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000
 16. 16. 588 S334431 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 277 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 589 S334531 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 277 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 590 S334631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 277 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000590 S334631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 277 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 591 S334731 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 277 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 592 S334831 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 277 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 593 S334931 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 277 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 594 S335031 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 277 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 595 S335131 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 277 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 596 S335231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 277 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000596 S335231 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 277 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 597 S335331 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 277 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 598 S335431 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 277 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 599 S335531 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 277 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 600 S335631 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 277 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 601 S333232 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 602 S333332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000602 S333332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 603 S333432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 604 S333532 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 605 S333632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 606 S333732 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 607 S333832 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000607 S333832 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 608 S333932 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 380 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 609 S334032 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 380 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 610 S334132 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 611 S334232 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 380 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 612 S334332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 380 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 613 S334432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000613 S334432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 614 S334532 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 380 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 615 S334632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 380 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 616 S334732 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 617 S334832 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 380 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 618 S334932 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 380 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 619 S335032 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000619 S335032 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 620 S335132 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 380 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 621 S335232 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 380 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 622 S335332 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 623 S335432 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 380 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 624 S335532 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 380 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 625 S335632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 380 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000625 S335632 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 380 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 626 S333233 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 480 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 627 S333333 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 480 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 628 S333433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 480 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 629 S333533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 480 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000
 17. 17. 630 S333633 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 480 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 631 S333733 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 480 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 632 S333833 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 480 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000632 S333833 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 480 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 633 S333933 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 480 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 634 S334033 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 480 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 635 S334133 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 480 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 636 S334233 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 480 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 637 S334333 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 480 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 638 S334433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 480 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000638 S334433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 480 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 639 S334533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 480 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 640 S334633 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 480 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 641 S334733 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 480 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 642 S334833 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 480 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 643 S334933 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 480 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 644 S335033 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 480 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000644 S335033 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 480 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 645 S335133 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 480 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 646 S335233 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 480 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 647 S335333 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 480 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 648 S335433 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 480 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 649 S335533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 480 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000649 S335533 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 480 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 650 S335633 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 480 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 651 S333234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 600 VAC 60 Hz MC-6a (1) 188,000 652 S333334 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 600 VAC 60 Hz MC-9a (1) 204,000 653 S333434 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 600 VAC 60 Hz MC-12a (1) 212,000 654 S333534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 600 VAC 60 Hz MC-18a (1) 332,000 655 S333634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 600 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000655 S333634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 600 VAC 60 Hz MC-9b (2) 212,000 656 S333734 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 600 VAC 60 Hz MC-12b (2) 237,600 657 S333834 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 600 VAC 60 Hz MC-18b (2) 348,000 658 S333934 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 600 VAC 60 Hz MC-22b (2) 424,000 659 S334034 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 600 VAC 60 Hz MC-32a (2) 620,000 660 S334134 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 600 VAC 60 Hz MC-40a (2) 732,000 661 S334234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 600 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000661 S334234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 600 VAC 60 Hz MC-50a (3) 872,000 662 S334334 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 600 VAC 60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 663 S334434 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 600 VAC 60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 664 S334534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 600 VAC 60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 665 S334634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 600 VAC 60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 666 S334734 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 600 VAC 60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 667 S334834 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 600 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000667 S334834 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 600 VAC 60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 668 S334934 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 600 VAC 60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 669 S335034 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 600 VAC 60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 670 S335134 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 600 VAC 60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 671 S335234 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 600 VAC 60 Hz MC-330a (7) 6,200,000
 18. 18. 672 S335334 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 600 VAC 60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 673 S335434 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 600 VAC 60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 674 S335534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 600 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000674 S335534 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 600 VAC 60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 675 S335634 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 600 VAC 60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 676 S333241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 24 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 677 S333341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 678 S333441 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 679 S333541 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 680 S333641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000680 S333641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 24 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 681 S333741 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 24 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 682 S333841 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 24 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 683 S333941 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 24 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 684 S334041 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 24 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 685 S334141 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 24 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 686 S334241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000686 S334241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 24 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 687 S334341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 24 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 688 S334441 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 24 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 689 S334541 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 24 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 690 S334641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 24 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 691 S334741 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000691 S334741 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 24 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 692 S334841 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 24 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 693 S334941 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 24 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 694 S335041 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 24 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 695 S335141 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 24 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 696 S335241 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 24 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 697 S335341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000697 S335341 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 24 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 698 S335441 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 24 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 699 S335541 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 24 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 700 S335641 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 24 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 701 S333242 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 48 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 702 S333342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 703 S333442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000703 S333442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 704 S333542 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 705 S333642 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 48 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 706 S333742 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 48 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 707 S333842 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 48 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 708 S333942 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 48 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 709 S334042 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000709 S334042 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 48 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 710 S334142 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 48 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 711 S334242 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 48 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 712 S334342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 48 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 713 S334442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 48 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000
 19. 19. 714 S334542 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 48 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 715 S334642 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 48 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 716 S334742 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000716 S334742 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 48 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 717 S334842 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 48 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 718 S334942 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 48 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 719 S335042 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 48 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 720 S335142 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 48 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 721 S335242 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 48 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 722 S335342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000722 S335342 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 48 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 723 S335442 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 48 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 724 S335542 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 48 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 725 S335642 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 48 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 726 S333243 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 100 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 727 S333343 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 728 S333443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000728 S333443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 729 S333543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 730 S333643 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 100 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 731 S333743 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 100 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 732 S333843 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 100 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 733 S333943 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000733 S333943 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 100 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 734 S334043 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 100 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 735 S334143 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 100 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 736 S334243 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 100 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 737 S334343 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 100 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 738 S334443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 100 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 739 S334543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000739 S334543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 100 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 740 S334643 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 100 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 741 S334743 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 100 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 742 S334843 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 100 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 743 S334943 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 100 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 744 S335043 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 100 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 745 S335143 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000745 S335143 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 100 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 746 S335243 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 100 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 747 S335343 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 100 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 748 S335443 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 100 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 749 S335543 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 100 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 750 S335643 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 100 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 751 S333244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 110 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000751 S333244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 110 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 752 S333344 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 753 S333444 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 754 S333544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 755 S333644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 110 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000
 20. 20. 756 S333744 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 110 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 757 S333844 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 110 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 758 S333944 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 110 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000758 S333944 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 110 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 759 S334044 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 110 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 760 S334144 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 110 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 761 S334244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 110 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 762 S334344 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 110 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 763 S334444 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 110 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 764 S334544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 110 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000764 S334544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 110 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 765 S334644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 110 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 766 S334744 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 110 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 767 S334844 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 110 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 768 S334944 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 110 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 769 S335044 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 110 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 770 S335144 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 110 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000770 S335144 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 110 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 771 S335244 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 110 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 772 S335344 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 110 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 773 S335444 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 110 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 774 S335544 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 110 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 775 S335644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 110 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000775 S335644 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 110 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 776 S333245 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 120 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 777 S333345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 778 S333445 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 779 S333545 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 780 S333645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 120 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 781 S333745 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600781 S333745 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 120 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 782 S333845 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 120 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 783 S333945 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 120 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 784 S334045 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 120 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 785 S334145 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 120 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 786 S334245 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 120 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 787 S334345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 120 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000787 S334345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 120 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 788 S334445 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 120 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 789 S334545 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 120 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 790 S334645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 120 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 791 S334745 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 120 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 792 S334845 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 120 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 793 S334945 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 120 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000793 S334945 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 120 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 794 S335045 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 120 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 795 S335145 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 120 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 796 S335245 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 120 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 797 S335345 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 120 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000
 21. 21. 798 S335445 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 120 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 799 S335545 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 120 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 800 S335645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 120 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000800 S335645 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 120 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 801 S333246 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 200 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 802 S333346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 803 S333446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 804 S333546 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 805 S333646 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 200 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 806 S333746 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600806 S333746 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 200 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 807 S333846 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 200 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 808 S333946 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 200 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 809 S334046 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 200 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 810 S334146 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 200 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 811 S334246 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 200 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 812 S334346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 200 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000812 S334346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 200 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 813 S334446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 200 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 814 S334546 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 200 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 815 S334646 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 200 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 816 S334746 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 200 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 817 S334846 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 200 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000817 S334846 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 200 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 818 S334946 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 200 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 819 S335046 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 200 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 820 S335146 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 200 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 821 S335246 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 200 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 822 S335346 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 200 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 823 S335446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 200 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000823 S335446 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 200 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 824 S335546 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 200 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 825 S335646 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 200 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 826 S333247 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 220 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 827 S333347 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 828 S333447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 829 S333547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000829 S333547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 830 S333647 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 220 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 831 S333747 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 220 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 832 S333847 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 220 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 833 S333947 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 220 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 834 S334047 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 220 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 835 S334147 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000835 S334147 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 220 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 836 S334247 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 220 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 837 S334347 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 220 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 838 S334447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 220 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 839 S334547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 220 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000
 22. 22. 840 S334647 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 220 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 841 S334747 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 220 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 842 S334847 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000842 S334847 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 220 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 843 S334947 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 220 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 844 S335047 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 220 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 845 S335147 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 220 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 846 S335247 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 220 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 847 S335347 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 220 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 848 S335447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000848 S335447 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 220 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 849 S335547 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 220 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 850 S335647 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 220 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 851 S333248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 230 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 852 S333348 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 853 S333448 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 854 S333548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000854 S333548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 855 S333648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 230 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 856 S333748 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 230 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 857 S333848 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 230 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 858 S333948 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 230 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 859 S334048 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000859 S334048 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 230 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 860 S334148 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 230 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 861 S334248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 230 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 862 S334348 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 230 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 863 S334448 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 230 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 864 S334548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 230 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 865 S334648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000865 S334648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 230 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 866 S334748 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 230 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 867 S334848 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 230 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 868 S334948 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 230 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 869 S335048 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 230 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 870 S335148 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 230 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 871 S335248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000871 S335248 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 230 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 872 S335348 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 230 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 873 S335448 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 230 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 874 S335548 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 230 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 875 S335648 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 230 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 876 S333249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 240 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 877 S333349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000877 S333349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 878 S333449 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 879 S333549 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 880 S333649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 240 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 881 S333749 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 240 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600
 23. 23. 882 S333849 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 240 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 883 S333949 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 240 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 884 S334049 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000884 S334049 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 240 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 885 S334149 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 240 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 886 S334249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 240 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 887 S334349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 240 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 888 S334449 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 240 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 889 S334549 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 240 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 890 S334649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000890 S334649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 240 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 891 S334749 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 240 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 892 S334849 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 240 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 893 S334949 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 240 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 894 S335049 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 240 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 895 S335149 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 240 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 896 S335249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000896 S335249 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 240 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 897 S335349 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 240 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 898 S335449 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 240 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000 899 S335549 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 630 A 240 VAC 50/60 Hz MC-630a (8) 14,800,000 900 S335649 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 800 A 240 VAC 50/60 Hz MC-800a (8) 18,800,000 901 S333250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000901 S333250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 6 A 380 VAC 50/60 Hz MC-6a (1) 188,000 902 S333350 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50/60 Hz MC-9a (1) 204,000 903 S333450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50/60 Hz MC-12a (1) 212,000 904 S333550 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50/60 Hz MC-18a (1) 332,000 905 S333650 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 9 A 380 VAC 50/60 Hz MC-9b (2) 212,000 906 S333750 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 12 A 380 VAC 50/60 Hz MC-12b (2) 237,600 907 S333850 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000907 S333850 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 18 A 380 VAC 50/60 Hz MC-18b (2) 348,000 908 S333950 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 22 A 380 VAC 50/60 Hz MC-22b (2) 424,000 909 S334050 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 32 A 380 VAC 50/60 Hz MC-32a (2) 620,000 910 S334150 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 40 A 380 VAC 50/60 Hz MC-40a (2) 732,000 911 S334250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 50 A 380 VAC 50/60 Hz MC-50a (3) 872,000 912 S334350 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 65 A 380 VAC 50/60 Hz MC-65a (3) 1,000,000 913 S334450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000913 S334450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 75 A 380 VAC 50/60 Hz MC-75a (4) 1,136,000 914 S334550 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 85 A 380 VAC 50/60 Hz MC-85a (4) 1,384,000 915 S334650 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 100 A 380 VAC 50/60 Hz MC-100a (4) 1,800,000 916 S334750 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 130 A 380 VAC 50/60 Hz MC-130a (5) 2,160,000 917 S334850 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 150 A 380 VAC 50/60 Hz MC-150a (5) 2,768,000 918 S334950 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 185 A 380 VAC 50/60 Hz MC-185a (6) 3,640,000 919 S335050 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000919 S335050 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 225 A 380 VAC 50/60 Hz MC-225a (6) 4,200,000 920 S335150 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 265 A 380 VAC 50/60 Hz MC-265a (7) 5,680,000 921 S335250 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 330 A 380 VAC 50/60 Hz MC-330a (7) 6,200,000 922 S335350 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 400 A 380 VAC 50/60 Hz MC-400a (7) 7,120,000 923 S335450 Khởi động từ LS Metasol 3 Cực 500 A 380 VAC 50/60 Hz MC-500a (8) 14,000,000

×