Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору - результати і переваги

383 views

Published on

Мая Босніч, керівниця Проекту ҐОБ
Марина Шаповал, національна експертка

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору - результати і переваги

 1. 1. Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору - результати і переваги Підготовлено: Мая Босніч, Керівниця Проекту ҐОБ Марина Шаповал, Національна експертка
 2. 2. Основні цілі сучасних систем УДФ: 1. Сукупна фіскальна дисципліна для забезпечення дієвого контролю за показниками бюджету. 2. Заохочення ефективного розподілення ресурсів, за якого ресурси розподіляються (та перерозподіляються) відповідно до державних пріоритетів. 3. Заохочення ефективної діяльності або економічно ефективного надання послуг (Світовий банк, 1998). Роль Мінфіну (нова) полягає у керівництві цим процесом у напрямку забезпечення соціального впливу податково-бюджетної політики для суспільств і громадян. Бюджет дедалі частіше розглядають як інструмент сприяння відповідальності та ефективності влади, а не просто як механізм розподілення ресурсів і контролювання видатків. Сучасні реформи систем УДФ
 3. 3. Як це робиться? 1. Запровадження економіки, орієнтованої на надання послуг 2. Запровадження середньострокового бюджетного планування 3. Бюджети, орієнтовані на результат, і програмно-цільовий метод бюджетування
 4. 4. Ґендерно-орієнтоване бюджетування ҐОБ – це «засіб визначення впливу державної політики доходів і видатків на жінок та чоловіків» (Budlender et al 2002: 52), а також на ґендерні відносини.
 5. 5. Усі методики ҐОБ Усі системи ҐОБ спрямовані на: 1. інтеграцію в них елементів результативності шляхом застосування ґендерно- дезагрегованих показників 2. оцінювання бюджетних планів та планів діяльності у порівнянні з фактичними асигнуваннями та ходом реалізації програм 3. надання інформації для відстеження ходу виконання в напрямку посилення ґендерної орієнтованості та ґендерної рівності
 6. 6. Зміна «нейтральних» бюджетів На першому малюнку припущено, що всі користуватимуться однаковими підставками. До них ставляться рівно. На другому малюнку цим глядачам надані різні підставки, щоб вони мали однакову можливість спостерігати за грою. До них ставляться справедливо. На третьому малюнку всі троє можуть бачити гру без будь-яких підставок чи пристосувань, тому що усунуто причину нерівності. Отже, знищено системну перешкоду.
 7. 7. Бюджети, орієнтовані на результат, і програмно-цільовий метод бюджетування • Програми – це одиниці, якими має визначатися та вимірюватися у межах бюджету результативність і за якими розподіляються та оцінюються ресурси. • Головна ідея програмно-цільового бюджетування: бюджетна інформація (фінансова і нефінансова) та бюджетні рішення повинні будуватися відповідно до очікуваних результатів (проміжних, кінцевих або й тих, і інших) • Як ПЦМ, так і ҐОБ зосереджені на результатах і на ширшому циклі планування, реалізації та оцінювання політики
 8. 8. Історія запровадження результативності у бюджетний процес Коли елементи бюджетування за результатами були запроваджені у країнах ОЕСР (%)?
 9. 9. Ґендерне бюджетування в: • Austria • Albania • Belgium • Bosnia and Herzegowina • Czech R. • Finland • France • Germany • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kosovo • Lithuania • Netherlands • Norway • Macedonia • Malta • Poland • Romania • Serbia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • Ukraine • …
 10. 10. ПЦМ та ҐОБ ОСНОВНІ ЦІЛІ ПЦМ ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ ДО ПЦМ Бюджетні рішення, ґрунтуються на задачах, потребах, пріоритетах і планових результатів використання бюджетних ресурсів Гендерний аналіз програм надає інформацію про потреби та пріоритети отримувачів послуг (жінок, чоловіків та різних груп чоловіків і жінок) Програми, спрямовані на досягнення пріоритетів соціально-економічного розвитку (галузеві стратегії) Встановлення чіткого зв’язку між стратегіями та пріоритетами ґендерної рівності й бюджетними асигнуваннями Показниками результативності вимірюється хід досягнення стратегічних пріоритетів та цілей програм Ґендерні показники передбачають удосконалені міри результатів щодо досягнення пріоритетів і цілей Забезпечує ефективніше визначення пріоритетів витрачання дефіцитних бюджетних коштів Надає кращу інформацію для визначення пріоритетів
 11. 11. Карта діяльності Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» Текст
 12. 12. Ґендерне бюджетування Ґендерний бюджетний аналіз (аналіз бюджетів з гендерної точки зору) Зміни у програми та бюджети (внесення змін до державної та місцевих політик, реструктуризація доходів і видатків бюджетів з метою досягнення гендерної рівності) Системна інтеграція ҐОБ у бюджетний процес (включення гендерних перспектив на всіх стадіях бюджетного процесу)
 13. 13. Кроки ґендерного бюджетного аналізу на прикладі обласної цільової соц. програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 рр Кіровоградської області Крок 1 • Визначення ґендерних проблем у галузі: аналіз ситуації Крок 2 • Збір інформації: вихідні дані про програми, що аналізуються Крок 3 • Проведення ґендерного аналізу діяльності (заходи, послуги) Крок 4 • Проведення ґендерного аналізу бюджетних видатків Крок 5 • Формування цілей та рекомендацій з посилення ґендерної рівності В Україні лише 13% населення залучені до занять фізичною культурою і спортом, обмеженість видів спорту, поділ на «жіночі» та «чоловічі» Мета, завдання програми, отримувачі послуг, виконавці програми, розмір видатків ДЮСШ Кіровоградської області надають послуги з 21 олімпійського,11 неолімпійських видів спорту та 10 видів спорту для людей з інвалідністю, серед хлопців переважає футбол…. На навчання хлопців у ДЮСШ витрачено 30,3 млн грн, на дівчат -10,8 млн грн, (кількість хлопців які навчаються у ДЮСШ у 2,8 рази перевищує дівчат) Проводити інформаційно- просвітницькі акції щодо популяризації занять, особливо серед дівчат
 14. 14. Основні кроки внесення змін до програм та бюджетів Крок 6 •Внесення змін до політики і бюджетів Крок 7 •Моніторинг і оцінка
 15. 15. Прийняті законодавчі зміни за сприянням Проекту ҐОБ на прикладі галузі фізичної культури і спорту та молодіжної політики Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, затверджена з урахуванням гендерних підходів (Постанова КМУ № 148 від 18 лютого 2016 року) • Внесені зміни в нормативно-правові акти - Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 (яким зокрема передбачено при плануванні заходів звертати увагу на те, що вони мають в однаковій мірі задовольняти потреби хлопців та дівчат, очікуваний результат – вплив заходу на обидві статті, кількість учасників з розподілом на хлопців та дівчат). • Внесенні зміни до адміністративної звітності - Форма звітності № 2-ФК (Розділи I,IV,V – по всім рядкам звітності виділяється кількість осіб жіночої статі) - Форма звітності № 5-ФК, №5-ФК (зведена) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо- юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та Інструкції щодо її заповнення« ( виділено: кількість дівчат, що займаються у групах початкової підготовки, базової підготовки, спеціалізованої підготовки, підготовки до вищої спортивно майстерності; кількість дівчат, яким протягом звітного року присвоєно І розряд, майстер спорту України, майстер спорту України міжнародного класу; кількість жінок штатних тренерів-викладачів) • Внесенні зміни до державної статистичної звітності - На підставі рекомендацій РГ областей було розроблено та надіслано до Держстату форму статистичної звітності у сфері молодіжної політики, якої не існувало до сьогодні. • Внесенні змін до документів, що застосовуються в бюджетному процесі - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.01.2013 № 35/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2013 р. за № 208/22740, (перебуває на затверджені в Мінюсті)
 16. 16. Затверджено Наказом Пропозиції змін до Наказу 1 2 Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо- юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо- юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей дівчат і хлопців Назва підпрограми: «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» Завдання: Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо- юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту. Завдання: Розвиток та вдосконалення здібностей дівчат та хлопців - вихованців дитячо- юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту. Показники затрат: - кількість штатних працівників комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, - у тому числі тренерів, осіб - кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з них жінок - у тому числі тренерів, осіб, з них жінок Показники продукту: середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб; середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, з них дівчат кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
 17. 17. Приклад Після відкриття гуртків по Черлідингу* в місті Києві відвідуваність закладу зросла на 1903 дівчат (до 6,6%). *Вид спорту, який поєднує в собі елементи шоу і видовищних видів спорту (танці, гімнастика та акробатика).
 18. 18. Стратегія реформування системи УДФ (2017-2021 рр.) з урахуванням ґендерного аспекту (витяг) 2. Програмно-цільовий метод Мета: Програмно-цільовий метод є інструментом для прийняття ефективних управлінських рішень та ефективного використання державних коштів. Інтеграція гендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за гендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних коштів та прозорість бюджету. Завдання 3. Оптимізація бюджетних програм та посилення зв'язків зі стратегічними цілями Система результативних показників надалі буде удосконалюватись для чіткого відображення рівня досягнення стратегічних цілей та користі для отримувачів державних послуг, у тому числі шляхом запровадження гендерно-орієнтованого підходу. 3. Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація Мета: Розбудова спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку. Процес стимулюватиме органи місцевого самоврядування до зміцнення власної фіскальної бази, упровадження сучасних методів управління фінансами, в тому числі в частині застосуванням елементів гендерно-орієнтованого підходу.
 19. 19. Напрацювання Проекту ҐОБ В рамках співпраці з Міністерством фінансів України, Інститут бюджету та соціально- економічних досліджень та Проект ГОБ розробляють Методичний (навчальний) посібник по ПЦМ для головних розпорядників бюджетних коштів - БЮДЖЕТ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТ. Спільно з Міністерством фінансів України Проект ГОБ розробляє Методичні рекомендації щодо застосування ГОБ головними розпорядниками бюджетних коштів. Цей документ стане керівництвом для всіх установ і організацій у їхній роботі з ґендерного бюджетного аналізу та ґендерного бюджетування в рамках управління державними фінансами (УДФ) в Україні.
 20. 20. КОНТАКТИ Сайт: grbproject.org Facebook: GRBinUkraine E-mail:maja.bosnic@grbproject.org

×