Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers

562 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers

  1. 1. B e d r i j f s k u n d e v o o r M a n a g e r s Strategisch inzicht in managementvraagstukken
  2. 2. >> Al meer dan 35 jaar is IBO Business School hét instituut voor opleidingen in bedrijfskundig management. Bent u op zoek naar een bedrijfskundige opleiding die verder gaat dan losse bedrijfskundige modules? Een opleiding met actuele management vraagstukken, een praktijkgerichte aanpak en met bijzondere aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wat bieden wij? IBO Business School staat voor op de praktijk toegesneden opleidingen voor huidige en toekomstige managers. Een business school met een eigenwijze aanpak die uw persoonlijke en professionele ontwikkeling in een stroomversnelling brengt. Waarin onderscheidt IBO Business School zich? Binnen onze opleiding staat de verbinding met de praktijk centraal. In elke module treden de beste hoogleraren en docenten op. Door onze interdisciplinaire benadering leert u direct anders te kijken naar belangrijke business issues uit uw dagelijkse praktijk en bent u al gedurende de opleiding een betere gesprekspartner op strategisch niveau. Wij maken graag met u kennis! Bent u nieuwsgierig geworden naar onze opleiding Bedrijfskunde voor Managers? Neem contact op met onze studieadviseur Karen Meulenkamp op nummer 033 - 422 99 60. Wij hopen u te ontmoeten! Met hartelijke groet, Dieke Roest, Business Manager W e l k o m b i j u w I B O B u s i n e s s S c h o o l
  3. 3. >> Het toepassen van kennis daar draait het om bij management. Op een manier die past bij de situatie en het moment, maar vooral bij u! V e r g r o o t u w t o e g e v o e g d e w a a r d e Bij IBO Business School zien wij dat goede, ervaren managers die blijven investeren in hun groeiproces zich ontwikkelen tot managers van strategisch kaliber. Dit zijn managers die meer weten, meer durven, mensen in beweging krijgen en daardoor ook echte ontwikkeling in hun organisatie realiseren. Als manager heeft u de verantwoordelijkheid om strategische beslissingen voor te bereiden en uit te dragen. U moet beslissingen op papier kunnen omzetten in zichtbare veranderingen. De opleiding Bedrijfskunde voor Managers brengt uw kennis en vaardigheden op het hiervoor benodigde niveau. U maakt kennis met de verschillende perspectieven van waaruit u uw functie en uw organisatie kunt bekijken en u wordt zich bewust van uw eigen kwaliteiten als manager en leider. Met deze managementopleiding bouwt u verder aan uw carrière. Voor wie? De opleiding Bedrijfskunde voor Managers is gericht op managers en professionals die zich verder willen bekwamen in deze rol, zodat zij als volwaardige gesprekspartner kunnen optreden. “ De opleiding bij IBO Business School heeft mijn ambitie versterkt. Ze heeft mij onafhan- kelijker gemaakt in de weten- schap dat je terug kunt vallen op een breed kennisgebied.” Gerrit van der Vegt, Senior Accountmanager Kasbank NV In de verantwoordelijkheid om de strategie uit te dragen is inhoudelijke onderbouwing van handelen en beslissingen onontbeerlijk. Wie zich wil voorbereiden op een rol als lid van een managementteam of als gelijkwaardige gesprekspartner, kan afhankelijk van curriculum vitae en motivatie, ook in deze opleiding terecht. De opleiding is daarom geschikt voor managers, projectleiders, advi- seurs en accountbeheerders in zowel profit- als non-profitorganisaties. Wilt u weten of deze opleiding ook bij u past? Neemt u dan contact op met onze studieadviseur.
  4. 4. H e t l e s p r o g r a m m a De opleiding Bedrijfskunde voor Managers is opgebouwd uit vier leerlijnen: 1. Kennis en vaardigheden 2. Analysevaardigheden 3. Gemeenschappelijk leren met individuele groeiruimte 4. Leiderschap 1. Kennis en vaardigheden De colleges beslaan 38 dagdelen verdeeld over zeven bedrijfskundige modules: Module 1: Strategie Door u de ‘kunst’ van strategievorming eigen te maken, bent u beter in staat om meer bewuste keuzes te maken bij het analyseren en aanpakken van strategische vraagstukken. Module 2: Organisatie en Management Dit vak is erop gericht om u kennis te laten maken met theorie op het gebied van organisatiekunde en management. U ontwikkelt een brede kijk op wat zich in en om organisaties afspeelt. Hierdoor bent u in staat om uw eigen organisatie beter te sturen. Module 3: Marketing Tijdens deze module maakt u in korte tijd kennis met alle relevante zaken rondom marktanalyse, marketingmodellen en groeistrategieën. >> Bij IBO Business School gaat het niet primair om kennis. Het gaat om de toepassing van kennis en vaardigheden in de praktijk. Module 4: Financieel Management Financiën zijn een belangrijk sturingselement voor bedrijfsvoering. Ook voor niet-financiële managers is het noodzakelijk om kennis te hebben over zaken als financiering en budgetbeheer, kosten en baten en return on investment. Module 5: Distributie en Logistiek Distributie en Logistiek van de goederenstroom zijn een wezenlijk onderdeel van de totale Supply Chain binnen een organisatie, waarmee kosten kunnen worden bespaard en toegevoegde waarde kan worden gecreëerd. Module 6: ICT-management ICT is verweven met alle disciplines en dient dan ook integraal benaderd te worden. Het is belangrijk dat vraag (de business) en aanbod (techniek) op elkaar zijn afgestemd. Begrip van en inzicht in deze discipline zijn dan ook onmisbaar voor managers. Module 7: Human Resources Management Deze module gaat in op de HRM-waardeketen in organisaties. U krijgt daarmee inzicht in de drie functies van HRM in uw organisatie: richting, resultaat en relaties.
  5. 5. >> Meer dan 4000 afgestudeerden van IBO Business School ervaren hoe bedrijfskundig denken hen doet groeien in hun managementfunctie. 2. Analysevaardigheden Als manager wordt van u verwacht dat u situaties en ontwikkelingen kunt analyseren en uw eigen mening vormt. In deze tweede leerlijn scherpt u uw analysevaardigheden aan. U werkt aan een doorlopende groepsopdracht, waarbij u in een bestaande organisatie een strategisch bedrijfskundig onderzoek uitvoert. Hierbij leert u om een organisa- tievraagstuk vanuit alle bedrijfskundige disciplines te benaderen en ervaart u in de praktijk hoe deze velden met elkaar in verband staan. 3. Gemeenschappelijk leren met individuele groeiruimte Bij IBO Business School geven deelnemers en docenten samen vorm aan het leerklimaat. Dit gemeenschappelijk leren biedt u als individuele deelnemer de ruimte om uw eigen leerlijn te formuleren. U bepaalt zelf aan welke kwaliteiten u extra aandacht wilt geven in uw persoonlijke en professionele groei. De specifieke aandacht voor en reflectie op deze kwaliteiten stellen u in staat om verder te groeien als manager en als lid van het managementteam. Daarnaast biedt IBO Business School als ondersteuning op uw individuele ontwikkeling Personal Counceling aan. 4. Leiderschap De vierde leerlijn geeft gerichte aandacht aan het thema leiderschap. Als u veel weet en veel kunt is dat nog geen garantie dat uw organisatie hiervan profiteert. Wat maakt van een manager een leider? Hoe is het gesteld met uw leiderschapskwaliteiten? Door uw eigen ervaring en optreden te spiegelen aan anderen krijgt u inzicht in uw eigen stijl en capaciteiten op het gebied van leiderschap. Met dit inzicht kunt u zich verder ontwikkelen, zodat u niet alleen manager bent maar ook een leider wordt. Het resultaat voor u Na de opleiding Bedrijfskunde voor Managers: • heeft u het vermogen om uw werkomgeving te analyseren vanuit een bedrijfskundige visie • bent u een waardevolle gesprekspartner als het gaat om strategische organisatie- vraagstukken • bent u zich bewust van uw kracht als persoon en leider. Voor uw organisatie Doordat u: • beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en inzichten, op alle terreinen waarmee uw organisatie te maken heeft • in staat bent deze toe te passen op uw organisatie • en uw leiderschap krachtiger vorm kunt geven kunt u de strategie van uw organisatie uitdragen, zowel naar uw collega’s als naar uw klanten, leveranciers en concurrenten.
  6. 6. >> Docenten bieden kennis aan, deelnemers leren daarnaast van elkaars expertise en persoonlijkheid. Certificaat of diploma U kunt kiezen of u de opleiding Bedrijfskunde voor Managers wilt afronden met een certificaat of een diploma. Voor het certificaat dient uw groep de bedrijfskundige analyse te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de door de examencommissie gestelde vereisten. Voor het diploma maakt u daarnaast ter afsluiting van iedere module een individueel tentamen. Deze tentamens stellen u in staat om uw eigen ontwikkeling gedurende de opleiding te monitoren. Kwaliteit gegarandeerd Om de kwaliteit van onze opleiding en de waarde van uw diploma te garanderen heeft IBO Business School een onafhankelijke examencommissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. dr. Jacob Wijngaard. IBO Business School is CEDEO erkend. Dat betekent dat meer dan tachtig procent van onze deelnemers tevreden is over de kwaliteit van onze opleidingen en over onze performance. Over Business School Bedrijfskundig opleiden bij IBO Business School betekent aandacht voor de integratie van alle bedrijfskundige deelgebieden. Onze docenten leggen daarbij de relatie met uw praktijk. Dit noemen we toepasbare bedrijfskunde. U krijgt een up-to-date overzicht van de bedrijfskundige werkvelden en u leert modellen en technieken toepassen in de praktijk. Hierdoor ontwikkelt u nieuw inzicht, zodat u steeds sneller complexe organisatievraagstukken kunt analyseren. Bedrijfskunde volgens IBO Business School is: • visie ontwikkelen op de toekomst van organisaties en bedrijven • centraal stellen van klanten en stakeholders • samenhang van strategie, structuur en cultuur • integraal managen van alle bedrijfskundige disciplines • in kaart brengen van problemen rond de bedrijfsvoering • gestructureerd omgaan met strategische keuzes in de bedrijfsvoering Wat zijn uw doorgroeimogelijkheden? De deelnemers die de smaak te pakken hebben, kunnen na het programma Bedrijfskunde voor Managers door in het Topjaar MBA. De managementopdracht heeft in dit jaar de insteek van een ‘blue ocean’-opdracht die gericht is op business development. Kijk voor meer informatie op onze site www.ibo.nl, of neem contact op met één van onze studieadviseurs telefoonnummer 033 - 422 99 60. Intake Intake Verbreding Up to date blijven Topjaar MBA Executive MBA 1 jaar IBO Permanent Groepsexamens Certificaat Diploma BedrijfskundevoorManagers Individuele tentamensBedrijfskundige velden Gemeenschappelijk leren Bedrijfskundige analyse Leiderschap
  7. 7. D o c e n t e n “Voor mij is strategie een kunst. Naast wetenschappelijke inzichten wil ik deelnemers die kunst bijbrengen. Door strategisch denken en handelen kunnen zij vanuit hun eigen functie zelf bijdragen aan het proces van strategievorming. In mijn colleges gaat het niet om het toepassen van standaard recepten of modellen, maar ligt de nadruk op het kritisch kunnen beoordelen van bestaande ‘recepten’ en op de kunst van het onconventioneel denken.” Drs. Dafir Kramer is adviseur op het gebied van strategisch management, organisatiediagnos- tiek en veranderingsmanagement. Hij werkte onder meer bij De Wit & Meyer Strategy Works, Horizon Training Groep BV, Staatsbosbeheer en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het docententeam is zorgvuldig samengesteld. Onze docenten hebben zichzelf op theoretisch niveau én in de praktijk ruimschoots bewezen. In de opleiding Bedrijfskunde voor Managers doceren onder anderen: “Bij Organisatie en Management gaat het om het afwisselen van verschillende perspectieven. Dat staat tijdens de colleges centraal. Door de ‘juiste’ theoretische brillen op te zetten worden bedrijfskundige vraagstukken ‘opeens’ inzichtelijk. Ik zie het vak als een leerzame en uitdagende zoektocht naar concrete oplossingen voor op het oog vaak complexe managementproblemen.” Drs. Gert-Jan Melker is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van meerdere managementboeken. Hij doceert tevens voor Nyenrode School of Accountancy & Controlling en binnen Hogeschool Inholland. Tot 2004 werkte hij als senior adviseur voor gemeenten en provincies. >> Onze docenten leren u uw werkomgeving met bedrijfskundige ogen te bekijken. U kunt hen tijdens uw leertraject gebruiken als inhoudelijk begeleider en sparringpartner tegelijk. “Financiën spelen in elke organisatie een rol. Daarom is het noodzakelijk kennis te hebben van financiële stromen en de wijze waarop invloed kan worden uitgeoefend daarop. Voor mij is financieel management geen ‘droge’ stof. Ik zie een hele wereld achter een jaarverslag! Ook leer ik deelnemers kritisch na te denken over de zin en onzin van bijvoorbeeld kostprijsberekeningen van diagnose-behandel-combinaties.” Drs. Gijs Hiltermann is docent, adviseur en tegenwoordig ook uitgever. Hij was eerder Associate professor of Business Economics, Universiteit van Nyenrode, Officier bedrijfseconomische zaken bij de Koninklijke Luchtmacht en Universitair docent bedrijfseconomie bij de KMA te Breda.
  8. 8. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 - 556 1100 | Fax 088 - 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 Deelnemers van IBO Business School zijn ondermeer werkzaam bij: • AHOLD • ALYSIS ZORGGROEP • ANWB • BAM NBM • BANNER PHARMACAPS EUROPE • BOSVELD GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO’S • CAPGEMINI • CASCADE WOONDIENSTEN • COMPANDER • DELTA LLOYD • DE RUITER SEEDS • FLORA HOLLAND • GEMEENTE DE WOLDEN Opleiden is ontwikkelen. IBO Permanent is het alumninetwerk van IBO Business School en biedt afgestudeerden de mogelijkheid om zich verder te laten inspireren, uitdagen en informeren over een actueel bedrijfskundig onderwerp. • GEMEENTE GOUDA • GROUNDWATER TECHNOLOGY • HOLLAND CASINO • HONEYWELL • JANSSEN PERS ROTATIEDRUK • LEEUWENDAAL ADVIES • LOGICX • MINISTERIE VAN DEFENSIE • MINISTERIE VAN FINANCIëN • NEDERLANDSE SPOORWEGEN • ORACLE • ORDINA • OXXIO • PGGM Bij IBO Business School ontvangen wij u graag persoonlijk. De persoonlijke insteek zien we als belangrijke kwaliteit van onze business school en van onze opleidingen. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij Karen Meulenkamp, studieadviseur. Zij is bereikbaar op 033 - 422 99 60 / k.meulenkamp@ibo.nl • RABOBANK • RANDSTAD • RICOH • SNS REAAL GROEP • STORK • STOUTEN & WIJNEN ACCOUNTANTS • SYMFORA GROEP • TROS • UITGEVERIJ NIJGH VERSLUYS • UMC UTRECHT • UWV • UNIVERSITEIT MAASTRICHT • VU MEDISCH CENTRUM • XEROX AlhetgebruiktefotomateriaaliseenrealistischeweergavevanIBOBusinessSchoolenzijnafkomstigvanrecentecollegesvandediverseopleidingen.-04-13

×